บันทึกกิจกรรม

หากคุณมี Tableau Server พร้อมด้วย Advanced Management ระบบจะเขียนไฟล์บันทึกกิจกรรมลงในโฟลเดอร์บันทึก vizqlserver บนฮาร์ดไดรฟ์ในเครื่องสำหรับการวิเคราะห์และการตรวจสอบเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น ในโฟลเดอร์ %PROGRAMDATA%\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\logs\vizqlserver\ ให้ค้นหาไฟล์ชื่อcepp-canonical-events_*.log

ด้วยบันทึกกิจกรรม คุณจึงสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ดูข้อมูลเหตุการณ์โดยละเอียดสำหรับ Tableau Server

 • บันทึกข้อมูลการปฏิบัติตามข้อกำหนดและติดตามว่าใครกำลังทำอะไรบนเว็บไซต์ Tableau

 • ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ ซึ่งรวมถึง

  • การเพิ่มหรือนำผู้ใช้ออกจากกลุ่ม

  • การย้ายเนื้อหาจากโปรเจกต์หนึ่งไปยังโปรเจกต์อื่น

  • การเปลี่ยนแปลงสิทธิ์อย่างชัดแจ้งในเนื้อหา

  คุณสามารถติดตามเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ที่จำเป็นต่อการใช้บันทึกการควบคุมที่มีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อม Tableau ได้ การควบคุมเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อกรณีการใช้งานของการปฏิบัติตามข้อกำหนด

  เพิ่มข้อมูลที่ข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบและมุมมองผู้ดูแลระบบให้ไว้เพื่อติดตามกิจกรรมในเว็บไซต์และเมตริกการใช้งาน

  เหตุการณ์ทั้งหมดรวมการประทับเวลาและ ID ของผู้ดำเนินการที่ทำเหตุการณ์ หากเกี่ยวข้อง ระบบจะรวม ID ของเนื้อหาที่ได้รับผลกระทบไว้ในเหตุการณ์

  คุณสามารถใช้เครื่องมือ เช่น Splunk หรือ Amazon Cloudwatch เพื่อตรวจสอบบันทึกกิจกรรมได้ คุณสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการค้นหาฟิลด์ของบันทึกและตอบคำถามได้ เช่น

  • การดำเนินการ 10 รายการล่าสุดโดยผู้ใช้รายหนึ่งมีอะไรบ้าง

  • ใครคือผู้ทำเหตุการณ์คนล่าสุดในเนื้อหา

  • การดำเนินการล่าสุดที่เกิดขึ้นกับเนื้อหาคืออะไร

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