สิทธิ์

สิทธิ์จะกำหนดวิธีที่ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับเนื้อหา เช่น เวิร์กบุ๊กและแหล่งข้อมูล สิทธิ์จะตั้งค่าได้ในกล่องโต้ตอบสิทธิ์ หรือผ่านทาง REST API(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบ กฎการอนุญาตจะกำหนดค่าความสามารถสำหรับกลุ่มหรือผู้ใช้ ด้านล่าง ตารางสิทธิ์จะแสดงสิทธิ์ที่มีผลต่อผู้ใช้

กล่องโต้ตอบสิทธิ์ของโครงการที่แสดงแท็บเวิร์กบุ๊ก

มีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกันมากมายที่กล่าวถึงวิธีคิด ตั้งค่า และจัดการสิทธิ์อนุญาต หัวข้อหลักได้แก่

 • หัวข้อนี้ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐาน วิธีการตั้งค่ากฎของสิทธิ์สำหรับโครงการและเนื้อหาอื่นๆ และการพิจารณาสิทธิ์สำหรับสถานการณ์เฉพาะ
 • ความสามารถและเทมเพลตสิทธิ์ ซึ่งครอบคลุมรายละเอียดความสามารถต่างๆ ที่ใช้สร้างกฎของสิทธิ์
 • จัดการสิทธิ์ด้วยโปรเจกต์ ซึ่งครอบคลุมถึงการใช้โครงการต่างๆ เพื่อจัดการสิทธิ์ รวมถึงโครงการที่ซ้อนและล็อกจะกระทบต่อสิทธิ์อย่างไร
 • สิทธิ์ที่มีผล ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีประเมินกฎของสิทธิ์และวิธีกำหนดสิทธิ์ขั้นสุดท้าย
 • สิทธิ์ บทบาทในไซต์ และใบอนุญาต ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีที่สิทธิ์จะโต้ตอบกับบทบาทในไซต์และสิทธิ์อนุญาต เพื่อกำหนดสิ่งที่ผู้ใช้สามารถทำได้บนไซต์

นอกจากนี้ หาก การจัดการข้อมูล ได้รับสิทธิ์อนุญาต สิทธิ์สำหรับสินทรัพย์ภายนอกก็จะต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติม หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูจัดการสิทธิ์สำหรับเนื้อหาภายนอก

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิ์

โครงการและกลุ่ม

ไซต์ของ Tableau ใช้โครงการเพื่อจัดระเบียบเนื้อหา และใช้กลุ่มเพื่อจัดระเบียบผู้ใช้ การจัดการสิทธิ์จะง่ายขึ้นเมื่อกฎของสิทธิ์มีดังนี้

 • กำหนดไว้ที่ระดับโครงการแทนที่เนื้อหาแต่ละส่วน
 • กำหนดสำหรับกลุ่มแทนที่บุคคล

สามารถกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้ กลุ่ม โปรเจ็กต์ หรือเนื้อหาที่มีอยู่แล้วเท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ใช้และกลุ่ม การสร้างโครงการและการเผยแพร่เนื้อหา โปรดดู จัดการผู้ใช้และกลุ่ม ใช้โปรเจกต์เพื่อจัดการการเข้าถึงเนื้อหา และเผยแพร่แหล่งข้อมูลและเวิร์กบุ๊ก(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ความสามารถและกฎของสิทธิ์ 

กฎจะสร้างขึ้นจากความสามารถ ซึ่งก็คือความสามารถในการดำเนินการสิ่งต่างๆ อาทิ ดูเนื้อหา แก้ไขเว็บ ดาวน์โหลดแหล่งข้อมูล หรือลบเนื้อหา กฎของสิทธิ์จะกำหนดความสามารถที่ได้รับอนุญาตหรือถูกปฏิเสธแก่ผู้ใช้หรือกลุ่มในเนื้อหาแต่ละส่วน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทมเพลตความสามารถและกฎของสิทธิ์ โปรดดู ความสามารถและเทมเพลตสิทธิ์

หมายเหตุ: เมื่อพูดถึงสิทธิ์โดยทั่วไป เป็นเรื่องปกติที่จะเห็นวลีเช่น “ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ในการลบสิทธิ์” ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายในบริบทกว้างๆ แต่เมื่อใช้สิทธิ์ในระดับเทคนิคเช่นในบทความนี้ การพูดว่า "ความสามารถในการลบ" จะแม่นยำกว่า ในหัวข้อนี้ เราจะใช้คำว่าความสามารถที่แม่นยำมากกว่า แต่คุณควรระวังว่าคุณอาจเห็นคำว่าสิทธิ์ในที่อื่น

กล่องโต้ตอบสิทธิ์ที่แสดงกฎของสิทธิ์หลายข้อที่อนุญาต ปฏิเสธ หรือไม่ระบุความสามารถบางอย่าง

หากต้องการรายละเอียดของไอคอนความสามารถและความหมาย โปรดดู ความสามารถและเทมเพลตสิทธิ์

การทำงานร่วมกันระหว่างระดับสิทธิ์อนุญาต บทบาทในไซต์ และกฎของสิทธิ์หลายข้อที่อาจมีจะส่งผลต่อการตัดสินขั้นสุดท้ายว่าผู้ใช้สามารถหรือไม่สามารถทำอะไรได้บ้าง สำหรับผู้ใช้แต่ละราย ขั้นตอนนี้จะกลายเป็นสิทธิ์ที่มีผล. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสิทธิ์ที่มีผล งานบางอย่าง เช่น การสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่จากเบราว์เซอร์ (การเขียนเว็บ) หรือการย้ายเนื้อหา อาจจะต้องเจาะจงกำหนดค่าของความสามารถหลายอย่าง แทนการให้สิทธิ์ความสามารถเดียว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การกำหนดสิทธิ์สำหรับสถานการณ์เฉพาะ

