Vyerna Zooma och panorera, och Välj markeringar

I det övre vänstra hörnet av en vy kan du använda visningsverktygsfältet till att zooma in och ut, panorera i vyn och välja datamarkeringar.

Visa eller dölja visningsverktygsfältet

Tips! Om du inte ser visningsverktygsfältet i Tableau Cloud eller Tableau Server ber du innehållsägaren att visa det med hjälp av dessa anvisningar. Eller så använder du kortkommandon för att zooma, panorera och välja markeringar.

När du hovrar över en kartvy visas visningsverktygsfältet som standard, men det går att ändra det. Se Anpassa hur användare interagerar med din karta(Länken öppnas i ett nytt fönster) för mer information. Du kan även visa verktygsfältet i andra typer av vyer, som punkt- eller låddiagram.

 1. Om du arbetar med en instrumentpanel väljer du den zon där du vill visa eller dölja verktygsfältet.

 2. Välj Arbetsblad > Visa visningsverktygsfält på den översta menyn. Välj sedan något av följande alternativ:

  • Automatiskt visar verktygsfältet när du hovrar över en kartvy.

  • Visa vid hovring visar verktygsfältet när du hovrar över någon typ av vy.

  • Dölj visar inte verktygsfältet i den valda vyn. (För att förbättra användbarheten på mobila enheter visas verktygsfältet när användare interagerar med rullningsbara vyer eller flera val.)

Tips: I Tableau Desktop kan du snabbt aktivera och inaktivera verktygsfältet. Högerklicka någonstans i vyn och välj Visa visningsverktygsfält eller Dölj visningsverktygsfält.

Zooma och panorera

I visningsverktygsfältet finns zoomkontroller och ett panoreringsverktyg som du kan använda för att se olika områden av en inzoomad vy.

Zooma in och ut

I visningsverktygsfältet klickar du på knappen Zooma in för att zooma in och på knappen Zooma ut för att zooma ut.

Om visningsverktygsfältet är dolt dubbelklickar du på vyn för att zooma in. För att zooma ut håller du inne Shift och dubbelklickar på vyn.

Zooma på ett visst område

Du zoomar in på ett visst område i vyn genom att klicka på knappen Zoomområde i visningsverktygsfältet och sedan dra i vyn.

Om visningsverktygsfältet är dolt håller du inne Ctrl + Shift (Windows) eller Kommando + Shift (macOS) för att använda verktyget Zoomområde.

Återställa vyn

När du har zoomat in eller ut fixeras axlarna i vyn till ett visst intervall. Gör något av följande för att snabbt återställa axlarna så att de automatiskt zoomar vyn till alla dina data:

 • I Tableau Desktop klickar du på knappen Återställ i visningsverktygsfältet.

 • I Tableau Server eller Tableau Cloud klickar du på knappen Zoomstart i visningsverktygsfältet.

Panorera en vy

Gör något av följande för att panorera:

 • Håll inne Shift och dra sedan över vyn.

 • I visningsverktygsfältet hovrar du över pilen, väljer verktyget Panorera och drar sedan över vyn.

Välja markeringar

Välj markeringar för att se information om dem i verktygstips. Du kan även snabbt visa underliggande data eller filtrera bort valda markeringar från en vy. Mer information finns i Verktygstips(Länken öppnas i ett nytt fönster).

När du väljer markeringar i vyn tonas alla andra markeringar ned för att framhäva valen. Ditt urval sparas med arbetsboken.

Välja enskilda eller flera markeringar

Du väljer en enskild markering genom att klicka på den. Du lägger till fler enskilda markeringar till ett val genom att hålla inne Ctrl-tangenten (Windows) eller Kommando-tangenten (macOS).

Du kan välja flera markeringar samtidigt genom att dra över vyn med verktygen Rektangulär, Radiell och Lasso från visningsverktygsfältet.

Göra rektangulära markeringar

Med rektangulärverktyget väljer du markeringar inom en rektangel. Du använder rektangulärverktyget genom att hovra över pilen i visningsverktygsfältet, klicka på knappen Rektangulärverktyg och sedan dra över vyn.

Obs! Rektangulärverktyget är standardverktyget i de flesta vyer och kanske inte visas i visningsverktygsfältet. I sådant fall drar du helt enkelt över vyn för att använda rektangulärverktyget.

Göra radiella markeringar

Med radialverktyget väljer du markeringar inom en cirkel. Du använder radialverktyget genom att hovra över pilen i visningsverktygsfältet, klicka på knappen Radialverktyg och sedan dra över vyn.

Du kan även mäta avståndet i en kartvy med radialverktyget. Mer information finns i Mäta avstånd mellan datapunkter och platser på en karta(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Göra lassomarkeringar

Med lassoverktyget kan du välja flera markeringar genom att dra en form på frihand runt dem. Det här verktyget är smidigt att använda när du endast vill inkludera vissa markeringar och utesluta andra runt omkring dem.

Du använder lassoverktyget genom att hovra över pilen i visningsverktygsfältet, klicka på knappen Lassoverktyg och sedan dra en form på frihand runt de markeringar du vill välja.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!