สร้างและใช้พารามิเตอร์ในลำดับงาน

รองรับใน Tableau Prep Builder เวอร์ชัน 2021.4.1 และใหม่กว่า และบนเว็บ และใน Tableau Cloud และ Tableau Server เวอร์ชัน 2021.4.0 และใหม่กว่า

หมายเหตุ: เนื้อหาในหัวข้อนี้ใช้กับลำดับงานการเขียนใน Tableau Prep Builder และบนเว็บ เว้นแต่จะระบุไว้โดยเฉพาะ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนโฟลว์บนเว็บ โปรดดู Tableau Prep บนเว็บ ในส่วนความช่วยเหลือของ Tableau Server(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) และ Tableau Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

หากคุณมักใช้ลำดับงานซ้ำโดยใช้ข้อมูลที่ต่างกันด้วยสคีมาที่เหมือนกัน คุณสามารถสร้างและใช้พารามิเตอร์ผู้ใช้กับลำดับงานของคุณเพื่อเปลี่ยนระหว่างสถานการณ์ได้อย่างง่ายดาย พารามิเตอร์เป็นค่าตัวยึดตำแหน่งที่ใช้ได้ทุกส่วน เช่น ตัวเลข ค่าข้อความ หรือค่าบูลีนที่สามารถแทนที่ค่าคงที่ในลำดับงาน

แทนที่จะสร้างและบำรุงรักษาหลายลำดับงาน ตอนนี้คุณสามารถสร้างหนึ่งลำดับงานและใช้พารามิเตอร์เพื่อเรียกใช้ลำดับงานด้วยชุดข้อมูลที่แตกต่างกันของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างพารามิเตอร์สำหรับพื้นที่การขายต่างๆ จากนั้นใช้ค่าพารามิเตอร์กับพาธไฟล์อินพุตเพื่อเรียกใช้ลำดับงานโดยใช้ข้อมูลของภูมิภาคนั้นเท่านั้น

ตั้งแต่ Tableau Prep Builder และ Tableau Cloud เวอร์ชัน 2023.2 เป็นต้นไป คุณยังสามารถเพิ่มพารามิเตอร์ระบบลงในไฟล์หรือชื่อเอาต์พุตแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่เพื่อเพิ่มการประทับเวลาโดยอัตโนมัติในแต่ละครั้งที่คุณเรียกใช้โฟลว์

ฉันสามารถใช้พารามิเตอร์ตรงไหนได้บ้าง

คุณสามารถใช้พารามิเตอร์ผู้ใช้กับชื่อไฟล์ เส้นทาง ชื่อตาราง นิพจน์ตัวกรอง และฟิลด์ที่คำนวณโดยขึ้นอยู่กับประเภทขั้นตอน ตั้งแต่เวอร์ชัน 2022.1.1 คุณยังสามารถรวมค่าการแทนที่พารามิเตอร์เมื่อเรียกใช้ลำดับงานโดยใช้ REST API หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีการของโฟลว์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในความช่วยเหลือของ Tableau Rest API

คุณสามารถใช้พารามิเตอร์ระบบ (เวอร์ชัน 2023.2 ขึ้นไป) กับชื่อเอาต์พุตสำหรับประเภทเอาต์พุตไฟล์และแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่

ตารางต่อไปนี้แสดงสถานที่เก็บที่คุณสามารถใช้พารามิเตอร์ของขั้นตอนแต่ละประเภท

ประเภทขั้นตอนสถานที่เก็บพารามิเตอร์
อินพุต

พารามิเตอร์ผู้ใช้:

 • เชื่อมต่อกับไฟล์: ใช้พารามิเตอร์ในชื่อไฟล์หรือพาธไฟล์
 • เชื่อต่อกับฐานข้อมูล: ใช้พารามิเตอร์กับชื่อตารางและ SQL แบบปรับแต่งเอง
 • ตัวแก้ไขนิพจน์: ตัวกรอง
เอาต์พุต

พารามิเตอร์ผู้ใช้หรือระบบ:

 • เอาต์พุตไปยังไฟล์: ใช้พารามิเตอร์ผู้ใช้กับชื่อไฟล์หรือเส้นทางไฟล์ และชื่อเวิร์กชีต Microsoft Excel ตั้งแต่เวอร์ชัน 2022.1.1 เป็นต้นไป ใช้พารามิเตอร์ระบบกับชื่อไฟล์
 • เอาต์พุตไปยังเซิร์ฟเวอร์: ใช้พารามิเตอร์ผู้ใช้หรือระบบกับชื่อแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่
 • เอาต์พุตไปยังฐานข้อมูล: ใช้พารามิเตอร์ผู้ใช้กับชื่อตาราง และสคริปต์ SQL ตั้งแต่เวอร์ชัน 2022.1.1 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นสคริปต์ที่คุณเรียกใช้ก่อนหรือหลังการเขียนเอาต์พุตลำดับงานไปยังฐานข้อมูล
ล้าง แถวใหม่ เปลี่ยนรูปแบบ รวม ผนวก

