Teradata

หัวข้อนี้จะอธิบายวิธีเชื่อมต่อ Tableau กับฐานข้อมูล Teradata หรือเซิร์ฟเวอร์ Teradata Unity และวิธีตั้งค่าแหล่งข้อมูล

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ให้รวบรวมข้อมูลการเชื่อมต่อนี้

 • สำหรับฐานข้อมูล Teradata: ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

 • สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Teradata Unity: URL ของเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

 • วิธีการตรวจสอบสิทธิ์: ฐานข้อมูล Teradata, LDAP หรือการตรวจสอบสิทธิ์แบบรวม

 • ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

 • คุณต้องการการเชื่อมต่อที่เข้ารหัสหรือไม่

 • (ไม่บังคับ) คำสั่งการกำหนดช่วงการค้นหาและ SQL เริ่มต้นที่จะเรียกใช้ทุกครั้งเมื่อ Tableau เชื่อมต่อ

ต้องมีไดรเวอร์

ตัวเชื่อมต่อนี้ต้องการไดรเวอร์เพื่อติดต่อกับฐานข้อมูล คุณอาจติดตั้งไดรเวอร์ที่จำเป็นบนคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว หากไม่ได้มีการติดตั้งไดรเวอร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ Tableau จะแสดงข้อความในกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อพร้อมลิงก์ไปยังหน้าดาวน์โหลดไดรเวอร์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ซึ่งคุณจะพบลิงก์ของไดรเวอร์และคำแนะนำในการติดตั้ง

ทำการเชื่อมต่อและตั้งค่าแหล่งข้อมูล

 1. เริ่มต้นใช้งาน Tableau และภายใต้เชื่อมต่อ ให้เลือก Teradata หากต้องการดูรายการการเชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมด โปรดเลือกเพิ่มเติมในส่วนไปยังเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ป้อนชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์ฐานข้อมูลซึ่งคุณต้องการเชื่อมต่อ

   หมายเหตุ: คุณสามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Teradata Unity ได้โดยป้อน URL ที่เหมาะสมในกล่องข้อความเซิร์ฟเวอร์

  2. เลือกวิธีที่ต้องการเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ ระบุว่าจะใช้การตรวจสอบสิทธิ์ฐานข้อมูล Teradataในตัว, LDAP หรือการตรวจสอบสิทธิ์แบบรวม

   หากเซิร์ฟเวอร์มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน และคุณไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อม Kerberos คุณต้องเลือกฐานข้อมูล Teradata หรือ LDAP และป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

  3. เลือกช่องทำเครื่องหมายต้องใช้การเข้ารหัสหากคุณต้องการการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัส

  4. (ไม่บังคับ) เลือกการกำหนดช่วงการค้นหาและ SQL เริ่มต้น

  5. เลือกเข้าสู่ระบบ

   หาก Tableau ไม่สามารถทำการเชื่อมต่อได้ ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลเข้าสู่ระบบนั้นถูกต้อง หากคุณยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้ คอมพิวเตอร์ของคุณกำลังพบปัญหาขณะค้นหาเซิร์ฟเวอร์ ติดต่อผู้ดูแลเครือข่ายหรือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลของคุณ

 2. บนหน้าแหล่งข้อมูล ให้ทำดังนี้

  1. (ไม่บังคับ) เลือกชื่อแหล่งข้อมูลเริ่มต้นที่ด้านบนของหน้า แล้วป้อนชื่อแหล่งข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันสำหรับใช้ใน Tableau ตัวอย่างเช่น ใช้แบบแผนการตั้งชื่อแหล่งข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ใช้รายอื่นๆ ของแหล่งข้อมูลทราบแหล่งข้อมูลที่จะเชื่อมต่อได้

  2. จากรายการแบบเลื่อนลงฐานข้อมูล ให้เลือกไอคอนค้นหาหรือป้อนชื่อสคีมาในกล่องข้อความ แล้วเลือกไอคอนค้นหา จากนั้นเลือกฐานข้อมูล

  3. เลือกไอคอนการค้นหาหรือป้อนชื่อตารางและเลือกไอคอนการค้นหา จากนั้นเลือกตารางในกล่องข้อความตาราง

   นอกจากนี้คุณยังสามารถระบุโพรซีเยอร์ที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลได้อีกด้วย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและรายการข้อจำกัดเฉพาะสำหรับฐานข้อมูล Teradata โปรดดู ใช้โพรซีเยอร์ที่จัดเก็บไว้

