การอ้างอิงการตั้งค่าไซต์

ปรับแต่งไซต์สำหรับองค์กรของคุณได้โดยใช้การตั้งค่าด้านล่าง หากต้องการดูและแก้ไขการตั้งค่าไซต์ คุณต้องเป็นผู้ดูแลไซต์บน Tableau Cloud หรือผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์บน Tableau Server

การตั้งค่าไซต์จะแสดงแตกต่างกันใน Tableau Cloud และ Tableau Server การตั้งค่าที่มีให้คุณใช้งานจะขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าไซต์ของคุณและขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ Tableau Cloud หรือ Tableau Server หากต้องการค้นหาการตั้งค่าที่เฉพาะเจาะจงด้านล่าง ให้กด Ctrl+F (Windows) หรือ Command+F (macOS) และค้นหาการตั้งค่า

การเข้าถึงการตั้งค่าไซต์

  • (Tableau Cloud) จากหน้าแรก ให้ขยายแผงด้านข้าง แล้วคลิกการตั้งค่าที่ด้านล่าง

  • (Tableau Server) หากคุณกำลังแก้ไขไซต์ที่มีอยู่ ให้เลือกไซต์นั้นบนหน้า "ไซต์" จากนั้นเลือกแก้ไขการตั้งค่า หรือในการปรับใช้ไซต์เดียว ให้คลิกการตั้งค่าที่ด้านล่างของแผงด้านข้าง

แท็บทั่วไป

การตั้งค่าคำอธิบาย
ชื่อและ ID ไซต์ (ผู้ดูแล Tableau Server เท่านั้น)ระบุชื่อไซต์ที่พบในอินเทอร์เฟซผู้ใช้และ ID ที่พบใน URL ของไซต์ (หากคุณกำลังแก้ไขไซต์ "ค่าเริ่มต้น" คุณจะไม่สามารถเปลี่ยน ID ได้)

คุณไม่สามารถเปลี่ยนส่วน “#/site” ของ URL ได้ (ตัวอย่างเช่น http://localhost/#/site/sales) ในสภาพแวดล้อมเซิร์ฟเวอร์หลายไซต์ เซกเมนต์เหล่านี้จะปรากฏใน URL สำหรับไซต์อื่นที่ไม่ใช่ไซต์ "ค่าเริ่มต้น"

พื้นที่เก็บข้อมูล (ผู้ดูแล Tableau Server เท่านั้น)เลือก ขีดจำกัดเซิร์ฟเวอร์ หรือ GB จากนั้นให้ป้อนจำนวนกิกะไบต์ที่คุณต้องการให้เป็นขีดจำกัดสำหรับพื้นที่จัดเก็บสำหรับเวิร์กบุ๊กที่เผยแพร่ การแยกข้อมูล และแหล่งข้อมูลอื่นๆ

หากคุณตั้งค่าขีดจำกัดของเซิร์ฟเวอร์และไซต์เกินขีดจำกัด ผู้เผยแพร่จะถูกป้องกันไม่ให้อัปโหลดเนื้อหาใหม่จนกว่าไซต์จะอยู่ภายใต้ขีดจำกัดอีกครั้ง ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์สามารถติดตามตำแหน่งที่ไซต์สัมพันธ์กับขีดจำกัดได้โดยใช้คอลัมน์ "พื้นที่เก็บข้อมูลสูงสุด" และ "พื้นที่เก็บข้อมูลที่ใช้" ในหน้าไซต์

ประวัติการแก้ไข (ผู้ดูแล Tableau Server เท่านั้น)ระบุตัวเลขของเวอร์ชันก่อนหน้าของเวิร์กบุ๊ก โฟลว์ และแหล่งข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์
Tableau Prep Conductorควบคุมว่าผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ที่เหมาะสมสามารถกำหนดเวลาและตรวจสอบโฟลว์ได้ Tableau Prep Conductor เป็นส่วนหนึ่งของ การจัดการข้อมูล หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู Tableau Prep Conductor(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)
การเขียนเว็บควบคุมว่าจะเปิดใช้งานการเขียนบนเบราว์เซอร์สำหรับไซต์หรือไม่ เมื่อปิดใช้งานการเขียนเว็บสำหรับเวิร์กบุ๊ก ผู้ใช้จะไม่สามารถสร้างหรือแก้ไขเวิร์กบุ๊กที่เผยแพร่จากสภาพแวดล้อมของเว็บของเซิร์ฟเวอร์ได้ แต่ต้องใช้ Tableau Desktop เพื่อเผยแพร่เวิร์กบุ๊กอีกครั้งแทน เมื่อปิดใช้งานการเขียนไซต์สำหรับโฟลว์ ผู้ใช้จะไม่สามารถสร้างหรือแก้ไขโฟลว์ที่เผยแพร่จากสภาพแวดล้อมของไซต์ของเซิร์ฟเวอร์ได้ แต่ต้องใช้ Tableau Prep Builder เพื่อเผยแพร่โฟลว์อีกครั้งแทน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูตั้งค่าการเข้าถึงและฟังก์ชันการเขียนเว็บของไซต์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในส่วนความช่วยเหลือของ Tableau Cloud

การจัดการผู้ใช้ (ผู้ดูแล Tableau Server เท่านั้น)กำหนดว่ามีเพียงผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นที่สามารถเพิ่มและลบผู้ใช้และเปลี่ยนบทบาทในไซต์ได้ หรือว่าผู้ดูแลไซต์ก็สามารถทำได้เช่นกัน