พารามิเตอร์ผู้ใช้:

 • ตัวแก้ไขนิพจน์: ตัวกรองและค่าของฟิลด์ที่คำนวณ
รวม

พารามิเตอร์ผู้ใช้:

 • ตัวแก้ไขนิพจน์: ตัวกรอง
สคริปต์

พารามิเตอร์ผู้ใช้:

 • ตัวแก้ไขนิพจน์: ตัวกรองและค่าของฟิลด์ที่คำนวณ
การคาดการณ์

พารามิเตอร์ผู้ใช้:

 • ตัวแก้ไขนิพจน์: ตัวกรองและค่าของฟิลด์ที่คำนวณ

 

สร้างพารามิเตอร์ผู้ใช้

พารามิเตอร์ผู้ใช้นั้นจำเพาะกับโฟลว์ที่ใช้พารามิเตอร์ สร้างพารามิเตอร์จากเมนูด้านบน จากนั้นกำหนดค่าที่ใช้ คุณยังสามารถกำหนดพารามิเตอร์ที่ยอมรับค่าทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ลำดับงานใดๆ ก็สามารถป้อนค่าได้เมื่อเรียกใช้ลำดับงาน

คุณสามารถบังคับให้ต้องมีค่าพารามิเตอร์ของลำดับงานหรือไม่บังคับก็ได้ ขณะเรียกใช้ลำดับงาน ผู้ใช้จะได้รับแจ้งให้ป้อนค่าพารามิเตอร์ ผู้ใช้ต้องป้อนค่าพารามิเตอร์ที่บังคับก่อนเรียกใช้ลำดับงาน คุณสามารถป้อนค่าพารามิเตอร์ที่ไม่บังคับหรือสามารถรับค่าปัจจุบัน (ค่าเริ่มต้น) จากนั้นสามารถใช้ค่าพารามิเตอร์กับลำดับงานที่เรียกใช้ทุกตำแหน่งที่ใช้พารามิเตอร์

หมายเหตุ: หากต้องการเรียกใช้หรือกำหนดเวลาสำหรับลำดับงานใน Tableau Server หรือ Tableau Cloud ผู้ดูแลระบบของคุณจะต้องเปิดใช้งานการตั้งค่า พารามิเตอร์ของลำดับงาน บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสร้างและโต้ตอบกับโฟลว์บนเว็บในส่วนความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Tableau Server(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) หรือ Tableau Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

 1. จากเมนูด้านบน ให้คลิกไอคอน พารามิเตอร์ จากนั้นคลิก สร้างพารามิเตอร์

 2. ในกล่องโต้ตอบ สร้างพารามิเตอร์ ให้ป้อนชื่อและคำอธิบาย (ไม่บังคับ) ชื่อพารามิเตอร์ต้องไม่ซ้ำกัน นี่คือค่าที่จะแสดงในอินเทอร์เฟซผู้ใช้เมื่อคุณเพิ่มพารามิเตอร์

  หากคุณเพิ่มคำอธิบาย ผู้ใช้สามารถมองเห็นข้อมูลนี้เมื่อวางเมาส์ (ตั้งแต่เวอร์ชัน 2022.1.1) ในรายการพารามิเตอร์และตำแหน่งที่ใช้พารามิเตอร์

 3. เลือกหนึ่งในประเภทข้อมูลต่อไปนี้ ค่าพารามิเตอร์ต้องตรงกับประเภทข้อมูลที่คุณเลือก

  • ตัวเลข (จำนวนเต็มหรือทศนิยม)
  • สตริง
  • บูลีน
 4. ระบุค่าที่อนุญาต นี่คือค่าที่ผู้ใช้สามารถป้อนในพารามิเตอร์

  • ทั้งหมด: ตัวเลือกนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์ค่าของพารามิเตอร์ แม้ในขณะที่กำลังเรียกใช้ลำดับงานก็ตาม

   หมายเหตุ: การใช้ตัวเลือกนี้สำหรับพารามิเตอร์ที่ใช้ได้ในขั้นตอนการป้อนหรือส่งออกข้อมูลอาจเสี่ยงต่อความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น คิวรี SQL แบบปรับแต่งเองที่อนุญาตให้ป้อนค่าต่างๆ ได้อาจเปิดเผยแอสเซทข้อมูลของคุณไปยังการโจมตีการส่ง SQL

