Framhävningsåtgärder

Med framhävningsåtgärder kan du fästa uppmärksamheten på intressanta markeringar genom att färglägga specifika markeringar och tona ned alla andra. Du kan framhäva markeringar i vyn med olika verktyg. Du kan t.ex. Manuellt välja de markeringar som du vill framhäva, använda förklaringen för att välja relaterade markeringar eller använda framhävningsverktyget för att söka efter markeringar i sitt sammanhang eller skapa en avancerad markeringsåtgärd.

I följande tabell beskrivs de olika metoder du kan använda för att markera i en vy, på en instrumentpanel eller i en berättelse.

FramhävningsmetodFördelarNär du kan använda detta
Välja markeringar
 • Välj manuellt en grupp markeringar som ska framhävas i en vy.
 • Ditt urval sparas med arbetsboken.

 • När du manuellt vill framhäva ett urval markeringar och tona ned alla andra.
 • Fungerar bra för små domäner och vyer med små datamängder.

Förklaringar
 • Stöder envägs- och tvåvägsframhävande.
 • Framhäv med färg, storlek eller form.

 • Du kan inaktivera eller aktivera framhävningsåtgärden för arbetsboken eller bladen från verktygsfältet.

 • Urvalet sparas med arbetsboken och kan inkluderas på instrumentpaneler, i berättelser och i samband med publicering.

 • När du vill fokusera på utvalda medlemmar i en vy och tona ned alla andra.
 • När du vill framhäva enbart med hjälp av förklaringen eller förklaringen och vyn.

 • Fungerar bra för små domäner och vyer med små datamängder.

Framhävningsverktyg
 • Sök efter datapunkter i en vy med hjälp av nyckelord eller välj från en listruta.
 • Framhäv markeringar samtidigt som du upprätthåller kontexten för de övriga datapunkterna.

 • Värdena uppdateras automatiskt när underliggande data uppdateras.

 • De framhävningsverktyg som lagts till i arbetsblad visas även på instrumentpaneler och i berättelser.

 • När du vill framhäva en markering eller grupp av markeringar för ett diskret fält som ingår i vyn.
 • När du vill göra ad hoc-jämförelser med omedelbar markering.

 • Fungerar väl med stora domäner och stora datamängder.

Åtgärder (endast Tableau Desktop)
 • Framhäv data baserat på kriterier som du definierat.
 • Specificera de käll- och målblad som markeringsåtgärden ska tillämpas på.

 • Specificera de fält som ska användas för framhävande.

 • Du kan specificera olika typer av åtgärder som ska köras vid samma klickning (t.ex. filtrering och framhävande).

 • När du vill bygga in interaktiv forskning i en instrumentpanel.
 • När du vill framhäva datapunkter på en instrumentpanel med hjälp av specifika fält.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!