Anslutningar med Bridge

När datakällor eller virtuella anslutningar ansluter till privata nätverksdata som Tableau Cloud inte kan nå direkt används Tableau Bridge för att underlätta anslutningen.

Anslutningstyper

Tableau Bridge har stöd för lokala data eller data i ett virtuellt moln som ligger bakom brandväggen. Data kan vara .csv-filer i ett privat nätverk eller data lagrade i ett datalager.

För molndata som Tableau Cloud kan nå direkt är det nästan alltid ett bättre val att ställa in uppdateringsscheman direkt med Tableau Cloud. Du kanske till exempel kan ansluta till en MySQL-databas som finns på en molnplattform. I ett scenario som det här kan du ställa in ett uppdateringsschema för extrakt som ansluter till den här typen av data direkt med Tableau Cloud.

Extraktuppdateringar

När datakällor eller virtuella anslutningar använder extrakt för att ansluta till privata nätverksdata kan Bridge användas för att utföra schemalagda uppdateringar av de extrakten. Uppdateringar kan i de flesta fall schemaläggas av innehållsägaren som en del av publiceringsprocessen. Mer information om extraktuppdateringskrav finns i Ytterligare krav för extraktanslutningar.

Liveanslutningar

Bridge stöder datakällor eller virtuella anslutningar med liveanslutningar till privata nätverksdata med hjälp av en funktion som kallas livefrågor. Om innehållsägaren publicerar en datakälla eller virtuell anslutning som använder en liveanslutning till data och som Tableau Cloud upptäcker inte kan nås direkt används livefrågor automatiskt. Mer information om livefrågekrav finns i Ytterligare krav för liveanslutningar.

 • Bridge har inte stöd för liveanslutningar med vissa molnbaserade datakällor. De inkluderar Google Cloud SQL, OData och Progress OpenEdge. Använd extraktanslutningar för att hålla data aktuella.
 • Bridge har inte stöd för liveanslutningar med vissa privata molnbaserade datakällor. Dessa inkluderar Google Drive, Box, OneDrive, Dropbox och Azure Data Lake Storage Gen2. Använd extraktanslutningar för att hålla data aktuella.
 • Liveanslutningar till filbaserade data som .csv-, text-, Excel- och statistiska (.sas7bdat) filer stöds inte.

Virtuella anslutningar

Bridge har stöd för virtuella anslutningar, vilket skapar en delbar central åtkomstpunkt till data.

 • Snowflake stöds inte vid användning med virtuella anslutningar.
 • OAuth för virtuella anslutningar stöds på kopplingsbasis. Se följande Kunskapsbasartikel och OAuth-anslutningar.

Fildata

Bridge har stöd för fildata, inklusive .csv-, Excel- och textfiler samt statistiska filer (.sas7bdat).

 • Extraktuppdateringar för publicerade datakällfiler stöds i Bridge Windows-klienten. Om du ansluter till en lokal filsökväg måste du använda standardpoolen.

 • Extraktuppdateringar för inbäddade datakällfiler stöds i Bridge-klienten för Windows. Du måste använda en konfigurerad pool för inbäddade datakällor och filsökvägen måste anges i UNC-format.

 • Fildata stöds inte på Bridge för Linux för behållare.

 • Liveanslutningar till filbaserade data stöds inte på Windows-klienten eller Bridge för Linux för behållare.

Anslutningar till kubbaserade data

Kubbaserade data stöds inte.

Inbäddade datakällor

Tableau Bridge har stöd för datakällor som är inbäddade i arbetsböcker.

 • Liveanslutningar för fildata som .csv-, text-, Excel-filer och statistiska filer (.sas7bdat) stöds inte.
 • Standardpoolen har inte stöd för inbäddade datakällor. Du måste använda en pool som har konfigurerats. Mer information finns i Konfigurera Bridge-klientpoolen.

Publicerade datakällor

Schemalagda extrakt av publicerade datakällor stöder inte flera pooler.