  • รายการ: ป้อนรายการค่าที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้เมื่อใช้กับพารามิเตอร์ ในการป้อนหลายค่า ให้กด Enter หลังจากป้อนแต่ละรายการ
 5. (ไม่บังคับ) เลือกต้องมีการเลือกเมื่อระบบทำงาน (ต้องป้อนค่าเมื่อระบบทำงานในรุ่นก่อนหน้า) การเลือกนี้ทำให้จำเป็นต้องมีพารามิเตอร์ ผู้ใช้จำเป็นต้องป่อนค่าเมื่อเรียกใช้หรือกำหนดเวลาของลำดับงาน
 6. ป้อนค่าปัจจุบัน นี่เป็นค่าที่จำเป็นและจะทำหน้าที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับพารามิเตอร์

  • ทั้งหมด: ป้อนค่า
  • รายการ: Tableau ใช้ค่าแรกที่คุณใส่ในรายการ ใช้ตัวเลือกดรอปดาวน์เพื่อเปลี่ยน
  • บูลีน: เลือก True หรือ False
 7. คลิกตกลง เพื่อบันทึกพารามิเตอร์

เปลี่ยนค่าเริ่มต้นของพารามิเตอร์ผู้ใช้

เมื่อคุณสร้างพารามิเตอร์ผู้ใช้ คุณต้องระบุค่าปัจจุบัน (ค่าเริ่มต้น) หากมีพารามิเตอร์ในลำดับงาน ค่านี้จะถูกใช้:

 • เรียกใช้การค้นหา SQL แบบปรับแต่งเองที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการป้อนข้อมูล
 • เติมพารามิเตอร์ที่ไม่บังคับซึ่งไม่ได้ระบุไว้เมื่อระบบทำงาน
 • แทนที่พารามิเตอร์เป็นค่าคงที่ในขั้นตอนที่บันทึกไว้ (เวอร์ชัน 2022.1.1 และใหม่กว่า)
 • แทนที่พารามิเตอร์เป็นค่าคงที่ในพาธไฟล์เมื่อเผยแพร่ลำดับงานพร้อมชุดข้อมูลแบบแพ็กเกจ

คุณสามารถเปลี่ยนค่านี้ได้ทุกเมื่อ จากเมนูด้านบน คุณสามารถแก้ไขพารามิเตอร์หรือใช้ปุ่มตั้งค่าในรายการพารามิเตอร์ จากในลำดับงาน คุณสามารถใช้ปุ่มตั้งค่าได้ทุกจุดที่ใช้พารามิเตอร์ เมื่อคุณใช้ปุ่มนี้ จะเป็นการรีเซ็ตค่าปัจจุบัน (ค่าเริ่มต้น) ของพารามิเตอร์ทุกจุดที่ใช้พารามิเตอร์ แม้กระทั่งในคิวรี SQL แบบปรับแต่งเอง

แก้ไขพารามิเตอร์ผู้ใช้

 1. จากเมนูด้านบน ให้คลิกไอคอน พารามิเตอร์
 2. คลิกแก้ไขพารามิเตอร์
 3. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขพารามิเตอร์ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงแล้วคลิกตกลง

รีเซ็ตค่าเริ่มต้นของพารามิเตอร์ผู้ใช้

ในการรีเซ็ตค่าเริ่มต้นของพารามิเตอร์แบบรวดเร็ว ให้ใช้ปุ่มตั้งค่า ปุ่มนี้จะแสดงตัวนับจำนวนตำแหน่งในลำดับงานที่มีการใช้พารามิเตอร์

ในการไฮไลต์ขั้นตอนในลำดับงานที่ใช้พารามิเตอร์ ให้คลิกดูในลำดับงานในกล่องโต้ตอบพารามิเตอร์ หากมีเพียงตำแหน่งเดียวที่ใช้พารามิเตอร์ คุณจะถูกนำไปยังขั้นตอนนั้นโดยตรงพร้อมเปิดแผงโปรไฟล์

 1. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • จากเมนูด้านบน ให้คลิกไอคอน พารามิเตอร์ ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อรีเซ็ตค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ทุกจุดในลำดับงาน หรือเมื่อใช้ในตัวกรองและฟิลด์ที่คำนวณ

  • คลิกบนพารามิเตอร์ที่มีการใช้ในลำดับงาน คุณสามารถใช้ตัวเลือกนี้สำหรับพารามิเตอร์ที่ใช้ในชื่อไฟล์, พาธไฟล์, ชื่อตาราง, SQL แบบปรับแต่งเอง และสคริปต์ SQL ก่อนและหลัง

