Sammanfattningskort

Sammanfattningskortet, tillgängligt i menyn Visa/dölj kort ger en snabb översikt över information om ett urval eller hela datakällan.

När du väljer data i vyn uppdateras sammanfattningskortet så att du bara får information om data i urvalet:

Som standard visar sammanfattningskortet summa, genomsnitt, minsta värde, högsta värde och medianvärde för data i vyn. Sammanfattningskortets värden uppdateras så att dessa värden visas för ett aktuella urvalet av datapunkter. (Genomsnittet beräknas genom att addera alla relevanta värden och därefter dividera dem med det totala antalet värden. Medianvärdet beräknas genom att sortera alla värden från lägst till högst och därefter välja ut mittenvärdet.) Värdet Antal längst upp på kortet anger antalet markeringar i vyn eller urvalet.

Du kan använda sammanfattningskortets listruta för att visa ytterligare statistik:

 • Standardavvikelse

  Ett mätvärde på dataspridning runt genomsnittet, mätt i samma enheter som själva data. Urvalets standardavvikelse är en oviktad uppskattning av populationens standardavvikelse med en lätt korrigering. Denna standardavvikelse inkluderar korrigeringen.

 • Första kvartilen

  Ett platsmätvärde som ofta används med andra kvartiler för att tillhandahålla spridningsmätvärden. Robust innebär i det här fallet att inte vara lika känslig för avvikande värden som standardavvikelsen. Den första kvartilen är den 25:e percentilen, vanligtvis den nedre linjen i ett låddiagram.

 • Tredje kvartilen

  Ett platsmätvärde som ofta används med andra kvartiler för att tillhandahålla spridningsmätvärden. Robust innebär i det här fallet att inte vara lika känslig för avvikande värden som standardavvikelsen. Den tredje kvartilen är den 75:e percentilen, vanligtvis den övre linjen i ett låddiagram.

 • Skevhet

  Ett mätvärde på i vilken utsträckning dina data har extrema värden i någon riktning. Positiv skevhet innebär att extremvärdena ligger åt höger, medan negativ skevhet innebär att extremvärdena ligger åt vänster.

 • Överflödig kurtosis

  Ett mätvärde på i vilken utsträckning dina data mer har extrema eller avvikande värden än en normaldistribution. En normaldistribution har en kurtosis på tre så detta värde är kurtosis minus tre.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!