ความจุไซต์ Tableau Cloud

ไซต์ Tableau Cloud ของคุณมาพร้อมกับความสามารถที่จะรองรับความต้องการเชิงวิเคราะห์ทั้งหมดของผู้ใช้ของคุณ ความจุของไซต์ประกอบไปด้วยความจุสำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลและงานที่จำเป็นต้องดำเนินการในไซต์เพื่อการแยกข้อมูล เมตริก การสมัครใช้งาน และโฟลว์

บทสรุป

ตารางต่อไปนี้สรุปความจุที่ใช้ได้ของไซต์ของคุณตามฟีเจอร์ คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับความจุเพิ่มเติมได้โดยรายการฟีเจอร์ที่แสดงด้านล่าง

 ประเภทความจุความจุที่ใช้ได้
   
พื้นที่เก็บข้อมูลไซต์

1 TB

5 TB พร้อมใบอนุญาต Advanced Management หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูความจุ Advanced Management

เวิร์กบุ๊กแต่ละรายการ แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ หรือขนาดของโฟลว์

15 GB

25 GB พร้อมใบอนุญาต Advanced Management ดูที่ความจุ Advanced Management

   
การรีเฟรชการแยกข้อมูลการรีเฟรชรายวันสูงสุด 8 ชั่วโมงแบ็กกราวเดอร์ต่อใบอนุญาต Creator หนึ่งใบ
การรีเฟรชแบบต่อเนื่อง

สูงสุด 10 งาน*

สูงสุด 25 งาน* ด้วยใบอนุญาต Advanced Management ดูที่ความจุ Advanced Management

รันไทม์ของการรีเฟรชแต่ละรายการ2 ชั่วโมง
   
เมตริกการรีเฟรชรายวันสูงสุด 8 ชั่วโมงแบ็กกราวเดอร์ต่อใบอนุญาต Creator หนึ่งใบ
การรีเฟรชแบบต่อเนื่องสูงสุด 10 งาน
รันไทม์แต่ละรายการ2 ชั่วโมง

การเลิกใช้ฟีเจอร์เมตริกแบบเดิม

ฟีเจอร์เมตริกแบบเดิมของ Tableau เลิกใช้แล้วใน Tableau Cloud ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 และจะเลิกใช้ใน Tableau Server เวอร์ชัน 2024.2 ในเดือนตุลาคม 2023 Tableau ได้ยกเลิกความสามารถในการฝังเมตริกเดิมใน Tableau Cloud และ Tableau Server เวอร์ชัน 2023.3 สำหรับ Tableau Pulse เราได้พัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้ดีขึ้นในการติดตามเมตริกและถามคำถามเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสร้างเมตริกด้วย Tableau Pulse เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์การใช้งานแบบใหม่และสร้างและแก้ปัญหาเมตริก (เลิกใช้แล้ว) สำหรับฟีเจอร์ที่เลิกใช้แล้ว

   
การสมัครใช้บริการการสมัครใช้บริการพร้อมกันสูงสุด 10 งาน
รันไทม์ของการสมัครใช้งานแต่ละรายการ30 นาที
ขนาดของอีเมลแต่ละรายการ2 MB
   
โฟลว์โฟลว์พร้อมกัน1 ต่อบล็อกทรัพยากร
รันไทม์ของโฟลว์แต่ละรายการโปรดดูที่ความจุรันไทม์ของงาน
ขนาดการใช้งานความจำของโฟลว์19.5 GB
   
การแสดงเป็นภาพเวลาในการโหลดสูงสุด 5 นาที
การหมดเวลาที่ไม่มีการใช้งาน60 นาที
อัตราคำขอของผู้ใช้สูงสุด 600 คำขอต่อวันต่อมุมมอง
ขนาดการใช้งานการค้นหา20 GB
   
การเร่งมุมมองมุมมองแบบเร่งมุมมองแบบเร่งอย่างต่ำ 30 มุมมองต่อไซต์พร้อม 20 มุมมองเพิ่มเติมต่อ “ใบอนุญาต Creator” มุมมองแบบเร่งสูงสุด 750 มุมมอง
การรีเฟรชมุมมองแบบเร่งสูงสุด 12 งานต่อวันต่อมุมมอง
ขนาดการใช้งานความจำ20 GB
รันไทม์ของการเร่งแต่ละรายการสูงสุด 30 นาที
   