หากคุณอนุญาตให้ผู้ดูแลไซต์จัดการผู้ใช้ ให้ระบุจำนวนผู้ใช้ที่สามารถเพิ่มลงในไซต์ได้ โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ขีดจำกัดของเซิร์ฟเวอร์จะเพิ่มจำนวนใบอนุญาตของเซิร์ฟเวอร์ที่พร้อมใช้งาน สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่มีการอนุญาตที่อิงตามคอร์เป็นหลัก จะไม่มีขีดจำกัด
  • ขีดจำกัดของไซต์ช่วยให้ผู้ดูแลไซต์สามารถเพิ่มผู้ใช้ได้ถึงขีดจำกัดที่คุณระบุ
  • ขีดจำกัดบทบาทในไซต์ช่วยให้ผู้ดูแลไซต์สามารถเพิ่มผู้ใช้ของแต่ละบทบาทในไซต์ได้ถึงขีดจำกัดการอนุญาตที่คุณระบุสำหรับไซต์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ดูใบอนุญาตของเซิร์ฟเวอร์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

สิทธิ์เข้าถึงของผู้ใช้ที่มีสิทธิ์จำกัด (ผู้ดูแล Tableau Server เท่านั้น)ช่วยให้ผู้ที่ไม่มีบัญชี Tableau Server สามารถดูมุมมองที่มีสิทธิ์การเข้าถึงแบบผู้เยี่ยมชมได้

หมายเหตุ: หากคุณใช้ Tableau Server ผู้ดูแลของคุณสามารถปิดใช้งานการเข้าถึงแบบผู้เยี่ยมชมได้

Tableau Catalogปิดความสามารถของแคตตาล็อกเมื่อ Tableau Server หรือไซต์ Tableau Cloud ได้รับอนุญาตด้วย การจัดการข้อมูล หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ปิดใช้งานแคตตาล็อก(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)
ประสิทธิภาพเวิร์กบุ๊กหลังจากการรีเฟรชที่กำหนดเวลาไว้ (ผู้ดูแล Tableau Server เท่านั้น)คำนวณเวิร์กบุ๊กที่ดูล่าสุดล่วงหน้าพร้อมการรีเฟรชที่กำหนดเวลาไว้เพื่อเปิดเวิร์กบุ๊กให้เร็วขึ้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู กำหนดค่าประสิทธิภาพเวิร์กบุ๊กหลังจากการรีเฟรชที่กำหนดเวลาไว้(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)
เมตริกประสิทธิภาพการทำงานของเวิร์กบุ๊ก (ผู้ดูแล Tableau Server เท่านั้น)ให้ผู้ใช้ไซต์รวบรวมเมตริกเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเวิร์กบุ๊ก เช่น ความเร็วในการโหลด เมื่อต้องการเริ่มต้นการบันทึก ผู้ใช้ต้องเพิ่มพารามิเตอร์ลงใน URL ของเวิร์กบุ๊ก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู สร้างการบันทึกประสิทธิภาพ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)
การล้างคีย์เชนที่มีการจัดการ (ผู้ดูแล Tableau Server เท่านั้น)ให้ผู้ดูแลไซต์จัดการคีย์เชนข้อมูลเข้าสู่ระบบที่บันทึกไว้สำหรับการเชื่อมต่อ OAuth บนไซต์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการเชื่อมต่อ OAuth(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)
ระงับงานรีเฟรชการแยกข้อมูลโดยอัตโนมัติเพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากร Tableau สามารถระงับงานรีเฟรชการแยกข้อมูลโดยอัตโนมัติสำหรับเวิร์กบุ๊กที่ไม่ได้ใช้งาน ฟีเจอร์นี้จะนำไปใช้เฉพาะกับกำหนดเวลารีเฟรชที่เรียกใช้รายสัปดาห์หรือบ่อยกว่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูระงับการรีเฟรชการแยกข้อมูลโดยอัตโนมัติสำหรับเวิร์กบุ๊กที่ไม่ได้ใช้งาน(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในส่วนความช่วยเหลือของ Tableau Cloud

งานที่ลิงก์

(ผู้ดูแลไซต์และ Tableau Server เท่านั้น)

ช่วยให้ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์สามารถอนุญาตให้ผู้ใช้กำหนดเวลาของทาสก์ในโฟลว์ให้ติดต่อกันได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานในโฟลว์ที่กำหนดเวลาไว้เพื่อเรียกใช้โดยใช้ เรียกใช้ตอนนี้ ได้ด้วย

การตั้งค่านี้สามารถปรับใช้ที่ระดับเซิร์ฟเวอร์เพื่อรวมไซต์ทั้งหมดบน Tableau Server ได้ คุณสามารถปิดใช้งานการตั้งค่าที่ระดับไซต์เพื่อให้มีเฉพาะไซต์ที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น

หากการตั้งค่าถูกปิดหลังจากกำหนดเวลางานที่ลิงก์แล้ว งานใดๆ ที่กำลังทำงานอยู่จะสิ้นสุดลง และงานที่ลิงก์ที่กำหนดเวลาไว้จะถูกซ่อนไว้ และจะไม่แสดงในแท็บ งานที่กำหนดเวลาไว้ อีกต่อไป

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูกำหนดเวลางานที่ลิงก์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

