กำหนดค่าพูลไคลเอ็นต์ Bridge

หัวข้อนี้อธิบายวิธีที่ผู้ดูแลไซต์สามารถกำหนดค่าและจัดการการรวมกลุ่มสำหรับไคลเอ็นต์ Bridge การรวมกลุ่มช่วยให้ไคลเอ็นต์ระหว่างไซต์สามารถจัดสรรภาระงานความเป็นปัจจุบันของข้อมูลสำหรับแหล่งข้อมูลหรือการเชื่อมต่อแบบเสมือนที่เชื่อมต่อกับข้อมูลเครือข่ายส่วนตัวได้

กำหนดค่าการรวมกลุ่ม

วัตถุประสงค์ของพูลคือเพื่อกระจาย (หรือจัดสรรภาระ) งานความเป็นปัจจุบันของข้อมูลระหว่างไคลเอ็นต์ที่พร้อมใช้งานในพูลที่มีการกำหนดขอบเขตการเข้าถึงไปยังโดเมนภายในเครือข่ายส่วนตัวของคุณ พูลมีการแมปกับโดเมน ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดสรรพูลเพื่อทำให้ข้อมูลเฉพาะเป็นปัจจุบันเสมอ และรักษาความปลอดภัยด้วยการจำกัดการเข้าถึงโดเมนที่ได้รับการป้องกันในเครือข่ายส่วนตัวของคุณ

แม้จะมีการสุ่มเลือกไคลเอ็นต์ในพูลที่ดำเนินงานความเป็นปัจจุบันของข้อมูล ไม่ว่าไคลเอ็นต์จะไม่สามารถทำงานอีกต่อไปด้วยเหตุผลใดก็ตาม ระบบก็จะเปลี่ยนเส้นทางงานโดยอัตโนมัติไปยังไคลเอ็นต์อื่นที่พร้อมใช้งานในพูลเพื่อจัดการงานดังกล่าว คุณหรือผู้ใช้ของคุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติมในการสนับสนุนหรือจัดการพูลไคลเอ็นต์

การรวมกลุ่มจะมีการปรับให้เหมาะสมเพื่อให้แหล่งข้อมูลหรือการเชื่อมต่อแบบเสมือนที่เชื่อมต่อกับข้อมูลบนเครือข่ายส่วนตัวอย่างน้อยหนึ่งเครือข่ายเป็นปัจจุบันเสมอ ทั้งนี้ การรองรับการรวมกลุ่มจะไม่รวมถึงแหล่งข้อมูลที่ใช้กำหนดการของ Bridge (ดั้งเดิม)

Bridge ไม่รองรับการรีเฟรชการเชื่อมต่อแบบสดด้วยพูลสำหรับแหล่งข้อมูลบนคลาวด์ส่วนตัวบางแหล่ง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูกำหนดค่าพูลไคลเอ็นต์ Bridge

โดยทั่วไปแล้ว การรวมกลุ่มมักจะปรับให้เหมาะสมสำหรับสถานการณ์ต่อไปนี้

 • การใช้ Bridge เป็นบริการที่สำคัญ ในกรณีที่บริษัทของคุณกำหนดให้มีการรีเฟรชตามกำหนดเวลาและต้องรองรับการค้นหาแบบสด แม้ว่าไคลเอ็นต์จะไม่พร้อมใช้งานก็ตาม

 • ไคลเอ็นต์มีความจุถึงขีดจำกัดแล้ว ในกรณีที่ปริมาณการใช้งานไซต์ที่มีอยู่ของคุณเกินขีดกำจัดความจุปัจจุบันของไคลเอ็นต์แล้ว

 • กำหนดการที่จัดการบน Tableau Cloud สำหรับแหล่งข้อมูลแบบไฟล์ พูลของ Bridge จะเปิดใช้งานกำหนดการออนไลน์สำหรับแหล่งข้อมูลแบบไฟล์ตั้งแต่ Bridge เวอร์ชันไคลเอ็นต์ 2021.4.3 เป็นต้นไป

 • รักษาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอบนเครือข่ายส่วนตัวหลายเครือข่าย

 • การเชื่อมต่อแบบเสมือน ต้องใช้ Bridge (ต้องใช้ การจัดการข้อมูล) สำหรับรีเฟรชข้อมูลในการเชื่อมต่อแบบเสมือนที่เชื่อมต่อกับข้อมูลเครือข่ายส่วนตัว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อแบบเสมือน โปรดโปรดดู เกี่ยวกับ “การเชื่อมต่อแบบเสมือน” และ “นโยบายข้อมูล”

ก่อนกำหนดค่าพูล

ก่อนที่จะกำหนดค่าพูลไคลเอ็นต์สำหรับไซต์ของคุณได้นั้น ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้

หมายเหตุเกี่ยวกับบทบาทของผู้ใช้

มีเพียงผู้ดูแลไซต์หรือผู้ใช้ที่มีบทบาทผู้ดูแลไซต์หรือผู้ดูแลไซต์ในฐานะ Creator เท่านั้นที่สามารถกำหนดค่าและดูแลไคลเอ็นต์แบบรวมกลุ่มได้ เฉพาะผู้ดูแลไซต์เท่านั้นที่สามารถเพิ่มพูลใหม่ เพิ่มไคลเอ็นต์ไปยังพูล ลบไคลเอ็นต์ออกจากพูล และตรวจสอบไคลเอ็นต์ในพูลได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงประเภทของผู้ใช้ที่ได้รับตรวจสอบสิทธิในไคลเอ็นต์

หมายเหตุเกี่ยวกับการรีเฟรชงาน

หน้างานสามารถแสดงงานการรีเฟรช Bridge ทั้งหมดที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว อยู่ในระหว่างดำเนินการ ถูกยกเลิก และถูกระงับที่ใช้กำหนดการออนไลน์ได้ ซึ่งรวมถึงการรีเฟรชสำหรับแหล่งข้อมูลแบบไฟล์และแบบไม่ใช่ไฟล์ด้วย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เกี่ยวกับงานรีเฟรช Bridge หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการต่างๆ ที่คุณสามารถตรวจสอบกิจกรรมของ Bridge ได้ โปรดดู ตรวจสอบงานความทันสมัยของข้อมูล

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบว่าไคลเอ็นต์สามารถเชื่อมต่อกับไซต์ได้

คุณต้องอนุญาตให้ไคลเอ็นต์ตรวจสอบสิทธิไซต์ก่อนเพื่อให้ Bridge ทำงานกับไซต์ของคุณได้

 1. เข้าสู่ระบบ Tableau Cloud โดยใช้ข้อมูลประจำตัวผู้ดูแลไซต์ของคุณและไปที่หน้าการตั้งค่า

 2. คลิกแท็บการตรวจสอบสิทธิ และตรวจสอบว่าได้เลือกกล่องทำเครื่องหมาย “ให้ไคลเอ็นต์เชื่อมต่อกับไซต์ Tableau Cloud นี้โดยอัตโนมัติ” ใต้หัวข้อไคลเอ็นต์ที่เชื่อมต่อแล้ว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่องทำเครื่องหมายนี้ โปรดดู เข้าถึงไซต์จากไคลเอ็นต์ที่เชื่อมต่อ

  หมายเหตุ: หากเปิดใช้งานอยู่ ต้องเปิดใช้งานตัวเลือกไคลเอ็นต์ที่เชื่อมต่อเพื่อรองรับการตรวจสอบสิทธิแบบหลายปัจจัยด้วยการตรวจสอบสิทธิของ Tableau หากไคลเอ็นต์ที่เชื่อมต่อถูกปิดใช้งานสำหรับไซต์ของคุณ Bridge จะรองรับเฉพาะการตรวจสอบสิทธิด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของ Tableau เท่านั้น