*หมายเหตุ: เพื่อให้แน่ใจว่าทรัพยากรของระบบมีการจัดสรรอย่างเท่าเทียมกันทั่วทั้ง Tableau Cloud แต่ละไซต์จึงมีขีดจำกัดสูงสุดเกี่ยวกับจำนวนงานที่สามารถเรียกใช้ได้ ณ เวลาใดก็ได้ อย่างไรก็ตาม ขีดจำกัดนี้ไม่ใช่การรับประกันความจุ Tableau Cloud จัดสรรทรัพยากรของระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน และทรัพยากรจะได้รับการปรับเปลี่ยนเพื่อเริ่มดำเนินการกับงานภายใน 15 นาทีหรือน้อยกว่าจากเวลาเริ่มต้นที่กำหนดไว้

ความจุของพื้นที่เก็บข้อมูล

ไซต์ Tableau Cloud มาพร้อมไซต์และความจุของพื้นที่จัดเก็บเนื้อหาเฉพาะราย

 • ความจุของพื้นที่เก็บข้อมูล: ไซต์มาพร้อมความจุของพื้นที่เก็บข้อมูล 1 TB เวิร์กบุ๊ก แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ และโฟลว์นับเข้าเป็นความจุของพื้นที่เก็บข้อมูล

 • ขนาดของเวิร์กบุ๊กเฉพาะราย แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ และโฟลว์: เวิร์กบุ๊กเฉพาะราย แหล่งข้อมูล (สดหรือแยกข้อมูล) หรือโฟลว์ที่เผยแพร่ไปยังไซต์ของคุณอาจมีขนาดสูงสุดที่ 15 GB

  หมายเหตุ: หากแหล่งข้อมูลการแยกข้อมูลของคุณมีขนาดเกิน 10 GB เราแนะนำให้คุณลองใช้การเชื่อมต่อแบบสดเข้ากับฐานข้อมูลหรือรวมข้อมูลเข้าไปในการแยกข้อมูลเพื่อลดขนาด การเผยแพร่หรือรีเฟรชการแยกข้อมูลขนาดใหญ่บ่อยครั้งอาจใช้เวลาเยอะและมักจะแสดงให้เห็นว่าควรใช้กลยุทธ์ในการทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความจุของการแสดงเป็นภาพ

แต่ละไซต์มาพร้อมความจุเฉพาะเพื่อโหลดและค้นหาการแสดงเป็นภาพแต่ละรายการ หรือเรียกว่ามุมมอง คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทความจุแต่ละแบบได้ที่ด้านล่าง

 • เวลาในการโหลด: ไซต์มีความจุที่ใช้ได้สูงสุด 5 นาทีในการโหลดต่อมุมมอง

 • การหมดเวลาที่ไม่มีการใช้งาน: หากผู้ใช้ไม่ได้โต้ตอบหรือแก้ไขมุมมองเป็นเวลา 60 นาทีติดต่อกัน ผู้ใช้จะต้องโหลดซ้ำ (เช่น รีเฟรชหน้าหรือคลิกปุ่มเชื่อมต่อใหม่หากแบนเนอร์แสดง) มุมมองหรือฉบับร่างที่บันทึกไว้เพื่อโต้ตอบกับมุมมองนั้นอีกครั้ง

 • อัตราคำขอของผู้ใช้: ผู้ใช้แต่ละคนบนไซต์มีความสามารถในการสร้างคำขอได้ถึง 600 รายการต่อชั่วโมงเพื่อโหลดและรีเฟรชมุมมอง เมื่อถึงความจุนี้แล้ว ผู้ใช้จะไม่สามารถโต้ตอบ แก้ไข และบันทึกมุมมองได้ หลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมง คุณสามารถรีเฟรชมุมมองและโหลดมุมมองใหม่ได้

  หมายเหตุ: หากจำนวนคำขอของผู้ใช้สะสมเกินอัตราคำขอระดับไซต์ ผู้ใช้จะไม่สามารถโต้ตอบ แก้ไข และบันทึกมุมมองได้

 • ขนาดการใช้งานการค้นหา: ไซต์มีความจุในการใช้ไม่เกิน 20 GB ของความจำในการค้นหามุมมองที่ใช้แหล่งข้อมูลที่แยกข้อมูล จำนวนความจำที่ต้องใช้ในการค้นหามุมมองอาจแตกต่างกันไปตามความซับซ้อนของการจัดการข้อมูลที่ Tableau ต้องการในการทำงานเพื่อสร้างเครื่องหมายในมุมมอง

