Tekniska avvägningar vid migrering från Tableau Server till Tableau Cloud

I det här avsnittet beskrivs de flesta tekniska avvägningar som kan behöva beaktas vid en migrering från Tableau Server till Tableau Cloud. Det är skrivet för administratörer som sköter Tableau Server just nu och som funderar på att migrera till Tableau Cloud. Vi rekommenderar att du läser det här avsnittet noga som ett första steg i migreringsplaneringen. Du bör dessutom samarbeta med Tableau-kontoteamet för att förstå om det passar er organisation att migrera.

Avsnittet speglar produktfunktionerna i Tableau Server 2023.1.

Om du vill veta mer och inleda en migrering till Tableau Cloud besöker du platsen om Tableau Cloud-migrering(Länken öppnas i ett nytt fönster) på Tableau.com.

Sammanfattande översikt

Det här avsnittet är indelat i fyra huvudområden som är bekanta för Tableau-administratörer. Följande tabeller visar en sammanfattande jämförelse av funktionerna i Tableau Cloud och Tableau Server inom de olika huvudområdena. Mer information om de olika funktionerna finns i motsvarande del längre fram i det här avsnittet.

Säkerhet, administration och styrning
 Tableau CloudTableau Server
RegelefterlevnadBesök Salesforce Compliance(Länken öppnas i ett nytt fönster)-portalen. Tillgång till den här webbplatsen kan kräva tillstånd från den kontoansvarige.Hanteras av kund
Värdtjänster och uppgraderingarHanteras av TableauHanteras av kund
Administration på platsnivåEn plats som standardHanteras av kund
TelemetridataBegränsadHanteras av kund
ObserverbarhetsdataAdmin Insights(Länken öppnas i ett nytt fönster) med Aktivitetslogg(Länken öppnas i ett nytt fönster)Hanteras av kund med åtkomst till lagringsplats och Aktivitetslogg(Länken öppnas i ett nytt fönster)
Tillgänglighet99,9 % med SLA för kunder med premiumsupportHanteras av kund

 

Dataanslutning
 Tableau CloudTableau Server
FilerStödsStöds
Program och databaserStöds, med databasspecifika begränsningarStöds
Anpassad anslutningBegränsat stödStöds
KubdatakällorStöds inteStöds

 

Användarhantering och licensiering
 Tableau CloudTableau Server
Licensiering

Intern: rollbaserad

Extern: roll- och användningsbaserad

Intern: roll- och kärnbaserad

Extern: roll- och kärnbaserad

Enkel inloggningStödsStöds
Active Directory, Kerberos, LDAP-katalogStöds inteStöds
Automatiserad användar- och grupphanteringOkta, OneLogin, Azure AD och anpassade verktyg(Länken öppnas i ett nytt fönster)Active Directory, LDAP

 

Utbyggbarhet och externa integreringar
 Tableau CloudTableau Server
Automatiserade verktyg via API:erStödsStöds
R- och Python-integreringStödsStöds
InbäddningStödsStöds
AnpassningBegränsat stödStöds

Säkerhet, administration och styrning

Säkerhet och regelefterlevnad

Se till att säkerhetscertifieringarna för Tableau Cloud uppfyller organisationens krav. Tableau Cloud är kompatibelt med ISO 27001/27017/27018 och SOC 2/3 och följer datasekretesskraven som de beskrivs i dataskyddsförordningen (GDPR). Du hittar en komplett och aktuell lista över certifieringar på Salesforce Compliance(Länken öppnas i ett nytt fönster)-portalen. Tillgång till den här webbplatsen kan kräva tillstånd från den kontoansvarige.

Tableau Cloud och Salesforce följer dessutom de striktaste reglerna för regional datasäkerhet och integritet. Kunddata lämnar aldrig den region där de lagras. Salesforce arbetar efter en princip om delat ansvar. Det innebär att vi samarbetar med dig för att säkerställa att alla säkerhets- och efterlevnadskontroller har aktiverats av Salesforce och din organisation.

Värdtjänster och uppgraderingar

Tableau är värd för och hanterar Tableau Cloud för kunderna. Tableau Cloud kör alltid den senaste versionen av Tableau. Större uppgraderingar slutförs utan driftstopp. Rutinunderhåll (som uppgraderingar, säkerhetskopieringar, prestandajusteringar med mera) utförs så att driftstopp minimeras. I de fall driftstopp krävs sker underhållet inom tidsperioder som meddelas i förväg. Mer information om underhållsscheman för Tableau och om hur du registrerar dig för underhållsmeddelanden från Tableau Trust finns i Systemunderhåll för Tableau Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Tableau Cloud körs i Amazon Web Services (AWS). Du kan välja att distribuera platsen i valfri AWS-region i den här listan(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Tableau säkerhetskopierar miljön varje dag för katastrofåterställning. De här säkerhetskopiorna är emellertid avsedda för att återställa systemet som helhet. Kunderna ansvarar själva för att säkerhetskopiera filer de vill kunna återställa om de tas bort eller flyttas från Tableau Cloud.

