Mäta avstånd mellan datapunkter och platser på en karta

När du utforskar data i en kartvy kan det hända att du har frågor om hur dessa data relaterar till den omgivande geografin, platser och landmärken. Du kan använda radialverktyget för att mäta de ungefärliga avstånden på kartvyn och därmed få svar på dessa frågor.

I följande vy visas antalet jordbävningar som uppnått minst 6,0 på skalan och som har inträffat runt om i världen mellan januari 1994 och februari 2014.

På en global skala är den här vyn mycket kraftfull, men du och din målgrupp kanske vill zooma in och utforska vissa områden närmare. Till exempel kanske du vill se hur många jordbävningar som har inträffat i Indonesien under de senaste 10 åren och mer specifikt inom 160 km från huvudstaden, Jakarta.

Det gör du med hjälp av radialverktyget, som gör att du kan hitta alla jordbävningar som inträffat inom 160 km från huvudstaden.

Följ stegen nedan för att lära dig att mäta avstånd med radialverktyget.

Steg 1: Zooma in på ett område eller en plats

Det första steget för att mäta avstånd på en karta med radialverktyget är att zooma in på ett område eller en plats på kartvyn. Mer information om hur du zoomar in och ut i vyn finns i Vyerna Zooma och panorera, och Välj markeringar(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Du kan även använda kartsökningsfunktionen för att snabbt navigera till en plats på kartan. Mer information om hur du använd kartsökningsfunktionen finns i Sök efter platser på kartan.

Obs! Du måste zooma in på kartan flera gånger innan du kan mäta avstånd med radialverktyget. Det uppmätta avståndet visas inte om du har zoomat ut för mycket på kartan. Mer information finns i avsnittet Mätnoggrannhet.

Steg 2: Välja radialverktyget

När du har zoomat in på ett visst område eller en viss plats i vyn väljer du radialverktyget i visningsverktygsfältet och klickar sedan och drar över vyn. Det uppmätta avståndet visas till höger om cirkeln som visas när du drar över vyn.

Mer information om hur du använder radialverktyget finns i Välja markeringar(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Obs! Om du inte ser ett uppmätt avstånd måste du zooma in ytterligare på en plats eller ett område i vyn.

Obs! Om visningsverktygsfältet är dolt trycker du på S på tangentbordet för att använda radialverktyget.

När du drar väljer radialverktyget markeringar som ligger inom cirkelns radie. I det här exemplet är radien 160 km och Jakarta ligger i centrum. Det innebär att alla valda jordbävningar (25) enligt dessa data har inträffat inom cirka 15 mil från Jakarta under de senaste 10 åren.

Mätnoggrannhet

Som standard har mätningar med radialverktyget en liten felmarginal, då avstånd i kartvyn blir överdrivna och utsträckta när du rör dig bort från ekvatorn. Det innebär att radialverktyget endast kan mäta ungefärliga avstånd.

Radialverktyget kan mäta avstånd noggrannare ju närmare ekvatorn du är och ju mer du zoomar in på vyn.

Obs! Radialverktyget visar inte ett uppmätt avstånd när du har zoomat ut för långt på vyn eftersom mätvärdet kan var felaktigt.

Ändra måttenheter

Som standard avgör arbetsbokens språkzon vilka enheter som radialverktyget använder för att mäta avstånd. Om arbetsbokens språkzon är inställd på ett land som använder det brittiska mätvärdensystemet mäter radialverktyget avstånd i fot och miles. Om arbetsbokens språkzon är inställd på ett land som använder metersystemet mäter radialverktyget avstånd i meter och kilometer.

Du kan ändra de måttenheter som radialverktyget använder för att mäta avstånd i en kartvy i arbetsboken.

Det gör du genom att välja Karta > Kartalternativ. Därefter klickar du på listrutemenyn under Enheter och väljer bland följande:

  • Om du vill mäta avstånd i meter och kilometer väljer du Meter.

  • Om du vill mäta avstånd i fot och miles väljer du U.S.

  • Om du vill att måttenheterna ska bestämmas av arbetsbokens språkzon väljer du Automatiskt.

De enheter du väljer sparas med arbetsboken och förblir där om du publicerar kartvyn till Tableau Server, Tableau Cloud eller Tableau Public.

Se även:

Visa kartans skala

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!