สร้างเมตริกด้วย Tableau Pulse (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

Tableau Pulse ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลของคุณตามเมตริกที่คุณให้คำจำกัดความ หลังจากที่สร้างเมตริกแล้ว คุณสามารถเพิ่มสมาชิกในองค์กรของคุณเป็นผู้ติดตามได้ และสมาชิกเหล่านั้นจะได้รับอีเมลปกติหรือข้อมูลสรุป Slack เกี่ยวกับข้อมูลของสมาชิก ข้อมูลสรุปนี้จะแสดงให้เห็นแนวโน้ม ค่าผิดปกติ และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ เพื่อให้ผู้ติดตามได้รับข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับงานของตน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูล ผู้ใช้เหล่านี้สามารถตรวจสอบเมตริกบน Tableau Cloud และดูว่าปัจจัยต่างๆ มีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างไร ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ให้ข้อมูลที่จำเป็นในการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลประกอบโดยไม่ต้องมีการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนใน Tableau

หน้าแรกของ Pulse

คำจำกัดความของเมตริกและเมตริก

เบื้องหลังทุกเมตริกใน Tableau Pulse คือคำจำกัดความของเมตริก Viewer โต้ตอบกับเมตริก คำจำกัดความของเมตริกจะระบุเมตาดาต้าหลักสำหรับเมตริกเหล่านั้น

ความสัมพันธ์หลักและรองระหว่างคำจำกัดความและเมตริก

คำจำกัดความของเมตริก: ชุดเมตาดาต้าที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลแห่งความจริงเพียงแหล่งเดียวสำหรับเมตริกทั้งหมดที่อิงตามคำจำกัดความ กำหนดโดยผู้ใช้ที่มีบทบาทในไซต์เป็น Creator, ผู้ดูแลไซต์ในฐานะ Explorer หรือ Explorer (เผยแพร่ได้) ตารางต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของเมตาดาต้าที่บันทึกโดยคำจำกัดความของเมตริก

คำจำกัดความของเมตริกสำหรับยอดขายของ Superstore
ฟิลด์คำจำกัดความค่าตัวอย่าง
ชื่อยอดขายของ Superstore
การวัดผลและการรวบรวมผลรวมของยอดขาย
มิติข้อมูลเวลาวันที่สั่งซื้อ
เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว
ตัวกรองเมตริกที่ปรับได้ภูมิภาค, หมวดหมู่
รูปแบบตัวเลขสกุลเงิน
ค่าที่เพิ่มขึ้นคือเป็นที่น่าพอใจ

เมตริก: ออบเจ็กต์แบบโต้ตอบที่อยู่ในหน้าคำจำกัดความ สร้างขึ้นเมื่อผู้ใช้ปรับเปลี่ยนตัวกรองหรือตัวเลือกเวลา ซึ่งหมายความว่าอาจมีเมตริกจำนวนมากที่อิงตามคำจำกัดความ ผู้ใช้ติดตามและสำรวจเมตริกเพื่อรับข้อมูลเชิงลึก ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของตัวเลือกที่กำหนดค่าสำหรับเมตริก ตัวเลือกเหล่านี้ใช้กับค่าหลักที่ระบุโดยคำจำกัดความของเมตริก

เมตริกสำหรับยอดขายของ Superstore - เทคโนโลยี
ตัวเลือกเมตริกค่าตัวอย่าง
ระยะเวลาไตรมาสถึงปัจจุบัน
ตัวกรองหมวดหมู่:เทคโนโลยี
เมตริกสำหรับยอดขายของ Superstore - เครื่องใช้สำนักงาน
ตัวเลือกเมตริกค่าตัวอย่าง
ระยะเวลาปีถึงปัจจุบัน
ตัวกรองหมวดหมู่:เครื่องใช้สำนักงาน

เพื่อเริ่มต้นใช้งาน Tableau Pulse คุณจะต้องสร้างคำจำกัดความของเมตริกที่รวบรวมค่าหลักที่ต้องการติดตาม ในระดับพื้นฐานที่สุด ค่านี้เป็นการวัดผลแบบรวบรวมที่ติดตามโดยอิงตามมิติข้อมูลเวลา คำจำกัดความยังระบุตัวเลือกต่างๆ เช่น มิติข้อมูลที่ Viewer สามารถกรองได้ วิธีจัดรูปแบบค่า และประเภทของข้อมูลเชิงลึกที่แสดง

เมื่อคุณสร้างคำจำกัดความนี้ Tableau จะสร้างเมตริกเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ และส่งคุณไปยังหน้าของเมตริกนั้น เมตริกเริ่มต้นที่สร้างขึ้นสำหรับคำจำกัดความไม่มีการใช้ตัวกรอง แต่เมื่อใดก็ตามที่คุณหรือสมาชิกคนอื่นในองค์กรปรับเปลี่ยนตัวกรองเมตริกหรือตัวเลือกเวลาด้วยวิธีใหม่ Tableau Pulse จะสร้างเมตริกเพิ่มเติม

ผู้คนในองค์กรของคุณติดตามเมตริก ไม่ใช่คำจำกัดความของเมตริก เมื่อติดตามเมตริกแต่ละรายการ สมาชิกจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเฉพาะสำหรับมิติข้อมูลที่สำคัญกับตน คำจำกัดความมีไว้เพื่อให้คุณจัดการข้อมูลสำหรับเมตริกจากออบเจ็กต์หลักเดียว หากฟิลด์ในแหล่งข้อมูลของคุณมีการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถอัปเดตคำจำกัดความเพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ และเมตริกทั้งหมดที่อิงตามคำจำกัดความนั้นก็จะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงด้วย