กำหนดสิทธิ์

การตั้งค่ากฎของสิทธิ์จะแตกต่างกันที่ระดับโครงการที่ระดับเนื้อหา หรือเมื่อเผยแพร่เนื้อหาจาก Tableau Desktop

หมายเหตุ: วลี “สิทธิ์ของโปรเจ็กต์” มี 2 ความหมาย มีความสามารถสิทธิ์สำหรับตัวโครงการเอง คือการดูและเผยแพร่ ซึ่งจะควบคุมวิธีที่ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับโครงการ และยังมีแนวคิดของกฎของสิทธิ์ในระดับโครงการสำหรับเนื้อหาประเภทอื่นๆ ในบทความนี้ “สิทธิ์ระดับโปรเจ็กต์” หมายถึงกฎของสิทธิ์สำหรับเวิร์กบุ๊ก แหล่งข้อมูล และเนื้อหาอื่นๆ ที่มีการกำหนดค่าในกล่องโต้ตอบสิทธิ์สำหรับโปรเจ็กต์ ซึ่งตรงกันข้ามกับกฎการอนุญาต "ระดับเนื้อหา" ที่สามารถกำหนดให้กับสมุดงาน แหล่งข้อมูล ฯลฯ

สำหรับผู้ดูแลระบบ เจ้าของโครงการและหัวหน้าโครงการ

หากต้องการกำหนดสิทธิ์ที่ระดับโครงการ:

 1. ไปที่โครงการ
 2. เปิดเมนูการดำเนินการ (...) และคลิกสิทธิ์

  เมนูการดำเนินการ

  กล่องโต้ตอบสิทธิ์จะเปิดขึ้น กล่องโต้ตอบนี้มีสองส่วนหลัก: กฎของสิทธิ์ที่ด้านบนและตารางกริดของสิทธิ์ที่มีผลบังคับใช้ด้านล่าง เนื้อหาแต่ละประเภทจะมีแท็บ ภาพด้านล่างจะแสดงแท็บเวิร์กบุ๊ก

  กล่องโต้ตอบสิทธิ์ของโครงการที่แสดงแท็บเวิร์กบุ๊ก

  เมื่อเลือกแถวที่ด้านบน ระบบจะเติมข้อมูลในตารางกริดของสิทธิ์ที่มีผลบังคับใช้ ใช้สิ่งนี้เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ การวางเมาส์เหนือบริเวณนั้นจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่อนุญาตหรือปฏิเสธความสามารถสำหรับผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจง

 3. หากต้องการแก้ไขกฎการอนุญาตที่มีอยู่ เลือกแท็บที่เหมาะสมสำหรับชนิดเนื้อหานั้นและคลิกความสามารถ
 4. หากต้องการสร้างกฎใหม่ ให้คลิก + เพิ่มกฎของกลุ่ม/ผู้ใช้ แล้วเริ่มพิมพ์เพื่อค้นหากลุ่มหรือผู้ใช้ สำหรับแต่ละแท็บ ให้เลือกเทมเพลตที่มีอยู่จากช่องรายการดรอปดาวน์หรือสร้างกฎที่กำหนดเองโดยการคลิกความสามารถ
 5. การคลิกครั้งเดียวจะตั้งค่าความสามารถเป็นอนุญาต การคลิกสองครั้งจะตั้งค่าความสามารถเป็นปฏิเสธ และการคลิกครั้งที่สามจะล้างการเลือก (ไม่ระบุ)

 6. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกบันทึก
  • หากเลือกเทมเพลต “ไม่มี” ปุ่มจะแสดงข้อความ “ลบกฎ”

กำหนดสิทธิ์ให้ประเภทเนื้อหาทั้งหมด

โปรดทราบว่ากล่องโต้ตอบสิทธิ์สำหรับโครงการจะมีแท็บสำหรับเนื้อหาแต่ละประเภท คุณต้องกำหนดสิทธิ์ให้เนื้อหาแต่ละประเภทที่ระดับโครงการมิฉะนั้นผู้ใช้จะถูกปฏิเสธการเข้าถึงเนื้อหาประเภทนั้น ระบบจะให้สิทธิ์ความสามารถให้กับผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนเท่านั้น การปล่อยให้ความสามารถเป็น "ไม่ระบุ" จะส่งผลให้ความสามารถนั้นถูกปฏิเสธ

เคล็ดลับ: ทุกครั้งที่คุณสร้างกฎของสิทธิ์ที่ระดับโครงการโปรดตรวจสอบว่าคุณได้ดูแท็บประเภทเนื้อหาทั้งหมด

กำหนดการตั้งค่าสิทธิ์ของเนื้อหา

กฎของสิทธิ์ที่ตั้งค่าไว้ที่ระดับโครงการทำหน้าที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับเนื้อหาที่บันทึกไว้ในโครงการนั้นและโครงการใดๆ ที่ซ้อนกันที่มี ระบุว่ากฎตามค่าเริ่มต้นระดับโปรเจ็กต์เหล่านี้มีความสม่ำเสมอต่อเนื่องหรือสามารถแก้ไขได้โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสิทธิ์ของเนื้อหา การตั้งค่านี้สามารถกำหนดค่าได้สองวิธี ได้แก่ล็อก หรือสามารถปรับแต่งได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูล็อกสิทธิ์สำหรับเนื้อหา

สำหรับผู้ดูแลระบบ หัวหน้าโครงการ และเจ้าของเนื้อหา

หากสามารถปรับแต่งสิทธิ์สำหรับเนื้อหาของโปรเจ็กต์ได้ ระบบจะสามารถแก้ไขสิทธิ์สำหรับเนื้อหาแต่ละรายการได้ ข้อมูลด้านล่างนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในโปรเจ็กต์ที่ล็อก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูล็อกสิทธิ์สำหรับเนื้อหา

