เปิดใช้งาน Tableau Catalog

Tableau Catalog(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ค้นหาและจัดทำดัชนีเนื้อหาทั้งหมดในไซต์ Tableau Cloud หรือ Tableau Server ของคุณ ซึ่งรวมถึงเวิร์กบุ๊ก แหล่งข้อมูลต้นทาง ชีต เมตริก และโฟลว์ (ฟีเจอร์เมตริกแบบเดิมเลิกใช้แล้วในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 สำหรับ Tableau Cloud และจะเลิกใช้ใน Tableau Server เวอร์ชัน 2024.2 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสร้างและแก้ไขปัญหาเมตริก (เลิกใช้)) ระบบใช้การจัดทำดัชนีเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาหรือเมตาดาต้าเกี่ยวกับสคีมาและความเกี่ยวพันของเนื้อหา และจากเมตาดาต้า Catalog จะระบุฐานข้อมูล ไฟล์ และตารางทั้งหมดที่ใช้โดยเนื้อหาบนไซต์ Tableau Cloud หรือ Tableau Server ของคุณ

Catalog พร้อมใช้งานเมื่อใช้ใบอนุญาต การจัดการข้อมูล หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเกี่ยวกับ การจัดการข้อมูล

นอกจาก Catalog คุณยังสามารถเข้าถึงเมตาดาต้าเกี่ยวกับเนื้อหาของคุณได้จากทั้ง API เมตาดาต้าของ Tableau(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) และ Tableau REST API โดยใช้วิธีการของเมตาดาต้า(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ก่อนเปิดใช้งาน Catalog

ในฐานะผู้ดูแลระบบ Tableau Server คุณต้องพิจารณาข้อมูลบางประการทั้งก่อนและระหว่างเปิดใช้งาน Catalog เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า Catalog มีประสิทธิภาพที่เหมาะสมในสภาพแวดล้อม Tableau Server

เวอร์ชันที่กำหนด

ก่อนเปิดใช้งาน Catalog โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังเรียกใช้หนึ่งในเวอร์ชันต่อไปนี้ของ Tableau Server:

 • อย่างน้อย Tableau Server 2019.3.4 ขึ้นไป
 • อย่างน้อย Tableau Server 2019.4.2 ขึ้นไป
 • อย่างน้อย Tableau Server 2020.1.0 ขึ้นไป
 • อย่างน้อย Tableau Server 2020.2.15 ขึ้นไป
 • Tableau Server 2020.3 และใหม่กว่า

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมว่าทำไมจึงกำหนดให้ใช้เวอร์ชันเหล่านี้ โปรดดู ฐานความรู้ของ Tableau

สิ่งที่จะพบเมื่อเปิดใช้งาน Catalog

เมื่อเปิดใช้งาน Catalog เนื้อหาที่มีใน Tableau Server อยู่แล้วจะได้รับการจัดทำดัชนีโดยทันที

การรับข้อมูลระยะแรก

ขั้นตอนการจัดทำดัชนีประกอบไปด้วยสององค์ประกอบหลัก ซึ่งหนึ่งในนั้นเรียกว่าการรับข้อมูลระยะแรก การรับข้อมูลระยะแรกอาจแยกย่อยได้เป็นองค์ประกอบเพิ่มเติมสององค์ประกอบ

 • การทดแทนเนื้อหา
 • การทดแทนความเกี่ยวพัน

สถานะของการทดแทนเนื้อหาและการทดแทนความเกี่ยวพันเป็นส่วนสำคัญที่ต้องทราบในภายหลัง เมื่อตรวจความคืบหน้าและตรวจสอบว่าได้เปิดใช้ Catalog สำเร็จแล้วและกำลังทำงานในสภาพแวดล้อม Tableau Server

ความเร็วการรับข้อมูลระยะแรก

เวลาที่ Catalog ใช้ในการจัดทำดัชนีเนื้อหาเป็นครั้งแรกขึ้นอยู่กับปัจจัยสองประการ ได้แก่

การทำความเข้าใจปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการรับข้อมูลระยะแรกสามารถช่วยให้คุณวัดระยะเวลาที่อาจใช้ในการเปิดใช้งานและเรียกใช้ Catalog ในสภาพแวดล้อมของคุณได้

