ใช้สคริปต์ R และ Python ในลำดับงานของคุณ

ตั้งแต่เวอร์ชัน 2019.3.1 เป็นต้นไป คุณสามารถใช้สคริปต์ R และ Python ในการทำความสะอาดที่ซับซ้อนขึ้นหรือรวมข้อมูลแบบจำลองแบบคาดการณ์ลงในลำดับงานของคุณได้ ข้อมูลจะได้รับการส่งต่อจากลำดับงานเป็นอินพุตผ่านขั้นตอนสคริปต์ R หรือ Python และส่งคืนเป็นข้อมูลเอาต์พุตที่คุณสามารถทำความสะอาดต่อได้ด้วยฟีเจอร์และฟังก์ชันของ Tableau Prep Builder

หมายเหตุ ยังไม่มีการรองรับการเชื่อมต่อไปยังสคริปต์เป็นขั้นตอนการป้อนข้อมูลสำหรับลำดับงานของคุณ และยังไม่มีการรองรับขั้นตอนสคริปต์สำหรับลำดับงานที่เขียนหรือเผยแพร่ไปยัง Tableau Cloud

กำหนดเซิร์ฟเวอร์ Rserve หรือ Tableau Python (TabPy) ของคุณและเพิ่มขั้นตอนสคริปต์ไปยังลำดับงานของคุณ Tableau Prep จะส่งข้อมูลต่อไปยัง Rserve สำหรับ R หรือ Tableau Python Server (TabPy) สำหรับ Python และส่งข้อมูลผลลัพธ์กลับไปยังลำดับงานในรูปแบบของตาราง คุณสามารถใช้การทำความสะอาดกับผลลัพธ์และสร้างเอาต์พุตเพื่อการวิเคราะห์ต่อได้

เมื่อคุณสร้างสคริปต์ของคุณ คุณจะต้องใส่ฟังก์ชันที่ระบุกรอบข้อมูลเป็นอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชันนั้นด้วย หากคุณต้องการส่งคืนช่องที่แตกต่างจากที่คุณป้อน คุณจะต้องรวมฟังก์ชัน getOutputSchema ไว้ในสคริปต์ของคุณซึ่งกำหนดเอาต์พุตและประเภทข้อมูล ไม่เช่นนั้นแล้ว เอาต์พุตจะใช้ฟิลด์จากข้อมูลที่ป้อน

หากคุณเขียนหรือแก้ไขลำดับงานใน Tableau Server (เวอร์ชัน 2020.4.1 เป็นต้นไป) ที่มีขั้นตอนสคริปต์อยู่ Tableau Server จะต้องมีการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ Rserve หรือ TabPy เพื่อเรียกใช้งานขั้นตอนสคริปต์ด้วย หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกำหนด R หรือ Python เพื่อใช้ในลำดับงานของคุณและวิธีการสร้างสคริปต์ของคุณ โปรดดูใช้สคริปต์ R (Rserve) ในลำดับงานของคุณ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)หรือใช้สคริปต์ Python ในลำดับงานของคุณ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