เคล็ดลับ: แม้ว่าจะสามารถกำหนดสิทธิ์สำหรับเนื้อหาแต่ละรายการในโปรเจ็กต์ที่ปรับแต่งได้ เราขอแนะนำให้จัดการสิทธิ์ในระดับโปรเจ็กต์

กำหนดสิทธิ์ในเนื้อหา

 1. ไปยังเนื้อหา (เช่น เวิร์กบุ๊ก แหล่งข้อมูล หรือโฟลว์)
 2. เปิดเมนูการดำเนินการ (...) และคลิกสิทธิ์

  เมนูการดำเนินการ

  กล่องโต้ตอบสิทธิ์จะเปิดขึ้น กล่องโต้ตอบนี้มีสองส่วนหลัก: กฎของสิทธิ์ที่ด้านบนและตารางกริดของสิทธิ์ที่มีผลบังคับใช้ด้านล่าง (โปรดสังเกตว่าไม่มีแท็บอยู่ด้านบน กล่องโต้ตอบสิทธิ์ระดับเนื้อหาไม่มีแท็บ)

  กล่องโต้ตอบการสิทธิ์ระดับเวิร์กบุ๊กที่แสดงกฎของสิทธิ์และการอนุญาตที่มีผล

  เมื่อเลือกแถวที่ด้านบน ระบบจะเติมข้อมูลในตารางกริดของสิทธิ์ที่มีผลบังคับใช้ ใช้สิ่งนี้เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ การวางเมาส์เหนือช่องความสามารถจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่อนุญาตหรือปฏิเสธความสามารถสำหรับผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจง

 3. หากต้องการแก้ไขกฎของสิทธิ์ที่มี ให้คลิกที่ความสามารถ
 4. หากต้องการสร้างกฎใหม่ ให้คลิก + เพิ่มกฎของกลุ่ม/ผู้ใช้ แล้วเริ่มพิมพ์เพื่อค้นหากลุ่มหรือผู้ใช้ เลือกเทมเพลตที่มีอยู่จากดรอปดาวน์หรือสร้างกฎที่กำหนดเองโดยคลิกที่ความสามารถ
 5. การคลิกครั้งเดียวจะตั้งค่าความสามารถเป็นอนุญาต การคลิกสองครั้งจะตั้งค่าความสามารถเป็นปฏิเสธ และการคลิกครั้งที่สามจะล้างการเลือก (ไม่ระบุ)

 6. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกบันทึก
  • หากเลือกเทมเพลต “ไม่มี” ปุ่มจะแสดงข้อความ “ลบกฎ”

กำหนดสิทธิ์ในมุมมอง

เคล็ดลับ: แม้ว่าการกำหนดสิทธิ์ระดับมุมมองภายในเวิร์กบุ๊กจะเป็นไปได้ แต่เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้จัดการสิทธิ์ในระดับโครงการ (หรือเวิร์กบุ๊ก หากจำเป็น)

หากเวิร์กบุ๊กเผยแพร่โดยทำเครื่องหมายแสดงชีตเป็นแท็บ มุมมองในเวิร์กบุ๊กจะสืบทอดสิทธิ์ทั้งหมดที่กำหนดไว้สำหรับเวิร์กบุ๊กนั้น กล่องโต้ตอบสิทธิ์สำหรับมุมมองจะเป็น “อ่านเท่านั้น”

ในบางสถานการณ์ การกำหนดสิทธิ์ในมุมมองโดยอิสระจากเวิร์กบุ๊กที่มีอยู่อาจมีประโยชน์ หากเผยแพร่เวิร์กบุ๊กโดยไม่ได้ทำเครื่องหมายแสดงชีตเป็นแท็บ (ซ่อนแท็บชีตเอาไว้) มุมมองจะเริ่มพร้อมสิทธิ์สำหรับเวิร์กบุ๊ก แต่จะเป็นอิสระหลังจากนั้น และสามารถตั้งค่าได้อย่างอิสระ ดังนั้นโปรดทราบว่า หากมีการแก้ไขกฎของสิทธิ์สำหรับเวิร์กบุ๊ก การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะไม่มีผลกับมุมมอง และจะต้องได้รับการจัดการกับสิทธิ์ของแต่ละมุมมองแยกกัน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู แสดงหรือซ่อนแท็บชีต

สำหรับผู้เผยแพร่เนื้อหา

หากสามารถปรับแต่งสิทธิ์ในเนื้อหาของโปรเจ็กต์ได้ คุณจะสามารถตั้งค่าสิทธิ์สำหรับเนื้อหาแต่ละรายการได้เมื่อเผยแพร่จาก Tableau Desktop ข้อมูลด้านล่างไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในโปรเจ็กต์ที่ล็อก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูล็อกสิทธิ์สำหรับเนื้อหา

เคล็ดลับ: แม้ว่าจะสามารถกำหนดสิทธิ์สำหรับเนื้อหาแต่ละรายการในโปรเจ็กต์ที่ปรับแต่งได้ เราขอแนะนำให้จัดการสิทธิ์ในระดับโปรเจ็กต์

 1. จากกล่องโต้ตอบการเผยแพร่ คลิกลิงก์ “แก้ไข” สำหรับสิทธิ์
  หากไม่สามารถคลิกลิงก์ “แก้ไข” ได้ สิทธิ์จะถูกล็อกสำหรับโครงการและจะไม่สามารถแก้ไขได้ ยกเว้นจะแก้ไขโดยเจ้าของโครงการ หัวหน้าโครงการ หรือผู้ดูแลระบบ
 2. กล่องโต้ตอบ “เพิ่ม/แก้ไขสิทธิ์” จะแสดงกฎของสิทธิ์ที่มี คลิกเพิ่มเพื่อเพิ่มกฎของสิทธิ์ หรือแก้ไขเพื่อแก้ไขกฎของสิทธิ์ที่มีอยู่
  1. เลือกกลุ่มหรือผู้ใช้จากแผงด้านซ้าย คุณสามารถขยายกลุ่มเพื่อดูผู้ใช้ในกลุ่มได้
  2. ใช้ตัวเลือกทางด้านขวาเพื่อเลือกเทมเพลตที่มี หรือใช้ปุ่มวิทยุเพื่อสร้างกฎที่กำหนดเอง