การตั้งค่าอีเมล (ผู้ดูแล Tableau Server เท่านั้น)ระบุที่อยู่ต้นทางและส่วนท้ายของข้อความที่เห็นในอีเมลอัตโนมัติสำหรับการแจ้งเตือนและการสมัครใช้งาน
การแจ้งเตือนคำเชิญไปยังไซต์ (Tableau Cloud เท่านั้น)สำหรับไซต์ที่มีการตรวจสอบสิทธิ์แบบลงชื่อเพียงครั้งเดียว ซึ่งจะส่งอีเมลคำเชิญเมื่อมีการเพิ่มผู้ใช้ใหม่ไปยังไซต์
โลโก้ไซต์ (Tableau Cloud เท่านั้น)ระบุภาพที่ปรากฏพร้อมกับชื่อไซต์
หน้าเริ่มต้นควบคุมหน้าไซต์ที่จะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว หน้าแรกจะปรากฏขึ้น แต่คุณสามารถเปิดโครงการทั้งหมด เวิร์กบุ๊กทั้งหมด หรือหน้าอื่นๆ แทนได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูตั้งค่าหน้าเริ่มต้นตามค่าเริ่มต้น(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในส่วนความช่วยเหลือของ Tableau Cloud

หมายเหตุ: หากคุณใช้ Tableau Server ผู้ดูแลของคุณสามารถลบล้างการตั้งค่าไซต์นี้ได้

การปรับใช้ Tableau Pulseควบคุมว่า Tableau Pulse พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด กลุ่มผู้ใช้ หรือไม่มีผู้ใช้เลย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูตั้งค่าไซต์สำหรับ Tableau Pulse
ความพร้อมใช้งานของ Tableau AI (Tableau Cloud เท่านั้น)

ควบคุมว่าจะเปิดใช้งานฟังก์ชัน Generative AI สำหรับฟีเจอร์ของ Tableau หรือไม่ ตัวอย่างเช่น Tableau Pulse สามารถใช้ Generative AI เพื่อสรุปข้อมูลเชิงลึกด้านเมตริกที่สำคัญโดยใช้ภาษาธรรมชาติเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

Tableau AI อาจไม่พร้อมใช้งานสำหรับลูกค้าบางราย

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tableau AI โปรดดู Einstein Generative AI สำหรับ Tableau(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

การมองเห็นของผู้ใช้ควบคุมว่าชื่อผู้ใช้และชื่อกลุ่มใดที่จะปรากฏแก่ผู้ใช้อื่น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูจัดการการมองเห็นของผู้ใช้(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในส่วนความช่วยเหลือของ Tableau Cloud
ความพร้อมใช้งานของ “สอบถามข้อมูล”ควบคุมว่าจะเปิดหรือปิดใช้งานเลนส์ “สอบถามข้อมูล” สำหรับแหล่งข้อมูล Ask Data (สอบถามข้อมูล) ช่วยให้ผู้ใช้สืบค้นข้อมูลโดยใช้ภาษาการสนทนา และดูการแสดงเป็นภาพโดยอัตโนมัติ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู สร้างมุมมองโดยอัตโนมัติด้วย Ask Data (สอบถามข้อมูล)(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในส่วนความช่วยเหลือสำหรับผู้ใช้ Tableau
ความพร้อมใช้งานของ “อธิบายข้อมูล”ควบคุมว่าผู้ใช้ไซต์ที่มีสิทธิ์ที่เหมาะสมสามารถเรียกใช้ Explain Data (อธิบายข้อมูล) ได้หรือไม่ และผู้เขียนสามารถเข้าถึง การตั้งค่า Explain Data (อธิบายข้อมูล) ได้หรือไม่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ควบคุมการเข้าถึง “อธิบายข้อมูล” หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Explain Data (อธิบายข้อมูล) โปรดดู ค้นพบข้อมูลเชิงลึกได้รวดเร็วขึ้นด้วย “อธิบายข้อมูล”
เข้าถึงข้อมูลเมตาเกี่ยวกับฐานข้อมูลและตารางโดยอัตโนมัติมอบความสามารถบางอย่างแก่ผู้ใช้โดยอัตโนมัติไปยังเนื้อหาภายนอกโดยใช้สิทธิ์ที่รับมา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูปิดสิทธิ์ที่รับมา(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในส่วนความช่วยเหลือของ Tableau Cloud
ข้อมูลความเกี่ยวพันที่ละเอียดอ่อนระบุว่าควรทำให้ข้อมูลยุ่งเหยิงหรือกรองข้อมูลความเกี่ยวพันที่ละเอียดอ่อนหรือไม่ เมื่อผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ที่เหมาะสมในข้อมูลเมตาที่เกี่ยวข้อง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ข้อมูลความเกี่ยวพันที่ละเอียดอ่อน(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)
การรวมแบบข้ามฐานข้อมูลกำหนดว่ากระบวนการรวมจะเกิดขึ้นที่ใดเมื่อรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู รวมตารางจากฐานข้อมูลอื่น(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในส่วนความช่วยเหลือสำหรับผู้ใช้ Tableau
การเข้ารหัสการแยกข้อมูลเมื่อจัดเก็บ (ผู้ดูแล Tableau Server เท่านั้น)ให้คุณเข้ารหัสการแยกข้อมูล .hyper ในขณะที่จัดเก็บบน Tableau Server ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์สามารถบังคับใช้การเข้ารหัสการแยกข้อมูลทั้งหมดบนไซต์ของตน หรืออนุญาตให้ผู้ใช้เข้ารหัสการแยกข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่โดยเฉพาะได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการเข้ารหัสการแยกข้อมูลเมื่อไม่มีการเคลื่อนไหว(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)
สิทธิ์การเข้าถึงของฝ่ายสนับสนุนของ Tableau (Tableau Cloud เท่านั้น)อนุญาตให้ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ Tableau เข้าถึงไซต์เพื่อช่วยแก้ปัญหากรณีสนับสนุน ตามค่าเริ่มต้น ฟีเจอร์นี้จะปิดใช้งานไว้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เปิดใช้งานการเข้าถึงการสนับสนุน(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)
การแชร์อนุญาตให้ผู้ใช้แบ่งปันรายการกับผู้ใช้รายอื่นโดยตรง เมื่อมีการแชร์รายการ ผู้รับจะได้รับการแจ้งเตือน และมีการเพิ่มรายการนั้นไปยังหน้า "แชร์กับฉัน" หากไม่ได้เปิดใช้งานสิ่งนี้ ผู้ใช้จะสามารถคัดลอกลิงก์เพื่อแชร์เท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู แชร์เนื้อหาไซต์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในส่วนความช่วยเหลือสำหรับผู้ใช้ Tableau
ความคิดเห็นควบคุมว่าผู้ใช้สามารถเพิ่มหมายเหตุในแผงความคิดเห็นด้านข้างสำหรับแต่ละมุมมองและ @mention ผู้ใช้ Tableau อื่นๆ เพื่อแจ้งให้ทราบทางอีเมล หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูความคิดเห็นเกี่ยวกับมุมมอง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในส่วนความช่วยเหลือสำหรับผู้ใช้ Tableau
การแจ้งเตือนตามข้อมูลให้ผู้ใช้รับอีเมลโดยอัตโนมัติเมื่อข้อมูลถึงเกณฑ์หลัก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูส่งการแจ้งเตือนตามข้อมูล(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในส่วนความช่วยเหลือสำหรับผู้ใช้ Tableau
การสมัครใช้บริการช่วยให้ผู้ใช้สมัครใช้งานมุมมองและรับอีเมลปกติของมุมมองได้ บน Tableau Server ตัวเลือกเหล่านี้จะมีให้ใช้งานเฉพาะเมื่อคุณ กำหนดค่าการตั้งค่าการสมัครใช้งาน(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) เป็นครั้งแรกเท่านั้น
คำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูลในการสมัครใช้งาน