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่าพูล

พูลซึ่งต้องใช้ไคลเอ็นต์ Bridge 2021.4 (หรือใหม่กว่า) จะช่วยกำหนดเส้นทางงานการค้นหาแบบสดและการรีเฟรชการแยกข้อมูลไปยังเครือข่ายส่วนตัวที่เหมาะสม ใช้พูลเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่กระจายผ่านเครือข่ายส่วนตัวหลายเครือข่าย เปิดใช้งานการรีเฟรชการแยกข้อมูลสำหรับแหล่งข้อมูลแบบไฟล์ และรองรับงานความเป็นปัจจุบันของข้อมูลสำหรับการเชื่อมต่อแบบเสมือน

 1. บนแท็บ Bridge ใต้การรวมกลุ่ม ให้คลิกปุ่มเพิ่มปุ่มพูลใหม่
 2. ในกล่องโต้ตอบ ให้ป้อนชื่อพูลใหม่ในกล่องข้อความพูล แล้วคลิกบันทึก

หลังจากที่คุณได้กำหนดค่าพูลอย่างน้อยหนึ่งรายการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเผยแพร่ Tableau Cloud จะเชื่อมโยงบางแหล่งข้อมูลหรือการเชื่อมต่อแบบเสมือนกับ Bridge และพูลไคลเอ็นต์โดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 3: ระบุโดเมนสำหรับพูล

แต่ละพูลใหม่ต้องมีการระบุโดเมนผ่านรายการเครือข่ายส่วนตัวที่อนุญาต ข้อมูลนี้จำเป็นสำหรับการเปิดใช้งาน Bridge ให้เข้าถึงข้อมูลในเครือข่ายส่วนตัวในนามของ Tableau Cloud

เมื่อใช้รายการเครือข่ายส่วนตัวที่อนุญาต คุณต้องระบุโดเมนของเครือข่ายส่วนตัวที่ต้องการเปิดใช้งานการเข้าถึงไคลเอ็นต์ โดเมนเหล่านี้ควรตรงกับตำแหน่งเครือข่ายส่วนตัวของฐานข้อมูลและการแชร์ไฟล์ที่คุณต้องการให้ Bridge เข้าถึงได้ในนามของ Tableau Cloud

ชื่อโดเมน

ชื่อโดเมนที่คุณระบุในรายการที่อนุญาตคือชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลหรือการเชื่อมต่อแบบเสมือน ในบางกรณี คุณสามารถค้นหาชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่แสดงอยู่ในแท็บการเชื่อมต่อของหน้าแหล่งข้อมูลใน Tableau Cloud ได้

หมายเหตุ: เมื่อเข้าถึงเวิร์กบุ๊กที่เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ ห้ามใช้ *.tableau.com ในรายการเครือข่ายส่วนตัวที่อนุญาต โดเมน *.online.tableau.com จะใช้เพื่อกรองพร็อกซีสำหรับการเชื่อมต่อขาออก โปรดดูการกรองพร็อกซีแบบส่งต่อเสริม

ตัวอย่างเช่น หากต้องการอัปเดตแหล่งข้อมูล เช่น “Starbucks” คุณอาจระบุ “mssql.myco.lan” และ “oracle.myco.lan” หรือ “*.myco.lan” ในรายการที่อนุญาต

หากต้องการอัปเดตแหล่งข้อมูล เช่น "Fitness Challenge" ให้ระบุ "fitness-challenge" ในรายการที่อนุญาต

ในกรณีอื่นๆ แท็บการเชื่อมต่ออาจไม่แสดงชื่อเซิร์ฟเวอร์ เมื่อไม่มีชื่อเซิร์ฟเวอร์อยู่ในรายการ ให้พิจารณาถึงการทำงานร่วมกับเจ้าของเนื้อหาเพื่อระบุตำแหน่งที่โฮสต์ข้อมูลนั้นไว้ และระบุชื่อเซิร์ฟเวอร์ในรายการที่อนุญาตเมื่อคุณมีข้อมูลนั้น ทั้งนี้ คุณสามารถข้ามไปยังขั้นตอนที่ 4: เพิ่มไคลเอ็นต์ไปยังพูลเพื่อกำหนดไคลเอ็นต์ให้ใช้พูลเริ่มต้นเป็นทางเลือกชั่วคราวแทนได้