Administration på platsnivå

Som standard tillhandahåller Tableau Cloud-driftsättningar en enda plats för att driftsätta Tableau till användarna. Denna modell med en enda plats förenklar administrationen av miljön samtidigt som de omfattande styrningsscenarier som rekommenderas i Blueprint(Länken öppnas i ett nytt fönster) tillgodoses.

I Tableau Cloud begränsas platser med hjälp av platskapacitetsbegränsningar för att allt ska fungera enhetligt på hela plattformen. Gå till Platskapacitet för Tableau Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster) där du hittar en lista över kapacitetstyper och tillhörande begränsningar. Kapacitetsbegränsningarna inkluderar gränser för övergripande lagring och för uppgifter som du kan utföra på platsen. Du kan undersöka om några av dina scenarier skulle påverkas av de här gränserna genom att ansluta till Tableau Server-lagringsplatsen och jämföra användningen med platsens kapacitetsgränser. Mer information om hur du ansluter till lagringsplatsen finns i Samla in data med Tableau Server-lagringsplatsen.

Observerbarhetsdata

I Tableau Cloud kan du inte ansluta direkt till databasen för Tableau Server-lagringsplatsen. I stället har platsadministratörerna tillgång till ett projekt som heter Admin Insights, som innehåller färdiga instrumentpaneler och datakällor för observerbarhet. Mer information finns i Använda Admin Insights för att skapa anpassade vyer(Länken öppnas i ett nytt fönster). Med Admin Insights får du ett bättre grepp om bland annat användning, prestanda, licensiering och användarhantering. Du kan också använda dessa datakällor för att skapa anpassade rapporter eller dra nytta av acceleratorer som bygger på dessa data. Du hittar ett exempel i acceleratorn för inläsningstider för instrumentpaneler(Länken öppnas i ett nytt fönster). Standarddatalagring i Admin Insights är 90 dagar. Med Advanced Management får du en förlängd lagringstid på 365 dagar och tillgång till aktivitetsloggen(Länken öppnas i ett nytt fönster) med mer detaljerade observerbarhetsdata.

Tillgänglighet

Tableau Cloud erbjuder ett servicenivåavtal (SLA) som garanterar en tillgänglighet på 99,9 % varje månad. Vi ger alla Tableau Cloud-kunder denna servicenivå. Men om tillgängligheten mot förmodan skulle understiga 99,9 % är det bara kunder som prenumererar på premiumsupport för Tableau Cloud som är berättigade till en återbetalning.

Tableau Cloud-kunder som prenumererar på standardsupport eller utökad support har emellertid också nytta av servicenivåavtalet, eftersom Tableau upprätthåller 99,9 % tillgänglighet över alla Tableau Cloud-driftsättningar. Kunder med standardsupport och utökad support kan dock inte begära någon återbetalning om Tableau Cloud inte når 99,9 % tillgänglighet.

Läs mer om tekniska supporttjänster(Länken öppnas i ett nytt fönster) och premiumsupport(Länken öppnas i ett nytt fönster) för Tableau Cloud.

Dataanslutning

Var data finns avgör vilket av de två anslutningsalternativen du använder med Tableau Cloud:

 • Tableau Cloud kan ansluta direkt till de molndatakällor som anges nedan. För direktanslutning kräver vissa databaser att Tableau Cloud auktoriseras för att få tillgång till dessa datakällor innan du ansluter. Mer information finns i Auktorisera åtkomst till molndata som har publicerats till Tableau Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster).
  Tableau Cloud-kopplingar som stöds

  Alibaba AnalyticsDB för MySQL‡

  Alibaba Data Lake Analytics‡

  Alibaba MaxCompute‡

  Amazon Athena‡

  Amazon Aurora för MySQL‡

  Amazon EMR Hadoop Hive‡

  Amazon Redshift‡

  Apache Drill‡

  Azure Data Lake Storage Gen2‡

  Azure Synapse Analytics (SQL Server-kompatibelt)

