กำหนดค่า SAML ด้วย Azure Active Directory

หากคุณได้กำหนดค่า Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) เป็นผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัว SAML (IdP) ของคุณ ให้ใช้ข้อมูลในหัวข้อนี้ร่วมกับเอกสารประกอบของ Azure AD เพื่อเพิ่ม Tableau Cloud ไปยังแอปพลิเคชันแบบลงชื่อเพียงครั้งเดียวของคุณ

หมายเหตุ: 

  • ขั้นตอนเหล่านี้จะแสดงแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม และอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อโดยที่เราไม่ทราบ หากขั้นตอนที่อธิบายไว้ที่นี่ไม่ตรงกับหน้าจอที่คุณเห็นในบัญชี IdP คุณสามารถใช้ขั้นตอนการกำหนดค่า SAML ทั่วไปและร่วมกับเอกสารประกอบของ IdP ได้
  • ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 เป็นต้นไป การตรวจสอบสิทธิ์หลายปัจจัย (MFA) ผ่านผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัว SAML SSO (IdP) ของคุณถือเป็นข้อกำหนดของ Tableau Cloud

ขั้นตอนที่ 1: เปิดการตั้งค่า SAML ของ Tableau Online

หากต้องการใช้ Azure AD กับ Tableau Cloud คุณต้องกำหนดค่าแอปพลิเคชันที่กำหนดเองในพอร์ทัลการจัดการ Azure AD สำหรับ ทาสก์คุณจะต้องใช้ข้อมูลจากการตั้งค่า SAML ของ Tableau Cloud

  1. เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ Tableau Cloud ของคุณในฐานะผู้ดูแลเว็บไซต์ แล้วเลือก การตั้งค่า > การรับรองสิทธิ์

  2. ในแท็บการตรวจสอบสิทธิ์ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเปิดใช้วิธีการตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มเติม จากนั้นเลือก SAML แล้วคลิกลูกศรดรอปดาวน์การกำหนดค่า (จำเป็น)

    ภาพหน้าจอของหน้าการตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์เว็บไซต์ Tableau Cloud

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่ม Tableau Cloud ไปยังแอปพลิเคชัน Azure AD

ตรวจสอบและทำตามขั้นตอนในบทความ Microsoft Azure ต่อไปนี้โดยใช้ข้อมูลจากหน้าการตั้งค่า SAML ของ Tableau Cloud

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