ควบคุมว่าการสมัครใช้งานรวมคำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูลอัปสตรีมและป้ายกำกับความละเอียดอ่อนที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการมองเห็นระดับสูงในอีเมลหรือไม่ บน Tableau Server ตัวเลือกเหล่านี้จะมีให้ใช้งานเฉพาะเมื่อคุณเปิดใช้และกำหนดค่าการสมัครใช้งาน(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)เป็นครั้งแรกเท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูล โปรดดู ตั้งค่าคำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูล หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับป้ายกำกับความละเอียดอ่อน โปรดดูป้ายกำกับความละเอียดอ่อน

หมายเหตุ: คำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูลและป้ายกำกับความละเอียดอ่อนคือฟีเจอร์ของ Tableau Catalog ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ การจัดการข้อมูล

การแท็กระบุจำนวนแท็กที่ผู้ใช้สามารถเพิ่มไปยังรายการได้ ขีดจำกัดที่เป็นค่าเริ่มต้นคือ 50 แท็ก และสูงสุดคือ 200 แท็ก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การใช้แท็ก(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)
รายการแนะนำสำหรับมุมมองควบคุมว่าจะแสดงคำแนะนำบนไซต์หรือไม่ และชื่อของผู้ใช้ที่ดูรายการที่แนะนำจะแสดงบน Tooltip ให้คำแนะนำหรือไม่

หมายเหตุ: หากคุณใช้ Tableau Server ผู้ดูแลของคุณสามารถปิดใช้งานคำแนะนำได้

ขอสิทธิ์เข้าถึงให้ผู้ใช้ส่งคำขอเข้าถึงไปยังเจ้าของเนื้อหาหรือเจ้าของโครงการ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูให้ผู้ใช้ไซต์ส่งคำขอเข้าถึงไปยังเนื้อหา(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในส่วนความช่วยเหลือของ Tableau Cloud
ประเภทเนื้อหาเมตริกควบคุมว่าเมตริกจะพร้อมใช้งานบนไซต์หรือไม่ เมื่อเปิดเมตริก ผู้ใช้สามารถสร้างเมตริกจากมุมมองต่างๆ ได้ และเมตริกจะปรากฏเป็นประเภทเนื้อหา เมื่อปิด เมตริกจะไม่ปรากฏบนไซต์หรือจะไม่ซิงค์ต่อไป หากคุณเปิดเมตริกอีกครั้ง เมตริกเหล่านี้จะปรากฏขึ้นอีกครั้งและรีเฟรชต่อ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู “การตั้งค่าสำหรับเมตริก” ในส่วนความช่วยเหลือของ Tableau Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) หรือความช่วยเหลือของ Tableau Server(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