  Box‡

  Cloudera Hadoop‡

  Databricks‡

  Datorama by Salesforce‡

  Denodo‡

  Dremio by Dremio‡

  Dropbox*‡

  Esri Connector‡

  Exasol‡

  Google BigQuery*‡

  Google Cloud SQL (MySQL-kompatibelt)‡§

  Google Drive‡

  Hortonworks Hadoop Hive

  Impala‡

  Kyvos‡

  MariaDB‡

  Microsoft Azure SQL Database‡

  Microsoft Azure Synapse Analytics‡

  Microsoft SQL Server‡

  MongoDB BI Connector‡

  MySQL‡

  OData‡

  OneDrive*‡

  Oracle‡

  Pivotal Greenplum-databas‡

  PostgreSQL‡

  Presto‡

  Qubole Presto‡

  Salesforce‡

  SAP HANA (endast för virtuella anslutningar)‡

  SharePoint-listor‡

  SingleStore (tidigare MemSQL)‡

  Snowflake‡

  Spark SQL‡

  Teradata**‡

  Vertica‡

  *Mer information om hur du använder OAuth 2.0-standarden för Google BigQuery-, OneDrive- och Dropbox-anslutningar i Tableau Cloud finns i OAuth-kopplingar(Länken öppnas i ett nytt fönster).

  **Teradatas webbredigering har för närvarande inte stöd för funktionaliteten frågemärkning (”query banding”). Mer information finns i avsnittet: Teradata(Länken öppnas i ett nytt fönster).

  ‡Stöder virtuella anslutningar om du har Datahantering. Se Om virtuella anslutningar och datapolicyer(Länken öppnas i ett nytt fönster) i hjälpen för Tableau Cloud för mer information.

  §Tableau Cloud stöder inte SSL med Google Cloud SQL.

 • För data som lagras på plats eller i ett privat molnnätverk kan du driftsätta Tableau Bridge. Du hittar en lista över alla kopplingar som Tableau Bridge har stöd för (och saknar stöd för) i Anslutningar med Bridge(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Filer

Tableau Cloud har stöd för olika filtyper. Filer som finns på molnplattformar som Google Drive, Dropbox, Box och S3 kan använda Tableau Cloud-direktkopplingar för att ge stöd för både live- och extraktanslutningar. Tableau Bridge har stöd för filbaserade dataanslutningar för extrakt, men har inte stöd för liveanslutningar till filbaserade data.

Program och databaser

Tableau Cloud har stöd för de flesta av de kopplingar som Tableau Server har stöd för, men det finns vissa skillnader. Vissa databaser kräver en specifik konfiguration för direkt Tableau Cloud-anslutning. Mer information finns i Tillåta direktanslutningar till data som lagras på en molnplattform(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Tableau Cloud och Tableau Bridge har inte stöd för autentisering till en databas med Kerberos.

Anpassad anslutning

Tableau Cloud är konstruerat för att använda samma databaskoppling för alla Tableau Cloud-kunder och har därför inte stöd för kundspecifika anslutningslösningar. De två viktiga undantagen är Hyper API och Tableau Bridge, som kan användas för att utöka eller anpassa anslutningar. Hyper API kan skapa extrakt som kan publiceras till Tableau Cloud. Tableau Bridge kan användas för att utöka vissa anslutningsalternativ, till exempel ODBC, JDBC och webbdatakopplingar. Läs mer i Anslutningar med Bridge(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Du kan inte anpassa anslutningar med SDK:t för kopplingar (.taco) på Tableau Cloud eller med Tableau Bridge.

Om du använder virtuella anslutningar som en del av datahanteringen kan det finnas skillnader som bara gäller din koppling. Kontrollera att Tableau Cloud eller Tableau Bridge har stöd för ditt scenario.

Kubdatakällor

Tableau Cloud har inte stöd för kubdatakällor. Vi rekommenderar i stället att du ansluter direkt till den underliggande databasen som kuben bygger på för att få större flexibilitet i analyserna.

Dataförberedelse

Tableau Bridge har inte stöd för att köra Tableau Prep-flöden med Prep Conductor. Följ i stället processen i kunskapsbasartikeln How to Run Tableau Prep Conductor Flows with On-Premises Data in Tableau Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster) (på engelska) om du vill automatisera dataförberedelserna.

Licensiering och användarhantering

Licensiering

Tableau Cloud har stöd för licensiering med rollbaserade prenumerationsplaner. Läs mer på sidan med Tableaus priser(Länken öppnas i ett nytt fönster). För att undanröja behovet av nyckelhantering licensieras användare i Tableau Cloud som standard med hjälp av inloggningsbaserad licenshantering(Länken öppnas i ett nytt fönster). Äldre permanenta licenser och servrar med kärnbaserad licensiering stöds inte.

På Tableau Cloud finns inga gästanvändare. Däremot kan anslutna program användas för att göra innehåll tillgängligt för bredare användning inom organisationen. Läs mer i Använda Tableau-anslutna appar för programintegrering(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Om du licensierar Tableau Cloud för användare utanför organisationen kan du använda användningsbaserad licensiering för dessa externa användare. Läs mer i blogginlägget Raise Revenue and Lower Costs with Usage-Based Licensing for Tableau Embedded Analytics (på engelska).