  กล่องโต้ตอบ “เพิ่ม/แก้ไขสิทธิ์” จะปรากฏขึ้นเมื่อเผยแพร่จาก Tableau Desktop

  โปรดทราบว่าสิทธิ์ที่มีผลจะไม่สามารถตรวจสอบได้จากกล่องโต้ตอบการเผยแพร่

 3. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกตกลง และเผยแพร่ต่อ

หมายเหตุ: ไม่สามารถกำหนดสิทธิ์ได้เมื่อเผยแพร่โฟลว์จาก Tableau Prep Builder หากต้องการกำหนดสิทธิ์ในโฟลว์ โปรดดู ขั้นตอนสำหรับสิทธิ์ระดับโครงการหรือสิทธิ์ระดับเนื้อหา

ล้างกลุ่มผู้ใช้ทั้งหมด

ตามค่าเริ่มต้น ระบบจะเพิ่มผู้ใช้ทั้งหมดเข้าในกลุ่ม “ผู้ใช้ทั้งหมด” ที่มีสิทธิ์พื้นฐานสำหรับเนื้อหา หากต้องการเริ่มต้นด้วยสเลทที่สะอาดเมื่อสร้างกฎของสิทธิ์ของคุณเอง เราขอแนะนำให้คุณลบกฎทั้งหมดหรือแก้ไขกฎสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดเพื่อลบสิทธิ์ใดๆ (ตั้งค่าเทมเพลตบทบาทของสิทธิ์เป็น “ไม่มี”) ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความคลุมเครือโดยการลดจำนวนกฎที่มีผลกับผู้ใช้ที่กำหนด และทำให้เข้าใจสิทธิ์ที่มีผลได้ง่ายยิ่งขึ้น

การกำหนดสิทธิ์สำหรับสถานการณ์เฉพาะ

การดำเนินการบางอย่างต้องใช้ความสามารถของสิทธิ์และบทบาทในไซต์ร่วมกัน ด้านล่างนี้เป็นสถานการณ์ทั่วไปบางส่วน รวมถึงการกำหนดค่าสิทธิ์ที่จำเป็น

การบันทึก การเผยแพร่ และการเขียนทับ

ในบริบทของสิทธิ์ การบันทึกคือการเผยแพร่เป็นหลัก เช่น ความสามารถในการเขียนทับและบันทึกสำเนาจะสามารถมอบหมายให้กับผู้ใช้ที่มีบทบาทในไซต์ที่อนุญาตการเผยแพร่เท่านั้น อาทิ ผู้ดูแลระบบ, Creator หรือ Explorer (สามารถเผยแพร่ได้) บทบาทในไซต์ของ Explorer หรือ Viewer จะไม่สามารถเผยแพร่ เขียนทับ หรือบันทึกสำเนาได้

 • ความสามารถในการเผยแพร่ของโครงการจะช่วยให้ผู้ใช้เผยแพร่เนื้อหาไปที่โครงการได้
 • ความสามารถในการเขียนทับจะช่วยให้ผู้ใช้บันทึกทับเนื้อหาที่มีได้ เมื่อบันทึกทับเนื้อหา ผู้ใช้จะกลายเป็นเจ้าของเนื้อหานั้น ความสามารถในการเขียนทับยังอนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขส่วนย่อยของเนื้อหาที่มีได้ เช่น คำอธิบายสำหรับเมตริกหรือคำพ้องความหมายสำหรับบทบาทข้อมูล การแก้ไขเนื้อหาที่มีอยู่ด้วยวิธีนี้จะไม่เปลี่ยนเจ้าของเนื้อหา
 • ความสามารถในการบันทึกสำเนาจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกสำเนาใหม่ของเนื้อหาได้ ซึ่งโดยปกติจะทำร่วมกับการเขียนเว็บและหมายความว่าผู้ใช้จะสามารถบันทึกการแก้ไขของตนได้

คุณจำเป็นต้องทราบว่าผู้ใช้ไม่สามารถเลือก “บันทึก” หรือ “บันทึกเป็น” กับเนื้อหาได้นอกจากจะมีความสามารถในการเผยแพร่อย่างน้อยหนึ่งโปรเจ็กต์ เพราะจะต้องเผยแพร่เนื้อหาทั้งหมดไปที่โปรเจ็กต์ หากไม่มีความสามารถในการเผยแพร่ที่ระดับโครงการ จะไม่สามารถเผยแพร่เนื้อหาได้

ในการแก้ไขเว็บ ตัวเลือกบันทึกในเมนูไฟล์จะปรากฏให้เจ้าของเนื้อหาเห็นเท่านั้น หากผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของมีความสามารถในการเขียนทับ (ที่อนุญาตให้ผู้ใช้รายนั้นบันทึกเนื้อหา) ผู้ใช้รายนั้นจะต้องเลือกไฟล์ > บันทึกเป็น และตั้งชื่อเวิร์กบุ๊กให้เป็นชื่อเดิม จะมีข้อความแจ้งว่ากำลังจะเขียนทับเนื้อหาที่มี โดยที่สามารถเขียนทับได้ ในทางกลับกัน ผู้ใช้ที่มีแค่ความสามารถในการบันทึกสำเนาที่พยายามใช้ชื่อเดียวกัน จะได้รับข้อผิดพลาดที่ระบุว่าพวกเขาไม่มีสิทธิ์เขียนทับเนื้อหาที่มี

