ส่งการแจ้งเตือนตามข้อมูลจาก Tableau Cloud หรือ Tableau Server

เมื่อข้อมูลถึงเกณฑ์ที่สำคัญสำหรับธุรกิจของคุณแล้ว การแจ้งเตือนตามข้อมูลจะส่งการแจ้งเตือนถึงบุคคลหลักที่คุณระบุโดยอัตโนมัติ ระบบอาจส่งการแจ้งเตือนเป็นอีเมล หรือเป็นการแจ้งเตือนทั้งในเว็บไซต์ Tableau หรือในพื้นที่ทำงาน Slack ที่เชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชัน Tableau สำหรับ Slack คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนตามข้อมูลบนแดชบอร์ดและมุมมองได้ แต่ไม่ใช่ที่จุดของเรื่องราว

สำหรับแผนภูมิแบบตามเวลา ให้ใช้ตัวกรองวันที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้ผู้คนได้รับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติเมื่อข้อมูลปรากฏ หากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของเนื้อหา ให้แจ้งผู้สร้างเนื้อหาเพื่อเปลี่ยนตัวเลือกนี้

สร้างการแจ้งเตือนตามข้อมูล

 1. เลือกแกนตัวเลขต่อเนื่องที่ไม่ใช่แผนภูมิแกนต์หรือแผนที่ (ไม่รองรับกล่องตัวเลขและแกนตัวเลขแยกกัน)

 2. เลือกสร้างจากแผงข้างการแจ้งเตือน

 3. ในมุมมอง เส้นสีแดงจะแสดงตำแหน่งของเกณฑ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลปัจจุบันของคุณ

 4. ระบุบรรทัดชื่ออีเมล กำหนดเวลา และผู้รับ เลือกทำให้ผู้อื่นมองเห็นได้ หากคุณต้องการให้ผู้ใช้คนอื่นเห็นการแจ้งเตือนของคุณและเพิ่มตนเองลงในการแจ้งเตือนเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เพิ่มตัวคุณเองเข้าในการแต้งเตือนตามข้อมูลที่มี

 5. คลิกสร้างการแจ้งเตือน

เพิ่มตัวคุณเองเข้าในการแต้งเตือนตามข้อมูลที่มี

ทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงมุมมองนี้จะเห็นการแจ้งเตือนที่คนอื่นสร้างขึ้น เลือกการแจ้งเตือนเพื่อดูรายละเอียด รวมถึงเกณฑ์ กำหนดเวลา และความถี่การแจ้งเตือน เพิ่มตัวคุณเองเข้าในการแจ้งเตือนโดยเลือกเพิ่มฉัน

จัดการการแจ้งเตือนตามข้อมูล

คุณสามารถจัดการการแจ้งเตือนได้จากพื้นที่เนื้อหาของฉันบนหน้าเว็บของ Tableau แต่การจัดการจากอีเมลแจ้งเตือนโดยตรงจะรวดเร็วกว่า คลิกที่ลิงก์ด้านล่างของรูปภาพเพื่อจัดการการแจ้งเตือนทั้งหมดของคุณ หรือเพิ่มหรือลบตัวคุณเองออกจากการแจ้งเตือนทางอีเมล หากคุณเป็นเจ้าของการแจ้งเตือน ให้คลิกที่แก้ไขการแจ้งเตือนนี้เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือน เช่น เกณฑ์ กำหนดเวลา และผู้รับ

เคล็ดลับ: หากต้องการเพิ่มผู้รับเข้าในการแจ้งเตือนที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ คุณสามารถส่งต่ออีเมลแจ้งเตือนแล้วบอกให้ผู้คนคลิกที่เพิ่มฉันเข้าในการแจ้งเตือนนี้ หรือบอกให้ผู้รับเลือกเพิ่มฉันจากแผงด้านข้างของการแจ้งเตือน

หากคุณเป็นเจ้าของการแจ้งเตือน คุณสามารถจัดการการแจ้งเตือนนั้นได้ผ่านเมนูการดำเนินการ จากแผงด้านข้างของแดชบอร์ดหรือมุมมอง

จัดการวิธีการแจ้งเตือนของคุณ

คุณสามารถรับการแจ้งเตือนตามข้อมูลเป็นอีเมล ในเว็บไซต์ Tableau และในพื้นที่ทำงาน Slack ที่เชื่อมต่อผ่านแอป Tableau สำหรับ Slack ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การตั้งค่าการแจ้งเตือน และดูการแจ้งเตือน Tableau ใน Slack

แก้ไขการแจ้งเตือนที่ไม่สำเร็จ

บางครั้งการแจ้งเตือนอาจไม่สำเร็จ โดยทั่วไปเป็นเพราะเหตุผลดังนี้

 • ปัญหาชั่วคราวด้านการเชื่อมต่อ ในกรณีนี้ การแจ้งเตือนจะแก้ไขด้วยตัวเอง
 • แหล่งข้อมูลถูกลบไปแล้ว
 • ข้อมูลประจำตัวที่ใช้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวหมดอายุ
 • เวิร์กบุ๊กหรือชีตที่สร้างการแจ้งเตือนขึ้นถูกลบไปแล้ว

หากทำการแจ้งเตือนไม่สำเร็จ คุณจะได้รับอีเมลที่แจ้งว่าการแจ้งเตือนใดที่ส่งไม่สำเร็จและเวลาที่ส่งไม่สำเร็จ พร้อมลิงก์ไปยังไซต์เพื่อแก้ปัญหา

หากต้องการแก้ไขการแจ้งเตือนที่ล้มเหลวและคุณเป็นเจ้าของการแจ้งเตือนนั้น ให้คลิกที่แก้ไขการแจ้งเตือนนี้เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือน เช่น เกณฑ์ กำหนดเวลา และผู้รับ คำเตือนจะปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าเวิร์กบุ๊กหรือชีตที่คุณสร้างแจ้งเตือนเอาไว้ถูกลบไปแล้ว

คุณจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนเมื่อการแจ้งเตือนใช้งานได้อีกครั้ง

ใช้งานต่อหรือลบการแจ้งเตือนตามข้อมูลที่ถูกระงับ

หากมีการแจ้งเตือนล้มเหลวจำนวนมากเพียงพอ คุณจะได้รับอีเมลแจ้งว่าการแจ้งเตือนของคุณถูกระงับ หากคุณเป็นเจ้าของการแจ้งเตือนหรือเป็นผู้ดูแลระบบ วิธีใช้งานต่อหรือลบการแจ้งเตือนที่ถูกระงับมีดังนี้

 • จากพื้นที่ "เนื้อหาของฉัน" ในหน้าเว็บ Tableau ไอคอนจะปรากฏในคอลัมน์ "รายการที่ตรวจสอบล่าสุด" เพื่อระบุว่าการสมัครใช้งานถูกระงับ เลือก ... > ดำเนินการแจ้งเตือนต่อ เพื่อดำเนินการแจ้งเตือนต่อ
 • คลิกดำเนินการแจ้งเตือนต่อ ในอีเมลแจ้งเตือนเพื่อดำเนินการแจ้งเตือนต่อ การแจ้งเตือนจะอนุญาตให้คุณเปิดการแจ้งเตือนต่อ หรือระบุว่ามุมมองเปลี่ยนไปแล้วและควรลบการแจ้งเตือน

คุณจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนเมื่อการแจ้งเตือนใช้งานได้อีกครั้ง

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