  หมายเหตุ: เฉพาะการค้นหาแหล่งข้อมูลการแยกข้อมูลที่รวมเข้ากับความจุการใช้งานการค้นหา การค้นหาแหล่งข้อมูลที่ใช้การเชื่อมต่อแบบสดไปยังข้อมูลเบื้องหลังไม่นับรวม อย่างไรก็ตาม การค้นหาแหล่งข้อมูลที่ใช้การเชื่อมต่อแบบสดอาจอยู่ภายใต้ความจุการใช้งานการค้นหาอื่นที่บังคับใช้โดยฐานข้อมูลเบื้องหลัง

มุมมองที่เกินประเภทความจุหนึ่งประเภทอาจถูกยกเลิกเพื่อให้มั่นใจว่ามีทรัพยากรระบบมากพอเพื่อให้สามารถโหลดมุมมองอื่น ๆ ในไซต์ได้

เคล็ดลับสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพความจุของการแสดงเป็นภาพ

มุมมองที่เกิดนความจุของการแสดงเป็นภาพอาจแสดงให้เห็นว่าการค้นหาที่ Tableau ต้องเรียกใช้เพื่อสร้างมุมมองอาจมีความซับซ้อนเกินไป ในกรณีดังกล่าว คุณสามารถใช้เคล็ดลับดังต่อไปนี้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาที่จะลดเวลาในการโหลดมุมมองบน Tableau Cloud เคล็ดลับส่วนใหญ่ต้องการให้คุณแก้ไขแหล่งข้อมูลหรือเวิร์กบุ๊ก แล้วเผยแพร่ใหม่ไปยัง Tableau Cloud เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล

สำหรับเคล็ดลับเพิ่มเติม โปรดดูที่หัวข้อประสิทธิภาพของเวิร์กบุ๊ก(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในส่วนความช่วยเหลือ Tableau

 • ใช้ตัวกรองแหล่งข้อมูล: เมื่อคุณเพิ่มตัวกรองลงบนแหล่งข้อมูล คุณจะลดปริมาณของข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการสร้างมุมมอง การลดปริมาณข้อมูลสามารถช่วยลดเวลาการโหลดของมุมมองได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูกรองข้อมูลจากแหล่งข้อมูล(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในความช่วยเหลือของ Tableau

 • ใช้ตัวกรองบริบท: ตัวกรองบริบทช่วยลดข้อมูลในแหล่งข้อมูลได้เช่นเดียวกับตัวกรองแหล่งข้อมูล แต่ได้แค่ระดับชีท ตัวกรองบริบททำงานได้อย่างอิสระจากตัวกรองอื่น ๆ และสามารถลดจำนวนข้อมูลที่ต้องใช้ในการสร้างมุมมองได้อย่างมีนัยสำคัญ การลดปริมาณข้อมูลสามารถช่วยลดเวลาการโหลดของมุมมองได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูปรับปรุงประสิทธิภาพมุมมองด้วย “ตัวกรองบริบท” ในส่วนความช่วยเหลือของ Tableau

 • ลดช่วงวันที่: ในฐานะกฏ วันที่จะเป็นต้องใช้พลังในการประมวลผลมากกว่าข้อมูลประเภทอื่น ๆ เช่น ตัวเลขและบูลีน หากมุมมองประกอบไปด้วยตัวกรองวันที่ คุณสามารถลดช่วงวันที่หรือจำนวนวันที่ที่จำเป็นต้องสร้างเพื่อช่วยลดเวลาในการโหลดมุมมองได้

 • ลดเครื่องหมาย: เนื่องจาก Tableau ต้องคำนวณเครื่องหมายเพื่อสร้างมุมมอง จำนวนเครื่องหมายอาจมีผลต่อความเร็วในการโหลดมุมมมอง มีหลายวิธีในการลดเครื่องหมาย รวมไปถึงการใช้ตัวกรองที่แสดงด้านบน หรือการใช้ชุดตัวกรอง, SQL แบบปรับแต่งเองเพื่อรวมข้อมูล และอื่น ๆ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูลดจำนวนเครื่องหมายในมุมมอง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ความจุการเร่งมุมมอง