สมมติว่าคุณเป็นสมาชิกขององค์กรการขาย และองค์กรนั้นจำเป็นต้องติดตามเมตริกข้ามเขตแดนและสายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ใน Tableau Pulse คุณจะต้องสร้างคำจำกัดความของเมตริกที่รวมค่าหลักของผลรวมสำหรับยอดขายรายวันด้วยตัวกรองเมตริกที่ปรับเปลี่ยนได้สำหรับภูมิภาคและสายผลิตภัณฑ์ จากนั้น คุณจะต้องสร้างเมตริกสำหรับแต่ละภูมิภาคและสายผลิตภัณฑ์ สุดท้ายนี้ คุณจะต้องเพิ่มสมาชิกในองค์กรของคุณเป็นผู้ติดตามเมตริกที่ครอบคลุมตำแหน่งที่ตั้งและผลิตภัณฑ์ที่ขาย

อะไรที่ทำให้ Tableau Pulse แตกต่าง

Tableau Pulse มีวิธีที่ง่ายในการสร้างคำจำกัดความของเมตริก ดังนั้นเมื่อเลือกเพียงไม่กี่รายการ คุณสามารถสร้างคำจำกัดความ ซึ่งปกติแล้วต้องใช้การคำนวณที่ซับซ้อนเพื่อสร้างในการเขียนการแสดงเป็นภาพของ Tableau แบบเดิม สมาชิกในองค์กรของคุณใช้คำจำกัดความของเมตริกนั้นเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อสร้างเมตริกที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของตน โดยการแบ่งข้อมูลตามมิติข้อมูลหรือตัวเลือกเวลาต่างๆ เนื่องจากระบบจะส่งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเมตริกเหล่านี้ไปยังผู้ติดตามโดยตรง เพื่อนร่วมงานของคุณจะได้รับข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในโฟลว์การทำงาน

เมื่อใช้ Tableau Pulse ผู้ใช้จะมีส่วนร่วมในการสำรวจข้อมูลพร้อมคำแนะนำได้อย่างง่ายดายและแบบ Self-service ผู้ใช้สามารถถามคำถามที่แนะนำเพื่อดูว่ามิติข้อมูลต่างๆ ส่งผลต่อข้อมูลอย่างไร การสำรวจพร้อมคำแนะนำนี้ช่วยเสริมการวิเคราะห์ในรูปแบบอิสระมากขึ้นที่เป็นไปได้ด้วยประสบการณ์การเขียนการแสดงเป็นภาพของ Tableau แบบเดิม และช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับการวิเคราะห์ Tableau สามารถเข้าใจข้อมูลของตนได้

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับข้อมูลเมตริก

โปรดทราบว่าแม้ว่าบางส่วนของ Tableau Pulse จะคล้ายกับฟีเจอร์อื่นๆ ของ Tableau แต่ Tableau Pulse ก็รวมเมตริกและข้อมูลเชิงลึกเข้าด้วยกันสำหรับประสบการณ์การใช้งานแบบใหม่ทั้งหมด สำหรับการเปิดตัว Tableau Pulse ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 ฟีเจอร์ “สอบถามข้อมูล” และเมตริกแบบเดิมของ Tableau ถูกเลิกใช้ เช่นเดียวกับ “สอบถามข้อมูล” Tableau Pulse ให้คุณถามคำถามเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ เพื่อให้คุณเรียนรู้วิธีและเหตุผลเบื้องหลังตัวเลขที่คุณเห็น Tableau Pulse ยังช่วยให้คุณสร้างและติดตามเมตริกได้ เช่นเดียวกับฟีเจอร์เมตริกเดิม แต่เมตริกของ Tableau Pulse ไม่ได้ทำงานแบบสแตนด์อโลน เมตริกเหล่านี้เป็นแหล่งที่มาของข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ

ข้อกำหนดแหล่งข้อมูลสำหรับคำจำกัดความของเมตริก

คุณสร้างคำจำกัดความของเมตริกโดยการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ ตรวจสอบว่าแหล่งข้อมูลที่คุณกำลังทำงานด้วยตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้

 • ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่แหล่งเดียว คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่ฝังอยู่ในเวิร์กบุ๊กได้ และไม่สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลหลายแหล่งหรือใช้การผสานข้อมูลได้ เว้นแต่คุณจะรวมข้อมูลก่อนที่จะเผยแพร่แหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูลอาจเป็นการแยกข้อมูลหรือการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์ และสามารถใช้การเชื่อมต่อแบบเสมือนหรือเชื่อมต่อกับข้อมูลโดยตรงได้
 • คุณจะมีความสามารถสำหรับสิทธิ์ “เชื่อมต่อ” สำหรับแหล่งข้อมูล
 • แหล่งข้อมูลมีดังนี้
  • การวัดผลที่จะรวบรวมเป็นผลรวม ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าสูงสุด หรือค่าต่ำสุด หรือมิติข้อมูลที่จะรวบรวมเป็นผลนับหรือจำนวน (แตกต่างกัน)
  • มิติข้อมูลเวลาสำหรับอนุกรมเวลาของเมตริก Tableau Pulse ตรวจสอบข้อมูลในช่วงเวลาหนึ่ง ดังนั้นค่าในเวลาจุดเดียวจะไม่สร้างเมตริกที่ถูกต้อง มุมมองแบบละเอียดที่รองรับอนุกรมเวลาคือ วัน สัปดาห์ ไตรมาส และปี ข้อมูลที่ต้องใช้มุมมองแบบละเอียดในระดับที่ต่ำกว่า (ชั่วโมงหรือนาที) จะไม่เหมาะสำหรับ Tableau Pulse
  • มิติข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งรายการที่สามารถใช้เพื่อกรองข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกได้