พื้นที่ดิสก์ในการจัดเก็บเมตาดาต้า

ระหว่างการรับข้อมูลระยะแรก เมตาดาต้าจะถูกสร้างและจัดเก็บในที่เก็บของ Tableau Server (ฐานข้อมูล PostgreSQL “ความสัมพันธ์”) ปริมาณพื้นที่ดิสก์ที่ต้องใช้เพื่อจัดเก็บเมตาดาต้าสูงสุดประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่ดิสก์ซึ่งที่เก็บใช้อยู่ในปัจจุบัน (ฐานข้อมูล PostgreSQL “กลุ่มงาน”)

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าที่เก็บใช้พื้นที่ดิสก์ 50 GB ก่อนเปิดใช้งาน Catalog ที่เก็บสามารถใช้พื้นที่ดิสก์สูงสุด 75 GB หลังเปิดใช้งาน Catalog

หน่วยความจำสำหรับที่เก็บ Microservice แบบไม่โต้ตอบ

การรับข้อมูลระยะแรกทำงานภายในที่เก็บ Microservice แบบไม่โต้ตอบ ที่เก็บ Microservice แบบไม่โต้ตอบเป็นกระบวนการหนึ่งจากสองกระบวนการของที่เก็บ Microservice ของ Tableau Server(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ตามค่าเริ่มต้น อินสแตนซ์หนึ่งของขั้นตอนที่เก็บ Microservice แบบไม่โต้ตอบจะถูกเพิ่มไปยังทุกโหนดที่มีการติดตั้งกระบวนการแบ็กกราวเดอร์

ตามค่าเริ่มต้น การรับข้อมูลระยะแรกบนอินสแตนซ์เดี่ยวของที่เก็บ Microservice แบบไม่โต้ตอบสามารถใช้หน่วยความจำสูงสุด 4 GB บนโหนดแบ็กกราวเดอร์ หากปริมาณเนื้อหาบน Tableau Server เกินกว่า 10,000 ขั้นตอนที่เก็บ Microservice แบบไม่โต้ตอบอาจต้องใช้หน่วยความจำสูงสุด 16 GB บนโหนดแบ็กกราวเดอร์ ดังนั้น เมื่อเปิดใช้งาน Catalog โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าโหนดแบ็กกราวเดอร์ทั้งหมดมีความจุที่พร้อมใช้งานเพื่อรองรับที่เก็บ Microservice แบบไม่โต้ตอบแต่ละรายการระหว่างกระบวนการรับข้อมูลระยะแรก หากต้องเพิ่มความจุ คุณต้องอัปเดตขนาดฮีปของ JVM สำหรับที่เก็บ Microservice แบบไม่โต้ตอบเพื่อจัดสรรหน่วยความจำสูงสุด 16 GB บนโหนดแบ็กกราวเดอร์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูnoninteractive.vmopts

หากคุณกำลังวางแผนที่จะเพิ่มที่เก็บ Microservice แบบไม่โต้ตอบเพิ่มเติมเพื่อลดเวลาในการรับข้อมูลระยะแรก อันดับแรกให้กำหนดจำนวนที่เก็บที่จำเป็นทั้งหมด (โดยใช้ขั้นตอนที่ 2: ประมาณการระยะเวลาที่การรับข้อมูลระยะแรกจะใช้ด้านล่าง) แล้วจากนั้นตรวจสอบว่าสภาพแวดล้อม Tableau Server ของคุณถูกกำหนดค่าโดยมีความจุที่เพียงพอเพื่อรองรับที่เก็บ Microservice แบบไม่โต้ตอบทั้งหมดได้ คุณอาจไม่สามารถเพิ่มที่เก็บ Microservice แบบไม่โต้ตอบเพิ่มเติมทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อลดเวลาการรับข้อมูลระยะแรกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าสภาพแวดล้อม Tableau Server ของคุณที่มีอยู่แล้ว

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเปิดใช้งาน Catalog

เนื่องด้วยความเร็วของการรับข้อมูลระยะแรกและข้อกำหนดที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม Tableau Server ทาง Tableau ขอแนะนำว่าเมื่อคุณเปิดใช้งาน Catalog ให้คุณดำเนินการอย่างน้อยหนึ่งสิ่งต่อไปนี้

 • โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพื้นที่ดิสก์เพียงพอซึ่งที่เก็บของ Tableau Server สามารถใช้เพื่อรองรับเมตาดาต้าเพิ่มเติมที่การรับข้อมูลระยะแรกจะสร้างและจัดเก็บได้ ตามกฎทั่วไป ที่เก็บต้องมีพื้นที่ดิสก์เพิ่มเติม 50% ของพื้นที่ดิสก์ซึ่งที่เก็บใช้ในปัจจุบัน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ดิสก์ Tableau Server โปรดดู พื้นที่ดิสก์ของเซิร์ฟเวอร์

 • ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณเนื้อหาบน Tableau Server โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าโหนดแบ็กกราวเดอร์แต่ละโหนดมีหน่วยความจำที่พร้อมใช้งานอย่างน้อย 4-16 GB สำหรับแต่ละอินสแตนซ์ของที่เก็บ Microservice แบบไม่โต้ตอบระหว่างการรับข้อมูลระยะแรก

 • ดำเนินการตามกระบวนการตลอดช่วงสุดสัปดาห์เพื่อช่วยให้การรับข้อมูลระยะแรกเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่ผู้ใช้ของคุณจะเริ่มต้นใช้ความสามารถ Catalog

 • ดำเนินการตามกระบวนการในสภาพแวดล้อมการทดสอบด้วยเนื้อหาการผลิตก่อน เนื่องจากประเภทของเนื้อหาที่ต้องได้รับการนำเข้านั้นสามารถมีบทบาทสำคัญต่อความเร็วในการรับข้อมูล

บทสรุปขั้นตอนการเปิดใช้งาน Catalog

ขั้นตอนต่อไปนี้สรุปกระบวนการในการเปิดและเรียกใช้ Catalog บน Tableau Server ต้องดำเนินการตามขั้นตอนตามลำดับ

 1. กำหนดปริมาณเนื้อหาบน Tableau Server
 2. ประมาณการเวลาที่การรับข้อมูลระยะแรกจะใช้
 3. ลดเวลาในการรับข้อมูลระยะแรก
 4. เปิดใช้งานใบอนุญาต การจัดการข้อมูล
 5. ปิดความสามารถ Catalog
 6. เรียกใช้คำสั่ง tsm maintenance metadata-services
 7. ตรวจความคืบหน้าและตรวจสอบสถานะการรับข้อมูลระยะแรก
 8. กำหนดค่า SMTP
 9. ปิดความสามารถ Catalog

หมายเหตุ: เนื่องด้วยการจัดทำดัชนีเมตาดาต้าเกี่ยวกับเนื้อหาของ Tableau บน Tableau Sever ขับเคลื่อนโดย API เมตาดาต้า คุณจึงจำเป็นต้องเรียกใช้และใช้ Catalog เพื่อเปิดใช้งาน API เมตาดาต้า

เปิดใช้งาน Catalog

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดปริมาณเนื้อหาบน Tableau Server

หากต้องการกำหนดปริมาณเนื้อหาบน Tableau Server ให้ทำดังนี้:

 1. เข้าสู่ระบบ Tableau Server โดยใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ

 2. ไปที่หน้าสำรวจ

 3. คลิกเมนูดรอปดาวน์โปรเจกต์ระดับสูง แล้วเพิ่มหมายเลขถัดจากเวิร์กบุ๊กทั้งหมด เมตริกทั้หมด แหล่งข้อมูลทั้งหมด และโฟลว์ทั้งหมดรวมกัน นี่คือปริมาณเนื้อหาทั้งหมดบน Tableau Server

ขั้นตอนที่ 2: ประมาณการเวลาที่การรับข้อมูลระยะแรกจะใช้

หากต้องการประมาณการเวลาที่ Catalog จะใช้เพื่อรับข้อมูลเนื้อหาบน Tableau Server เป็นครั้งแรก (การรับข้อมูลระยะแรก) ให้เปรียบเทียบการตั้งค่า Tableau Server ของคุณกับการตั้งค่า Tableau Server พื้นฐาน