ไซต์ Tableau แต่ละเว็บไซตฺ์มีความจุการเร่งมุมมองดังต่อไปนี้

 • มุมมองแบบเร่ง: จำนวนมุมมองแบบเร่งเริ่มต้นต่อไซต์คือ 30 สำหรับใบอนุญาต Creator ที่เพิ่มขึ้นมาแต่ละใบ จะสามารถเร่งมุมมมองได้อีก 20 มุมมอง จำนวนมุมมองแบบเร่งสูงสุดคือ 750

 • การรีเฟรชแบบเร่ง: มุมมองแบบเร่งจะสร้างขึ้นใหม่พร้อมกับการอัปเดตข้อมูลสี่อย่างต่อไปนี้

  • นโยบายความใหม่ของข้อมูล: ประทับเวลาการเร่งไม่ซิงค์กับนโยบายความใหม่ของข้อมูล
  • การรีเฟรชการแยกข้อมูล: การรีเฟรชการแยกข้อมูลเสร็จสิ้นแสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น
  • การอัปเดตมุมมองแบบเร่ง: เจ้าของเป็นผู้อัปเดตมุมมองแบบเร่ง
  • การเลือกรับการเร่งมุมมอง: มุมมองจะได้รับการเร่งอยู่แล้วตั้งแต่แรก

  เหตุการณ์ที่ไม่ซ้ำกันแต่ละแบบจะทริกเกอร์ให้เกิดคิวงานการคำนวณล่วงหน้า จากนั้นงานแบ็กกราวเดอร์จะทำการคำนวณล่วงหน้าจนเสร็จ แล้วจึงเก็บผลการค้นหาเป็นมุมมองแบบแสดงข้อมูล มุมมองที่เป็นของเวิร์กบุ๊กเดียวกันจะรีเฟรชในงานเดียว หากต้องการจำกัดการใช้ทรัพยากร จำนวนงานการคำนวณล่วงหน้าสูงสุดที่สามารถเรียกใช้ได้คือ 12 งานต่อวัน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูตั้งค่านโยบายความใหม่ของข้อมูล

 • ขนาดการใช้งานความจำการเร่ง: ไซต์มีความจำเพื่อใช้งานไม่เกิด 20 GB ของหน่วยความจำสำหรับการคำนวณล่วงหน้าและการเรียกข้อมูลของเวิร์กบุ๊กในงานแบ็กกราวเดอร์ จำนวนความจำที่ต้องการจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของการรค้นหาที่เชื่อมโยงกับมุมมองที่กำลังถูกเร่ง

ความจุรันไทม์ของงาน

ความจุรันไทม์ของงานคือช่วงเวลาที่งาน หรืออินสแตนซ์ของประเภทงานได้รับอนุญาตให้เรียกใช้ก่อนที่จะถูกยกเลิกเพื่อช่วยปกปองทรัพยากรระบบที่มีอยู่ แต่ละไซต์มาพร้อมความจุรันไทม์ของงานสำหรับประเภทงานดังต่อไปนี้

 • การรีเฟรชการแยกข้อมูล
 • การสมัครใช้บริการ
 • โฟลว์
 • เมตริก
 • การเร่งมุมมอง

การรีเฟรชการแยกข้อมูล หรือประเภทงานเมตริกแต่ละอย่างมีรันไทม์สูงสุดอยู่ที่สองชั่วโมง (120 นาทีหรือ 7,200 วินาที) การสมัครรับข้อมูลหรือการดูแดชบอร์ดแบบด่วนมีรันไทม์สูงสุดที่ 30 นาที (1,800 วินาที)

หมายเหตุเกี่ยวกับโฟลว์: สำหรับไซต์ที่ไม่มี การจัดการข้อมูล รันไทม์สูงสดสำหรับงานในโฟลว์ของไซต์คือ 60 นาทีคูณจำนวนใบอนุญาต Creator โดยสูงสุดอยู่ที่ 24 ชั่วโมง หากไซต์ของคุณมีเวิร์กโหลดโฟลว์ขนาดใหญ่ ลองซื้อ การจัดการข้อมูล เพื่อความจุที่มากขึ้น สำหรับไซต์ที่มี การจัดการข้อมูล คุณสามารถเรียกใช้โฟลว์ได้สูงสุดถึง 24 ชั่วโมงต่อวันต่อบล็อกทรัพยากร หากคุณใช้เวลาเกินจำกัด จะไม่สามารถเริ่มงานใหม่ได้จนกว่าจะขึ้นวันใหม่ สามารถซื้อความจุเพิ่มเติมสำหรับงานในโฟลว์ต่อเนื่องได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการปิดกั้นทรัพยากร