 2. เลือกหรือป้อนค่าพารามิเตอร์
 3. คลิกตั้งค่าเพื่อใช้การเปลี่ยนแปลง

ใช้พารามิเตอร์กับลำดับงานของคุณ

หลังจากสร้างพารามิเตอร์ผู้ใช้ คุณสามารถใช้พารามิเตอร์ผู้ใช้ได้หลายที่ตลอดทั้งโฟลว์โดยขึ้นอยู่กับประเภทขั้นตอน เมื่อเรียกใช้ลำดับงาน ค่าพารามิเตอร์จะถูกใช้กับการเรียกใช้ลำดับงานนั้นเพื่อสร้างเอาต์พุตสำหรับสถานการณ์ของข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง

พารามิเตอร์ระบบ (เวอร์ชัน 2023.2 ขึ้นไป) จะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเรียกใช้โฟลว์ เพียงใช้กับชื่อขั้นตอนเอาต์พุตของคุณและทุกครั้งที่เรียกใช้โฟลว์ พารามิเตอร์จะอัปเดตแบบไดนามิกด้วยวันที่หรือเวลาเริ่มต้นของโฟลว์

ใช้พารามิเตอร์กับขั้นตอนการป้อนข้อมูล

ในขั้นตอนการป้อนข้อมูล คุณสามารถใช้พารามิเตอร์ผู้ใช้เพื่อแทนที่ชื่อไฟล์ ส่วนของเส้นทางไฟล์ ชื่อตารางของฐานข้อมูล หรือเมื่อใช้ SQL ที่กำหนดเอง

ชื่อไฟล์หรือพาธไฟล์

ตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งานเมื่อแก้ไขหรือเขียนลำดับงานบนเว็บ

คุณสามารถรวมพารามิเตอร์ในเส้นทางไฟล์โดยมีข้อยกเว้นบางอย่าง ตั้งแต่เวอร์ชัน 2022.1.1 คุณยังสามารถดูตัวอย่างค่าพารามิเตอร์ได้

ข้อยกเว้น

 • ตั้งแต่ในเวอร์ชัน 2022.1.1 คุณสามารถกำหนดเวลาและเรียกใช้ลำดับงานบนเว็บที่มีพารามิเตอร์ในพาธไฟล์อินพุตได้ หากใช้เวอร์ชันที่เก่ากว่า ให้เรียกใช้ลำดับงานใน Tableau Prep Builder หรือจากบรรทัดคำสั่ง
 • ในการรวมพารามิเตอร์ในพาธไฟล์เมื่อเผยแพร่ลำดับงานไปยังเว็บ จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อไฟล์โดยตรง ไม่เช่นนั้น พารามิเตอร์จะถูกแปลงไปเป็นค่าคงที่โดยใช้ค่าปัจจุบัน

  หมายเหตุ: การเชื่อมต่อไฟล์โดยตรงจำเป็นต้องมีการรวมตำแหน่งไฟล์ในรายการที่อนุญาตขององค์กรของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการทำให้ตำแหน่งอินพุตและเอาต์พุตอยู่ในรายการที่อนุญาต(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในความช่วยเหลือของ Tableau Server

ใช้พารามิเตอร์ผู้ใช้กับชื่อหรือเส้นทางไฟล์

 1. ในแท็บการตั้งค่า ในพาธไฟล์ ให้วางเคอร์เซอร์ของคุณในตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มพารามิเตอร์
 2. คลิกไอคอนพารามิเตอร์ และเลือกพารามิเตอร์ของคุณ

 3. ดูตัวอย่างของค่าพารามิเตอร์ ค่า (เริ่มต้น) ปัจจุบันจะแสดงในตัวอย่าง คุณจะได้รับแจ้งให้เลือกหรือป้อนค่าพารามิเตอร์เมื่อเรียกใช้ลำดับงาน

ตารางฐานข้อมูล

เมื่อใช้พารามิเตอร์ผู้ใช้ในชื่อตาราง ชื่อตารางทั้งหมดต้องเป็นพารามิเตอร์ ยังไม่รองรับการใช้พารามิเตอร์สำหรับส่วนต่างๆ ของชื่อตารางในปัจจุบัน

หมายเหตุ: ยังไม่รองรับการใช้พารามิเตอร์สำหรับชื่อตารางในการเชื่อมต่อขาเข้า Google BigQuery

 1. ในแท็บการตั้งค่า ในฟิลด์ตาราง ให้คลิกเมนูดรอปดาวน์
 2. เลือกใช้พารามิเตอร์ เมื่อเลือกพารามิเตอร์จากรายการ