การเลิกใช้ฟีเจอร์เมตริกแบบเดิม

ฟีเจอร์เมตริกแบบเดิมของ Tableau เลิกใช้แล้วใน Tableau Cloud ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 และจะเลิกใช้ใน Tableau Server เวอร์ชัน 2024.2 ในเดือนตุลาคม 2023 Tableau ได้ยกเลิกความสามารถในการฝังเมตริกเดิมใน Tableau Cloud และ Tableau Server เวอร์ชัน 2023.3 สำหรับ Tableau Pulse เราได้พัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้ดีขึ้นในการติดตามเมตริกและถามคำถามเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสร้างเมตริกด้วย Tableau Pulse เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์การใช้งานแบบใหม่และสร้างและแก้ปัญหาเมตริก (เลิกใช้แล้ว) สำหรับฟีเจอร์ที่เลิกใช้แล้ว

ออบเจ็กต์หน้าเว็บและรูปภาพในเว็บควบคุมว่าออบเจ็กต์หน้าเว็บและออบเจ็กต์รูปภาพเหล่านี้สามารถแสดง URL เป้าหมายได้หรือไม่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การรักษาความปลอดภัยสำหรับออบเจ็กต์หน้าเว็บ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในส่วนความช่วยเหลือสำหรับผู้ใช้ Tableau
พื้นที่ส่วนบุคคลอนุญาตให้ผู้ใช้ไซต์ที่เป็น Creator และ Explorer สามารถสร้างและบันทึกเนื้อหาไปยังพื้นที่ส่วนบุคคลที่เป็นส่วนตัวได้ เมื่อพื้นที่ส่วนบุคคลเปิดใช้อยู่ คุณสามารถตั้งค่าขีดจำกัดพื้นที่เก็บข้อมูลของผู้ใช้ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู สร้างและแก้ไขเนื้อหาส่วนตัวใน "พื้นที่ส่วนบุคคล"
คอลเลกชันควบคุมว่าคอลเลกชันจะพร้อมใช้งานบนไซต์หรือไม่ เมื่อคุณเปิดใช้คอลเลกชัน ผู้ใช้จะสามารถสร้างคอลเลกชันเพื่อจัดระเบียบเนื้อหาและเรียกดูคอลเลกชันที่ผู้ใช้รายอื่นใช้งานได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูจัดระเบียบรายการในคอลเลกชัน
โซนเวลาของไซต์สำหรับการแยกข้อมูลเขตเวลาเริ่มต้นสำหรับแหล่งข้อมูลที่ใช้การแยกข้อมูลในไซต์คือ เวลามาตรฐานสากล (UTC) ผู้ดูแลไซต์สามารถตั้งค่าเขตเวลาอื่นได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูตั้งโซนเวลาของไซต์สำหรับการแยกข้อมูล(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในส่วนความช่วยเหลือของ Tableau Server หรือ ตั้งโซนเวลาของไซต์สำหรับการแยกข้อมูล(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในส่วนความช่วยเหลือของ Tableau Cloud
การแจ้งเตือนขีดจำกัดโควต้าการแยกข้อมูลส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลไปยังผู้ดูแลไซต์ทั้งหมดเมื่อมีการยกเลิกงานการรีเฟรชการแยกข้อมูลเนื่องจากปัญหาความจุงานการแยกข้อมูล

พารามิเตอร์โฟลว์

(ผู้ดูแลไซต์และ Tableau Server เท่านั้น)

ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดเวลาและเรียกใช้โฟลว์ที่มีพารามิเตอร์

ผู้ดูแลยังสามารถเปิดใช้งานพารามิเตอร์โฟลว์เพื่อยอมรับค่าใดๆ ก็ได้ หากเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ ผู้ใช้โฟลว์สามารถป้อนค่าใดๆ ในพารามิเตอร์ และอาจเปิดเผยข้อมูลที่ผู้ใช้ไม่ควรมีสิทธิ์เข้าถึงได้

คุณสามารถป้อนพารามิเตอร์ในขั้นตอนอินพุตสำหรับชื่อไฟล์และพาธ ชื่อตาราง หรือเมื่อใช้การค้นหา SQL แบบปรับแต่งเอง ในขั้นตอนเอาต์พุตสำหรับชื่อไฟล์และเส้นทาง รวมถึงชื่อตาราง และในประเภทขั้นตอนใดๆ สำหรับตัวกรองหรือค่าที่คำนวณ

การตั้งค่าพารามิเตอร์โฟลว์สามารถปรับใช้ที่ระดับเซิร์ฟเวอร์เพื่อรวมไซต์ทั้งหมดบน Tableau Server ได้ คุณสามารถปิดใช้งานการตั้งค่าที่ระดับไซต์เพื่อรวมเฉพาะไซต์ที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้พารามิเตอร์ โปรดดูสร้างและใช้พารามิเตอร์ในโฟลว์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในส่วนความช่วยเหลือของ Tableau Prep

เรียกใช้ตอนนี้ควบคุมผู้ที่สามารถเรียกใช้งานได้ด้วยตนเองโดยใช้ตัวเลือก "เรียกใช้ตอนนี้" จากเว็บ, REST API และ Tabcmd ตัวเลือกนี้จะเลือกไว้เป็นค่าเริ่มต้น เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานได้ด้วยตนเอง ล้างกล่องทำเครื่องหมายเฉพาะเมื่อควรอนุญาตให้ผู้ดูแลเรียกใช้งานด้วยตนเอง

หมายเหตุ: หากคุณใช้ Tableau Server ผู้ดูแลของคุณสามารถปิดใช้งานการตั้งค่าไซต์นี้ได้