หากผู้ใช้ที่ไม่ใช่เจ้าของเนื้อหาเขียนทับเนื้อหา พวกเขาจะกลายเป็นเจ้าของพร้อมได้รับสิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ระบบจะพิจารณาการเข้าถึงเนื้อหาโดยเจ้าของเดิมจากสิทธิ์ในฐานะผู้ใช้มากกว่าเจ้าของ

หมายเหตุ: ดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊ก/บันทึกสำเนาเป็นความสามารถร่วมกันสำหรับเวิร์กบุ๊ก คุณสามารถกำหนดความสามารถนี้ให้กับ Explorer ได้ แต่จะได้สิทธิ์แค่การดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊ก ไม่สามารถบันทึกสำเนาได้ การกำหนดความสามารถของบทบาทในไซต์ Explorer (สามารถเผยแพร่ได้), Creator หรือผู้ดูแลระบบ จะทำให้สามารถดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊กและบันทึกสำเนาได้

การแก้ไขเว็บและการเขียนเว็บ

การแก้ไขเว็บและการเขียนเว็บทำให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขหรือสร้างเวิร์กบุ๊กได้โดยตรงในเบราว์เซอร์

เราเรียกความสามารถของสิทธิ์ว่าแก้ไขเว็บและเรียกการตั้งค่าไซต์เรียกว่าการเขียนเว็บ ส่วนนี้เรียกการดำเนินการแก้ไขหรือเผยแพร่บนเว็บว่าเป็นการเขียนเว็บ

มีข้อกำหนดหลายประการในการเปิดใช้ฟังก์ชันนี้

 • บทบาทในไซต์ของผู้ใช้: ผู้ใช้ต้องมีบทบาทที่เหมาะสมในไซต์
  • Viewer จะไม่สามารถแก้ไขเว็บได้
  • Explorers สามารถรับสิทธิ์ความสามารถในการแก้ไขเว็บได้ แต่จะไม่สามารถเผยแพร่ได้ โดยทั่วไป พวกเขาสามารถใช้การแก้ไขเว็บเพื่อตอบคำถามเชิงลึกตามเนื้อหาที่มีอยู่ได้ทันที แต่จะไม่สามารถบันทึกการแก้ไขได้
  • Explorers (สามารถเผยแพร่ได้) หรือ Explorers ที่ผู้ดูแลระบบของไซต์จะสามารถเผยแพร่ได้ แต่จะใช้ได้เฉพาะข้อมูลที่เผยแพร่ไปที่ไซต์เท่านั้น
  • Creator, Creators ที่เป็นผู้ดูแลระบบของไซต์ และผู้ดูแลระบบของเซิร์ฟเวอร์จะสามารถเผยแพร่และสร้างแหล่งข้อมูลได้
 • ความสามารถของสิทธิ์: ผู้ใช้ต้องมีความสามารถของสิทธิ์ที่จำเป็นตามการทำงานที่ต้องการ

การตั้งค่าความสามารถของสิทธิ์ที่จำเป็น

การทำงานที่ต้องการบทบาทต่ำสุดในไซต์ แก้ไขเว็บ ดาวน์โหลด/บันทึกสำเนา เขียนทับ (เวิร์กบุ๊ก) เผยแพร่ (โครงการ) เชื่อมต่อ (แหล่งข้อมูล)
เขียนเว็บโดยไม่สามารถบันทึกExplorer อนุญาต ปฏิเสธ ปฏิเสธไม่บังคับ อนุญาต
เขียนเว็บและบันทึกเป็นเนื้อหาใหม่Explorer (สามารถเผยแพร่ได้) อนุญาต อนุญาต ปฏิเสธ อนุญาต อนุญาต
เขียนเว็บและบันทึก (เขียนทับ) เนื้อหาExplorer (สามารถเผยแพร่ได้) อนุญาต อนุญาต อนุญาต อนุญาต อนุญาต
เขียนเว็บโดยใช้ข้อมูลใหม่และบันทึกเนื้อหาใหม่Creator อนุญาตไม่บังคับไม่บังคับ อนุญาตไม่บังคับ

“ไม่บังคับ” หมายถึงความสามารถนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ต้องการ

การเข้าถึงข้อมูลสำหรับแหล่งข้อมูล Tableau ที่เผยแพร่

แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ไปยังไซต์ Tableau อาจมีการตรวจสอบสิทธิ์แบบเนทีฟภายในสภาพแวดล้อมของ Tableau

เมื่อเผยแพร่แหล่งข้อมูลไปยังไซต์ Tableau ผู้เผยแพร่สามารถเลือกวิธีตั้งค่าข้อมูลเข้าสู่ระบบสำหรับการเข้าถึงข้อมูลที่คุณเผยแพร่ ซึ่งระบุวิธีจัดการข้อมูลเข้าสู่ระบบของแหล่งข้อมูล (เช่น กำหนดให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลหรือป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบสำหรับ Google ชีต) การตรวจสอบสิทธิ์นี้จะใช้เทคโนโลยีที่เก็บข้อมูลไว้ในการควบคุม ซึ่งสามารถฝังได้เมื่อมีการเผยแพร่แหล่งข้อมูล หรือผู้เผยแพร่แหล่งข้อมูลสามารถเลือกให้แจ้งผู้ใช้ระบุข้อมูลเข้าสู่ระบบของตนกับแหล่งข้อมูลได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เผยแพร่แหล่งข้อมูล

นอกจากนี้ยังมีความสามารถของแหล่งข้อมูลที่อนุญาตหรือปฏิเสธไม่ให้ผู้ใช้ดู (ดู) และเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ (เชื่อมต่อ) ในบริบทของ Tableau ความสามารถเหล่านี้จะได้รับการตั้งค่าเหมือนกับสิทธิ์อื่นๆ ใน Tableau