ที่อยู่ IP

คุณสามารถระบุที่อยู่ IPv4 ในรายการที่อนุญาตแทนการระบุชื่อโดเมนได้ เราขอแนะนำให้คุณระบุที่อยู่ IPv4 ในรายการที่อนุญาตหากใช้ที่อยู่ IPv4 ในการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลหรือการเชื่อมต่อแบบเสมือน โดยให้พิจารณาถึงการทำงานร่วมกับเจ้าของเนื้อหาของคุณเพื่อรับข้อมูลนี้ หากคุณไม่มีข้อมูลดังกล่าว คุณสามารถข้ามไปยังขั้นตอนที่ 4: เพิ่มไคลเอ็นต์ไปยังพูลเพื่อกำหนดไคลเอ็นต์ให้ใช้พูลเริ่มต้นเป็นทางเลือกชั่วคราวแทนได้

หมายเหตุ:

 • เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย รายการที่อนุญาตจะว่างเปล่าตามค่าเริ่มต้นเพื่อป้องกันการเข้าถึง Tableau ด้วยเหตุนี้ ผู้ดูแลของไซต์จึงกำหนดว่าข้อมูลใดบ้างที่สามารถส่งข้อมูลไปยัง Tableau Cloud ผ่านบริดจ์ได้
 • คุณสามารถใช้ Fiddler กับ Tableau Desktop เพื่อบันทึก URI ที่ใช้เมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู Fiddler
 • คุณสามารถกำหนดโดเมนให้กับพูลได้ตั้งแต่หนึ่งโดเมนขึ้นไป
 • หากไซต์ของคุณได้รับการตั้งค่าให้ใช้การรวมกลุ่มก่อน Tableau 2021.4 พูลเริ่มต้นจะยังคงมีไว้เพื่อความเข้ากันได้ย้อนหลัง แต่จะกำหนดค่าให้เข้าถึงเครือข่ายส่วนตัวที่เฉพาะเจาะจงไม่ได้ หากต้องการลดขอบเขตการเข้าถึงพูลนี้ และเปิดใช้งานความสามารถด้านกำหนดการขั้นสูงขึ้น เราขอแนะนำให้คุณสร้างพูลใหม่และแมปกับโดเมนที่เฉพาะเจาะจง

หากต้องการแมปโดเมนกับพูล ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เมื่ออยู่บนแท็บ Bridge ใต้รายการเครือข่ายส่วนตัวที่อนุญาต ให้คลิกปุ่มเพิ่มโดเมนใหม่

 2. ในกล่องข้อความโดเมน ให้ป้อน URI ของโดเมนโดยใช้ข้อมูลที่อธิบายไว้ในกฎรีจิสทรีรายการที่อนุญาต

 3. ภายใต้สิทธิของโดเมน ตรวจสอบว่าเลือกปุ่มตัวเลือกอนุญาตไว้แล้วหรือไม่

 4. ภายใต้พูล ให้เลือกพูลที่ควรจำกัดขอบเขตการเข้าถึง URI ที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนที่ 2

 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-4 สำหรับแต่ละโดเมนเพิ่มเติม
 6. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกบันทึก

กฎรีจิสทรีรายการที่อนุญาต

ใช้กฎต่อไปนี้เมื่อระบุโดเมนที่คุณต้องการให้ Bridge สามารถเข้าถึงได้ การดำเนินการนี้ช่วยให้ Bridge เข้าถึงข้อมูลบนเครือข่ายส่วนตัวของคุณในนามของ Tableau Cloud เพื่อทำงานด้านความเป็นปัจจุบันของข้อมูลได้ โดเมนจะอนุญาตให้ Bridge สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งกับฐานข้อมูลและข้อมูลไฟล์ที่โฮสต์ในโดเมนนั้น

หมายเหตุ:

 • โดเมนจะไม่ได้รับการยืนยันในกรณีที่มีการเพิ่มไปยังรายการที่อนุญาต มีการเผยแพร่แหล่งข้อมูลหรือการเชื่อมต่อแบบเสมือน หรือมีการกำหนดตารางเวลาการรีเฟรช
 • การทำซ้ำเนื่องจากมีการเพิ่มโดเมนที่เดียวกันลงในรายการที่อนุญาตเนื่องจากทั้งชื่อโดเมนและที่อยู่ IP ของโดเมนนั้นไม่ได้รับการยืนยัน ในสถานการณ์นี้ หากพูลตัวใดตัวหนึ่งแมปกับชื่อโดเมนและอีกพูลหนึ่งแมปกับที่อยู่ IP รูปแบบที่ระบุไว้ในการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลหรือการเชื่อมต่อแบบเสมือนจะกำหนดว่าพูลใดจะต้องทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันเสมอ
 • โดเมนต้องสามารถเข้าถึงได้โดย Bridge หมายความว่าไคลเอ็นต์ทั้งหมดในพูลต้องมีสิทธิเข้าถึงโดเมนที่ระบุ
 • หากไม่มีการระบุโดเมน Bridge จะไม่สามารถเรียกใช้งานความเป็นปัจจุบันของข้อมูลสำหรับแหล่งข้อมูลหรือการเชื่อมต่อแบบเสมือนที่กำหนดค่าไว้สำหรับกำหนดการออนไลน์ได้ หมายเหตุ: แหล่งข้อมูลที่กำหนดค่าไว้สำหรับกำหนดการ Bridge (ดั้งเดิม) จะยังคงทำงานในลักษณะเดียวกัน
สถานการณ์คำอธิบายตัวอย่าง
ชื่อโดเมนแบบเต็มสามารถเป็น FQDN หรือ PQDN ไม่อนุญาตให้ใช้หมายเลขพอร์ต

myco.com
marketing.myco.com
oracle.myco.com

ช่วงชื่อโดเมน

เพิ่มอักขระตัวแทนนำหน้า (*) เพื่อรวมโดเมนย่อยทั้งหมด * ต้องตามด้วยจุด (.) โดยตรง

*.myco.com
ที่อยู่ IPv4 แบบเต็มใช้ตัวอักษร IPv4 (ไม่อนุญาตให้ใช้ตัวย่อ) ไม่อนุญาตให้ใช้ที่อยู่ IPv6

255.255.0.1
192.168.0.0

ช่วงที่อยู่ IPv4ใช้ซับเน็ตมาสก์เพื่อรวมช่วงที่อยู่ IPv4255.255.0.1/16
บล็อกโดเมน(พูลที่มีชื่อเท่านั้น) บล็อกการเชื่อมต่อ Bridge กับโฮสต์ในโดเมนนี้

เมื่อเพิ่มหรือแก้ไขโดเมนในรายการเครือข่ายส่วนตัวที่อนุญาต ให้เลือกตัวเลือกปุ่มตัวเลือกบล็อก

ตัวอย่างรีจิสทรีรายการที่อนุญาต

ตัวอย่างที่ 1 - ข้อมูลฐานข้อมูล

สมมติว่าคุณต้องการให้ Bridge ทำสิ่งต่อไปนี้

 • ดำเนินงานความเป็นปัจจุบันของข้อมูลสำหรับข้อมูลที่อยู่ใน data.lan และ sqlserver.myco.lan
 • ป้องกันงานความเป็นปัจจุบันของข้อมูลสำหรับข้อมูลที่อยู่ใน oracle.myco.lan

หากต้องการเปิดใช้งาน Bridge เพื่อรองรับสถานการณ์เหล่านี้ คุณสามารถแมปโดเมนกับสองพูล (A และ B) และบล็อกโดเมนที่สามwfh

หากคุณระบุ...และแมปกับพูล......ระบบจะรีเฟรชข้อมูลในตำแหน่งต่างๆ
*.lanพูล Adata.lan
sqlserver.myco.lanพูล Bsqlserver.myco.lan

