ข้อควรพิจารณาทางเทคนิคสำหรับการย้ายข้อมูลจาก Tableau Server ไปยัง Tableau Cloud

หัวข้อนี้ครอบคลุมถึงข้อควรพิจารณาทางเทคนิคส่วนใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการย้ายข้อมูลจาก Tableau Server ไปยัง Tableau Cloud ซึ่งจัดทำขึ้นสำหรับผู้ดูแลที่จัดการ Tableau Server ในขณะนี้ และผู้ที่กำลังพิจารณาที่จะย้ายไปยัง Tableau Cloud เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบหัวข้อนี้เป็นขั้นตอนหลักในแผนการย้ายของคุณ นอกจากนี้ ให้ทำงานร่วมกับทีมบัญชีของคุณเพื่อทำความเข้าใจว่าการย้ายเหมาะสมกับองค์กรของคุณหรือไม่

หัวข้อนี้สะท้อนถึงความสามารถของผลิตภัณฑ์ใน Tableau Server 2023.1

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและเริ่มต้นการย้ายไปยัง Tableau Cloud โปรดไปที่เว็บไซต์การย้ายของ Tableau Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) บน Tableau.com

ข้อมูลสรุปทั่วไป

หัวข้อนี้แบ่งออกเป็นสี่ส่วนหลักที่ผู้ดูแล Tableau คุ้นเคย ตารางต่อไปนี้แสดงการเปรียบเทียบฟีเจอร์โดยสรุประหว่าง Tableau Cloud และ Tableau Server สำหรับแต่ละส่วนหลัก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ดังกล่าว โปรดดูส่วนที่เกี่ยวข้องภายหลังในหัวข้อนี้

การรักษาความปลอดภัย การดูแลระบบ และการกำกับดูแล
 Tableau CloudTableau Server
การปฏิบัติตามข้อกำหนดดูพอร์ทัลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Salesforce(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) สิทธิ์เข้าถึงเว็บไซต์นี้อาจต้องได้รับสิทธิ์จากผู้จัดการบัญชีของคุณจัดการโดยลูกค้า
โฮสติ้งและการอัปเกรดจัดการโดย Tableauจัดการโดยลูกค้า
การดูแลระบบระดับไซต์ค่าเริ่มต้นของไซต์เดียวจัดการโดยลูกค้า
ข้อมูลการวัดและส่งข้อมูลทางไกลจำกัดจัดการโดยลูกค้า
ข้อมูลความสามารถในการสังเกตข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแล(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)พร้อมด้วยบันทึกกิจกรรม(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)จัดการโดยลูกค้าที่มีสิทธิ์เข้าถึงพื้นที่เก็บและบันทึกกิจกรรม(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)
ความพร้อมใช้งาน99.9% ด้วย SLA สำหรับลูกค้าการสนับสนุนแบบพรีเมียมจัดการโดยลูกค้า

 

การเชื่อมต่อข้อมูล
 Tableau CloudTableau Server
ไฟล์รองรับรองรับ
แอปพลิเคชันและฐานข้อมูลรองรับโดยมีข้อจำกัดเฉพาะฐานข้อมูลรองรับ
การเชื่อมต่อที่กำหนดเองการรองรับแบบจำกัดรองรับ
แหล่งข้อมูลคิวบ์ไม่รองรับรองรับ

 

การจัดการผู้ใช้และการให้สิทธิ์อนุญาต
 Tableau CloudTableau Server
การให้สิทธิ์อนุญาต

ภายใน: ตามบทบาท

ภายนอก: ตามบทบาทและการใช้งาน

ภายใน: ตามบทบาทและแกนประมวลผล

ภายนอก: ตามบทบาทและแกนประมวลผล

SSOรองรับรองรับ
Active Directory, Kerberos, ไดเรกทอรี LDAPไม่รองรับรองรับ
การจัดการผู้ใช้และกลุ่มอัตโนมัติOkta, OneLogin, Azure AD และ การใช้เครื่องมือที่กำหนดเอง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)Active Directory, LDAP

 

ความสามารถในการขยายและการผสานรวมระบบภายนอก
 Tableau CloudTableau Server
การใช้เครื่องมืออัตโนมัติผ่าน APIรองรับรองรับ
การผสานรวม R และ Pythonรองรับรองรับ
การฝังรองรับรองรับ
การปรับแต่งการรองรับแบบจำกัดรองรับ