เมื่อมีการเผยแพร่เวิร์กบุ๊กที่ใช้แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้เขียนสามารถควบคุมวิธีการทำงานของการตรวจสอบสิทธิ์ Tableau สำหรับผู้ที่ใช้เวิร์กบุ๊กนั้น ผู้เขียนจะตั้งค่าการเข้าถึงของเวิร์กบุ๊กให้กับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ ไม่ว่าจะเป็นฝังรหัสผ่าน (โดยใช้การเข้าถึง “เชื่อมต่อ” ของผู้เขียนกับแหล่งข้อมูล) หรือแจ้งผู้ใช้ (โดยใช้การเข้าถึง “เชื่อมต่อ” ของบุคคลที่ดูเวิร์กบุ๊ก) ซึ่งอาจต้องตรวจสอบสิทธิ์ของแหล่งข้อมูลเช่นกัน

 • เมื่อตั้งเวิร์กบุ๊กเป็นฝังรหัสผ่าน ทุกคนที่ดูเวิร์กบุ๊กจะเห็นข้อมูลตามสิทธิ์ของผู้เขียนในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
 • หากตั้งเวิร์กบุ๊กเป็นแจ้งผู้ใช้ ระบบจะตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงที่ควบคุมโดย Tableau สำหรับแหล่งข้อมูล ผู้ที่ใช้เวิร์กบุ๊กต้องมีความสามารถในการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่เพื่อดูข้อมูล หากตั้งแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่เป็นแจ้งผู้ใช้ ผู้ที่ดูจะต้องป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบของแหล่งข้อมูลด้วย
การตรวจสอบสิทธิ์เวิร์กบุ๊กในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์แหล่งข้อมูลในการเข้าถึงข้อมูลวิธีการประเมินการเข้าถึงข้อมูลสำหรับผู้ที่ใช้เวิร์กบุ๊ก
ฝังรหัสผ่านฝังรหัสผ่านผู้ใช้จะเห็นข้อมูลเหมือนกับว่าเป็นผู้เขียนเวิร์กบุ๊ก
ฝังรหัสผ่านแจ้งผู้ใช้ผู้ใช้จะเห็นข้อมูลเหมือนกับว่าเป็นผู้เขียนเวิร์กบุ๊ก (ผู้เขียนจะได้รับแจ้งการตรวจสอบสิทธิ์แหล่งข้อมูล ไม่ใช่ผู้ใช้)
แจ้งผู้ใช้ฝังรหัสผ่านผู้ใช้ต้องมีความสามารถในการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่
แจ้งผู้ใช้แจ้งผู้ใช้ผู้ใช้ต้องมีความสามารถในการเชื่อมต่อของกับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ และจะได้รับแจ้งให้ระบุข้อมูลเข้าสู่ระบบกับข้อมูลเบื้องหลัง

โปรดทราบว่ามีผลกับการใช้เวิร์กบุ๊ก ไม่ใช่การแก้ไขเว็บ หากต้องการแก้ไขเว็บ ผู้ใช้ต้องมีความสามารถในการเชื่อมต่อ

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการฝังรหัสผ่านเมื่อคุณเผยแพร่เนื้อหาของ Tableau เช่น แหล่งข้อมูลหรือเวิร์กบุ๊กที่ใช้การเชื่อมต่อเสมือน โปรดดูการเชื่อมต่อเสมือน(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Tableau Server

ย้ายเนื้อหา

หากต้องการย้ายรายการ ให้เปิดเมนูการดำเนินการ (...) แล้วคลิกย้าย เลือกโปรเจ็กต์ใหม่สำหรับรายการ จากนั้นคลิกย้ายเนื้อหา หากไม่สามารถย้ายได้หรือไม่มีโปรเจ็กต์ปลายทาง ให้ตรวจสอบว่าการย้ายตรงตามเงื่อนไขที่เหมาะสมดังนี้

 • ผู้ดูแลระบบสามารถย้ายเนื้อหาและโปรเจ็กต์ไปยังตำแหน่งใดก็ได้เสมอ
 • หัวหน้าโปรเจ็กต์และเจ้าของโปรเจ็กต์จะสามารถย้ายเนื้อหาและโปรเจ็กต์ที่ซ้อนกันระหว่างโปรเจ็กต์ของตนได้
  • โปรดทราบว่าผู้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบจะไม่สามารถย้ายโครงการให้เป็นโครงการระดับบนสุดได้
 • ผู้ใช้รายอื่นจะสามารถย้ายเนื้อหาได้ หากตรงตามข้อกำหนดทั้งสามต่อไปนี้
  • มีบทบาทในไซต์เป็น Creator หรือ Explorer (สามารถเผยแพร่ได้)
  • มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ (ความสามารถในการดูและเผยแพร่) สำหรับโครงการปลายทาง
  • เป็นเจ้าของเนื้อหา หรือเจ้าของเวิร์กบุ๊ก และโฟลว์ และมีความสามารถในการย้าย

เมื่อย้ายฐานข้อมูลด้วยตาราง ผู้ใช้ต้องมีความสามารถในการย้ายสำหรับทั้งฐานข้อมูลและตาราง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์ขณะที่ย้ายเนื้อหาและโครงการ โปรดดู ย้ายโปรเจกต์และเนื้อหา

เมตริก

การเลิกใช้ฟีเจอร์เมตริกแบบเดิม

ฟีเจอร์เมตริกแบบเดิมของ Tableau เลิกใช้แล้วใน Tableau Cloud ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 และจะเลิกใช้ใน Tableau Server เวอร์ชัน 2024.2 ในเดือนตุลาคม 2023 Tableau ได้ยกเลิกความสามารถในการฝังเมตริกเดิมใน Tableau Cloud และ Tableau Server เวอร์ชัน 2023.3 สำหรับ Tableau Pulse เราได้พัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้ดีขึ้นในการติดตามเมตริกและถามคำถามเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสร้างเมตริกด้วย Tableau Pulse เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์การใช้งานแบบใหม่และสร้างและแก้ปัญหาเมตริก (เลิกใช้แล้ว) สำหรับฟีเจอร์ที่เลิกใช้แล้ว

