Tableau Prep Conductor

Tableau Prep Conductor ช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันการกำหนดเวลาและการติดตามที่มีอยู่ใน Tableau Cloud เพื่อเรียกใช้ลำดับงานของคุณโดยอัตโนมัติเพื่ออัปเดตเอาต์พุตลำดับงาน Tableau Prep Conductor เป็นส่วนหนึ่งของ การจัดการข้อมูล ที่เปิดตัวใน Tableau Cloud เวอร์ชัน 2019.1 และต้องเปิดใช้งานเพื่อกำหนดเวลาให้ลำดับงานของคุณทำงาน

หมายเหตุ: ตั้งแต่เวอร์ชัน 2020.4 ต้องใช้เฉพาะ การจัดการข้อมูล เท่านั้น หากคุณต้องการเรียกใช้ลำดับงานตามกำหนดเวลาหรือตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมล คุณไม่จำเป็นต้องใช้ การจัดการข้อมูล เพื่อเผยแพร่และเรียกใช้ลำดับงานบนเว็บด้วยตนเองอีกต่อไป รวมถึงการสร้างและแก้ไขลำดับงานโดยตรงในเซิร์ฟเวอร์ของคุณ หากคุณเป็น Creator

ลำดับงานที่สร้างใน Tableau Prep Builder ต้องได้รับการเผยแพร่ไปยัง Tableau Cloud ก่อนจึงจะสามารถกำหนดเวลาเพื่อเรียกใช้ได้ การเผยแพร่ลำดับงานคล้ายกับการเผยแพร่แหล่งข้อมูลและเวิร์กบุ๊ก คุณสามารถทำไฟล์ต่างๆ เป็นแพ็กเกจได้ด้วยลำดับงาน หรือระบุการเชื่อมต่อโดยตรงกับแหล่งข้อมูล เพื่ออัปเดตอินพุตของลำดับงานเมื่อข้อมูลเปลี่ยนแปลง หากลำดับงานของคุณเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ให้ระบุประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ และตั้งค่าข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าถึงข้อมูล

คุณยังสามารถเผยแพร่ลำดับงานเพื่อแชร์กับผู้อื่นหรือเพื่อทำการแก้ไขต่อบนเว็บได้ ตัวอย่างเช่น เผยแพร่ลำดับงานที่ยังไม่สมบูรณ์ไปยัง Tableau Cloud แล้วเปิดลำดับงานบนเว็บในโหมดแก้ไขเพื่อดำเนินการต่อไป คุณยังสามารถสร้างลำดับงานที่มีเฉพาะขั้นตอนอินพุต (ที่ได้รับการกำหนดค่าอย่างเหมาะสม) และแชร์กับเพื่อนร่วมงานที่สามารถดาวน์โหลดลำดับงานไปยังคอมพิวเตอร์ของตน และสร้างและเผยแพร่ลำดับงานของตนเองได้

สำหรับลำดับงานที่จะเรียกใช้ จะต้องมีขั้นตอนเอาต์พุต และไม่มีข้อผิดพลาดหรือฟีเจอร์ที่เข้ากันไม่ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเผยแพร่โฟลว์ โปรดดู เผยแพร่โฟลว์ไปยัง Tableau Server หรือ Tableau Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันไม่ โปรดดู ความเข้ากันได้ของเวอร์ชันกับ Tableau Prep(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ตารางต่อไปนี้แสดงฟีเจอร์การจัดการลำดับงานที่มีและไม่มีการเปิดใช้งาน การจัดการข้อมูล และ Tableau Prep Conductor

การจัดการข้อมูล ที่เปิดใช้งาน Tableau Prep Conductorไม่มี การจัดการข้อมูล
 • ดูและตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับลำดับงานของคุณ รวมถึงกิจกรรมล่าสุดในหน้า เนื้อหา

 • แก้ไขลำดับงานของคุณ (ตั้งแต่ในเวอร์ชัน 2020.4)
 • ดูผลลัพธ์ของการเรียกใช้ลำดับงานและข้อผิดพลาดใดๆ ในแท็บ ประวัติการเรียกใช้

 • ใช้ มุมมองสำหรับการดูแลระบบ เพื่อตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์และกิจกรรมของไซต์ รวมถึงมุมมองใหม่ที่ติดตามประวัติประสิทธิภาพของลำดับงาน

 • ดูการแจ้งเตือนโดยละเอียดสำหรับการเรียกใช้ลำดับงานที่ล้มเหลว

 • ตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อส่งอีเมลไปยังเจ้าของลำดับงาน เพื่อแจ้งให้ทราบเมื่อการเรียกใช้ลำดับงานไม่สำเร็จและสาเหตุ

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการแจ้งเตือน โปรดดู เฝ้าติดตามสถานะของลำดับงานและประสิทธิภาพการทำงาน

 • ดูรายละเอียดเกี่ยวกับลำดับงานของคุณ รวมถึงกิจกรรมล่าสุดในหน้า เนื้อหา

 • แก้ไขลำดับงานของคุณ (ตั้งแต่ในเวอร์ชัน 2020.4)

 • ดูและแก้ไขการเชื่อมต่อของคุณที่แท็บ การเชื่อมต่อ

การเปิดใช้งาน Tableau Prep Conductor บน Tableau Cloud

หลังจากที่ซื้อและให้สิทธิ์อนุญาต การจัดการข้อมูล คุณต้องเปิดใช้งาน Prep Conductor บน Tableau Cloud หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เปิดใช้งาน Enable Tableau Prep Conductor บนไซต์ Tableau Cloud ของคุณ และ สิทธิ์อนุญาต การจัดการข้อมูล

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณ!