Lodlinjer

Använd lodlinjer för att urskilja markeringar och visa deras position i vyn. I en vy som innehåller många spridningsmarkeringar kan du till exempel aktivera lodlinjer för att visa positionen för en viss datapunkt. När du lägger till lodlinjer förlängs en linje från markeringen till en av axlarna. Du kan välja att visa lodlinjer hela tiden eller bara när en markering är vald.

Obs! Lodlinjer visas inte när du publicerar en vy på Tableau Server eller Tableau Cloud.

Högerklicka (kontroll-klicka på Mac) på rutan och välj Lodlinjer > Visa lodlinjer för att lägga till lodlinjer i vyn.

Som standard är lodlinjer inställda på att endast visas när markeringen är vald. Du kan ändra den här inställningen och ange andra alternativ i dialogrutan Lodlinjer.

Högerklicka (kontroll-klicka på Mac) på rutan och välj Lodlinjer > Redigera lodlinjer för att öppna dialogrutan Lodlinjer.

I dialogrutan Lodlinjer kan du välja en axel att rita linjen till, om lodlinjerna alltid ska visas och om etiketter ska visas.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!