Framhäva datapunkter i sammanhanget

När du har en vy med stora mängder data kan det vara en bra idé att utforska data interaktivt och framhäva en viss markering eller grupp av markeringar, samtidigt som du behåller sammanhanget i vilket de markeringarna visas i vyn.

Detta gör du genom att aktivera framhävning för ett eller flera diskreta fält som är del av vyn och som påverkar detaljnivån (mer information finns i Så här påverkar dimensioner detaljnivån i vyn.

Du kan använda nyckelord för att söka efter matchande datapunkter. Framhävningsverktyget framhäver omedelbart de markeringar som matchar eller delvis matchar nyckelordet. Om du uppdaterar den underliggande datakällan för vyn uppdateras även data som visas i framhävningen automatiskt.

I exemplet nedan har framhävningar aktiverats för fältet College. Om du söker efter en del av ett nyckelord genom att skriva Allmänt får du två möjliga matchningar. I vyn framhäver Tableau den grupp av markeringar som matchar sökningen efter en del av ett nyckelord: Allmänna angelägenheter och Allmänhälsa.

Du kan aktivera framhävningar för så många diskreta fält i vyn som du behöver. Du kan emellertid endast framhäva med en värdeuppsättning åt gången. Om du vill inkludera framhävningsalternativet på instrumentpaneler och i berättelser aktiverar du dem i arbetsbladet innan du lägger till dem till instrumentpanelen, eller så väljer arbetsbladet på instrumentpanelen och sedan Analys > Framhävningar på menyn högst upp- Välj sedan bland fälten i listan.

Endast Tableau Desktop: Om du vill ändra format på framhävningskortet efter att du har aktiverat det väljer du Format > Framhävningsverktyg.

Om samma fält finns på flera arbetsblad fungerar framhävningsverktyget på alla dessa blad i instrumentpanelen. Om samma fält inte hittas, hittas inte heller någon matchning för det framhävda värdet och värdena i arbetsbladen blir nedtonade. Om du har flera framhävningar på en instrumentpanel kan endast en framhävning vara aktiv åt gången. I sådant fall visas framhävningen som användes senast.

Aktivera framhävning

 1. Högerklicka på ett diskret fält som är del av vyn och som påverkar LOD (detaljnivå) för vyn. Välj sedan Visa framhävning på snabbmenyn.

 2. Klicka på framhävningsrutan och gör något av följande:
  • Ange ett nyckelord för att söka efter matchande markeringar som ska framhävas.

  • Ange en del av ett nyckelord för att söka efter alla relevanta matchningar som innehåller sökordet.

  • Välj ett objekt i listrutan. Du kan endast välja ett objekt åt gången.

  • Hovra över objekt i listrutan för att framhäva markeringar i vyn och skapa en ad hoc-analys.


   Klicka på bilden ovan för att spela upp animeringen igen.

 3. Upprepa steg 1 och 2 för att lägga till ytterligare framhävningar.

  Du kan även visa markeringsetiketter på framhävda markeringar. Om du vill aktivera markeringsetiketter klickar du på Etikett på kortet Markeringar, markerar kryssrutan Visa markeringsetiketter och väljer Framhävda i avsnittet ”Markering till etikett”.

 

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!