การรักษาความปลอดภัย การดูแลระบบ และการกำกับดูแล

การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ตรวจสอบว่าการรับรองความปลอดภัยของ Tableau Cloud ตรงตามข้อกำหนดขององค์กรของคุณ Tableau Cloud เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 27001/27017/27018 และ SOC 2/3 และปฏิบัติตามข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เช่น ข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน GDPR หากต้องการดูรายการรับรองที่สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน โปรดไปที่พอร์ทัลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Salesforce(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) สิทธิ์เข้าถึงเว็บไซต์นี้อาจต้องได้รับสิทธิ์จากผู้จัดการบัญชีของคุณ

นอกจากนี้ Tableau Cloud และ Salesforce ยังปฏิบัติตามมาตรฐานที่เข้มงวดที่สุดสำหรับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลระดับภูมิภาค ข้อมูลลูกค้าจะไม่ออกจากภูมิภาคที่โฮสต์อยู่ Salesforce ใช้โมเดลความรับผิดชอบร่วมกัน สำหรับโมเดลนี้ เราทำงานร่วมกับคุณเพื่อให้แน่ใจว่า Salesforce และองค์กรของคุณใช้การควบคุมความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เหมาะสมทั้งหมด

โฮสติ้งและการอัปเกรด

Tableau โฮสต์และจัดการ Tableau Cloud สำหรับลูกค้า Tableau Cloud ใช้ Tableau เวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอ การอัปเกรดครั้งใหญ่จะเสร็จสมบูรณ์โดยไม่มีการหยุดทำงานใดๆ การบำรุงรักษาตามปกติ (กิจกรรมต่างๆ เช่น การอัปเกรด การสำรองข้อมูล การปรับแต่งประสิทธิภาพ เป็นต้น) จะดำเนินการเพื่อลดการหยุดทำงานให้เหลือน้อยที่สุด ในกรณีที่จำเป็นต้องหยุดทำงาน การบำรุงรักษาจะเกิดขึ้นระหว่างกรอบเวลาที่มีการสื่อสารล่วงหน้า หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดเวลาบำรุงรักษาของ Tableau และวิธีสมัครรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการบำรุงรักษาจาก Tableau Trust โปรดดูการบำรุงรักษาระบบ Tableau Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

Tableau Cloud ทำงานใน Amazon Web Services คุณสามารถเลือกที่จะปรับใช้ไซต์ของคุณในรีเจี้ยน AWS ใดก็ได้ที่แสดงรายการที่นี่(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

Tableau ทำการสำรองข้อมูลสภาพแวดล้อมทุกวันสำหรับการกู้ข้อมูลคืนหลังจากภัยพิบัติ อย่างไรก็ตาม การสำรองข้อมูลเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อกู้คืนระบบโดยรวม ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาข้อมูลสำรองของไฟล์ใดๆ ที่ตนต้องการกู้คืนหากถูกนำออกหรือลบออกจาก Tableau Cloud

การดูแลระบบระดับไซต์

ตามค่าเริ่มต้น การปรับใช้ Tableau Cloud จะมีไซต์เดียวสำหรับการปรับใช้ Tableau ให้กับผู้ใช้ของคุณ โมเดลไซต์เดียวช่วยลดความยุ่งยากในการดูแลระบบสำหรับสภาพแวดล้อมในขณะที่ให้สถานการณ์การกำกับดูแลที่ครอบคลุมตามที่แนะนำในพิมพ์เขียว(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่สอดคล้องกันทั่วทั้งแพลตฟอร์ม Tableau Cloud จำกัดไซต์ด้วยการจำกัดความจุของไซต์ ดูความจุของไซต์ Tableau Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) สำหรับรายการประเภทความจุและค่าเผื่อที่เกี่ยวข้อง ข้อจำกัดด้านความจุประกอบด้วยขีดจำกัดสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลโดยรวมและสำหรับทาสก์ที่คุณอาจดำเนินการในไซต์ คุณสามารถประเมินได้ว่ากรณีการใช้งานใดๆ ของคุณจะได้รับผลกระทบจากขีดจำกัดเหล่านี้หรือไม่ โดยเชื่อมต่อกับที่เก็บของ Tableau Server และเปรียบเทียบการใช้งานกับขีดจำกัดความจุของไซต์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับที่เก็บ โปรดดูรวบรวมข้อมูลด้วยที่เก็บของ Tableau Server