SQL แบบปรับแต่งเอง

 1. ในแผงการเชื่อมต่อ ให้คลิก SQL แบบปรับแต่งเอง
 2. ในแท็บ SQL แบบปรับแต่งเอง ให้พิมพ์หรือวางคิวรีลงในกล่องข้อความ

 3. คลิกไอคอนพารามิเตอร์ และเลือกพารามิเตอร์ของคุณ

 4. คลิกเรียกใช้เพื่อเรียกใช้คิวรีของคุณ คุณจะไม่ได้รับแจ้งให้ป้อนค่าพารามิเตอร์จนกว่าคุณจะเรียกใช้ลำดับงาน แต่จะเรียกใช้คิวรีขั้นต้นแทนโดยใช้ค่าปัจจุบันของพารามิเตอร์

  หมายเหตุ: หากมีการใช้พารามิเตอร์ที่จุดใดจุดหนึ่งในลำดับงานและมีการรีเซ็ตค่าปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงนั้นอาจส่งผลกระทบต่อคิวรีของคุณ

ใช้พารามิเตอร์ผู้ใช้กับขั้นตอนการส่งออกข้อมูล

ในขั้นตอนการส่งออกข้อมูล คุณสามารถใช้พารามิเตอร์ผู้ใช้ในที่ต่อไปนี้

 • ชื่อไฟล์
 • ส่วนของพาธไฟล์
 • ชื่อแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่
 • ชื่อตารางของฐานข้อมูล
 • ชื่อเวิร์กชีต Microsoft Excel (เวอร์ชัน 2022.1.1 และใหม่กว่า)
 • สคริปต์ SQL แบบปรับแต่งเองที่เรียกใช้ก่อนหรือหลังการเขียนข้อมูลเอาต์พุตลำดับงานในฐานข้อมูล (เวอร์ชัน 2022.1.1 และใหม่กว่า)

ชื่อไฟล์หรือพาธไฟล์

ตัวเลือกเอาต์พุตนี้ไม่พร้อมใช้งานเมื่อสร้างหรือแก้ไขลำดับงานบนเว็บ

 1. ในแผงเอาต์พุต ให้เลือกไฟล์จากรายการดรอปดาวน์บันทึกเอาต์พุตไปยัง
 2. ในฟิลด์ชื่อหรือตำแหน่ง ให้คลิกไอคอนพารามิเตอร์ แล้วเลือกพารามิเตอร์ของคุณ

  ในพาธไฟล์ ให้วางเคอร์เซอร์ของคุณในตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มพารามิเตอร์

  เมื่อคุณเรียกใช้ลำดับงาน คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้ป้อนค่าพารามิเตอร์ของคุณ

ชื่อแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่

 1. ในแผงเอาต์พุต ในรายการดรอปดาวน์บันทึกเอาต์พุตไปยัง ให้เลือกแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่
 2. ในฟิลด์ชื่อ ให้คลิกไอคอนพารามิเตอร์ แล้วเลือกพารามิเตอร์ของคุณ

  เมื่อคุณเรียกใช้ลำดับงาน คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้ป้อนค่าพารามิเตอร์ของคุณ

ตารางฐานข้อมูลและ SQL แบบปรับแต่งเองก่อนและหลัง

 1. ในแท็บเอาต์พุต ในรายการดรอปดาวน์บันทึกเอาต์พุตไปยัง ให้เลือกตารางฐานข้อมูล
 2. ในฟิลด์ตาราง ให้เลือกใช้พารามิเตอร์ จากนั้นเลือกพารามิเตอร์จากรายการ

 3. (ไม่บังคับ) คลิกแท็บ SQL แบบปรับแต่งเอง ตั้งแต่เวอร์ชัน 2022.1.1 คุณสามารถป้อนสคริปต์ SQL ด้วยพารามิเตอร์เพื่อเรียกใช้ก่อนและหลังเวลาที่เขียนข้อมูลในตาราง ในการรวมพารามิเตอร์ ให้คลิกป้อนพารามิเตอร์ และเลือกพารามิเตอร์ของคุณ

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สคริปต์ SQL เมื่อเขียนเอาต์พุตไปยังฐานข้อมูล โปรดดู บันทึกเอาต์พุตโฟลว์ไปยังฐานข้อมูลภายนอก

  หมายเหตุ: ต้องลบพารามิเตอร์ที่ใช้ในสคริปต์ SQL ด้วยตนเอง โปรดดู ข้อมูลเพิ่มเติมที่ลบพารามิเตอร์ผู้ใช้ด้วยตนเอง

  เมื่อคุณเรียกใช้ลำดับงาน คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้ป้อนค่าพารามิเตอร์ของคุณ

