อนุญาตการเชื่อมต่อโดยตรงกับข้อมูลที่โฮสต์บนแพลตฟอร์มระบบคลาวด์

หากคุณรักษาข้อมูลที่ใช้ SQL บนแพลตฟอร์มระบบคลาวด์ คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อโดยตรงกับข้อมูลนั้นเมื่อคุณเผยแพร่เวิร์กบุ๊กและแหล่งข้อมูลไปยัง Tableau Cloud ได้ เมื่อคุณใช้การเชื่อมต่อโดยตรง คุณไม่จำเป็นต้องเผยแพร่การแยกข้อมูลแบบคงที่ โดยคุณสามารถกำหนดวิธีทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันผ่านการเชื่อมต่อแบบสดหรือด้วยการรีเฟรชการแยกข้อมูลตามกำหนดเวลาได้ ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลเบื้องหลัง นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดให้ผู้ใช้ระบุข้อมูลเข้าสู่ระบบสำหรับการเข้าถึงข้อมูลเมื่อพวกเขาเปิดมุมมองที่เชื่อมต่อกับเนื้อหาได้อีกด้วย

หมายเหตุ: Tableau Cloud รองรับเฉพาะการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่โฮสต์บนแพลตฟอร์มระบบคลาวด์สาธารณะเท่านั้น

เปิดใช้งานการเชื่อมต่อที่เข้ารหัส

การเข้ารหัสการเชื่อมต่อโดยใช้ SSL เป็นตัวเลือกสำหรับแหล่งข้อมูลพื้นฐาน คุณสามารถเปิดใช้งานการเข้ารหัส SSL สำหรับการเชื่อมต่อกับข้อมูล SQL ที่โฮสต์ได้เมื่อคุณสร้างการเชื่อมต่อใน Tableau Desktop ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อที่เข้ารหัส

เคล็ดลับ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Tableau Cloud อยู่ในรายการที่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการข้อมูลของคุณ (รายการที่อนุญาต)

 1. ใน Tableau Desktop ให้เชื่อมต่อกับข้อมูล

 2. ในกล่องโต้ตอบ “การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์” ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย “ต้องใช้ SSL

 3. สำหรับ PostgreSQL การเชื่อมต่อที่เข้ากันได้กับเซิร์ฟเวอร์ SQL และการเชื่อมต่ออื่นๆ ที่ไม่มีตัวเลือกในการฝังใบรับรองในแหล่งข้อมูล ให้คลิกตกลงเพื่อเสร็จสิ้น

  สำหรับการเชื่อมต่อที่เข้ากันได้ ข้อความที่เชื่อมโยงจะปรากฏภายใต้ช่องทำเครื่องหมายต้องใช้ SSL ซึ่งเป็นการระบุว่าคุณสามารถระบุไฟล์ใบรับรองอื่นที่จะใช้ได้ เช่น ใบรับรองที่ลงนามด้วยตนเอง

 4. (ไม่บังคับ) ใช้ใบรับรองที่ลงนามด้วยตนเองหรือใบรับรองอื่นเพื่อเชื่อมต่อกับข้อมูลนี้ผ่าน SSL

  1. เลือกข้อความในลิงก์ที่ปรากฏขึ้น

  2. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดค่าและใช้ใบรับรอง SSL ให้ระบุไฟล์ .pem ของใบรับรอง

   ตัวอย่างเช่น สำหรับการเชื่อมต่อ MySQL กับข้อมูลที่โฮสต์บน Amazon RDS คุณสามารถชี้ไปที่ไฟล์ใบรับรองที่ลงนามด้วยตนเองของ Amazon ได้ที่ที่อยู่นี้

ใบรับรองที่ไม่น่าเชื่อถือ

หากคุณใช้ใบรับรองที่ Tableau Cloud ไม่เชื่อถือ เช่น ใบรับรองที่ลงนามด้วยตนเอง หรือใบรับรองที่ลงนามโดย CA ภายในของบริษัท คุณอาจมีปัญหาในการเชื่อมต่อจาก Tableau Cloud ลองใช้วิธีแก้ปัญหาข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

 • หากตัวเชื่อมต่อของคุณอนุญาตให้ฝังใบรับรองที่กำหนดเอง ให้ใช้ใบรับรองนั้น นี่คือวิธีแก้ปัญหาที่อธิบายไว้ข้างต้น
 • รับใบรับรองใหม่สำหรับฐานข้อมูลของคุณซึ่งลงนามโดย CA สาธารณะที่เชื่อถือได้
 • ใช้ Tableau Bridge ซึ่งเป็นพร็อกซีการเชื่อมต่อของ Tableau คุณสามารถกำหนดค่าใบรับรองของคุณให้มีความน่าเชื่อถือบนเครื่องที่เรียกใช้ Bridge ได้โดยใช้ไฟล์ TDC, ไฟล์พร็อพเพอร์ตี้ หรือโดยการติดตั้งใบรับรองของคุณใน Windows System Trust Store

ตัวเชื่อมต่อที่รองรับ

โปรดดูแท็บ "Tableau Cloud" ในหัวข้อ Creators: เชื่อมต่อกับข้อมูลบนเว็บ สำหรับรายการตัวเชื่อมต่อที่รองรับ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ที่ตัวเชื่อมต่อรองรับ โปรดดูหัวข้อเกี่ยวกับตัวเชื่อมต่อในส่วน ตัวเชื่อมต่อที่รองรับ ของความช่วยเหลือสำหรับผู้ใช้ Tableau

หมายเหตุ: Tableau Prep Conductor ไม่รองรับตัวเชื่อมต่อบางรายการในรายการนี้ หากต้องการดูรายการตัวเชื่อมต่อที่รองรับ ให้เปิด Tableau Prep Builder แล้วขยายแผงเชื่อมต่อ

ดูเพิ่มเติม

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