Tableau Prep Builder

Privata nätverksanslutningar för Tableau Prep via Tableau Bridge stöds inte.

Anslutningar och datatyper

Bridge stöder en kombination av anslutningar som Tableau Desktop och Tableau Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster) stöder. Anslutningar som inte stöds och begränsningar för anslutningar och datatyper listas nedan.

Privata molndata

I de flesta fall kommer Tableau Cloud att upptäcka Bridge-klienten automatiskt. I vissa fall kan du behöva konfigurera din anslutning manuellt för att se till att Bridge används. Mer information finns i Använda Bridge för privata molndata

Anslutningar som inte stöds

 • Anslutningar (.taco) som har skapats med Tableau Connector SDK och anslutningar som är tillgängliga via Tableau Exchange stöds inte.
 • Microsoft Analysis Services.
 • Microsoft PowerPivot.
 • Oracle Essbase.
 • SAP NetWeaver Business Warehouse.

Kopplingar som inte har stöd för liveanslutningar

 • Google Cloud SQL
 • OData
 • Progress OpenEdge

SAP HANA

Om du vill ansluta till SAP HANA med hjälp av liveanslutningar måste parametrar och variabler vara inaktiverade.

Snowflake

Snowflake stöds inte vid användning med virtuella anslutningar.

Data som används i en datakälla med flera anslutningar

Tableau Bridge kan användas för att uppdatera datakällor med korsdatabaskoppling. De databasanslutningar som definieras i arbetsboken eller datakällan avgör hur du kan publicera och hålla data uppdaterade på Tableau Cloud. Datakällan med korsdatabaskoppling kan uppdateras så länge som alla individuella dataanslutningar är av en typ som Tableau Bridge kan uppdatera.

Andra databaser

Webbdatakopplingar

Bridge för Linux

Tableau Bridge har stöd för ett Linux-baserat operativsystem designat för behållarbelastningar. Begränsningar:

 • Bridge för Linux har inte stöd för äldre scheman.
 • Bridge för Linux körs i förgrunden, vilket är jämförbart med Windows programläge.
 • Om du vill spara loggfiler kopierar du filerna eller mapparna mellan din Docker-behållare och ditt lokala filsystem.
 • För närvarande installeras Bridge för Linux genom att köra kommandon i en körbar behållare med hjälp av Docker-körbara filer.
 • Bridge för Linux har inte stöd för platta filer (Excel, .csv osv.), live eller extrakt.
 • Bridge för Linux har inte stöd för OAuth.
 • Bridge för Linux har inte stöd för SAP HANA SSO
 • Bridge för Linux har inte stöd för Windows (UNC) fildelningssökvägar
 • Bridge för Linux har inte stöd för Windows-integrerad autentisering

Autentisering

Alternativet Ansluten klient måste vara aktiverat för att platsen ska tillåta att Bridge-klienter körs oövervakade och om det är aktiverat måste det ha stöd för flerfaktorsautentisering med Tableau-autentisering. Om anslutna klienter inaktiveras för platsen kan Bridge endast stödja autentisering via användarnamn och lösenord till Tableau.

OAuth

 • Bridge stöder för närvarande OAuth vid anslutning till privata data som använder OAuth och offentliga data som använder OAuth när Bridge ansluts till privata data för följande kopplingar: Snowflake, Google BigQuery, Google Drive, Salesforce och OneDrive.
 • När du använder din egen identitetsprovider (IDP) med Amazon Athena-anslutningen måste du konfigurera OAuth-klientens konfigurationsfil. Se Använda din egen identitetsprovider (IdP) med Amazon Athena.

Windows-autentisering

Windows-användarkontot måste vara medlem i den lokala administratörsgruppen för att köra klienten i tjänstläge. Om användaren inte är lokal administratör kan de köra Bridge-klienten i programläge, men de måste förbli inloggade på Windows-datorn.

Kerberos

Bridge för Windows stöder integrerad Windows-autentisering via ”kör som”-kontot för både filer och vissa databaser

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!