ใช้พารามิเตอร์ระบบกับขั้นตอนการส่งออกข้อมูล

ในขั้นตอนการส่งออกข้อมูล คุณสามารถใช้พารามิเตอร์ระบบวันที่และเวลาในที่ต่อไปนี้

 • ชื่อไฟล์
 • ชื่อแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่

ชื่อไฟล์

ตัวเลือกเอาต์พุตนี้ไม่พร้อมใช้งานเมื่อสร้างหรือแก้ไขลำดับงานบนเว็บ

 1. ในแผงเอาต์พุต ให้เลือกไฟล์จากรายการดรอปดาวน์บันทึกเอาต์พุตไปยัง
 2. ในฟิลด์ชื่อ ให้คลิกไอคอนพารามิเตอร์ และเลือกจากพารามิเตอร์วันที่เรียกใช้หรือรันไทม์ต่อไปนี้ คุณสามารถรวมพารามิเตอร์ระบบหลายตัวเพื่อสร้างการประทับเวลาที่คุณต้องการ

  วันที่เรียกใช้

  • วันที่: ปปปป-ดด-วว, ปปปปดดวว, วว-ดด-ปปปป
  • เดือน: ชื่อเดือน, เลขเดือน
  • หมายเลขสัปดาห์
  • หมายเลขไตรมาส
  • หมายเลขปี

  รันไทม์

  • ปปปป-ดด-วว_ชช-นน-วว (24 ชั่วโมง)
  • ปปปปดดวว_ชชนนวว (24 ชั่วโมง)

  เมื่อคุณเรียกใช้โฟลว์ Tableau Prep จะใช้เวลาเรียกใช้เริ่มต้นของโฟลว์โดยใช้โซนเวลาท้องถิ่นหรือโซนเวลาของเซิร์ฟเวอร์

ชื่อแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่

 1. ในแผงเอาต์พุต ในรายการดรอปดาวน์บันทึกเอาต์พุตไปยัง ให้เลือกแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่
 2. ในฟิลด์ชื่อ ให้คลิกไอคอนพารามิเตอร์ และเลือกจากพารามิเตอร์วันที่เรียกใช้หรือรันไทม์ต่อไปนี้ คุณสามารถรวมพารามิเตอร์ระบบหลายตัวเพื่อสร้างการประทับเวลาที่คุณต้องการ

  วันที่เรียกใช้

  • วันที่: ปปปป-ดด-วว, ปปปปดดวว, วว-ดด-ปปปป
  • เดือน: ชื่อเดือน, เลขเดือน
  • หมายเลขสัปดาห์
  • หมายเลขไตรมาส
  • หมายเลขปี

  รันไทม์

  • ปปปป-ดด-วว_ชช-นน-วว (24 ชั่วโมง)
  • ปปปปดดวว_ชชนนวว (24 ชั่วโมง)

  เมื่อคุณเรียกใช้โฟลว์ Tableau Prep จะใช้เวลาเรียกใช้เริ่มต้นของโฟลว์โดยใช้โซนเวลาท้องถิ่นหรือโซนเวลาของเซิร์ฟเวอร์

ใช้พารามิเตอร์ผู้ใช้กับการคำนวณตัวกรอง

ใช้พารามิเตอร์ผู้ใช้เพื่อกรองข้อมูลทั้งหมดตลอดทั้งโฟลว์ กรองชุดข้อมูลในขั้นตอนการป้อนข้อมูลหรือใช้พารามิเตอร์ตัวกรองในขั้นตอนหรือระดับค่าของฟิลด์ ตัวอย่างเช่น ใช้ตัวกรองเพื่ออินพุตข้อมูลของภูมิภาคเฉพาะหรือกรองข้อมูลในขั้นตอนไปยังแผนกเฉพาะ

หมายเหตุ: ตั้งแต่เวอร์ชัน 2022.1 คุณสามารถใช้การคัดลอกและวางเพื่อใช้การคำนวณตัวกรองซ้ำด้วยพารามิเตอร์ในลำดับงานอื่นโดยที่มีพารามิเตอร์เดียวกันที่มีชื่อและประเภทข้อมูลเดียวกัน

 1. จากขั้นตอนการป้อนข้อมูลหรือแถบเครื่องมือในแผงโปรไฟล์ ให้คลิกค่าตัวกรอง ในการเพิ่มตัวกรองพารามิเตอร์ในฟิลด์ ให้เลือกตัวกรอง > การคำนวณ จากเมนูตัวเลือกเพิ่มเติม
 2. ในตัวแก้ไขการคำนวณจากเพิ่มตัวกรอง ให้พิมพ์ชื่อพารามิเตอร์เพื่อเลือกจากรายการ (พารามิเตอร์จะแสดงเป็นสีม่วง) จากนั้นคลิกบันทึกเพื่อบันทึกตัวกรองของคุณ