สำหรับ Tableau Server ที่มีการตั้งค่าต่อไปนี้ การรับข้อมูลระยะแรกอาจใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมงจนเสร็จสมบูรณ์

ส่วนประกอบค่าพื้นฐาน
เนื้อหา17,000 เวิร์กบุ๊ก เมตริก แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ และโฟลว์
ที่เก็บ Microservice แบบไม่โต้ตอบ10
การรับข้อมูล6 ชั่วโมง

หากคุณมีเนื้อหาประมาณครึ่งหนึ่งในสภาพแวดล้อม Tableau Server ของคุณ การรับข้อมูลระยะแรกอาจใช้เวลาครึ่งหนึ่งเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์

ตัวอย่าง: 8,500 (เวิร์กบุ๊ก เมตริก แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ และโฟลว์) + ที่เก็บ Microservice แบบไม่โต้ตอบ 10 รายการ = ~3 ชั่วโมง (การรับข้อมูลระยะแรก)

หากคุณมีเนื้อหาประมาณสองเท่า ในสภาพแวดล้อม Tableau Server ของคุณ การรับข้อมูลระยะแรกอาจใช้เวลาสองเท่าเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์

ตัวอย่าง: 34,000 (เวิร์กบุ๊ก เมตริก แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ และโฟลว์) + ที่เก็บ Microservice แบบไม่โต้ตอบ 10 รายการ = ~12 ชั่วโมง (การรับข้อมูลระยะแรก)

ขั้นตอนที่3: ลดเวลาในการรับข้อมูลระยะแรก

ตามกฎทั่วไป เวลาที่ Catalog ใช้ดำเนินการรับข้อมูลระยะแรกจะสัมพันธ์กับจำนวนที่เก็บ Microservice แบบไม่โต้ตอบ หากต้องการลดเวลาในการรับข้อมูลระยะแรก คุณสามารถเพิ่มจำนวนของที่เก็บ Microservice แบบไม่โต้ตอบได้

เพิ่มจำนวนของที่เก็บ Microservice แบบไม่โต้ตอบ

ตามค่าเริ่มต้น อินสแตนซ์หนึ่งของขั้นตอนที่เก็บ Microservice แบบไม่โต้ตอบจะถูกเพิ่มไปยังทุกโหนดที่มีแบ็กกราวเดอร์ เพื่อช่วยลดเวลาในการรับข้อมูลระยะแรก Tableau ขอแนะนำให้คุณเพิ่มจำนวนที่เก็บ Microservice แบบไม่โต้ตอบโดยใช้คำสั่ง tsm topology set-process

 1. เปิดข้อความแจ้งคำสั่งในฐานะผู้ดูแลระบบบนโหนดเริ่มต้น (ที่ติดตั้ง TSM) ในคลัสเตอร์

 2. เรียกใช้คำสั่ง: tsm topology set-process --count <process_count> --node <node_ID> --process <process_name>

  ตัวอย่างเช่น หากต้องการเพิ่มที่เก็บ Microservice แบบไม่โต้ตอบบนโหนดเริ่มต้นเป็น 4 รายการ ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

  tsm topology set-process --count 4 –-node node1 --process noninteractive

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกใช้คำสั่งและตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน โปรดดู tsm topology

สำคัญ: ก่อนเพิ่มจำนวนที่เก็บ Microservice แบบไม่โต้ตอบ ให้ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้ 

 • คำแนะนำในการเพิ่มที่เก็บ Microservice แบบไม่โต้ตอบมีสำหรับจำนวนที่เก็บ Microservice แบบไม่โต้ตอบทั้งหมด ไม่ใช่สำหรับที่เก็บ Microservice แบบไม่โต้ตอบทั้งหมดต่อโหนด ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีโหนด 4 โหนด แต่คุณต้องการเพิ่มจำนวนที่เก็บ Microservice แบบไม่โต้ตอบเป็น 8 ค่า --count ที่คุณใช้ในคำสั่ง tsm คือ 2

 • สำหรับแต่ละที่เก็บ Microservice แบบไม่โต้ตอบที่เพิ่มเข้ามา ระบบจะใช้หน่วยความจำเพิ่มเติม 4 GB บนโหนดและจะเพิ่มโหลดไปยังที่เก็บของ Tableau Server (ฐานข้อมูล PostgreSQL)