หมายเหตุเกี่ยวกับการรีเฟรชการแยกข้อมูล: หากงานการรีเฟรชใช้เวลารันไทม์ถึงขีดสูงสุดแล้ว คุณจะพบกับข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการหมดเวลา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาด และวิธีต่าง ๆ ที่คุณสามารถปรับแต่งการแยกข้อมูลเพื่อให้รีเฟรชงานภายในความจุรันไทม์ โปรดดูจำกัดเวลาสำหรับการรีเฟรชการแยกข้อมูล

ความจุงานที่เรียกใช้พร้อมกัน

ความจุงานที่เรียกใช้พร้อมกันคือจำนวนงานหรืออินสแตนซ์ของประเภทงานที่สามารถเรียกใช้ได้พร้อมกัน แต่ละไซต์มาพร้อมความจุการเรียกใช้พร้อมกันสำหรับประเภทงานดังต่อไปนี้

 • การรีเฟรชการแยกข้อมูล
 • การสมัครใช้บริการ
 • โฟลว์
 • เมตริก

คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความจุงานที่เรียกใช้พร้อมกันสำหรับแต่ละประเภทงานได้ด้านล่าง

 • การรีเฟรชการแยกข้อมูล: หนึ่งไซต์มีการแยกข้อมูลสูงสุด 10 รายการที่สามารถรีเฟรช ณ เวลาใดก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทรัพยากรของระบบที่มีอยู่ เวลารอ (เช่น เวลาก่อนที่งานจะเริ่มต้น) จะได้รับการปรับเปลี่ยนเพื่อเริ่มงานภายใน 15 นาทีหรือน้อยกว่าจากเวลาเริ่มต้นที่กำหนดไว้ งานที่นับรวมในความจุการรีเฟรชประกอบไปด้วยการรีเฟรชที่กำหนดเวลาไว้ การรีเฟรชด้วยตนเอง การสร้างการแยกข้อมูล และบรรทัดคำสั่งหรือการเรียก API ที่ทริกเกอร์การรีเฟรช รวมไปถึงการผนวกข้อมูลแบบเพิ่ม

 • การสมัครใช้บริการ: หนึ่งไซต์มีการสมัครรับข้อมูลสูงสุด 10 รายการซึ่งสามารถเรียกใช้ได้ ณ เวลาใดก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทรัพยากรของระบบที่มีอยู่ เวลารอ (เช่น เวลาก่อนที่งานจะเริ่มต้น) จะได้รับการปรับเปลี่ยนเพื่อเริ่มงานภายใน 15 นาทีหรือน้อยกว่าจากเวลาเริ่มต้นที่กำหนดไว้ งานที่นับรวมในความจุการสมัครรับข้อมูลประกอบไปด้วยการสร้างอีเมลจากการสมัครรับข้อมูลที่สร้างผ่าน Tableau Cloud โดยตรงหรือการเรียก API ที่สร้างการสมัครรับข้อมูลทางอีเมล

 • โฟลว์: หากได้รับการอนุญาตด้วย การจัดการข้อมูล ไซต์จะมีความจุเริ่มต้นที่ 1 โฟลว์พร้อมกันต่อ “บล็อกทรัพยากร” “การปิดกั้นทรัพยากร” รองรับงานในโฟลว์ หากไม่ได้รับการอนุญาตด้วย การจัดการข้อมูล ไซต์จะมีความจุเริ่มต้นที่ 1 โฟลว์พร้อมกัน ซึ่งเท่ากับการมีบล็อกทรัพยากรหนึ่งบล็อก หากการปิดกั้นทรัพยากรไม่พร้อมใช้งานเมื่อเริ่มงานในโฟลว์ ระบบจะส่งงานเข้าคิวเพื่อรอให้มีบล็อกทรัพยากรพร้อมใช้งาน งานโฟลว์อาจเข้าสู่คิวในช่วงเวลาที่ยุ่ง แม้ว่าการปิดกั้นทรัพยากรจะพร้อมใช้งานก็ตาม เพื่อให้แน่ใจว่าทรัพยากรของระบบยังพร้อมให้ใช้งานเพื่อรองรับงานโฟลว์ทั่วทั้ง Tableau Cloud สามารถซื้อความจุเพิ่มเติมสำหรับงานในโฟลว์ต่อเนื่องได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการปิดกั้นทรัพยากร ผู้ใช้แต่ละรายมีเซสชันการแก้ไขเว็บในโฟลว์ที่ทำงานอยู่ได้สูงสุด 4 เซสชันพร้อมกัน หากเปิดเซสชันเพิ่ม ระบบจะปิดเซสชันที่เก่าที่สุดลง