สร้างคำจำกัดความของเมตริก

หลังจากตรวจสอบว่าแหล่งข้อมูลของคุณใช้งานกับ Tableau Pulse ได้ คุณก็พร้อมที่จะเริ่มสร้างคำจำกัดความของคุณแล้ว เครื่องมือแก้ไขคำจำกัดความได้รับการปรับให้เหมาะกับหน้าจอขนาดใหญ่ขึ้น ดังนั้นคุณควรสร้างคำจำกัดความโดยใช้คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหรือแล็ปท็อป แทนที่จะเป็นอุปกรณ์มือถือ

หากต้องการสร้างคำจำกัดความของเมตริก คุณต้องมีบทบาทในไซต์เป็น Creator, ผู้ดูแลไซต์ในฐานะ Explorer หรือ Explorer (เผยแพร่ได้) ใน Tableau Cloud หากคุณมีบทบาท Viewer ในไซต์ คุณสามารถติดตามเมตริกและสำรวจข้อมูลเชิงลึกได้ แต่จะไม่สามารถสร้างคำจำกัดความของเมตริกได้

 1. จากหน้าแรกของ Tableau Pulse ให้เลือกคำจำกัดความของเมตริกใหม่
 2. เลือกแหล่งข้อมูลที่จะเชื่อมต่อ จากนั้นเลือกเชื่อมต่อ
 3. สำหรับชื่อ ให้ป้อนชื่อที่ไม่ได้ใช้ตามคำจำกัดความของเมตริกอื่นๆ ชื่อนี้จะปรากฏในเมตริกทั้งหมดที่อิงตามคำจำกัดความ ดังนั้นให้เลือกชื่อที่ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย
 4. สำหรับคำอธิบาย (ไม่บังคับ) ให้รายละเอียดโดยย่อเพื่อช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจข้อมูล คำอธิบายจะปรากฏบนหน้าคำจำกัดความ ในหน้าการสำรวจข้อมูลเชิงลึกสำหรับแต่ละเมตริก คำอธิบายจะแสดงเมื่อผู้ใช้เลือกไอคอนข้อมูล

กำหนดค่าเมตริก

 1. สำหรับการวัดผล ให้เลือกฟิลด์ที่จะติดตาม คุณสามารถเลือกการวัดผลหรือมิติข้อมูลได้ แต่มิติข้อมูลจะต้องรวบรวมเป็นผลนับหรือจำนวน (แตกต่างกัน) เพื่อให้ผลลัพธ์เป็นการวัดผลที่สามารถติดตามได้
 2. สำหรับการรวบรวม เลือกวิธีที่ Tableau Pulse ควรรวบรวมฟิลด์ที่คุณกำลังติดตาม หากคุณต้องการการรวบรวมที่ซับซ้อนมากขึ้น โปรดดูสร้างคำจำกัดความขั้นสูง (ไม่บังคับ)
 3. สำหรับแสดงค่า Sparkline ถึงวันที่เป็น เลือกว่าคุณต้องการให้จุดบนแผนภูมิเมตริกแสดงเป็นผลรวมสะสมหรือเป็นค่าที่ไม่สะสม ค่าปัจจุบันที่แสดงที่ด้านบนของเมตริกจะเป็นผลรวมสะสมสำหรับช่วงเวลาที่คุณกำลังติดตามเสมอ การตั้งค่านี้ใช้กับ Sparkline, ภาพรวมแผนภูมิเส้น และข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง
 4. สำหรับตัวกรองคำจำกัดความ (ไม่บังคับ) เลือกค่าเพื่อจำกัดข้อมูลเมตริก ตัวกรองคำจำกัดความจะส่งผลต่อข้อมูลสำหรับเมตริกทั้งหมดที่อิงตามคำจำกัดความ และ Viewer จะไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ฟิลด์ที่เพิ่มเป็นตัวกรองคำจำกัดความจะเปลี่ยนความหมายของคำจำกัดความ ตัวอย่างเช่น ตัวกรองคำจำกัดความอาจไม่รวมคำสั่งซื้อที่ส่งคืนเพื่อกำหนดยอดขายสุทธิ หากคุณเพียงต้องการใช้ฟิลด์เพื่อแบ่งกลุ่มข้อมูล ให้เพิ่มตัวกรองเมตริกที่ปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งอยู่ใต้ส่วน “ตัวเลือก” หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูกำหนดตัวเลือกเมตริก
 5. สำหรับมิติข้อมูลเวลา ให้เลือกฟิลด์เพื่อกำหนดอนุกรมเวลา
 6. สำหรับเปรียบเทียบกับ ให้ลากการเปรียบเทียบเวลาที่คุณต้องการให้เป็นการเปรียบเทียบหลักไปที่ด้านบนของรายการ การเปรียบเทียบเวลาหลักจะแสดงในการสรุปและข้อมูลเชิงลึก รวมทั้งบนการ์ดภาพรวมเมตริก การเปรียบเทียบรองจะแสดงเพิ่มเติมจากการเปรียบเทียบหลักเมื่อผู้ใช้เปิดเมตริกบน Tableau Cloud เพื่อดูหน้าการสำรวจข้อมูลเชิงลึก หากคุณไม่ต้องการการเปรียบเทียบรอง ให้เลือก x เพื่อลบ