เมตริกจะสร้างขึ้นจากมุมมองในเวิร์กบุ๊กที่เผยแพร่ ผู้ใช้จะสามารถสร้างเมตริกได้ ในกรณีดังนี้

 • มีบทบาทในไซต์เป็น Creator หรือ Explorer (สามารถเผยแพร่ได้)
 • มีความสามารถในการเผยแพร่โครงการ
 • มีความสามารถในการสร้าง/รีเฟรชเมตริกเวิร์กบุ๊กที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู สร้างและแก้ปัญหาเมตริก (เลิกใช้) และตั้งค่าสำหรับเมตริก

หมายเหตุ: ก่อนเวอร์ชัน 2021.3 ความสามารถในการสร้างเมตริกบนมุมมองจะอยู่ภายใต้การควบคุมโดยความสามารถ “ดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมด”

เนื่องจากเมตริกเป็นเนื้อหาอิสระ คุณจึงจำเป็นต้องทราบว่าสิทธิ์สำหรับเมตริกจะได้รับการจัดการโดยเป็นอิสระจากมุมมองที่สร้างขึ้น (ซึ่งแตกต่างจากการแจ้งเตือนตามข้อมูลและการสมัครรับข้อมูล ที่จะสามารถดูเนื้อหาของการแจ้งเตือนหรือการสมัครรับข้อมูลได้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้มีสิทธิ์ที่ถูกต้องสำหรับมุมมอง)

แม้ว่าความสามารถของเมตริกจะตรงไปตรงมา แต่ก็ควรพิจารณาความสามารถในการดูอย่างรอบคอบ อาจเป็นไปได้ที่เวิร์กบุ๊กที่มีสิทธิ์แบบจำกัดจะเป็นพื้นฐานสำหรับเมตริกที่มีสิทธิ์แบบเปิดมากขึ้น คุณอาจต้องการปฏิเสธการสร้างเมตริกสำหรับเวิร์กบุ๊กเฉพาะทางเพื่อป้องกันข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

เมตริกจะแสดงข้อมูลจากมุมมองของเจ้าของ

เมื่อสร้างเมตริก คุณจะบันทึกมุมมองของข้อมูลจากมุมมองนั้น ซึ่งหมายความว่า ผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงเมตริกของคุณจะเห็นข้อมูลเหมือนกับที่คุณเห็น หากมีการกรองข้อมูลในมุมมองตามข้อมูลเข้าสู่ระบบของคุณ ข้อมูลที่คุณเห็นอาจแตกต่างจากที่ผู้ใช้รายอื่นเห็นเมื่อเข้าถึงมุมมองเดียวกัน จำกัดความสามารถในการดูเมตริกของคุณ หากคุณกังวลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในมุมมอง

อธิบายข้อมูล

เมื่อมีการอธิบายข้อมูล ผู้ใช้สามารถเลือกเครื่องหมายในมุมมองและคลิกเรียกใช้อธิบายข้อมูลในเมนู Tooltip ของเครื่องหมายได้ โดยจะต้องเปิดใช้งานการตั้งค่าต่างๆ ร่วมกันเพื่อให้ฟังก์ชันอธิบายข้อมูลพร้อมใช้งานในโหมดแก้ไขและโหมดการดู

ข้อกำหนดสำหรับผู้เขียนในการเรียกใช้ “อธิบายข้อมูล” หรือแก้ไขการตั้งค่า “อธิบายข้อมูล” ในโหมดการแก้ไข:

 • การตั้งค่าไซต์: ตั้งค่าความพร้อมใช้งานของ “อธิบายข้อมูล” เป็นเปิดใช้งาน เปิดใช้งานอยู่แล้วโดยค่าเริ่มต้น
 • บทบาทในไซต์: Creator, Explorer (สามารถเผยแพร่ได้)
 • สิทธิ์: ตั้งค่าความสามารถการเรียกใช้ “อธิบายข้อมูล”เป็นอนุญาต ไม่ได้ระบุโดยค่าเริ่มต้น หากคุณเปิดเวิร์กบุ๊ก (Tableau เวอร์ชัน 2022.1 หรือเก่ากว่า) ที่ใช้สิทธิ์นี้ใน Tableau เวอร์ชัน 2022.2 หรือใหม่กว่า คุณจะต้องรีเซ็ตความสามารถการเรียกใช้ “อธิบายข้อมูล” เป็น “อนุญาต”

หมายเหตุ: ความสามารถดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดสำหรับ Creator และ Explorer (สามารถเผยแพร่ได้) ควบคุมว่า Creator และ Explorer จะเห็นตัวเลือก “ดูข้อมูลทั้งหมด” ในการอธิบายค่าสุดขีดหรือไม่ ผู้ดูจะถูกปฏิเสธไม่ให้ใช้ความสามารถดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดเสมอ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ทั้งหมดจะเห็นรายละเอียดระดับบันทึกเมื่อเปิดใช้งานประเภทการอธิบายค่าสุดขีดในการตั้งค่า “อธิบายข้อมูล”

ข้อกำหนดสำหรับผู้ใช้ทุกรายในการเรียกใช้ “อธิบายข้อมูล” ในโหมดการดู:

 • การตั้งค่าไซต์: ตั้งค่าความพร้อมใช้งานของ “อธิบายข้อมูล” เป็นเปิดใช้งาน เปิดใช้งานอยู่แล้วโดยค่าเริ่มต้น
 • บทบาทในไซต์: Creator, Explorer หรือ Viewer
 • สิทธิ์: ตั้งค่าความสามารถการเรียกใช้ “อธิบายข้อมูล”เป็นอนุญาต ไม่ได้ระบุโดยค่าเริ่มต้น หากคุณเปิดเวิร์กบุ๊ก (Tableau เวอร์ชัน 2022.1 หรือเก่ากว่า) ที่ใช้สิทธิ์นี้ใน Tableau เวอร์ชัน 2022.2 หรือใหม่กว่า คุณจะต้องรีเซ็ตความสามารถ “อธิบายข้อมูล” เป็น “อนุญาต”