  เมื่อคุณเรียกใช้ลำดับงาน คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้ป้อนค่าพารามิเตอร์ของคุณ

ใช้พารามิเตอร์ผู้ใช้กับฟิลด์ที่คำนวณ

ใช้พารามิเตอร์ผู้ใช้เพื่อแทนที่ค่าคงที่ในการคำนวณที่คุณใช้ตลอดทั้งโฟลว์ คุณสามารถใช้พารามิเตอร์การคำนวณที่ขั้นตอนหรือระดับค่าของฟิลด์

หมายเหตุ: ตั้งแต่เวอร์ชัน 2022.1 คุณสามารถใช้การคัดลอกและวางเพื่อใช้การคำนวณซ้ำด้วยพารามิเตอร์ในลำดับงานอื่นโดยที่มีพารามิเตอร์เดียวกันที่มีชื่อและประเภทข้อมูลเดียวกัน

 1. จากแถบเครื่องมือในแผงโปรไฟล์ ให้คลิกสร้างฟิลด์ที่คำนวณ ในการเพิ่มตัวกรองพารามิเตอร์ในการคำนวณในฟิลด์ ให้เลือกสร้างฟิลด์ที่คำนวณ > การคำนวณแบบกำหนดเอง จากเมนูตัวเลือกเพิ่มเติม
 2. ในตัวแก้ไขการคำนวณจากเพิ่มฟิลด์ ให้ป้อนการคำนวณ พิมพ์ชื่อพารามิเตอร์เพื่อเลือกจากรายการ จากนั้นคลิกบันทึกเพื่อบันทึกการคำนวณของคุณ

  เมื่อคุณเรียกใช้ลำดับงาน คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้ป้อนค่าพารามิเตอร์ของคุณ

ลบพารามิเตอร์ผู้ใช้

หากต้องการลบพารามิเตอร์ผู้ใช้ที่คุณไม่ต้องการแล้ว ให้คลิกลบพารามิเตอร์ในกล่องโต้ตอบแก้ไขพารามิเตอร์ ซึ่งจะลบอินสแตนซ์ทั้งหมดของพารามิเตอร์ที่ใช้ในลำดับงานและแทนที่ด้วยค่าปัจจุบันของพารามิเตอร์ การดำเนินการนี้ไม่สามารถยกเลิกได้

หมายเหตุ: ตัวเลือกการลบพารามิเตอร์ในลำดับงานจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเวอร์ชันที่คุณใช้ ใช้คำแนะนำด้านล่างสำหรับเวอร์ชัน 2022.1 และใหม่กว่า ใช้ลบพารามิเตอร์ผู้ใช้ด้วยตนเองสำหรับเวอร์ชันก่อนหน้าและในการลบพารามิเตอร์ที่ใช้ในสคริปต์ SQL แบบปรับแต่งเองที่เรียกใช้ก่อนหรือหลังการเขียนเอาต์พุตในฐานข้อมูล

 1. จากเมนูด้านบน ให้คลิกเมนูดรอปดาวน์ไอคอนพารามิเตอร์ จากนั้นคลิกแก้ไขพารามิเตอร์สำหรับพารามิเตอร์ที่คุณต้องการลบ
 2. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขพารามิเตอร์ ให้คลิก ลบพารามิเตอร์

 3. ในกล่องโต้ตอบการยืนยัน ให้คลิกลบพารามิเตอร์อีกครั้ง คุณสามารถคลิกดูในลำดับงานเพื่อไฮไลต์ขั้นตอนและตรวจสอบจุดที่มีการใช้พารามิเตอร์ก่อนที่คุณจะลบ

ลบพารามิเตอร์ผู้ใช้ด้วยตนเอง

ใช้ได้กับเวอร์ชัน 2021.4.4 และเก่ากว่าและพารามิเตอร์ที่ใช้ในสคริปต์ SQL แบบปรับแต่งเองก่อนและหลัง

ก่อนที่คุณจะสามารถลบพารามิเตอร์ผู้ใช้จากรายการพารามิเตอร์ของคุณ คุณต้องค้นหาและลบอินสแตนซ์ทั้งหมดของพารามิเตอร์ออกจากโฟลว์ของคุณ รวมถึงจากแผงการเปลี่ยนแปลงด้วย

 1. จากเมนูด้านบน ให้คลิกเมนูดรอปดาวน์ไอคอนพารามิเตอร์
 2. สำหรับพารามิเตอร์ที่คุณต้องการลบ ให้คลิกดูในลำดับงานเพื่อค้นหาอินสแตนซ์ทั้งหมดที่มีการใช้พารามิเตอร์ในลำดับงาน