ปฏิทินทางการเงินทำงานกับเมตริกอย่างไร

หากมิติข้อมูลเวลาของคุณได้รับการกำหนดค่าให้ใช้ปฏิทินทางการเงิน Tableau Pulse จะใช้ปฏิทินนั้น เมตริกที่อิงตามคำจำกัดความที่มีปฏิทินทางการเงินจะแสดงปีงบประมาณและไตรมาสทางการเงินบนแผนภูมิและข้อมูลเชิงลึก เมื่อคุณสร้างคำจำกัดความ เดือนที่เริ่มต้นทางการเงินจะแสดงอยู่ใต้ฟิลด์มิติข้อมูลเวลา หากมีการตั้งค่าไว้ คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนปฏิทินทางการเงินใน Tableau Pulse ได้ หากต้องการเปลี่ยนแปลง ให้แก้ไขแหล่งข้อมูลที่ใช้ตามคำจำกัดความ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวันที่ทางการเงิน

เพิ่มการรองรับปฏิทินทางการเงินในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 Tableau Pulse รุ่นเบต้าไม่รองรับปฏิทินทางการเงิน หากคุณสร้างเมตริกในช่วงเบต้า และข้อมูลของคุณใช้ปฏิทินทางการเงิน เมตริกเหล่านั้นจะไม่อัปเดตโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงปฏิทินทางการเงิน คุณจะต้องปรับเปลี่ยนช่วงวันที่เพื่อสร้างเมตริกใหม่ที่ใช้ปีงบประมาณ จากนั้นลบผู้ติดตามออกจากเมตริกที่ใช้ปฏิทินเก่า และเพิ่มลงในเมตริกที่สร้างขึ้นใหม่

สร้างคำจำกัดความขั้นสูง (ไม่บังคับ)

หากคุณต้องการความยืดหยุ่นในการทำงานในสภาพแวดล้อมการเขียนการแสดงเป็นภาพของ Tableau แบบเดิม หรือต้องการสร้างฟิลด์ที่คำนวณ ให้ใช้เครื่องมือแก้ไขการวิเคราะห์ขั้นสูง

 1. บนแผงคำจำกัดความ ให้เลือกสร้างคำจำกัดความขั้นสูง
 2. เพิ่มฟิลด์ให้กับการวัดผล มิติข้อมูลเวลา และแถบตัวกรอง เครื่องมือแก้ไขจะบันทึกเฉพาะฟิลด์หรือการคำนวณที่คุณเพิ่มลงในแถบเหล่านี้เท่านั้น
 3. เลือกปรับใช้ ฟิลด์ที่คุณเพิ่มในเครื่องมือแก้ไขจะแทนที่ฟิลด์ที่เทียบเท่าในแผงคำจำกัดความ หากต้องการแก้ไขฟิลด์เหล่านี้ ให้เปิดเครื่องมือแก้ไขอีกครั้ง คุณไม่สามารถแก้ไขฟิลด์ที่กำหนดค่าในเครื่องมือแก้ไขการวิเคราะห์ขั้นสูงในแผงคำจำกัดความได้

กำหนดตัวเลือกเมตริก

 1. สำหรับตัวกรองเมตริกที่ปรับเปลี่ยนได้ ให้เพิ่มอย่างน้อยหนึ่งตัวเลือก ตัวเลือกตัวกรองเหล่านี้จะปรากฏบนเมตริก และอนุญาตให้ผู้ใช้กำหนดขอบเขตข้อมูลให้ตรงตามความต้องการของตน การปรับเปลี่ยนตัวกรองเหล่านี้จะสร้างเมตริกเพิ่มเติมจากคำจำกัดความ ฟิลด์ที่คุณเพิ่มเป็นตัวกรองเมตริกที่ปรับเปลี่ยนได้ยังกำหนดมิติข้อมูลที่ใช้สร้างข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลอีกด้วย
 2. สำหรับรูปแบบตัวเลข คุณสามารถระบุหน่วยที่กำหนดเองเพื่อแสดงค่า หรือสามารถตั้งค่าให้แสดงเป็นสกุลเงินหรือเป็นเปอร์เซ็นต์ได้

กำหนดค่าข้อมูลเชิงลึก

 1. เลือกแท็บข้อมูลเชิงลึก
 2. ฟิลด์ใต้มิติข้อมูลเชิงลึกเป็นฟิลด์เดียวกับที่คุณเพิ่มเป็นตัวกรองเมตริกที่ปรับเปลี่ยนได้ Tableau Pulse ใช้มิติข้อมูลเหล่านี้เมื่อตรวจสอบข้อมูลของคุณเพื่อแสดงข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง ดังที่แสดงในตัวอย่างข้อมูลเชิงลึก
 3. สำหรับค่าที่เพิ่มขึ้นคือ ให้เลือกว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นกลาง เป็นที่น่าพอใจ หรือไม่น่าพอใจ ตัวเลือกนี้ควบคุมสีของค่าการเปลี่ยนแปลง: สีน้ำเงินสำหรับค่ากลาง สีเขียวสำหรับเป็นที่น่าพอใจ และสีแดงสำหรับไม่น่าพอใจ นอกจากนี้ยังส่งผลต่อภาษาที่ใช้ในข้อมูลเชิงลึกที่อ้างอิงถึงการเปลี่ยนแปลงด้วย
 4. ภายใต้ประเภทข้อมูลเชิงลึก เลือกเมนู จากนั้นเลือกปิดเพื่อปรับเปลี่ยนประเภทของข้อมูลเชิงลึกที่แสดง วางเมาส์เหนือไอคอนข้อมูลเพื่อดูคำอธิบายแต่ละประเภท
 5. ตรวจสอบว่าตัวอย่างเมตริกและข้อมูลเชิงลึกเป็นไปตามที่คาดไว้ จากนั้นเลือกบันทึกคำจำกัดความ Tableau Pulse สร้างคำจำกัดความพร้อมกับเมตริกเริ่มต้นที่อิงตามคำจำกัดความดังกล่าว ซึ่งไม่มีการใช้ตัวกรองเมตริกที่ปรับเปลี่ยนได้ คุณสามารถค้นหาคำจำกัดความของคุณได้ภายใต้แท็บ “เรียกดูเมตริก” ในหน้าแรกของ Tableau Pulse

