จัดการการมองเห็นของผู้ใช้ไซต์

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ผู้ใช้ไซต์ทั้งหมดจะเห็นชื่อแทน เจ้าของโครงการ และความคิดเห็นจากผู้ใช้รายอื่นๆ เมื่อมีสิทธิ์ การตั้งค่าการมองเห็นของผู้ใช้อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบจัดการว่าจะให้ผู้ใช้ที่มีบทบาทในไซต์ Viewer และ Explorer เห็นผู้ใช้และกลุ่มอื่นๆ บนไซต์หรือไม่ ซึ่งอาจเป็นเรื่องสำคัญสำหรับไซต์ที่มีไคลเอ็นต์หลายรายใช้งาน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทในไซต์ โปรดดูกำหนดบทบาทในไซต์ของผู้ใช้

จำกัดการมองเห็นของผู้ใช้

การตั้งค่าการมองเห็นของผู้ใช้เป็นจำกัดจะส่งผลต่อเครื่องมือการทำงานร่วมกันบางรายการ และจะซ่อนข้อมูลผู้ใช้ใน Tableau Cloud และ Tableau Server การมองเห็นของผู้ใช้ที่จำกัดจะปิดใช้งานฟีเจอร์สำหรับ Viewer และ Explorer (ไม่รวมผู้ดูแลไซต์ในฐานะ Explorer) หรือลบข้อมูลผู้ใช้ออกจากพื้นที่อื่นๆ โปรดทราบว่า Creator และผู้ดูแลระบบจะยังคงเห็นข้อมูลผู้ใช้เมื่อตั้งค่าการมองเห็นของผู้ใช้เป็นแบบจำกัด

หากต้องการจำกัดการมองเห็นของผู้ใช้สำหรับ Explorer และ Viewer (ไม่รวมผู้ดูแลไซต์ในฐานะ Explorer)

  • ไปยังหน้าการตั้งค่าของไซต์
  • เลือกจำกัดในการตั้งค่าการมองเห็นของผู้ใช้

รายการต่อไปนี้คือพื้นที่บนไซต์ที่ได้รับผลกระทบเมื่อตั้งค่าการมองเห็นของผู้ใช้เป็นแบบจำกัด Explorer หรือ Viewer ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่จะได้รับผลกระทบ เว้นแต่มีการระบุว่าฟีเจอร์ปิดใช้งานสำหรับผู้ใช้ทุกราย

พื้นที่ผลกระทบ
ค้นหาไม่มีการแสดงข้อมูลผู้ใช้
เจ้าของเนื้อหาไม่มีการแสดงข้อมูลผู้ใช้ (Explorer และ Viewer ไม่เห็นตัวเอง แต่จะเห็นเนื้อหาของตัวเองในส่วนเนื้อหาของฉัน)
รูปโปรไฟล์ไม่มีการแสดงข้อมูลผู้ใช้
การสมัครใช้บริการ

ไม่มีการแสดงข้อมูลผู้ใช้

 

คำแนะนำไม่มีการแสดงผู้ใช้ที่คล้ายคลึงกัน (ผู้ใช้ทั้งหมด)
เพิ่ม/แก้ไขแท็กExplorer และ Viewer จะเห็นแท็ก แต่ไม่สามารถลบหรือแก้ไขได้
“มีใครเคยเห็นมุมมองนี้บ้าง”ปิดใช้งานอยู่
การวิเคราะห์การใช้งานสอบถามข้อมูลปิดใช้งานอยู่
กล่องโต้ตอบสิทธิ์ปิดใช้งานอยู่
การแชร์ที่มีชื่อปิดใช้งานแล้ว (ผู้ใช้ทั้งหมด)
การแจ้งเตือน

ปิดใช้งานแล้ว (ผู้ใช้ทั้งหมด)

การแจ้งเตือนที่มีอยู่หยุดชั่วคราว

ความคิดเห็นปิดใช้งานแล้ว (ผู้ใช้ทั้งหมด)
มุมมองที่กำหนดเองแบบสาธารณะ

ปิดใช้งานแล้ว (ผู้ใช้ทั้งหมด)

