Framhävning av förklaring

Du kan använda framhävning av förklaring för att rikta användarnas uppmärksamhet mot specifika markeringar i en vy. När framhävning av förklaring är aktiverad framhävs markeringar som är associerade med förklaringen och andra markeringar tonas ned.

Du kan aktivera antingen envägs- eller tvåvägs- för att framhäva markeringar i vyn. Ikonen längst upp i förklaringen anger vilket läge du använder.

  • Med envägsframhävning kan du framhäva markeringar som använder värden i förklaringen.

  • Med tvåvägsframhävning kan du framhäva markeringar som använder antingen förklaringen eller vyn. Detta är standardvalet. När du framhäver markeringar i vyn framhävs även motsvarande medlem i förklaringen.

Du kan även inaktivera framhävning för arbetsboken eller bladet från verktygsfältet. Med den här åtgärden döljer du framhävningsikonen i förklaringen. Mer information om framhävningsalternativet finns i Knappen framhäva verktygsfält.

I det här exemplet visas i nedanstående vyer förhållandet mellan orderkvantitet och vinst för flera produkter. I vyn till vänster används standardfunktionen för färgförklaringen, där alla markeringar har en färg som motsvarar leveransläget. I vyn till höger används framhävning av förklaring för att markera de produkter som har levererats via billigare frakt.

Normal färgförklaring Framhävning av färgförklaring aktiverad
 

Du kan enkelt växla mellan framhävning av förklaring och normalt läge genom förklaringskortmenyn. Om du tycker om hur en vy har framhävts kan du, för färgförklaringar, tilldela framhävningsfärgerna till färgpaletten. De gamla färgerna ersätts då med framhävningsfärger.

Aktivera framhävning av förklaring

  1. Klicka på knappen Framhäv överst i förklaringen.

    Om du använder Tableau Desktop kan du även aktivera framhävning av förklaring genom att välja Framhäv valda objekt på förklaringskortmenyn.

    I det här exemplet visas framhävning med färgförklaringen. Framhävning av färgförklaring är aktiverad som standard.

  2. Välj ett objekt i färgförklaringen.

    När framhävning av förklaring har aktiverats kan du snabbt fokusera på specifika data i vyn genom att välja olika objekt i färgförklaringen. När du aktiverar framhävning av förklaring skapas en framhävningsåtgärd som du kan ändra i dialogrutan ”Åtgärder”.

Inaktivera framhävning av förklaring

Klicka på knappen Framhäv överst i förklaringen. Då ändras framhävningen till envägsframhävning och du kan använda förklaringen till att framhäva motsvarande markeringar i vyn.

Framhävning av förklaring i Tableau Desktop

Om du använder Tableau Desktop kan du även inaktivera framhävning av förklaring genom att välja Framhäv valda objekt på förklaringskortmenyn. När du inaktiverar framhävning av förklaring tas åtgärden bort från dialogrutan ”Åtgärder”.

Om du tycker om hur vyn framhävs och vill hålla en specifik medlem framhävd även när du inaktiverar framhävning av förklaring, kan du tilldela framhävningsfärgerna till den befintliga färgpaletten. Den ursprungliga färgförklaringen kastas och framhävningsfärgerna blir den nya färgpaletten för förklaringen.

Om du vill tilldela framhävningsfärgerna till färgpaletten väljer du Tilldela framhävningsfärger till paletten på färgförklaringskortmenyn.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!