จัดการการแจ้งเตือนควบคุมวิธีที่ผู้ใช้ไซต์สามารถรับการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์ เช่น งานการแยกข้อมูล โฟลว์ เมื่อผู้ใช้คนอื่นแชร์เนื้อหากับพวกเขาหรือกล่าวถึงพวกเขาในความคิดเห็น สามารถดูการแจ้งเตือนได้ในไซต์ Tableau ของผู้ใช้ผ่านทางศูนย์การแจ้งเตือน ส่งการแจ้งเตือนไปทางอีเมล หรือส่งไปยังพื้นที่ทำงาน Slack เมื่อเปิดใช้งานการแจ้งเตือน ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าการแจ้งเตือนได้ในหน้าการตั้งค่าบัญชี

หมายเหตุ: หากคุณใช้ Tableau Server ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณสามารถปิดใช้งานการตั้งค่าไซต์นี้ได้

ปรับแต่งการแจ้งเตือนทางอีเมล (Tableau Cloud เท่านั้น)

ควบคุมว่าการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับการแจ้งเตือนตามข้อมูลและการสมัครรับข้อมูลทางอีเมลสำหรับเวิร์กบุ๊กและมุมมองจะส่งโดยใช้เซิร์ฟเวอร์อีเมลของ Tableau หรือเซิร์ฟเวอร์ SMTP ของคุณเอง เมื่อคุณใช้เซิร์ฟเวอร์ SMTP ของคุณเอง คุณสามารถปรับแต่งชื่อผู้ส่งอีเมลตลอดจนโดเมนที่ใช้ในที่อยู่อีเมลของผู้ส่งและโดเมนสำหรับลิงก์ในอีเมลแจ้งเตือนได้ เพิ่มสำหรับ Tableau Cloud ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024

โดยแยกจากการตั้งค่า SMTP คุณสามารถควบคุมได้ว่าการแจ้งเตือนทางอีเมลที่ส่งถึงผู้ใช้สำหรับการแจ้งเตือนตามข้อมูลและการสมัครรับข้อมูลทางอีเมลจะมีลิงก์หรือไม่ ลิงก์เหล่านี้จะนำผู้ใช้ไปยังไซต์ Tableau ของคุณเพื่อดูเนื้อหาและจัดการการแจ้งเตือนหรือการสมัครรับข้อมูล ลิงก์สำหรับยกเลิกการสมัครรับข้อมูลทางอีเมลจะรวมอยู่ในอีเมลแจ้งเตือนเสมอ ไม่ว่าการตั้งค่านี้จะเปิดอยู่หรือไม่ก็ตาม เพิ่มสำหรับ Tableau Cloud ในเดือนมิถุนายน 2023

การติดตามข้อมูลโฟลว์ควบคุมว่าเจ้าของโฟลว์สามารถกำหนดเวลาและส่งอีเมลที่มีข้อมูลเอาต์พุตโฟลว์ให้กับตัวเองและผู้อื่นได้ เมื่อคุณอนุญาตให้มีการสมัครรับข้อมูลจากโฟลว์แล้ว คุณจะสามารถควบคุมได้ว่าจะรวมข้อมูลเอาท์พุตของโฟลว์ในอีเมลสำหรับการสมัครรับข้อมูลและแนบไฟล์เอาต์พุตของโฟลว์กับอีเมลหรือไม่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่แจ้งเตือนผู้ใช้ถึงการเรียกใช้โฟลว์ที่สำเร็จ
รีจิสทรีไคลเอ็นต์ OAuth สำหรับชุดย่อยของตัวเชื่อมต่อ คุณสามารถลงทะเบียนไคลเอ็นต์ OAuth ที่กำหนดเองสำหรับไซต์เพื่อแทนที่ไคลเอ็นต์ OAuth ที่ได้รับการกำหนดค่าสำหรับเซิร์ฟเวอร์ การลงทะเบียนไคลเอ็นต์ OAuth ที่กำหนดเองนี้ หมายความว่าคุณจะเปิดใช้งานการเชื่อมต่อใหม่และที่มีอยู่ เพื่อใช้งานไคลเอ็นต์ OAuth ระดับไซต์แทนไคลเอ็นต์ OAuth ทั่วทั้งเซิร์ฟเวอร์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู กำหนดค่า OAuth แบบกำหนดเอง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)
การเร่งมุมมองควบคุมว่าผู้ใช้ไซต์ Creator และ Explorer จะสามารถเร่งความเร็วสำหรับมุมมองในเวิร์กบุ๊กของตนเพื่อให้โหลดได้รวดเร็วขึ้นได้หรือไม่ เมื่อคุณอนุญาตให้มีการเร่งความเร็วของมุมมอง คุณจะสามารถกำหนดจำนวนมุมมองสูงสุดที่จะเร่งความเร็วได้ และคุณจะสามารถเลือกที่จะระงับการเร่งความเร็วโดยอัตโนมัติสำหรับมุมมองที่มีงานการเร่งความเร็วที่ล้มเหลวซ้ำๆ ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการเร่งมุมมอง

แท็บการตรวจสอบสิทธิ์ (Tableau Cloud)