Enkel inloggning

Tableau Cloud har stöd för enkel inloggning (SSO) med både SAML och OIDC. Direkta integreringar med Okta, Azure AD, One Login, Salesforce, PingOne med flera stöds också.

Alla användare som vill komma åt Tableau Cloud måste använda flerfaktorsautentisering (MFA) för att autentisera sig i Tableau Cloud.

Om du inte använder någon leverantör för enkel inloggning kan du använda Tableau Clouds inbyggda autentiseringstyp, TableauID med flerfaktorsautentisering. Du kan också skapa anpassade lösningar med SAML eller använda anslutna program(Länken öppnas i ett nytt fönster) för inbäddade lösningar.

Mer information finns i avsnittet Autentisering(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Cloud-hjälpen.

Active Directory, Kerberos och LDAP

Tableau Cloud har inte stöd för direkt integrering med Active Directory. Du kan dock konfigurera SAML med Azure AD(Länken öppnas i ett nytt fönster) för att integrera med Tableau Cloud.

Dessutom har de flesta identitetsleverantörer en Active Directory-integrering som räcker för autentisering med Tableau Cloud. Du hittar ett exempel i Active Directory integration (Okta)(Länken öppnas i ett nytt fönster) (på engelska).

Tableau Cloud har inte stöd för Kerberos-autentisering eller för användning av LDAP som ett identitetsregister.

Automatiserad användar- och grupphantering

Tableau Cloud använder ett system för identitetshantering över flera domäner (SCIM) för att automatisera utbytet av information om användaridentiteter. Det finns flera IdP-specifika konfigurationer i Tableau Cloud. Se Automatisera användaretablering och gruppsynkronisering via en extern identitetsprovider(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Tableau REST API(Länken öppnas i ett nytt fönster) och tabcmd 2.0(Länken öppnas i ett nytt fönster) har stöd för många automatiseringsuppgifter för användare och grupper.

Tableau Cloud har inte stöd för direkt integrering med Active Directory för provisionering av användare eller grupper.

Utbyggbarhet och externa integreringar

Automatiserade verktyg

Tableau Cloud har stöd för REST API:er, Javascript-API:er, metadata-API:er, instrumentpanels-API:er, Webhooks och inbäddning på HTML-sidor för autentiserade användare. Mer information finns på sidan med Tableaus utvecklarverktyg(Länken öppnas i ett nytt fönster) (på engelska).

Du bör kontrollera alla användningsfall innan en migrering.

Det finns några skillnader du bör vara medveten om när du planerar verktygsstrategin för Tableau Cloud:

 • Tableau Server har stöd för REST API:er för administration på servernivå. Tableau Cloud har stöd för administration på platsnivå.
 • Tableau Server har stöd för en global lista med webbdatakopplingar. Tableau Cloud måste använda Bridge för att köra extraktuppdateringar för webbdatakopplingar.
 • Kopplingarna på Tableau Exchange stöds bara av Tableau Server.

API:er som stöds av Tableau Cloud är optimerade för autentisering med Tableaus personliga åtkomsttoken. Du behöver omstrukturera verktygen för att använda autentisering med personliga åtkomsttoken som en del av migreringen till Tableau Cloud. Läs mer i Personliga åtkomsttoken(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Utbyggbarhet

Tableau Cloud har stöd för analystillägg med både R och Python. Läs mer i Konfigurera anslutningar med analystillägg(Länken öppnas i ett nytt fönster). Tableau Bridge har emellertid inte stöd för analystillägg, så de här tilläggen är bara kompatibla med datakällor som inte kräver Tableau Bridge.

Tableau Cloud har inte stöd för R- eller Python-skriptsteg i Prep-flöden(Länken öppnas i ett nytt fönster) som tagits fram för eller publicerats i Tableau Cloud.

Inbäddning

Tableau Cloud har stöd för att bädda in Tableau i andra program. Det har stöd för inbäddnings-API:et, olika alternativ för enkel inloggning och Tableau REST API för användar- och innehållshantering.

Det finns två huvudsakliga skillnader mellan Tableau Cloud och Tableau Server när det gäller inbäddning:

Anpassningar

I Tableau Cloud kan du anpassa vissa delar av användarupplevelsen, som språk, språkzon, logotyper och projektbilder. Läs mer i Anpassa plats- och innehållsinställningar(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Tableau Cloud har inte stöd för anpassade URL:er, anpassade teckensnitt eller anpassade välkomstmeddelanden.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!