มุมมองที่กำหนดเองแบบสาธารณะที่มีอยู่ปรากฏเป็นมุมมองส่วนตัว

ขอสิทธิ์เข้าถึงปิดใช้งานแล้ว (ผู้ใช้ทั้งหมด)
Tableau Desktop

การเผยแพร่เวิร์กบุ๊กปิดใช้งานจาก Desktop

ไม่มีการแสดงข้อมูลผู้ใช้ในตัวกรองผู้ใช้

Tableau Pulse จัดการผู้ติดตามไม่มีผู้ใช้ปรากฏเป็นผู้ติดตาม และไม่มีผลลัพธ์ปรากฏขึ้นเมื่อค้นหาผู้ใช้
Tableau Catalog (ที่มี การจัดการข้อมูล)

ไม่มีการแสดงข้อมูลผู้ใช้

เมื่อตั้งค่าการมองเห็นของผู้ใช้เป็นแบบจำกัด การเรียก Tableau Server REST API และ Metdata API จะทำงานตามที่อธิบายไว้ในตารางด้านบน

ผู้ใช้บนไซต์สามารถโต้ตอบกับมุมมองและแก้ไขได้ เช่น การใช้ตัวกรอง หากผู้ใช้รายนั้นแชร์มุมมองที่แก้ไขกับผู้ใช้รายอื่นๆ หรือถ้าหากผู้ใช้สร้างบางอย่างจากมุมมองที่แก้ไข (เช่น เมตริกหรือมุมมองที่กำหนดเองแบบส่วนตัว) ชื่อของผู้ใช้จะปรากฏใน URL ตรวจสอบว่า URL สำหรับมุมมองที่แก้ไขนี้จะเผยแพร่กับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ดูชื่อของบุคคลดังกล่าวเท่านั้น

หมายเหตุ: หากผู้ใช้เป็นสมาชิกหลายไซต์ การป้อนอีเมลในหน้าเข้าสู่ระบบของ Tableau Cloud จะส่งกลับชื่อของไซต์ทั้งหมดที่ผู้ใช้เป็นสมาชิกอยู่

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจำกัดการมองเห็นของผู้ใช้

ผู้ดูแลระบบยังสามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลผู้ใช้และกลุ่มไม่แสดงขึ้นด้วยวิธีเหล่านี้

  • กำหนดค่าสิทธิ์ให้แสดงเนื้อหาแก่ฝ่ายที่เหมาะสมเท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู สิทธิ์
    • การมองเห็นของผู้ใช้ที่จำกัดจะซ่อนข้อมูลระบุตัวตนของผู้ใช้จากการค้นหา แต่อาจส่งกลับเนื้อหาที่ผู้ใช้ได้เผยแพร่ ซึ่งรวมถึงการค้นหาตามชื่อเจ้าของ หากบุคคลที่ทำการค้นหามีสิทธิ์ดูเนื้อหานั้น
    • ผู้ใช้ที่เผยแพร่เวิร์กบุ๊กที่มีชื่อซ้ำในโครงการเดียวกันอาจเห็นคำเตือนว่ามีเวิร์กบุ๊กชื่อนั้นอยู่แล้ว
  • ใช้การรักษาความปลอดภัยระดับแถวหากจำเป็น
  • ตรวจสอบว่าข้อมูลเมตาภายในแดชบอร์ดไม่มีข้อมูลผู้ใช้
  • ตรวจสอบว่าการคำนวณที่ผู้ใช้เข้าถึงได้ไม่มีข้อมูลเมตาผู้ใช้ (เช่น ตัวกรองผู้ใช้)

กู้คืนการมองเห็นของผู้ใช้เต็มรูปแบบ

เมื่อผู้ดูแลลระบบตั้งค่าการมองเห็นของผู้ใช้กลับมาเป็นแบบเต็มรูปแบบ ฟีเจอร์ที่ปิดใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดจากการมองเห็นของผู้ใช้แบบจำกัด (เช่น ความคิดเห็นและการแจ้งเตือน) จะยังคงปิดอยู่ ผู้ดูแลระบบสามารถเปิดใช้งานฟีเจอร์เหล่านี้อีกครั้งได้ผ่านทางหน้าการตั้งค่าของไซต์

การตั้งค่าฟีเจอร์ก่อนหน้านี้จะไม่คงอยู่เมื่อตั้งค่าการมองเห็นของผู้ใช้เป็นแบบเต็มรูปแบบ และฟีเจอร์ที่ได้รับผลกระทบจะไม่เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