การตั้งค่าคำอธิบาย
ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ระบุวิธีที่ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบไซต์ และวิธีที่ผู้ใช้เข้าถึงไซต์หลังจากเข้าสู่ระบบเป็นครั้งแรก การตรวจสอบสิทธิ์จะตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้ใช้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การรับรองสิทธิ์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)
ค่าเริ่มต้นของประเภทการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับมุมมองแบบฝังระบุวิธีที่ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบมุมมองแบบฝังได้ ตามค่าเริ่มต้น ระบบจะเลือกการตรวจสอบสิทธิ์ของ Tableau ไว้
ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้ในเวิร์กโฟลว์การตรวจสอบสิทธิ์เปิดใช้งานฟังก์ชันแอตทริบิวต์ผู้ใช้ที่ใช้ในเนื้อหาแบบฝังเพื่อยอมรับการส่งแอตทริบิวต์ผู้ใช้จาก JSON Web Token (JWT) แอตทริบิวต์ผู้ใช้จะส่งไปยัง Tableau เพื่อปรับแต่งและควบคุมข้อมูลที่สามารถแสดงต่อผู้ใช้ในขณะที่รันไทม์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูความช่วยเหลือสำหรับการฝัง API v3(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)
การซิงโครไนซ์การจัดสรรและการจัดกลุ่มโดยอัตโนมัติ (SCIM)อนุญาตให้คุณจัดการผู้ใช้บนไซต์ผ่านผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัว (IdP) ที่เป็นบุคคลที่สาม เมื่อเปิดใช้งานแล้ว กล่อง "URL ฐาน" และ "ข้อมูลลับ" จะแสดงขึ้นพร้อมค่าเพื่อใช้ในการกำหนดค่า SCIM ของ IdP หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการจัดสรรสิทธิ์แก่ผู้ใช้และการซิงโครไนซ์กลุ่มผ่านตัวให้บริการข้อมูลประจำตัวภายนอกโดยอัตโนมัติ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)
ไคลเอ็นต์ที่เชื่อมต่ออนุญาตให้ไคลเอ็นต์ของ Tableau เช่น Tableau Mobile, Tableau Bridge และอื่นๆ ยังคงได้รับสิทธิ์เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ต่อไปหลังจากที่ผู้ใช้ให้ข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นครั้งแรก เมื่อปิดใช้ ผู้ใช้จะต้องเข้าสู่ระบบอย่างชัดแจ้งทุกครั้งที่เข้าไปที่ Tableau Cloud หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเข้าถึงไซต์จากไคลเอ็นต์ที่เชื่อมต่อ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

แท็บ Bridge (Tableau Cloud)

การตั้งค่าคำอธิบาย
การแจ้งเตือนไคลเอ็นต์ไม่ทำงานส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลไปยังเจ้าของแหล่งข้อมูลเมื่อไคลเอ็นต์ดูเหมือนจะถูกตัดการเชื่อมต่อจากไซต์
การจัดกลุ่มกระจายการค้นหาแบบสดและงานการรีเฟรชบนไคลเอ็นต์ทั้งหมดในพูล Bridge หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูกำหนดค่าและจัดการพูลไคลเอ็นต์ Bridge(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในส่วนความช่วยเหลือของ Tableau Cloud
รายการที่อนุญาตเครือข่ายส่วนตัว

เพิ่มและจัดการโดเมนที่ทำให้พูล Bridge เฉพาะสามารถเข้าถึงข้อมูลเครือข่ายส่วนตัวในนามของ Tableau Cloud ได้

แท็บส่วนขยาย

การตั้งค่าคำอธิบาย
ส่วนขยายของแดชบอร์ดและการแสดงเป็นภาพจัดการและควบคุมส่วนขยายของแดชบอร์ดและการแสดงเป็นภาพ ส่วนขยายของแดชบอร์ดเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ทำงานในโซนแดชบอร์ดที่กำหนดเอง และสามารถโต้ตอบกับแดชบอร์ดที่เหลือได้ ส่วนขยายของการแสดงเป็นคือเว็บแอปพลิเคชันที่รองรับการแสดงเป็นภาพประเภทใหม่ๆ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู "บริหารจัดการส่วนขยายของแดชบอร์ดและการแสดงเป็นภาพ" ในส่วนความช่วยเหลือของ Tableau Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) หรือความช่วยเหลือของ Tableau Server(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)
ส่วนขยายการวิเคราะห์เปิดใช้งานกลุ่มฟังก์ชันที่ผู้ใช้ของคุณสามารถใช้เพื่อส่งต่อนิพจน์ไปยังส่วนขยายการวิเคราะห์ได้เพื่อผสานรวมกับ R และ Python หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู “การกำหนดค่าการเชื่อมต่อกับส่วนขยายการวิเคราะห์” ในความช่วยเหลือของ Tableau Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) หรือความช่วยเหลือของ Tableau Server(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)
ส่วนขยาย Tableau Prep

เมื่อสร้างโฟลว์บนเว็บ จะทำให้ผู้ใช้สามารถปรับใช้แบบจำลองที่ขับเคลื่อนด้วย Einstein Discovery กับโฟลว์ของเขาเพื่อให้คะแนนการคาดการณ์แบบกลุ่มสำหรับข้อมูลได้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูกำหนดค่าการผสานรวม Einstein Discovery(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในส่วนความช่วยเหลือของ Tableau Server

แท็บการผสานรวม

การตั้งค่าคำอธิบาย
การเชื่อมต่อของ Slack

แสดงการเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ทำงานของ Slack และไซต์ Tableau เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ผู้ใช้ไซต์ Tableau จะสามารถดูการแจ้งเตือน Tableau ของตนในพื้นที่ทำงานของ Slack ที่เชื่อมต่ออยู่ได้

หมายเหตุ: ใน Tableau Server ผู้ดูแล Slack ต้องสร้างแอป Slack ส่วนตัวและติดตั้งไปยังพื้นที่ทำงานของ Slack ก่อน ผู้ดูแล Tableau Server จึงจะสามารถเพิ่มไคลเอ็นต์ OAuth และเชื่อมต่อกับ Slack ได้

ใน Tableau Server คุณสามารถเพิ่มข้อมูลไคลเอ็นต์ OAuth สำหรับแอปพลิเคชัน Slack ส่วนตัว จากนั้นเลือก "เชื่อมต่อกับ Slack" เพื่อทำให้การเชื่อมต่อเสร็จสิ้นได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูรวม Tableau กับพื้นที่ทำงานของ Slack

ส่วนขยายการวิเคราะห์เปิดใช้งานกลุ่มฟังก์ชันที่ผู้ใช้ของคุณสามารถใช้เพื่อส่งต่อนิพจน์ไปยังส่วนขยายการวิเคราะห์ได้เพื่อผสานรวมกับ R และ Python หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู “การกำหนดค่าการเชื่อมต่อกับส่วนขยายการวิเคราะห์” ในความช่วยเหลือของ Tableau Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) หรือความช่วยเหลือของ Tableau Server(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

เผยแพร่ไปยัง Salesforce

(เบต้าสำหรับ Tableau Cloud และ Tableau Server)

อนุญาตให้ผู้ใช้ไซต์เผยแพร่มุมมองไปยังแอป Salesforce ได้

เมื่อเผยแพร่มุมมองไปยัง Salesforce ทุกคนที่สามารถเข้าถึงแอปที่เลือกจะเห็นว่ามีเนื้อหาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เฉพาะผู้ที่เข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ Tableau ที่มีอยู่เท่านั้นจึงจะดูมุมมองได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเผยแพร่มุมมองไปยัง Salesforce (เบต้า)

แท็บแอปที่เชื่อมต่อ

การตั้งค่าคำอธิบาย
แอปที่เชื่อมต่อ

สร้างและจัดการแอปที่เชื่อมต่อ Tableau หรือสร้างความสัมพันธ์ในการเชื่อถือโดยตรงอย่างชัดแจ้งหรือการเชื่อถือ OAuth 2.0 ระหว่างไซต์ Tableau Cloud ของคุณกับแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง รวมทั้งให้สิทธิ์การเข้าถึงแบบเป็นโปรแกรมไปยัง REST API ของ Tableau ในนามของผู้ใช้ด้วยการใช้เว็บโทเค็น JSON (JWT) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูใช้แอปที่เชื่อมต่อ Tableau สำหรับการผสานรวมแอปพลิเคชัน(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในความช่วยเหลือของ Tableau Cloud

แท็บมือถือ

การตั้งค่าคำอธิบาย
การล็อกแอปต้องใช้วิธีการแบบไบโอเมตริกหรือรหัสผ่านอุปกรณ์สำหรับผู้ใช้เพื่อเปิดไซต์นี้ใน Tableau Mobile หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เปิดใช้งานการล็อกแอปเพื่อการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในคู่มือการนำไปใช้งานของ Tableau Mobile
การดูตัวอย่างออฟไลน์ควบคุมว่าจะสร้างการดูตัวอย่างออฟไลน์ขึ้นมาเพื่อแสดงผลหรือไม่เมื่อผู้ใช้เข้าไปยังไซต์บน Tableau Mobile หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู จัดการข้อมูลของ Tableau Mobile ในอุปกรณ์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในคู่มือการนำไปใช้งานของ Tableau Mobile
นโยบายการรักษาความปลอดภัยมือถือนโยบายการรักษาความปลอดภัยบางนโยบายจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติและไม่สามารถปิดใช้งานได้ นโยบายการรักษาความปลอดภัยบนมือถือจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับ Tableau Mobile เวอร์ชัน MAM
การตรวจจับการเจลเบรกควบคุมว่าผู้ใช้แอป Tableau Mobile ที่มีอุปกรณ์ที่ผ่านการ "เจลเบรค" หรือ "รูท" ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเนื้อหาบน Tableau หรือไม่ และระดับการตอบสนองที่เกิดขึ้นเมื่อตรวจพบอุปกรณ์ที่ผ่านการเจลเบรคหรือรูท หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของแอป Tableau Mobile
การตรวจจับมัลแวร์ (Android เท่านั้น)ควบคุมว่าจะเปิดใช้งานการตรวจจับมัลแวร์สำหรับอุปกรณ์มือถือหรือไม่ และระดับการตอบสนองที่เกิดขึ้นเมื่อตรวจพบมัลแวร์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของแอป Tableau Mobile
จำนวนวันที่ออฟไลน์สูงสุดโดยไม่มีการรีเฟรชนโยบายควบคุมว่าจะมีจำนวนวันสูงสุดที่อุปกรณ์มือถือสามารถออฟไลน์และยังคงใช้แอปได้หรือไม่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของแอป Tableau Mobile
ป้องกันการแก้ไขข้อบกพร่องควบคุมว่าจะป้องกันโปรแกรมแก้ไขข้อบกพร่องในอุปกรณ์มือถือหรือไม่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของแอป Tableau Mobile
การแชร์หน้าจอและภาพหน้าจอ (Android เท่านั้น)ควบคุมว่าผู้ใช้ Tableau Mobile จะสามารถถ่ายภาพหน้าจอหรือใช้การแชร์หน้าจอขณะอยู่ในแอปได้หรือไม่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของแอป Tableau Mobile
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