*.myco.lan

หมายเหตุ: แม้ว่าช่วงโดเมนนี้จะบล็อกงานความเป็นปัจจุบันของข้อมูลใน oracle.myco.lan แต่ช่วงโดเมนที่ถูกบล็อกสามารถปลดบล็อกโดเมนเฉพาะที่อยู่ภายในได้ หากโดเมนได้รับอนุญาตอย่างชัดเจน เช่น sqlserver.myco.lan

(ถูกบล็อก)-

ตัวอย่างที่ 2 - ข้อมูลไฟล์

สมมติว่าคุณมีข้อมูลไฟล์ C:\Shared\employees.csv ซึ่งอยู่ใน fileserv.myco.lan หากต้องการให้ Bridge เข้าถึงข้อมูลนี้ ให้แมปโดเมนของเครื่องกับพูล คุณสามารถระบุหนึ่งในโดเมนต่อไปนี้ให้กับพูลได้

 • ตัวเลือกที่ #1: *.lan
 • ตัวเลือกที่ #2: *.myco.lan
 • ตัวเลือกที่ #3: fileserv.myco.lan

หมายเหตุ: เครื่องโฮสต์ต้องอนุญาตการเข้าถึงเครือข่ายไปยังโฟลเดอร์ "แชร์" ก่อน

ขั้นตอนที่ 4: เพิ่มไคลเอ็นต์ไปยังพูล

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อกำหนดไคลเอ็นต์ที่ยังไม่ได้กำหนดให้กับพูล

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าไคลเอ็นต์ในพูลกำลังใช้ Bridge 2021.4 (หรือใหม่กว่า) อยู่เพื่อรองรับงานความเป็นปัจจุบันของข้อมูลสำหรับข้อมูลทั้งหมด

 1. บนแท็บ Bridge ในตารางไคลเอ็นต์ที่ยังไม่ได้กำหนด ให้ไปที่ไคลเอ็นต์ที่คุณต้องการกำหนดให้กับพูล แล้วคลิกกำหนด
 2. ในเมนูดรอปดาวน์พูล ให้เลือกพูลที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับไคลเอ็นต์
 3. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 สำหรับแต่ละไคลเอ็นต์ที่ยังไม่ได้กำหนดที่คุณต้องการกำหนดให้กับพูล

แก้ปัญหาการรวมกลุ่ม

งานการรีเฟรช Bridge ล้มเหลวโดยมีข้อผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งตามรายการด้านล่าง

ข้อผิดพลาดต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นบนหน้างานและมุมมอง “ทาสก์ที่ดำเนินการในพื้นหลังที่ไม่ใช่การแยกข้อมูล” ของผู้ดูแล

 • "errorID=NO_POOLED_AGENTS_ASSIGNED"

  ปัญหานี้จะเกิดกับเฉพาะพูลที่เป็นค่าเริ่มต้นและอาจเกิดขึ้นได้จากสาเหตุหนึ่งในสองสาเหตุดังนี้ 

  • เมื่อที่อยู่เซิร์ฟเวอร์หรือที่อยู่ IP ของแหล่งข้อมูลไม่ตรงกับโดเมนที่ระบุในรายการเครือข่ายส่วนตัวที่อนุญาต ทำให้ระบบส่งงานการรีเฟรชไปยังพูลเริ่มต้นซึ่งไม่มีไคลเอ็นต์ที่กำหนด

   หากต้องการแก้ปัญหานี้ ตรวจสอบว่า 1) รายการที่อนุญาตมีโดเมน (ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์หรือที่อยู่ IP) ที่แหล่งข้อมูลใช้ และ 2) อย่างน้อยหนึ่งกลุ่มเชื่อมโยงกับโดเมนเหล่านั้น (ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์หรือที่อยู่ IP) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ขั้นตอนที่ 3: ระบุโดเมนสำหรับพูล