  หากไม่มีการใช้พารามิเตอร์ที่จุดใดในลำดับงานเลย ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 4

 3. สำหรับแต่ละขั้นตอนที่มีการใช้พารามิเตอร์ ให้ลบพารามิเตอร์ออก รวมถึงลบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อยู่ในแผงการเปลี่ยนแปลงด้วย
 4. จากเมนูด้านบน ให้คลิกเมนูดรอปดาวน์ไอคอนพารามิเตอร์ และสำหรับพารามิเตอร์ที่คุณต้องการลบ ให้คลิกแก้ไขพารามิเตอร์
 5. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขพารามิเตอร์ ให้คลิก ลบพารามิเตอร์

  พารามิเตอร์จะถูกแทนที่ด้วยค่าปัจจุบัน.ของพารามิเตอร์

เรียกใช้ลำดับงานที่มีพารามิเตอร์

การเรียกใช้โฟลว์ที่มีพารามิเตอร์นั้นคล้ายกับการเรียกใช้โฟลว์ที่ไม่มีพารามิเตอร์ ยกเว้นว่าผู้ใช้จะได้รับแจ้งให้ป้อนค่าพารามิเตอร์ผู้ใช้ระหว่างรันไทม์หรือเมื่อเพิ่มโฟลว์ไปยังกำหนดเวลาใน Tableau Server หรือ Tableau Cloud

พารามิเตอร์ระบบจะนำไปใช้โดยอัตโนมัติเมื่อเรียกใช้โฟลว์

หากพารามิเตอร์ผู้ใช้ถูกทำเครื่องหมายว่าจำเป็น ผู้ใช้ต้องป้อนค่าก่อนจึงจะสามารถเรียกใช้โฟลว์ได้ หากไม่ได้บังคับให้มีพารามิเตอร์ ผู้ใช้ต้องป้อนค่าหรือยอมรับค่าปัจจุบันของพารามิเตอร์เป็นค่าเริ่มต้น

พารามิเตอร์ที่จำเป็นคือพารามิเตอร์ที่มีการทำเครื่องหมายในกล่องต้องมีการเลือกเมื่อระบบทำงาน (ต้องป้อนค่าเมื่อระบบทำงานในรุ่นก่อนหน้า)

หากคุณเรียกใช้ลำดับงานด้วยอินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่งและต้องการแทนที่ค่าพารามิเตอร์ปัจจุบัน (ค่าเริ่มต้น) ให้สร้างพารามิเตอร์แทนที่ไฟล์ .json และรวมไวยากรณ์ -p --parameters ในบรรทัดคำสั่งของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู รีเฟรชไฟล์เอาต์พุตลำดับงานจากบรรทัดคำสั่ง

เรียกใช้ลำดับงานด้วยตนเอง

เมื่อเรียกใช้ลำดับงานจาก Tableau Prep Builder หรือเรียกใช้ด้วยตนเองใน Tableau Server หรือ Tableau Cloud กล่องโต้ตอบพารามิเตอร์จะเปิดขึ้นเมื่อคุณคลิกเรียกใช้

 1. ป้อนหรือเลือกค่าพารามิเตอร์ผู้ใช้ หากมีพารามิเตอร์ที่ไม่บังคับในลำดับงาน คุณสามารถป้อนค่าได้ในตอนนี้หรือยอมรับค่าพารามิเตอร์ปัจจุบัน (ค่าเริ่มต้น)
 2. คลิกเรียกใช้ลำดับงานเพื่อเรียกใช้ลำดับงาน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกใช้โฟลว์ โปรดดูเผยแพร่โฟลว์ไปยัง Tableau Server หรือ Tableau Cloud

เรียกใช้ลำดับงานตามกำหนดเวลา

เมื่อคุณกำหนดเวลาเพื่อเรียกใช้โฟลว์ใน Tableau Server หรือ Tableau Cloud คุณจำเป็นต้องป้อนค่าพารามิเตอร์ผู้ใช้ที่จำเป็นเมื่อกำหนดเวลาโฟลว์

 1. บนแท็บงานใหม่หรืองานที่ลิงก์ ในส่วนตั้งค่าพารามิเตอร์ ให้ป้อนหรือเลือกค่าพารามิเตอร์ หากมีพารามิเตอร์ที่ไม่บังคับในลำดับงาน คุณสามารถป้อนค่าได้ในตอนนี้หรือเว้นว่างฟิลด์ไว้เพื่อใช้ค่าพารามิเตอร์ปัจจุบัน (ค่าเริ่มต้น)

 2. คลิกสร้างงานเพื่อกำหนดเวลาลำดับงาน
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