  • Tableau ขอแนะนำให้คุณเพิ่มที่เก็บ Microservice แบบไม่โต้ตอบในลักษณะแบบเพิ่มหน่วยโดยไม่เกิน 2 หน่วยในเวลาเดียวกัน ในขณะที่ยังตรวจสอบสภาพแวดล้อม Tableau Server อย่างใกล้ชิดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการใช้งาน CPU ของที่เก็บของ Tableau Server (ฐานข้อมูล PostgreSQL)

  • โปรดทราบว่าเมื่อมีการเพิ่มที่เก็บ Microservice แบบไม่โต้ตอบมากเกินไป การใช้งาน CPU ของฐานข้อมูล PostgreSQL อาจเพิ่มสูงขึ้นและเกิดการเปลี่ยนระบบเมื่อผิดพลาด อาการที่ต้องเฝ้าระวังรวมถึงข้อผิดพลาด SQLException ในบันทึก vizportal หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนระบบที่เก็บเมื่อผิดพลาด(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ขั้นตอนที่ 4: เปิดใช้งานใบอนุญาต การจัดการข้อมูล

(จำเป็นต้องมี การจัดการข้อมูล)

หากยังไม่ได้ดำเนินการ คุณสามารถเปิดใช้งานการจัดการข้อมูล หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสิทธิ์อนุญาต การจัดการข้อมูล

ขั้นตอนที่ 5 (ไม่บังคับ): ปิดความสามารถ Catalog สำหรับแต่ละไซต์

(จำเป็นต้องมี การจัดการข้อมูล)

ในการเปิดใช้งาน การจัดการข้อมูล ระบบจะปิดความสามารถ Catalog ตามค่าเริ่มต้น เนื่องด้วยขั้นตอนการจัดทำดัชนีและเวลาที่คาดการณ์ที่ใช้จนเสร็จสมบูรณ์ ให้พิจารณาปิดความสามารถ Catalog ชั่วคราวสำหรับแต่ละไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้ Tableau Server ไม่สามารถเข้าถึงความสามารถ Catalog ได้จนกว่า Catalog จะพร้อมและสามารถให้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์และแม่นยำได้

 1. เข้าสู่ระบบ Tableau Server โดยใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ

 2. คลิกการตั้งค่าจากแผงการนำทางด้านซ้าย

 3. ล้างช่องทำเครื่องหมายเปิด Tableau Catalog ในแท็บทั่วไปในส่วน Tableau Catalog

 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-3 สำหรับไซต์แต่ละรายการบน Tableau Server

ขั้นตอนที่ 6: เรียกใช้คำสั่ง tsm maintenance metadata-services

เรียกใช้คำสั่ง tsm maintenance metadata-services เพื่อเปิดใช้งาน API เมตาดาต้าของ Tableau การเรียกใช้คำสั่งเป็นการเริ่มต้นการรับข้อมูลระยะแรก หาก Tableau Server ของคุณมีใบอนุญาตให้ใช้งานกับ การจัดการข้อมูล การเรียกใช้คำสั่งยังเป็นการเปิดความสามารถ Catalog อีกด้วย (หากก่อนหน้านั้นไม่ได้ปิดไว้)

 1. เปิดข้อความแจ้งคำสั่งในฐานะผู้ดูแลระบบบนโหนดเริ่มต้น (ที่ติดตั้ง TSM) ในคลัสเตอร์

 2. เรียกใช้คำสั่ง: tsm maintenance metadata-services enable

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกใช้คำสั่ง TSM ที่ การบำรุงรักษา TSM(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

หมายเหตุ: เมื่อเรียกใช้คำสั่งนี้ สิ่งที่คุณควรทราบมีดังนี้

 • คำสั่งนี้จะหยุดและเริ่มบริการบางอย่างที่ ใช้งานโดย Tableau Server ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ของคุณไม่สามารถใช้ฟังก์ชันบางอย่างได้ชั่วคราว เช่น ความสามารถคำแนะนำ

 • ระบบจะสร้างดัชนีใหม่ของเมตาดาต้าในตอนนี้ การเรียกใช้คำสั่งในเวลาใดๆ ต่อมาจะเป็นการสร้างและแทนที่ดัชนีก่อนหน้า