  4. ลากตารางหรือขั้นตอนที่จัดเก็บไว้ไปยังแคนวาส แล้วเลือกแท็บชีตเพื่อเริ่มต้นการวิเคราะห์ของคุณ

   ใช้ SQL แบบปรับแต่งเองเพื่อเชื่อมต่อกับการค้นหาเฉพาะแทนที่จะเป็นแหล่งข้อมูลทั้งหมด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เชื่อมต่อกับการค้นหา SQL แบบปรับแต่งเอง

เข้าสู่ระบบบน Mac

หากคุณใช้ Tableau Desktop บน Mac เมื่อคุณป้อนชื่อเซิร์ฟเวอร์เพื่อเชื่อมต่อ ให้ใช้ชื่อโดเมนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เช่น mydb.test.ourdomain.lan แทนชื่อโดเมนแบบสัมพัทธ์ เช่น mydb หรือ mydb.test

หรือคุณสามารถเพิ่มโดเมนไปยังรายชื่อโดเมนค้นหาสำหรับคอมพิวเตอร์ Mac เพื่อให้เวลาที่คุณเชื่อมต่อจะได้ระบุเพียงแค่ชื่อเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น หากต้องการอัปเดตรายชื่อโดเมนค้นหา ให้ไปที่การอ้างอิงระบบ > เครือข่าย > ขั้นสูง จากนั้นเปิดแท็บDNS

ใช้การกำหนดช่วงการค้นหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ:

เมื่อคุณเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Teradata คุณสามารถเลือกกำหนดคำสั่งการกำหนดช่วงการค้นหาที่ทำงานในระหว่างที่เชื่อมต่อได้ คำสั่งเหล่านี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และใช้ประโยชน์จากกฎการรักษาความปลอดภัยในตัวของฐานข้อมูลได้

เมื่อใช้การกำหนดช่วงการค้นหา คุณจะสามารถส่งพารามิเตอร์ไปยังสภาพแวดล้อม Teradata ได้ ใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อตั้งค่าเวิร์กบุ๊กให้กรองข้อมูลตามกฎการรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถส่งชื่อผู้ใช้ Tableau Server สำหรับผู้ใช้ปัจจุบันเข้าไปได้ เพื่อที่ว่าเมื่อโหลดมุมมองแล้ว ระบบจะแสดงเฉพาะข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงสำหรับผู้ใช้รายนั้น เรายังสามารถใช้การกำหนดช่วงการค้นหาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้ด้วย เมื่อเชื่อมต่อกับ Teradata คุณสามารถกำหนดการแมประหว่างชื่อของแอตทริบิวต์ที่ส่งผ่านไปยังการกำหนดช่วงการค้นหาและค่าที่เกี่ยวข้องจาก Tableau ได้

หมายเหตุ: ขณะนี้ฟังก์ชันนี้ยังไม่การรองรับการเขียนเว็บ

การตั้งค่าการกำหนดช่วงการค้นหา:

 1. ในหน้าแหล่งข้อมูล ให้เลือกข้อมูล > การกำหนดช่วงการค้นหาและ SQL เริ่มต้น

 2. ในกล่องโต้ตอบที่ตามมา ให้ระบุคู่ของชื่อ/ค่าในกล่องข้อความด้านบนที่มีป้ายกำกับว่า “การกำหนดช่วงการค้นหา” คุณสามารถใช้เมนูแบบเลื่อนลงแทรกเพื่อเพิ่มค่า Tableau ได้ ค่า Tableau จะได้รับการอธิบายไว้ในตารางด้านล่าง
  ค่าคำอธิบายตัวอย่าง
  <TableauMode>โหมด Tableau จะทำงานเมื่อสร้างการค้นหา ค่านี้จะเป็น "เชื่อมต่อ" เมื่อดึงเมตาดาต้า หรือเป็น "วิเคราะห์" เมื่อดึงข้อมูลจริงเชื่อมต่อหรือวิเคราะห์
  <LoginUser>ชื่อผู้ใช้ของบุคคลที่เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลjsmith
  <ServerUser>

  ผู้ใช้เซิร์ฟเวอร์ที่เข้าสู่ระบบ ไม่รวมชื่อโดเมน

  หมายเหตุ: ProxyUser ส่งคืนค่าเดียวกันกับ ServerUser แต่ ProxyUser จะตั้งค่าการเลียนแบบและจัดเก็บผู้ใช้ Tableau Server ในพารามิเตอร์ช่วงการค้นหา หากคุณใช้ช่วงการค้นหาเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย คุณควรใช้ ProxyUser แทน การดำเนินการนี้จะช่วยให้แน่ใจว่าผลลัพธ์การค้นหาไม่ได้แชร์ระหว่างผู้ใช้รายต่างๆ ServerUser ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเท่านั้น

  jsmith
  <ServerUserFull>

  ผู้ใช้เซิร์ฟเวอร์ที่เข้าสู่ระบบรวมถึงชื่อโดเมน (หากเซิร์ฟเวอร์ใช้ Active Directory)