ข้อมูลความสามารถในการสังเกต

ใน Tableau Cloud คุณไม่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับฐานข้อมูลที่เก็บของ Tableau Server ได้ ผู้ดูแลไซต์สามารถเข้าถึงโปรเจกต์ที่เรียกว่า “ข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแล” ซึ่งมีแดชบอร์ดและแหล่งข้อมูลความสามารถในการสังเกตที่สร้างไว้ล่วงหน้าแทน ดูใช้ข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลเพื่อสร้างมุมมองที่กำหนดเอง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลจะช่วยให้คุณเข้าใจการใช้งาน ประสิทธิภาพ การให้สิทธิ์อนุญาต การจัดการผู้ใช้ และอื่นๆ คุณยังสามารถใช้แหล่งข้อมูลที่ให้มาเพื่อสร้างรายงานที่กำหนดเองหรือใช้ประโยชน์จากแดชบอร์ดแบบด่วนที่สร้างจากข้อมูลนี้ สำหรับตัวอย่าง โปรดดูแดชบอร์ดแบบด่วนของเวลาโหลดแดชบอร์ด(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) การเก็บรักษาข้อมูลตามค่าเริ่มต้นในข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลคือ 90 วัน ด้วยการจัดการขั้นสูง ระยะเวลาการเก็บรักษาของคุณจะขยายออกไป 365 วันและเข้าถึงบันทึกกิจกรรม(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)สำหรับข้อมูลความสามารถในการสังเกตที่ละเอียดยิ่งขึ้น

ความพร้อมใช้งาน

Tableau Cloud มีข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ที่รับประกันความพร้อมในการให้บริการรายเดือนที่ 99.9% เรามอบบริการระดับนี้ให้กับลูกค้า Tableau Cloud ทุกคน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ความพร้อมใช้งานของเหตุการณ์ไม่น่าจะอยู่ที่ 99.9% เฉพาะลูกค้าที่สมัครใช้บริการสนับสนุนระดับพรีเมียมสำหรับ Tableau Cloud เท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตบริการสำหรับบัญชีของตน

ลูกค้า Tableau Cloud ที่สมัครใช้บริการสนับสนุนแบบมาตรฐานหรือการสนับสนุนเพิ่มเติมจะได้รับสิทธิประโยชน์จาก SLA เนื่องจาก Tableau รักษาความพร้อมใช้งาน 99.9% สำหรับการปรับใช้ Tableau Cloud ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ลูกค้าการสนับสนุนแบบมาตรฐานและแบบเพิ่มเติมไม่สามารถขอเครดิตบริการได้หาก Tableau Cloud ไม่ถึง 99.9%

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการสนับสนุน(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ทางเทคนิคและการสนับสนุนระดับพรีเมียม(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)สำหรับ Tableau Cloud

การเชื่อมต่อข้อมูล

ตำแหน่งของข้อมูลจะเป็นตัวกำหนดว่าตัวเลือกใดจากสองตัวเลือกการเชื่อมต่อที่คุณใช้กับ Tableau Cloud:

ไฟล์

Tableau Cloud รองรับไฟล์หลายประเภท ไฟล์ที่โฮสต์บนแพลตฟอร์มระบบคลาวด์ เช่น Google ไดรฟ์, Dropbox, Box และ S3 สามารถใช้ตัวเชื่อมต่อโดยตรงของ Tableau Cloud เพื่อรองรับทั้งการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์และแบบแยก Tableau Bridge รองรับการเชื่อมต่อข้อมูลแบบไฟล์สำหรับการแยกข้อมูล แต่ไม่รองรับการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์กับข้อมูลแบบไฟล์

แอปพลิเคชันและฐานข้อมูล

Tableau Cloud รองรับตัวเชื่อมต่อเดียวกันกับที่ Tableau Server รองรับส่วนใหญ่ แต่มีความแตกต่างบางประการ ฐานข้อมูลบางแห่งกำหนดให้มีการกำหนดค่าเฉพาะเพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Tableau Cloud โดยตรง ดูอนุญาตการเชื่อมต่อโดยตรงกับข้อมูลที่โฮสต์บนแพลตฟอร์มระบบคลาวด์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

Tableau Cloud และ Tableau Bridge ไม่รองรับการตรวจสอบสิทธิ์ฐานข้อมูลโดยใช้ Kerberos

การเชื่อมต่อที่กำหนดเอง

Tableau Cloud ออกแบบมาเพื่อใช้ตัวเชื่อมต่อฐานข้อมูลเดียวกันสำหรับลูกค้า Tableau Cloud ทุกราย ดังนั้นจึงไม่รองรับโซลูชันการเชื่อมต่อเฉพาะลูกค้า ข้อยกเว้นที่น่าสังเกตสองประการคือ Hyper API และ Tableau Bridge ซึ่งสามารถใช้เพื่อขยายหรือปรับแต่งการเชื่อมต่อของคุณได้ Hyper API สามารถสร้างการแยกข้อมูลที่สามารถเผยแพร่ไปยัง Tableau Cloud ได้ Tableau Bridge สามารถใช้เพื่อขยายตัวเลือกการเชื่อมต่อบางอย่าง เช่น ODBC, JDBC และตัวเชื่อมต่อข้อมูลเว็บ ดูความสามารถในการเชื่อมต่อกับ Bridge(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