หากต้องการดูภาพรวมเกี่ยวกับประเภทข้อมูลเชิงลึกและแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึก โปรดดูแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึก Tableau Pulse และประเภทข้อมูลเชิงลึก ในหัวข้อนี้

สร้างเมตริก

หลังจากที่สร้างคำจำกัดความของคุณ ระบบจะนำคุณไปยังเมตริกเริ่มต้นสำหรับคำจำกัดความนั้น หน้านี้เป็นหน้าสำรวจข้อมูลเชิงลึกของเมตริกนั้น ในแท็บนี้ คุณสามารถดูข้อมูลเชิงลึกตามมิติข้อมูลที่คุณเลือก และคุณสามารถสร้างเมตริกเพิ่มเติมได้โดยการปรับเปลี่ยนตัวกรอง

 1. ในเมตริกสำหรับคำจำกัดความของคุณ ให้เลือกปรับเปลี่ยน ป้ายกำกับตัวกรองจะเป็นแบบโต้ตอบ
 2. เลือกปุ่มเพื่อเปลี่ยนตัวเลือกเวลาและตัวกรอง
 3. เลือกปุ่มเครื่องหมายถูก หากยังไม่มีเมตริกที่มีการรวมตัวกรองนั้น Tableau Pulse จะสร้างเมตริก

หากต้องการเรียนรู้ว่า Viewer โต้ตอบกับเมตริกเหล่านี้อย่างไร โปรดดูสำรวจเมตริกกับ Tableau Pulse (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

แก้ไขคำจำกัดความของเมตริก

หากแหล่งข้อมูลของคุณมีการเปลี่ยนแปลง และเมตริกที่อิงตามแหล่งข้อมูลนั้นจะใช้งานไม่ได้ ให้แก้ไขคำจำกัดความของเมตริกเพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ สำหรับคำจำกัดความจะส่งผลต่อเมตริกทั้งหมดที่อิงตามคำจำกัดความดังกล่าว

 1. เปิดเมตริกสำหรับคำจำกัดความที่ต้องการแก้ไข
 2. เลือกเมนูการดำเนินการ จากนั้นเลือกแก้ไขคำจำกัดความ

  ปุ่มแก้ไขคำจำกัดความ

การแก้ไขตัวกรองที่อิงตามคำจำกัดความส่งผลต่อเมตริกอย่างไร

เมื่อแก้ไขคำจำกัดความ หากคุณลบตัวกรองเมตริกที่ปรับเปลี่ยนได้ หรือเพิ่มตัวกรองคำจำกัดความที่ไม่รวมค่าที่ใช้ในตัวกรองเมตริก เมตริกที่ใช้ตัวกรองดังกล่าวจะไม่ถูกลบ ผู้ติดตามเมตริกเหล่านั้นจะสามารถปรับเปลี่ยนตัวกรองที่ได้รับผลกระทบและเพิ่มผู้ติดตามรายอื่นได้ แต่ผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นผู้ติดตามจะไม่สามารถติดตามเมตริกเหล่านั้นได้ด้วยตนเอง

หากต้องการทำให้ผู้ใช้ไม่เห็นเมตริกที่อิงตามตัวกรองที่ถูกลบอีกต่อไป ให้ลบผู้ติดตามออกจากเมตริกเหล่านั้น หรือหากคุณต้องการนำเมตริกทั้งหมดออกสำหรับคำจำกัดความ ให้ลบคำจำกัดความ

ลบคำจำกัดความของเมตริก

การลบคำจำกัดความของเมตริกจะลบเมตริกทั้งหมดที่อิงตามคำจำกัดความนั้นด้วย

 1. จากหน้าแรกของ Tableau Pulse ให้เลือกแท็บเรียกดูเมตริก
 2. สำหรับคำจำกัดความของเมตริกที่คุณต้องการลบ ให้เลือกเมนูการดำเนินการ (...) จากนั้นเลือกลบ

จัดการผู้ติดตาม

ผู้ติดตามมีความเฉพาะเจาะจงกับแต่ละเมตริก ไม่ใช่คำจำกัดความของเมตริกโดยรวม ด้วยวิธีนี้ บุคคลในองค์กรของคุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเมตริกที่สำคัญกับตนเท่านั้น ทุกครั้งที่คุณสร้างเมตริกใหม่ คุณจะต้องเพิ่มผู้ติดตาม ผู้ติดตามจะไม่เหมือนเดิมกับเมตริกก่อนหน้านี้ที่คุณกำลังดูอยู่

เพิ่มผู้ติดตาม

 1. เปิดเมตริกที่คุณต้องการเพิ่มผู้ติดตาม
 2. เลือกปุ่มผู้ติดตาม
 3. ในช่องค้นหา ให้ป้อนชื่อผู้ใช้หรือกลุ่มที่คุณต้องการเพิ่ม
 4. เลือกเพิ่ม

หากเพิ่มผู้ใช้ลงในเมตริกโดยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ผู้ใช้จะไม่สามารถลบตนเองทีละรายได้ หากคุณต้องการให้ผู้ใช้ควบคุมเมตริกที่ตนติดตาม ให้เพิ่มผู้ใช้เป็นรายบุคคล

ลบผู้ติดตาม

 1. เปิดเมตริกที่คุณต้องการลบผู้ติดตามออก
 2. เลือกปุ่มผู้ติดตาม
 3. ถัดจากชื่อผู้ติดตาม ให้เลือกลบ

ดูเมตริกที่แนะนำสำหรับแดชบอร์ด

หากต้องการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วเมื่อสร้างคำจำกัดความของเมตริก คุณสามารถสร้างคำจำกัดความได้จากรายการเมตริกที่แนะนำซึ่งแสดงสำหรับแดชบอร์ด

 1. ขณะดูแดชบอร์ดที่ต้องการสร้างคำจำกัดความของเมตริก ให้เลือกปุ่มคู่มือข้อมูลในแถบเครื่องมือ
 2. ในแดชบอร์ด ให้เลือกการแสดงเป็นภาพด้วยข้อมูลที่คุณต้องการใช้ คู่มือข้อมูลแสดงเมตริกที่แนะนำสำหรับการแสดงเป็นภาพนี้ คุณอาจไม่เห็นเมตริกที่แนะนำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลในการแสดงเป็นภาพนี้เหมาะสมกับข้อกำหนดของเมตริกมากน้อยเพียงใด หากคู่มือข้อมูลไม่สามารถแนะนำเมตริกที่สมบูรณ์ได้ ก็อาจแสดงการวัดผลหรือมิติข้อมูลที่แนะนำหรือแหล่งข้อมูลหลักที่ใช้สำหรับคุณในการเชื่อมต่อ

  แผงคู่มือข้อมูลแสดงเมตริกที่แนะนำ
 3. เลือกรายการแนะนำเพื่อกำหนดค่าใน Tableau Pulse
 4. ระบบจะป้อนคำแนะนำไว้ล่วงหน้าในเครื่องมือแก้ไขคำจำกัดความของ Tableau Pulse หากต้องการตั้งค่าคำจำกัดความให้เสร็จสิ้น โปรดดูสร้างคำจำกัดความของเมตริก

ฝังเมตริก

คุณสามารถใช้ API การฝังเพื่อฝังเมตริก Tableau Pulse ในหน้าเว็บได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูฝัง Tableau Pulse

แพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึก Tableau Pulse และประเภทข้อมูลเชิงลึก

เมื่อคุณสร้างเมตริกใน Tableau Pulse คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ Tableau Pulse ตรวจพบโดยอัตโนมัติสำหรับแต่ละเมตริก

แพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกใน Tableau Pulse ตรวจจับไดรเวอร์ แนวโน้ม ผู้มีส่วนร่วม และค่าผิดปกติสำหรับเมตริก โดยจะระบุและอธิบายข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญในเชิงรุกโดยใช้ภาษาธรรมชาติและการอธิบายด้วยภาพ ข้อมูลเชิงลึกยอดนิยมสำหรับแต่ละเมตริกจะแสดงพร้อมกับเมตริก

Tableau Pulse จะนำเสนอเส้นทางในการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมโดยแสดงคำถามสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่ตรวจพบสำหรับเมตริก ประสบการณ์การถามตอบพร้อมคำแนะนำนี้จะมอบข้อมูลเชิงลึกในบริบทของเมตริกอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณและผู้อื่นคลิกผ่านคำถามที่แนะนำเกี่ยวกับข้อมูล คำตอบจะแสดงในแผนภูมิที่อ่านง่ายพร้อมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลทั้งหมด

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู Tableau Pulse: คำตอบเชิงรุกสำหรับคำถามทั่วไปทางธุรกิจของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

สรุปข้อมูลเชิงลึกจะไฮไลต์เมตริกที่น่าสนใจ

เมื่อเปิดใช้งาน Tableau AI และคุณหรือผู้อื่นติดตามเมตริกสองตัวขึ้นไป Tableau Pulse จะให้ภาพรวมเพื่อช่วยให้คุณเห็นข้อมูลเชิงลึกล่าสุดเกี่ยวกับเมตริกที่คุณสนใจได้อย่างรวดเร็ว สรุปข้อมูลเชิงลึกนี้จะปรากฏที่ด้านบนของสรุปและในหน้าแรกของ Tableau Pulse

Tableau Pulse จะพิจารณาเมตริกที่คุณติดตามและใช้ประโยชน์จาก Tableau AI เพื่อสรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุด การเปลี่ยนแปลงเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้าและการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติเป็นประเภทข้อมูลเชิงลึกที่พิจารณาสำหรับสรุปข้อมูลเชิงลึก

สรุปข้อมูลเชิงลึกใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) เพื่อให้ภาพรวมที่ปรับให้เหมาะสำหรับแต่ละบุคคลในภาษาธรรมดา Tableau AI สร้างขึ้นบนเลเยอร์การพิทักษ์ของ Einstein ซึ่งหมายความว่าจะมอบประสบการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่เชื่อถือได้ มีจริยธรรม และเปิดกว้าง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู Tableau AI ใน Tableau Pulse(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) และEinstein Generative AI สำหรับ Tableau(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ประเภทของข้อมูลเชิงลึกที่ตรวจพบโดย Tableau Pulse

สามารถจัดกลุ่มคำถามที่ผู้ใช้มักถามเกี่ยวกับเมตริกเป็นรูปแบบการวิเคราะห์ที่รู้จักกันดี ได้แก่ เชิงพรรณนา การวินิจฉัย การคาดการณ์ และเชิงกำหนด

 • คำถามเชิงพรรณนา: เกิดอะไรขึ้นกับเมตริกของฉัน

 • คำถามวินิจฉัย: ทำไมจึงเกิดขึ้น

 • คำถามเชิงคาดการณ์: อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป

 • คำถามเชิงกำหนด: ฉันควรดำเนินอย่างไร

แพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกใน Tableau Pulse มุ่งเน้นไปที่การช่วยให้ผู้ใช้ตอบคำถามเชิงพรรณนาพื้นฐานที่ตนมีเกี่ยวกับเมตริกของตน เช่น:

 • ค่าเมตริกมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดตั้งแต่ช่วงล่าสุดหรือช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

 • เมตริกมีแนวโน้มเป็นอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป

 • องค์ประกอบใดของมิติข้อมูลที่ส่งผลต่อค่าเมตริกมากที่สุด

 • มีมิติข้อมูลอื่นๆ ใดบ้างที่ขับเคลื่อนค่าเมตริกไปในทิศทางที่ดี

ข้อมูลเชิงลึกใน Tableau Pulse สามารถแจ้งเตือนผู้ใช้ถึงการเปลี่ยนแปลงหรือความผิดปกติที่ซ่อนอยู่ในเมตริก Tableau Pulse เพื่อให้สามารถวินิจฉัยปัญหาได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่าง:

 • ค่าเมตริกสูงหรือต่ำกว่าปกติ

 • ค่าเมตริกมุ่งเน้นไปที่เอนทิตีบางรายการของมิติข้อมูลอย่างผิดปกติหรือไม่

 • แนวโน้มของเมตริกมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเร็วๆ นี้หรือไม่

 • มีระเบียนหรือค่าผิดปกติที่มีขนาดใหญ่อย่างผิดปกติซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าเมตริกหรือไม่

ประเภทข้อมูลเชิงลึกใน Tableau Pulse

ประเภทข้อมูลเชิงลึกต่อไปนี้นำไปใช้ใน Tableau Pulse:

ประเภทข้อมูลเชิงลึกคำอธิบายกำหนดค่าได้หรือไม่
การเปลี่ยนแปลงเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า

แสดงให้เห็นว่าเมตริกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรระหว่างสองช่วงเวลา

ข้อมูลเชิงลึกนี้แสดงเป็นส่วนหนึ่งของทุกตัวชี้วัด

เปิดไว้ตามค่าเริ่มต้นเสมอ

Tableau Pulse พิจารณาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้าสำหรับสรุปข้อมูลเชิงลึก

ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด

แสดงค่าสูงสุดในมิติข้อมูลสำหรับเมตริกภายในช่วงเวลาที่กำหนด

ผู้มีส่วนร่วมสูงสุดคือองค์ประกอบของมิติข้อมูลที่อยู่ในตำแหน่ง N สูงสุดโดยมีส่วนสนับสนุนค่าของเมตริกที่กำหนดขอบเขต ซึ่งรวบรวมไว้ตามช่วงเวลาที่ระบุ

เปิดไว้ตามค่าเริ่มต้นเสมอ

Tableau Pulse ใช้ข้อมูลเชิงลึกของผู้มีส่วนร่วมสูงสุดในเมตริกเพื่อแจกแจงรายละเอียด

ผู้มีส่วนร่วมต่ำสุด

แสดงค่าต่ำสุดในมิติข้อมูลสำหรับเมตริกภายในช่วงเวลาที่กำหนด

ผู้มีส่วนร่วมต่ำสุดคือองค์ประกอบของมิติข้อมูลที่อยู่ในอันดับ N ต่ำสุดโดยมีส่วนสนับสนุนค่าของเมตริกที่กำหนดขอบเขต ซึ่งรวบรวมไว้ตามช่วงเวลาที่ระบุ

สามารถเปิดหรือปิดใช้งานได้ในแท็บข้อมูลเชิงลึกในการตั้งค่าคำจำกัดความของเมตริก

การแจ้งเตือนการมีส่วนร่วมแบบเข้มข้น (การผูกขาดที่มีความเสี่ยง)แสดงเมื่อองค์ประกอบของมิติข้อมูลจำนวนไม่มากคิดเป็นส่วนใหญ่ (50% ขึ้นไป) ของการมีส่วนร่วมกับเมตริกสามารถเปิดหรือปิดใช้งานได้ในแท็บข้อมูลเชิงลึกในการตั้งค่าคำจำกัดความของเมตริก

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด

แสดงค่าสำหรับองค์ประกอบของมิติข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดในทิศทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้ในเมตริก

สามารถเปิดหรือปิดใช้งานได้ในแท็บข้อมูลเชิงลึกในการตั้งค่าคำจำกัดความของเมตริก

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งมากที่สุด

แสดงค่าสำหรับองค์ประกอบของมิติข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดในทิศทางตรงกันข้ามกับการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้ในเมตริก