  หมายเหตุ: ProxyUserFull ส่งคืนค่าเดียวกันกับ ServerUserFull แต่ ProxyUserFull จะตั้งค่าการเลียนแบบและจัดเก็บผู้ใช้ Tableau Server ในพารามิเตอร์ช่วงการค้นหา หากคุณใช้ช่วงการค้นหาเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย คุณควรใช้ ProxyUserFull แทน การดำเนินการนี้จะช่วยให้แน่ใจว่าผลลัพธ์การค้นหาไม่ได้แชร์ระหว่างผู้ใช้รายต่างๆ ServerUserFull ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเท่านั้น

  domain.lan\jsmith
  <ProxyUser>

  ใช้เมื่อตั้งค่าการเลียนแบบบนเซิร์ฟเวอร์ ระบุชื่อผู้ใช้ของผู้ใช้เซิร์ฟเวอร์ปัจจุบัน

  jsmith
  <ProxyUserFull>

  ใช้เมื่อตั้งค่าการเลียนแบบบนเซิร์ฟเวอร์ ระบุชื่อผู้ใช้และชื่อโดเมนของผู้ใช้เซิร์ฟเวอร์ปัจจุบัน

  domain.lan\jsmith
  <TableauApp>ชื่อของแอปพลิเคชัน TableauTableau Desktop Professional หรือ Tableau Server
  <TableauVersion>เวอร์ชันของแอปพลิเคชัน Tableau6100.11.0428.0300
  <WorkbookName>ชื่อของเวิร์กบุ๊ก โปรดทราบว่าวิธีนี้ใช้ได้กับแหล่งข้อมูลแบบฝังในเวิร์กบุ๊กเท่านั้นการวิเคราะห์ทางการเงิน

ตัวอย่างการกำหนดช่วงการค้นหาแสดงอยู่ด้านล่าง ตัวอย่างนี้จะส่งชื่อผู้ใช้สำหรับผู้ใช้เซิร์ฟเวอร์ปัจจุบัน

ApplicationName=<TableauApp>Version=<TableauVersion>ProxyUser=<ProxyUser>TableauMode=<TableauMode>

Tableau จะตรวจสอบคำสั่งเพื่อหาข้อผิดพลาดในขณะที่คุณพิมพ์ เมื่อถูกต้องแล้ว เครื่องหมายถูกสีเขียวจะปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของกล่องข้อความ

ใช้คำสั่ง SQL เริ่มต้น

เมื่อคุณเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Teradata คุณสามารถเลือกระบุคำสั่ง SQL ที่จะเรียกใช้ครั้งเดียวเมื่อมีการเชื่อมต่อได้ โปรดดูเรียกใช้ SQL เริ่มต้น เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มคำสั่งเหล่านี้ในการเชื่อมต่อของคุณ

หมายเหตุ: หาก Tableau ตรวจพบว่าไม่สามารถส่งเพย์โหลด SQL เริ่มต้นในการค้นหาเดียวได้ ระบบจะพยายามแยกการค้นหาออกเป็นหลายคำสั่งแยกกัน โดยที่แต่ละคำสั่งต้องลงท้ายด้วยเครื่องหมายอัฒภาคตามด้วยอักขระขึ้นบรรทัดใหม่ โดยไม่มีอักขระเพิ่มเติม (เช่น การเว้นวรรคเพิ่มเติม) แทรกอยู่ ข้อกำหนดนี้มีความสำคัญ เนื่องจากหากมีเครื่องหมายอัฒภาคอยู่ภายในคำสั่ง เช่น ภายในสัญพจน์สตริง การแยกคำสั่ง ณ จุดนั้นอาจไม่ปลอดภัย หากโค้ด SQL เริ่มต้นที่คุณระบุใน Tableau ส่งคืนข้อผิดพลาด และฐานข้อมูล Teradata นั้นถือว่า SQL เริ่มต้นถูกต้อง อาจเป็นไปได้ว่า Tableau แยกการค้นหาอย่างไม่ถูกต้อง หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ให้ลองจัดรูปแบบโค้ด SQL ใน Tableau ใหม่ด้วยตนเอง

 

ดูเพิ่มเติม

 

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