คุณไม่สามารถปรับแต่งการเชื่อมต่อกับ SDK ตัวเชื่อมต่อ (.taco) ใน Tableau Cloud หรือกับ Tableau Bridge ได้

หากคุณใช้การเชื่อมต่อแบบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของบริการจัดการข้อมูล อาจมีความแตกต่างเฉพาะกับตัวเชื่อมต่อที่คุณต้องการ ตรวจสอบว่า Tableau Cloud หรือ Tableau Bridge รองรับสถานการณ์ของคุณ

แหล่งข้อมูลคิวบ์

Tableau Cloud ไม่รอบรับแหล่งข้อมูลคิวบ์ แต่เราขอแนะนำให้คุณเชื่อมต่อโดยตรงกับฐานข้อมูลพื้นฐานที่มีการสร้างคิวบ์ขึ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการวิเคราะห์ของคุณ

การเตรียมข้อมูล

Tableau Bridge ไม่รองรับการเรียกใช้โฟลว์ของ Tableau Prep ด้วย Prep Conductor ให้ทำตามขั้นตอนในบทความ KB หัวข้อวิธีเรียกใช้โฟลว์ของ Tableau Prep Conductor ด้วยข้อมูลภายในองค์กรใน Tableau Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) เพื่อเตรียมข้อมูลโดยอัตโนมัติ

การให้สิทธิ์อนุญาตและการจัดการผู้ใช้

การให้สิทธิ์อนุญาต

Tableau Cloud รองรับการให้สิทธิ์อนุญาตด้วยแผนการสมัครใช้บริการตามบทบาท เรียนรู้เพิ่มเติมที่หน้าการกำหนดราคา Tableau(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) เพื่อลดทาสก์การจัดการที่สำคัญ Tableau Cloud จะตั้งค่าเริ่มต้นเป็นการให้สิทธิ์อนุญาตผู้ใช้ด้วยการจัดการใบอนุญาตตามข้อมูลเข้าสู่ระบบ (LBLM(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)) ไม่รองรับใบอนุญาตแบบถาวรเดิมและการให้สิทธิ์อนุญาตแบบเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานบนแกนประมวลผล

Tableau Cloud ไม่มีผู้ใช้ “ที่มีสิทธิ์จำกัด” อย่างไรก็ตาม สามารถใช้แอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อเพื่อจัดเตรียมเนื้อหาสำหรับการใช้งานในวงกว้างภายในองค์กรของคุณได้ ดูการใช้งานแอปที่เชื่อมต่อของ Tableau สำหรับการผสานรวมแอปพลิเคชัน(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

หากคุณให้สิทธิ์อนุญาต Tableau Cloud สำหรับผู้ใช้ภายนอกองค์กร การให้สิทธิ์อนุญาตตามการใช้งานสำหรับกรณีการใช้งานภายนอกเหล่านั้นจะพร้อมให้ใช้งาน ดูเพิ่มรายได้และลดต้นทุนด้วยการให้สิทธิ์อนุญาตตามการใช้งานสำหรับการวิเคราะห์แบบฝังของ Tableau

การลงชื่อเพียงครั้งเดียว

Tableau Cloud รองรับการลงชื่อเพียงครั้งเดียว (SSO) ผ่านทั้ง SAML และ OIDC รองรับการผสานรวมโดยตรงกับ Okta, Azure AD, One Login, Salesforce, PingOne และอื่นๆ

ผู้ใช้ทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึง Tableau Cloud จำเป็นต้องใช้การตรวจสอบสิทธิ์หลายปัจจัย (MFA) เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ใน Tableau Cloud

หากคุณไม่ได้ใช้ผู้ให้บริการ SSO คุณสามารถใช้ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ในตัวของ Tableau Cloud ได้ซึ่งก็คือ TableauID ร่วมกับ MFA คุณยังสามารถสร้างโซลูชันที่กำหนดเองด้วย SAML และหรือใช้แอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)สำหรับโซลูชันแบบฝัง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูส่วนการตรวจสอบสิทธิ์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในความช่วยเหลือของ Tableau Cloud

Active Directory, Kerberos และ LDAP

Tableau Cloud ไม่รองรับการผสานรวมโดยตรงกับ Active Directory อย่างไรก็ตาม คุณสามารถกำหนดค่า SAML ด้วย Azure AD(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) เพื่อผสานรวมกับ Tableau Cloud