 • เมตริก: ไซต์แต่ละเว็บมีความจุในการรีเฟรชสูงสุด 10 เมตริกพร้อมกัน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีเฟรชเมตริก โปรดดูสร้างและแก้ปัญหาเมตริก (เลิกใช้)

หมายเหตุ: หากไซต์ใช้ความจุการใช้งานพร้อมกันสำหรับงานหนึ่งจนหมด งานอื่น ๆ ที่อยู่ในคิวจะอยู่ในสถานะรอจนกว่าจะทำอย่างน้อยหนึ่งงานเสร็จ

ความจุงานรายวัน

ความจุงานรายวันคือจำนวนชั่วโมงที่แชร์ของแต่ละไซต์ที่สามารถใช้ต่อใบอนุญาต Creator ต่อวันเพื่อทำงานทั้งหมดบนไซต์ กระบวนการของเซิร์ฟเวอร์หรือที่เรียกว่าแบ็กกราวเดอร์เริ่มและดำเนินการกับงานเหล่านี้ ไซต์ที่มีใบอนุญาต Creator มากกว่าก็จะมีความจุงานรายวันมากกว่า (แบ็กกราวเดอร์) เพื่อให้ตรงความต้องการของไซต์ที่มีประชากรมากกว่า

ไซต์แต่ละเว็บมาพร้อมความจุงานรายวัน (แบ็กกราวเดอร์) เพื่อทำทั้งงานการรีเฟรชการแยกข้อมูลและการรีเฟรชเมตริก

ตัวอย่าง:

หากไซต์ของคุณ...คูณเพิ่มขึ้นด้วยเวลาเริ่มต้นความจุงานรายวัน
ใบอนุญาต Creator 10 รายการ8 ชั่วโมงสูงสุด 80 ชั่วโมงต่อวัน
ใบอนุญาต Creator 50 รายการ8 ชั่วโมงสูงสุด 400 ชั่วโมงต่อวัน

ความจุงานรายวันจะรีเซ็ตทุกวันในเวลา 24:00 น. UTC (เวลาสากลเชิงพิกัด)

เกี่ยวกับการรีเฟรชการแยกข้อมูล

งานการรีเฟรชที่นับรวมในความจุงานรายวันประกอบไปด้วยการรีเฟรชแบบเต็มและแบบค่อยเป็นค่อยไป และการสร้างการแยกข้อมูล ซึ่งอาจเริ่มได้โดยการรีเฟรชที่กำหนดเวลาไว้ การรีเฟรชด้วยตนเอง และบรรทัดคำสั่งหรือการเรียก API

หมายเหตุ:

 • ตราบใดที่ไซต์ของคุณมีเวลาเหลือในความจุการรีเฟรชรายวัน งานรีเฟรชจะยังคงทำงานต่อไป ไม่ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนจนกว่างานการรีเฟรชจะเสร็จสิ้น
 • ผู้ดูแลไซต์จะได้รับอีเมลแจ้งเตือนเมื่อไซต์ถึงความจุการรีเฟรชรายวัน 70%, 90% และ 100%
 • หากไซต์ใช้ความจุการรีเฟรชรายวันหมด การรีเฟรชการแยกข้อมูลในอนาคตจะถูกยกเลิก และระบบจะส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลไปยังเจ้าของเนื้อหาเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการยกเลิกการรีเฟรช

เคล็ดลับสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพความจุการรีเฟรชการแยกข้อมูล

หากคุณกำลังจัดการสภาพแวดล้อมที่มีการแยกข้อมูลจำนวนมาก Tableau แนะนำให้ทำตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้ใช้ความจุของไซต์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

 • หยุดการรีเฟรชการแยกข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการเรียกคืนความจุสำหรับไซต์ของคุณคือการหยุดการรีเฟรชอัตโนมัติ ไม่ว่าจะผ่านกำหนดการบน Tableau Cloud หรือผ่านสคริปต์การแยกข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งาน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบกำหนดเวลารีเฟรช โปรดดู จัดการงานรีเฟรช.

 • ลดความถี่ในการรีเฟรช อีกวิธีหนึ่งในการเรียกความจุคืนสำหรับไซต์ของคุณคือการลดความถี่การรีเฟรชการแยกข้อมูล ตัวอย่างเช่น แทนที่จะรีเฟรชการแยกข้อมูลรายชั่วโมง ให้ลองรีเฟรชการแยกข้อมูลเป็นรายวันหรือเฉพาะช่วงเวลาเปิดทำการ ซึ่งเป็นช่วงที่ข้อมูลใหม่มีประโยชน์มากที่สุด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนกำหนดเวลารีเฟรช โปรดดู จัดการงานรีเฟรช

 • ใช้การรีเฟรชแบบค่อยเป็นค่อยไปแทนที่จะรีเฟรชแบบเต็ม หากต้องการลดเวลาในการรีเฟรชการแยกข้อมูล ให้ลองใช้การรีเฟรชแบบเพิ่มแทนที่จะรีเฟรชแบบเต็ม หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูกำหนดเวลาการรีเฟรชบน Tableau Cloud

  หมายเหตุ: การเปลี่ยนจากการรีเฟรชแบบเต็มเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปสามารถทำได้จาก Tableau Cloud เท่านั้น หากกำหนดค่าการแยกข้อมูลสำหรับการรีเฟรชแบบค่อยเป็นค่อยไปใน Tableau Desktop ก่อนที่จะเริ่มเผยแพร่การแยกข้อมูล หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีเฟรชแบบค่อยเป็นค่อยไป โปรดดู กำหนดค่าการรีเฟรชการแยกข้อมูลแบบเพิ่มหน่วย(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในส่วนความช่วยเหลือของ Tableau

 • ใช้การเชื่อมต่อแบบสดแทนการเชื่อมต่อแบบการแยกข้อมูล สำหรับมุมมอง แดชบอร์ด และเวิร์กบุ๊กที่ต้องอัปเดตข้อมูลบ่อย ลองตั้งค่าแหล่งข้อมูลให้ใช้การเชื่อมต่อแบบสดแทนที่จะเชื่อมต่อแบบการแยกข้อมูล

 • เพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลในการแยกข้อมูล การปรับปรุงประสิทธิภาพของการแยกข้อมูลอาจช่วยลดเวลาในการรีเฟรชการแยกข้อมูลได้ มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหนึ่งที่คุณทำกับข้อมูลของการแยกข้อมูลได้ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม เช่น การลบฟิลด์ที่ไม่ได้ใช้ การใช้ตัวกรองเพื่อลดแถวที่ไม่ได้ใช้ การเปลี่ยนช่วงวันที่ และอื่น ๆ

เกี่ยวกับการรีเฟรชเมตริก

เมตริกที่อาศัยแหล่งข้อมูลการแยกข้อมูลจะรีเฟรชเมื่อคู่การแยกข้อมูลอีกรายการทำการรีเฟรช แล้วจึงจะนับรวมไปยังความจุงานรายวัน

หมายเหตุ: เมตริกที่อาศัยแหล่งข้อมูลแบบสดจะรีเฟรชทุก 60 นาทีและไม่นับรวมไปยังความจุงานรายวัน

งานที่เริ่มโดยบรรทัดคำสั่งและการเรียก API

นอกเหนือไปจากความจุที่อธิบายข้างต้น ไซต์ยังมาพร้อมความจุเฉพาะสำหรับบรรทัดคำสั่งและการเรียกใช้ API

หมายเหตุ: หากจำนวนการเรียกเกินความจุบรรทัดคำสั่งหรือการเรียก API calls capacity ดังที่ได้อธิบายด้านบน คุณจะพบข้อผิดพลาดดังต่อไปนี้: Unknown 429 or ApiCallError: 429000: คำขอมากเกินไป – คำขอมากเกินไปสำหรับ <job type> ‘api.rest.refresh_extracts’. โปรดลองใหม่อีกครั้งหลังจาก 146 วินาที

ความจุการตรวจ

มีเครื่องมือสองสามอย่างที่คุณสามารถใช้เพื่อช่วยในการตรวจความจุของไซต์ได้: หน้า “งาน” และมุมมอง “ผู้ดูแล”

หน้า “งาน”

หน้า “งาน” มีรายละเอียดเกี่ยวกับอินสแตนซ์ที่ไม่ซ้ำกันของงานแบ็กกราวเดอร์หรืองานที่เรียก ภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา คุณสามารถใช้หน้า “งาน” เพื่อตรวจการรีเฟรชการแยกข้อมูล การสมัครใช้งาน และงานในโฟลว์

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Tableau Cloud โดยใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลไซต์

 2. ในแถบนำทางด้านซ้าย ให้คลิกงาน

 3. จากเมนูดรอปดาวน์ตัวกรอง ภายใต้ประเภทงาน ให้เลือกประเภทงานที่คุณต้องการตรวจ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้า “งาน” โปรดดูหัวข้อ การจัดการงานพื้นหลังใน Tableau Cloud

มุมมองผู้ดูแลระบบ

มุมมองผู้ดูแลระบบช่วยให้คุณตรวจกิจกรรมในประเภทต่าง ๆ บนไซต์ของคุณได้ คุณสามารถหาข้อมูลการใช้งานความจุเพิ่มเติมโดยใช้มุมมองผู้ดูแลระบบ สำหรับฟีเจอร์ที่แสดงด้านล่างนี้

 • พื้นที่จัดเก็บ: คุณสามารถตรวจความจุพื้นที่จัดเก็บของไซต์ของคุณและตรวจสอบได้ว่าเวิร์กบุ๊ก แหล่งข้อมูล และโฟลว์ใดที่ใช้พื้นที่ในไซต์ของคุณมากที่สุดโดยแดชบอร์ด “สถิติการใช้พื้นที่” ในข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบ เลือก สำรวจ > ข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบ > เครื่องมือเริ่มต้นข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบ > สถิติการใช้พื้นที่

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบ โปรดดูที่ใช้ข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบเพื่อสร้างมุมมองที่กำหนดเอง

 • โฟลว์: คุณสามารถตรวจอประสิทธิภาพการเรียกใช้โฟลว์ได้ เลือกสถานะไซต์ > ประวัติประสิทธิภาพของโฟลว์ ใช้แดชบอร์ด ภายใต้ประวัติของโฟลว์ ให้คลิกที่เครื่องหมายเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับงานของโฟลว์

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองผู้ดูแล โปรดดูมุมมองสำหรับการดูแลระบบสำหรับลำดับงาน

 • เมตริก: คุณสามารถตรวจงานเมตริกของไซต์ของคุณได้โดยการใช้มุมมองผู้ดูแลระบบ “งานที่ดำเนินการในพื้นหลังที่ไม่ใช่การแยกข้อมูล” เลือกสถานะไซต์ > งานที่ดำเนินการในพื้นหลังที่ไม่ใช่การแยกข้อมูล แล้วจากเมนูดรอปดาวน์ตัวกรองงาน ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายอัปเดตเมตริกทั้งหมดบนมุมมอง

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองผู้ดูแลระบบ โปรดดู งานที่ดำเนินการในพื้นหลังที่ไม่ใช่การแยกข้อมูล

ความจุ Advanced Management

ด้วย Advanced Management คุณจะได้รับความจุเพิ่มขึ้นสำหรับไซต์ของคุณดังต่อไปนี้

 • พื้นที่จัดเก็บ 5 เทราไบต์ (TB)
 • ขนาดไฟล์สูงสุด 25 กิกะไบต์ (GB)
 • งานรีเฟรชการแยกข้อมูลพร้อมกันสูงสุด 25 รายการ*

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Advanced Management โปรดดู เกี่ยวกับ Tableau Advanced Management ใน Tableau Cloud

*หมายเหตุ: เพื่อให้แน่ใจว่าทรัพยากรของระบบมีการจัดสรรอย่างเท่าเทียมกันทั่วทั้ง Tableau Cloud แต่ละไซต์จึงมีขีดจำกัดสูงสุดเกี่ยวกับจำนวนงานที่สามารถเรียกใช้ได้ ณ เวลาใดก็ได้ อย่างไรก็ตาม ขีดจำกัดนี้ไม่ใช่การรับประกันความจุ Tableau Cloud จัดสรรทรัพยากรของระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน และทรัพยากรจะได้รับการปรับเปลี่ยนเพื่อเริ่มดำเนินการกับงานภายใน 15 นาทีหรือน้อยกว่าจากเวลาเริ่มต้นที่กำหนดไว้

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