  • เมื่อไม่มีไคลเอ็นต์ในพูลที่เป็นค่าเริ่มต้น หากต้องการแก้ปัญหานี้ ให้เพิ่มไคลเอ็นต์ Bridge 2020.2 (หรือใหม่กว่า) อย่างน้อยหนึ่งรายการไปยังพูลที่เป็นค่าเริ่มต้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ขั้นตอนที่ 4: เพิ่มไคลเอ็นต์ไปยังพูล
 • "errorID=NO_POOLED_AGENTS_ASSIGNED_NAMED_POOL"

  ปัญหานี้จะเกิดขึ้นเมื่อไม่มีไคลเอ็นต์ในพูลที่มีชื่อ หากต้องการแก้ปัญหานี้ ให้เพิ่มไคลเอ็นต์ Bridge 2021.4 (หรือใหม่กว่า) อย่างน้อยหนึ่งรายการไปยังพูลที่มีชื่อ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ขั้นตอนที่ 4: เพิ่มไคลเอ็นต์ไปยังพูล

 • "errorID=NO_AGENT_IN_POOL_SUPPORTS_REMOTE_EXTRACT_REFRESH"

  ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่องานการรีเฟรชพยายามทำงานโดยไม่มีไคลเอ็นต์ Bridge 2020.2 (หรือใหม่กว่า) อย่างน้อยหนึ่งรายการในพูล หากต้องการแก้ปัญหานี้ ให้เพิ่มไคลเอ็นต์ Bridge 2020.2 (หรือใหม่กว่า) อย่างน้อยหนึ่งรายการไปยังพูล หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ขั้นตอนที่ 3: ระบุโดเมนสำหรับพูล

 • "errorID=NO_POOLED_AGENTS_CONNECTED"

  ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อไม่มีไคลเอ็นต์ในพูลที่พร้อมใช้งานเพื่อเรียกใช้งานความเป็นปัจจุบันของข้อมูล หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ส่วนกำหนดค่าพูลไคลเอ็นต์ Bridgeข้างต้น

 • "errorID=REMOTE_EXTRACT_REFRESH_ALL_AGENTS_BUSY" หรือ "errorMessage: ถึงจำนวนสูงสุดของการทำงานพร้อมกันแล้ว" ในไคลเอ็นต์

  ปัญหาเหล่านี้อาจเกิดขึ้นหากจำนวนงานการรีเฟรชที่ทำงานอยู่ในเวลาที่กำหนดเกินความจุของพูลไคลเอ็นต์ของคุณ หากต้องการแก้ปัญหานี้ คุณสามารถทำได้ดังต่อไปนี้ 

 • "errorID= AGENTS_IN_POOL_REQUIRE_UPGRADE"

  ตั้งแต่ Tableau 2021.4 เป็นต้นไป ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อไคลเอ็นต์ในพูลต้องอัปเกรดเป็น Bridge 2021.4 (หรือใหม่กว่า) เพื่อเรียกใช้งานความเป็นปัจจุบันของข้อมูล หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเกรดไคลเอ็นต์ โปรดดู ติดตั้ง Bridge

ไคลเอ็นต์ Bridge กำลังออกจากระบบ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากคุณปรับใช้ไคลเอ็นต์จำนวนมากในบัญชีบริการบน Windows เดียว เมื่อมีไคลเอ็นต์มากกว่า 10 รายการทำงานอยู่ในบัญชีบริการบน Windows บัญชีเดียว มาตรการรักษาความปลอดภัยของบัญชีอาจทำให้ไคลเอ็นต์ออกจากระบบได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู บัญชีบริการ Windows

ปัญหาการรวมกลุ่มอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น

เมื่อพยายามวินิจฉัยปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่ม ให้พิจารณาตรวจสอบไฟล์บันทึกต่อไปนี้สำหรับไคลเอ็นต์บนเครื่องไคลเอ็นต์ Bridge: tabbridgeclijob_<process_id>, jprotocolserver_<process_id>, stdout_jprotocolserver_<process_id> หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เปลี่ยนการตั้งค่าไคลเอ็นต์ Bridge

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