นอกจากนี้ IdP ส่วนใหญ่ยังมีการผสานรวม Active Directory ซึ่งเพียงพอสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์กับ Tableau Cloud ตัวอย่างเช่น ดูการผสานรวม Active Directory (Okta)(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

Tableau Cloud ไม่รองรับการตรวจสอบสิทธิ์ Kerberos หรือใช้ LDAP เป็นที่เก็บข้อมูลประจำตัว

การจัดการผู้ใช้และกลุ่มอัตโนมัติ

Tableau Cloud ใช้ระบบสำหรับการจัดการข้อมูลประจำตัวแบบข้ามโดเมน (SCIM) สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ มีการกำหนดค่าเฉพาะ IdP หลายรายการใน Tableau Cloud โปรดดูจัดสรรผู้ใช้โดยอัตโนมัติและการซิงโครไนซ์กลุ่มผ่านผู้ให้บริการข้อมูลเข้าสู่ระบบภายนอก(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

API ของ Tableau REST(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) และ tabcmd 2.0(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) รองรับทาสก์ระบบอัตโนมัติของผู้ใช้และกลุ่มจำนวนมาก

Tableau Cloud ไม่รองรับการผสานรวมโดยตรงกับ Active Directory สำหรับการจัดสรรผู้ใช้หรือกลุ่ม

ความสามารถในการขยายและการผสานรวมระบบภายนอก

การใช้เครื่องมืออัตโนมัติ

Tableau Cloud รองรับ REST API, Javascript API, Metadata API, Dashboard API, เวิร์กบุ๊ก และการฝังในหน้า HTML สำหรับผู้ใช้ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Tableau(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบกรณีการใช้งานของคุณก่อนทำการย้ายข้อมูล

มีความแตกต่างบางประการที่ควรทราบเมื่อคุณวางแผนกลยุทธ์การใช้เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับ Tableau Cloud:

  • Tableau Server รองรับ REST API สำหรับการดูแลระบบระดับเซิร์ฟเวอร์ Tableau Cloud รองรับการดูแลระบบระดับไซต์
  • Tableau Server รองรับรายการตัวเชื่อมต่อข้อมูลบนเว็บทั่วโลก Tableau Cloud จำเป็นต้องใช้ Bridge เพื่อเรียกใช้การรีเฟรชการแยกข้อมูลสำหรับตัวเชื่อมต่อข้อมูลบนเว็บ
  • Tableau Server รองรับตัวเชื่อมต่อบน Tableau Exchange เท่านั้น

API ที่ Tableau Cloud รองรับได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยโทเค็นการเข้าถึงส่วนบุคคล (PAT) ของ Tableau วางแผนการปรับโครงสร้างการใช้เครื่องมือของคุณใหม่เพื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ PAT ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการย้ายไปยัง Tableau Cloud ดูโทเค็นการเข้าถึงส่วนบุคคล(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ความสามารถในการขยาย

Tableau Cloud รองรับส่วนขยายการวิเคราะห์ด้วยทั้ง R และ Python ดูกำหนดค่าการเชื่อมต่อกับส่วนขยายการวิเคราะห์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) อย่างไรก็ตาม Tableau Bridge ไม่รองรับส่วนขยายการวิเคราะห์ ส่วนขยายเหล่านี้จึงเข้ากันได้กับแหล่งข้อมูลที่ไม่ต้องใช้ Tableau Bridge เท่านั้น

Tableau Cloud ไม่รองรับ ขั้นตอนสคริปต์ R หรือ Python ในโฟลว์ Prep(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ซึ่งเขียนหรือเผยแพร่ไปยัง Tableau Cloud

การฝัง

Tableau Cloud รองรับการฝัง Tableau ลงในแอปพลิเคชันอื่น รองรับ API การฝัง, ตัวเลือก SSO ต่างๆ และ Tableau REST API สำหรับการจัดการผู้ใช้และเนื้อหา

มีความแตกต่างหลักสองประการสำหรับการฝังด้วยระหว่าง Tableau Cloud กับ Tableau Server:

การปรับแต่ง

Tableau Cloud ช่วยให้คุณปรับแต่งประสบการณ์ของผู้ใช้ในบางด้าน ได้แก่ ภาษา ตำแหน่งที่ตั้ง โลโก้ที่กำหนดเอง และรูปภาพโปรเจกต์ที่กำหนดเอง ดูปรับแต่งการตั้งค่าไซต์และเนื้อหา(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

Tableau Cloud ไม่รองรับ URL ที่กำหนดเอง แบบอักษรที่กำหนดเอง หรือแบนเนอร์ต้อนรับที่กำหนดเอง

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