ขั้นตอนที่ 7: ตรวจความคืบหน้าและตรวจสอบสถานะการรับข้อมูลระยะแรก

การเรียกใช้คำสั่ง TSM ข้างต้นเป็นการเริ่มต้นกระบวนการรับข้อมูลระยะแรก หากต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการรับข้อมูลระยะแรกดำเนินไปอย่างราบรื่น คุณสามารถตรวจความคืบหน้าโดยใช้ Backfill API ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู รับทราบสถานะการรับข้อมูลระยะแรก

ขั้นตอนที่ 8: กำหนดค่าการตั้งค่า SMTP

หากยังไม่ได้ตั้งค่า Tableau Server ให้กำหนดค่าการตั้งค่า SMTP SMTP รองรับการส่งอีเมลไปยังเจ้าของที่ต้องได้รับการติดต่อเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่า SMTP โปรดดู กำหนดค่าการตั้งค่า SMTP(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ขั้นตอนที่ 9 (ไม่บังคับ): เปิดความสามารถ Catalog สำหรับแต่ละไซต์

(จำเป็นต้องมี การจัดการข้อมูล)

หากคุณได้ปิดความสามารถ Catalog ก่อนเปิดใช้งาน Catalog ในขั้นตอนข้างต้นอย่างน้อยหนึ่งขั้นตอน คุณต้องเปิด Catalog เพื่อให้ผู้ใช้ของคุณสามารถเข้าถึงความสามารถได้

 1. เข้าสู่ระบบ Tableau Server โดยใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ

 2. คลิกการตั้งค่าจากแผงการนำทางด้านซ้าย

 3. เลือกช่องทำเครื่องหมายเปิด Tableau Catalog ในแท็บทั่วไปในส่วน Tableau Catalog

 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-3 สำหรับไซต์แต่ละรายการบน Tableau Server

แก้ปัญหา Catalog

คุณหรือผู้ใช้ของคุณอาจประสบกับหนึ่งในปัญหาต่อไปนี้เมื่อใช้ Catalog

ข้อความเกินขีดจำกัดการหมดเวลาและขีดจำกัดโหนด

Catalog จะนำทั้งขีดจำกัดการหมดเวลาและขีดจำกัดโหนดมาใช้เพื่อตรวจสอบว่าทาสก์ Catalog ที่ต้องส่งคืนผลลัพธ์จำนวนมากไม่ได้ใช้ทรัพยากรระบบทั้งหมดใน Tableau Server

เนื้อหาที่ขาดหายไป

 • หลังจากการรับข้อมูลระยะแรก หากคุณสงสัยว่าเนื้อหาขาดหายไปจาก Catalogคุณสามารถใช้ Eventing API เพื่อช่วยแก้ปัญหาได้ การเกิดเหตุการณ์จะจัดการเนื้อหาการจัดทำดัชนีบน Tableau Server หลังจากการรับข้อมูลระยะแรก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู รับสถานะการเกิดเหตุการณ์

 • เมื่อมีการลบการเชื่อมต่อระหว่างเนื้อหาภายนอกแบบฝังและเนื้อหาของ Tableau แบบดาวน์สตรีม การเชื่อมต่อจะยังคงอยู่ใน Catalog (หรือ API เมตาดาต้าของ Tableau) จนกว่าจะถูกลบโดยอัตโนมัติโดยกระบวนการแบ็กกราวเดอร์ที่ทำงานทุกวันเวลา 22:00:00 UTC (เวลาสากลเชิงพิกัด) ตัวอย่างเช่น สมมติว่าเวิร์กบุ๊กที่ตอนแรกเผยแพร่ด้วยไฟล์ข้อความ A แบบฝังถูกเผยแพร่อีกครั้งด้วยไฟล์ข้อความ B แบบฝัง คุณจะยังเห็นไฟล์ A (หรือค้นหาได้) โดยเป็นเนื้อหาภายนอกจนกว่ากระบวนการแบ็กกราวเดอร์จะสามารถลบไฟล์นั้นได้