สามารถเปิดหรือปิดใช้งานได้ในแท็บข้อมูลเชิงลึกในการตั้งค่าคำจำกัดความของเมตริก

การเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติ

แสดงเมื่อค่าของเมตริกสำหรับช่วงเวลาที่กำหนดสูงหรือต่ำกว่าช่วงที่คาดไว้ โดยอิงตามการสังเกตการณ์ในอดีตของเมตริก

เปิดไว้ตามค่าเริ่มต้นเสมอ

Tableau Pulse พิจารณาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติเพื่อสรุปข้อมูลเชิงลึก

แนวโน้มปัจจุบัน

แสดงแนวโน้มปัจจุบันเพื่อนำเสนออัตราการเปลี่ยนแปลง ทิศทาง และความผันผวนของค่าเมตริก

สามารถเปิดหรือปิดใช้งานได้ในแท็บข้อมูลเชิงลึกในการตั้งค่าคำจำกัดความของเมตริก

การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม

แสดงแนวโน้มใหม่ที่แตกต่างอย่างมากจากแนวโน้มปัจจุบัน ข้อมูลเชิงลึกนี้จะนำเสนออัตราการเปลี่ยนแปลง ทิศทาง และความผันผวนของค่าเมตริก

สามารถเปิดหรือปิดใช้งานได้ในแท็บข้อมูลเชิงลึกในการตั้งค่าคำจำกัดความของเมตริก

Tableau Pulse สร้างและรักษาข้อมูลเชิงลึกที่เชื่อถือได้อย่างไร

ต่อไปนี้คือวิธีที่แพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกสร้างข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจอัตโนมัติที่ผู้ใช้เชื่อถือได้

 • บริการข้อมูลเชิงลึกของ Tableau Pulse เริ่มต้นโดยใช้แบบจำลองทางสถิติที่มีการกำหนดมาตรฐานและกำหนดขึ้นเพื่อตรวจจับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเมตริกที่รับประกันว่าแม่นยำ ข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นความจริงพื้นฐานในการสร้างข้อมูลเชิงลึก

 • ข้อมูลเชิงลึกทุกอย่างที่สร้างขึ้นจะถูกจำกัดเฉพาะบริบทความปลอดภัยของข้อมูล (เช่น การตั้งค่า RLS) ของผู้ใช้ที่ส่งคำขอ วิธีการนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้สามารถดูได้เฉพาะข้อมูลที่ตนได้รับอนุญาตให้ดูเท่านั้น

 • นักวิเคราะห์สามารถเปิดหรือปิดใช้งานข้อมูลเชิงลึกต่างๆ ที่ตรวจพบสำหรับเมตริก เพื่อให้สามารถควบคุมสิ่งที่จะส่งถึงผู้ใช้ของตนได้

ต่อไปนี้คือวิธีที่ Tableau Pulse รวบรวมทั้งหมดไว้: บริการทางสถิติของแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกใช้บริบทการวิเคราะห์ของเมตริกที่มีผู้ติดตามหรือดูเพื่อเรียกใช้การวิเคราะห์ทางสถิติอัตโนมัติ ซึ่งสร้างข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเมตริก ข้อเท็จจริงเหล่านี้ตอบคำถามต่างๆ โดยใช้บริบทความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้

สำหรับสรุปข้อมูลเชิงลึก Tableau AI จะประมวลผลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องมากที่สุด ข้อเท็จจริงเหล่านี้ใช้เป็นความจริงพื้นฐานเพื่อสร้างบริบทในการสร้างภาษา สรุปข้อมูลเชิงลึกสร้างขึ้นโดยใช้ภาษาธรรมชาติที่มีพื้นฐานมาจากความจริงทางสถิติ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจะรวมเข้าด้วยกันและปรากฏในฟีเจอร์ต่างๆ ทั่วทั้ง Tableau Pulse เพื่อเป็นสรุปข้อมูลเชิงลึกเมื่อเปิดใช้งาน Tableau AI สำหรับไซต์

วิธีที่แพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกกำหนดความเกี่ยวข้อง

เพื่อลดความสับสน Tableau Pulse จะแสดงเฉพาะข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องและมีประโยชน์มากที่สุดเท่านั้น และหลีกเลี่ยงการแสดงข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเป็นเท็จ แพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลเชิงลึกที่ผู้ใช้เห็นมีความเกี่ยวข้องและมีประโยชน์

 • บริบทการวิเคราะห์สำหรับข้อมูลเชิงลึกจะอิงตามคำจำกัดความเมตริกของ Tableau Pulse โดยจะแตกต่างจากโซลูชันอื่นๆ ที่มองหาข้อมูลเชิงลึกในทุกคอลัมน์ในข้อมูล แพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกจำกัดการวิเคราะห์ไว้เพียงการวัดผลและมิติข้อมูลที่อ้างอิงโดยคำจำกัดความของเมตริก ซึ่งได้รับการดูแลจัดการโดยนักวิเคราะห์ นอกจากนี้ เฉพาะบริบทที่กรองแล้วของผู้ใช้เมตริกที่กำลังดูหรือติดตามเท่านั้นที่จะได้รับการพิจารณาเมื่อสร้างข้อมูลเชิงลึก

 • ข้อมูลเชิงลึกได้รับการจัดอันดับตามผลกระทบต่อเมตริก จะมีการคิดคะแนนข้อเท็จจริงแต่ละข้อที่แพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกตรวจพบนั้นตามผลกระทบต่อค่าเมตริก เฉพาะข้อเท็จจริงที่พิจารณาว่ามีผลกระทบทางสถิติมากที่สุดต่อค่าเมตริกเท่านั้นที่จะถูกส่งคืนก่อน

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