แสดงหรือซ่อนแท็บชีต

ในบริบทของเนื้อหาที่เผยแพร่ แท็บชีต (หรือที่เรียกว่ามุมมองแบบแบ่งแท็บ) มีรูปแบบที่แตกต่างจากแท็บชีตใน Tableau Desktop การแสดงและการซ่อนแท็บชีตใน Tableau Desktop หมายถึงการซ่อนชีตในสภาพแวดล้อมการเขียน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู จัดการชีตในแดชบอร์ดและเรื่องราว

การแสดงและซ่อนแท็บชีต (การเปิดหรือปิดมุมมองแบบแบ่งแท็บ) สำหรับเนื้อหาที่เผยแพร่ หมายถึงการนำทางในเวิร์กบุ๊กที่เผยแพร่ เมื่อแสดงแท็บชีต เนื้อหาที่เผยแพร่จะมีแท็บชีตนำทางทางด้านบนสุดของแต่ละมุมมอง

การเปรียบเทียบการนำทางมุมมองกับมุมมองที่แบ่งแท็บที่เปิดและปิด

การตั้งค่านี้จะส่งผลต่อฟังก์ชันของสิทธิ์และอาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยด้วยเช่นกัน (ดูหมายเหตุ)

หมายเหตุ: ผู้ใช้อาจมีความสามารถในการดูมุมมองโดยไม่มีความสามารถในการดูเวิร์กบุ๊กหรือโปรเจ็กต์ที่มีมุมมองนั้นก็ได้ โดยปกติ หากผู้ใช้ไม่มีความสามารถในการดูโปรเจ็กต์และเวิร์กบุ๊ก ผู้ใช้จะไม่ทราบว่ามีชุดเนื้อหาเหล่านั้นอยู่ แต่หากผู้ใช้มีความสามารถในการดูมุมมอง ผู้ใช้อาจมองเห็นโครงการและชื่อเวิร์กบุ๊กเมื่อดูมุมมองได้ เช่น ในการแสดงเส้นทางการนำทาง พฤติกรรมนี้ได้รับการคาดไว้และยอมรับได้

ปิดมุมมองแบบแบ่งแท็บเพื่อให้อนุญาตสิทธิ์การดูอิสระ

แม้ว่าจะไม่แนะนำเป็นแนวทางปฏิบัติทั่วไป แต่บางครั้งก็อาจมีประโยชน์ในการตั้งค่าสิทธิ์มุมมองโดยไม่ขึ้นกับเวิร์กบุ๊กที่มี หากต้องการตั้งค่า จะต้องมีเงื่อนไขสามข้อดังนี้

 1. ต้องเผยแพร่เวิร์กบุ๊ก ไม่มีวิธีกำหนดสิทธิ์ในการดูในระหว่างการเผยแพร่
 2. สมุดงานต้องอยู่ในโครงการที่ปรับแต่งได้
 3. เวิร์กบุ๊กไม่สามารถแสดงชีตเป็นแท็บได้ (ต้องซ่อนมุมมองแบบแบ่งแท็บ)

เมื่อเวิร์กบุ๊กแสดงชีตเป็นแท็บ มุมมองทั้งหมดจะสืบทอดสิทธิ์ของเวิร์กบุ๊ก และการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อสิทธิ์ของเวิร์กบุ๊กจะส่งผลต่อมุมมองทั้งหมดของเวิร์กบุ๊ก เมื่อเวิร์กบุ๊กในโปรเจ็กต์ที่ปรับแต่งได้ไม่แสดงมุมมองแบบแบ่งแท็บ มุมมองทั้งหมดจะถือว่าสิทธิ์ของเวิร์กบุ๊กนั้นมาจากการเผยแพร่ แต่การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ตามมาต่อกฎของสิทธิ์ในเวิร์กบุ๊กจะไม่ได้รับสืบทอดมาจากมุมมอง

การเปลี่ยนการกำหนดค่าของชีตเป็นแท็บบนเวิร์กบุ๊กที่เผยแพร่จะส่งผลต่อรูปแบบของสิทธิ์ด้วย “แท็บแสดง” จะแทนที่การอนุญาตที่ระดับมุมมองที่มี และจะคืนสิทธิ์ระดับเวิร์กบุ๊กสำหรับมุมมองทั้งหมด “แท็บซ่อน” จะทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเวิร์กบุ๊กและมุมมองของเวิร์กบุ๊ก

 • หากต้องการกำหนดค่าชีตเป็นแท็บในเวิร์กบุ๊กที่เผยแพร่ ให้เปิดเมนูการดำเนินการ (...) ของเวิร์กบุ๊กแล้วเลือกมุมมองแบบแบ่งแท็บ เลือกแสดงแท็บหรือ ซ่อนแท็บตามต้องการ
 • หากต้องการกำหนดค่าชีตเป็นแท็บระหว่างการเผยแพร่ โปรดดู แสดงชีตเป็นแท็บ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)
 • หากต้องการกำหนดสิทธิ์ระดับมุมมอง โปรดดู กำหนดสิทธิ์ในเนื้อหา

สำคัญ: ในโปรเจ็กต์ที่ปรับแต่งได้ การปรับเปลี่ยนใดๆ ต่อสิทธิ์ระดับเวิร์กบุ๊กจะไม่มีผลหากแท็บชีตนำทางถูกซ่อนอยู่ (หรือมุมมองแบบแบ่งแท็บปิดอยู่) ต้องทำการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในแต่ละมุมมองแยกกัน

คอลเลกชัน

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์ในคอลเลกชัน โปรดดูคอลเลกชัน.

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