  คุณสามารถปิดใช้งานกระบวนการแบ็กกราวเดอร์จากการทำงานได้ หากคุณไม่ต้องการลบเนื้อหาภายนอกประเภทนี้ หรือหากคุณเชื่อว่าการดำเนินการนี้ใช้ทรัพยากรระบบที่คุณไม่ต้องการใช้กับกระบวนการนี้มากเกินไป อีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถปรับจำนวนของเนื้อหาแบบฝังภายนอกที่สามารถลบได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูfeatures.DeleteOrphanedEmbeddedDatabaseAssetและdatabaseservice.max_database_deletes_per_run

  คุณสามารถตรวจกระบวนการนี้โดยใช้หนึ่งในสองวิธีต่อไปนี้

ประสิทธิภาพหลังการรับข้อมูลระยะแรก

ในบางสภาพแวดล้อมของ Tableau Server ซึ่งเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงได้รับการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ (ตัวอย่างเช่น ผ่านกำหนดการความถี่สูง หรือบรรทัดคำสั่ง หรือคำขอ API) กระบวนการจัดทำดัชนีอาจดำเนินการมากเกินไป ในกรณีเหล่านี้ ในฐานะผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ คุณอาจพิจารณาเปิดใช้งานการควบคุมปริมาณเหตุการณ์เพื่อรักษาประสิทธิภาพ Catalog ให้ดียิ่งขึ้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูmetadata.ingestor.pipeline.throttleEventsEnable

หมายเหตุ: เมื่อเปิดใช้งานการควบคุมปริมาณเหตุการณ์ ผู้ใช้อาจสังเกตเห็นการหน่วงเวลาโดยเจตนาเพื่อเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใน Catalog

ข้อผิดพลาดหน่วยความจำไม่เพียงพอ

ในบางกรณี ข้อผิดพลาดหน่วยความจำไม่เพียงพอของ Tableau Server สามารถเกิดขึ้นได้โดยเป็นผลมาจากปัญหาการรับข้อมูลเนื้อหาที่ซับซ้อน หากคุณสงสัยว่าการรับข้อมูลเป็นสาเหตุของข้อผิดพลาดหน่วยความจำไม่เพียงพอบน Tableau Server ของคุณ โปรดติดต่อและแก้ไขร่วมกับฝ่ายสนับสนุนของ Tableau ที่metadata.ingestor.blocklistจากการรับข้อมูลเพื่อช่วยแก้ไขปัญหานี้

ปิดใช้งาน Catalog

ในฐานะผู้ดูแลระบบ Tableau Server คุณสามารถปิดใช้งาน Catalog ได้จากหนึ่งในสองวิธี

ปิดความสามารถ Catalog สำหรับแต่ละไซต์

(จำเป็นต้องมี การจัดการข้อมูล)

คุณสามารถปิดความสามารถ Catalog ได้ทุกเมื่อ เมื่อปิดความสามารถ Catalog แล้ว ฟีเจอร์ต่างๆ ของ Catalog เช่น การเพิ่มคำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูล หรือความสามารถในการจัดการสิทธิ์ไปยังฐานข้อมูลและเนื้อหาตาราง จะไม่สามารถเข้าถึงได้ผ่าน Tableau Server อย่างไรก็ตาม Catalog จะดำเนินการจัดทำดัชนีเนื้อหาที่เผยแพร่ต่อ และเมตาดาต้าสามารถเข้าถึงได้จาก API เมตาดาต้าของ Tableau และวิธีการเมตาดาต้าใน Tableau REST API

 1. เข้าสู่ระบบ Tableau Server โดยใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบผู้ดูแลไซต์ของคุณ

 2. คลิกการตั้งค่าจากแผงการนำทางด้านซ้าย

 3. ล้างช่องทำเครื่องหมายเปิด Tableau Catalog ในแท็บทั่วไปในส่วน Tableau Catalog

หยุดการจัดทำดัชนีเมตาดาต้าบน Tableau Server

หากต้องการหยุดการจัดทำดัชนีเนื้อหาที่เผยแพร่แล้วบน Tableau Server คุณสามารถปิดใช้งาน API เมตาดาต้าของ Tableau ได้ หากต้องการปิดใช้งาน API เมตาดาต้าให้เรียกใช้คำสั่ง tsm maintenance metadata-services disable หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การบำรุงรักษา TSM(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