Systemunderhåll för Tableau Cloud

För att upprätthålla infrastrukturen bakom Tableau Cloud-tjänsterna och leverera bättre funktioner krävs regelbundet underhåll av Tableau Cloud. Som Tableau Cloud-administratör behöver du inte bekymra dig om hanteringen av uppdateringar på din plats. Vi rekommenderar dock att du går igenom schemat för planerat underhåll så att du kan planera för schemalagd stilleståndstid och undvika tjänstavbrott.

Mer information om kvartalsversionerna finns i avsnittet Kvartalsversioner för Tableau Cloud.

Meddelanden om underhåll

Tableau informerar om systemunderhåll på sidan Tableau Trust och i e-postaviseringar till platsadministratörer.

Aviseringar via Tableau Trust

På sidan Tableau Trust publiceras alla statusuppdateringar för Tableau Cloud. Ett par exempel på statusuppdateringar är systemunderhåll och rapporterade incidenter som kan påverka användningen av Tableau Cloud. Du kan snabbt se statusen för din Tableau Cloud-instans genom att gå till sidan Tableau Trust, eller genom att prenumerera på Trust för att hålla dig uppdaterad.

Om du vill prenumerera på Trust går du bara till https://trust.tableau.com(Länken öppnas i ett nytt fönster) och klickar på Subscribe to updates (Prenumerera på uppdateringar). Du kan få uppdateringar via e-post, SMS eller RSS-aviseringar så fort Tableau skapar, uppdaterar eller åtgärdar en incident.

E-postmeddelanden till platsadministratörer

Tableau Cloud-användare med rollen Platsadministratör får automatiskt e-postaviseringar om deras plats. E-postaviseringar skickas till exempel om systemunderhåll och om rapporterade incidenter som kan påverka användningen av Tableau Cloud.

E-postaviseringarna innehåller information om datum och tid, namnet på Tableau Cloud-instansen, typen av schemalagt underhåll, hur användarna påverkas samt beräknad tidsåtgång.

Schema för planerat systemunderhåll

Tableau har ett schema för planerat systemunderhåll då vi underhåller säkerhet, tillgänglighet och prestanda i infrastrukturen som Tableau Cloud-tjänsterna bygger på. Schemat gör det lättare för dig att planera in schemalagd stilleståndstid och undvika tjänstavbrott på Tableau Cloud-platsen. Även om det finns en inplanerad underhållsperiod är det inte säkert att underhåll krävs alla månader.

När vi har schemalagt underhåll publicerar vi datumen och tiderna för underhållsperioden på Tableau Trust(Länken öppnas i ett nytt fönster). För underhåll som påverkar en hel Tableau Cloud-instans skickas Trust-aviseringar till prenumeranter och platsadministratörer via e-post. Aviseringar skickas när underhållsschemat publiceras på Trust och 14 dagar innan underhållet äger rum. Aviseringarna från Trust skickas även i början och slutet av varje underhållsperiod och 48 timmar tidigare som en påminnelse.

Om vi skulle behöva ändra underhållsschemat uppdaterar vi underhållsinformationen på Trust-platsen och skickar ett e-postmeddelande till Trust-prenumeranter.

Obs! Om prioriterat underhåll krävs kan Trust-prenumeranter och Tableau Cloud-platsadministratörer aviseras mindre än en vecka i förväg.

Om möjligt, och endast i den mån underhåll krävs, schemalägger Tableau systemunderhåll till den första och tredje helgen i kalendermånaden under de tidsperioder som anges i tabellen nedan. Planera in underhållsaktiviteterna för din organisation (programvaruuppgraderingar, integrationsändringar o.s.v.) utanför tidsperioderna för Tableau-systemunderhåll. I sällsynta fall kan systemunderhåll schemaläggas utanför dessa tidsperioder om det krävs för att upprätthålla tillgänglighet, prestanda och säkerhet i Tableau Cloud-infrastrukturen.

Planerade tidsperioder för systemunderhåll
RegionInstansIntervallLokal tidUTC
USA – västra10ay, 10az, us-west-2b

Första helgen i månaden

Tredje helgen i månaden

Lördag 08:00–14:00 PST

Lördag 16.00–22.00
USA – östraprod-us-east-a, prod-us-east-b, us-east-1

Första helgen i månaden

Tredje helgen i månaden

Söndag 11:00–17:00 EST

Söndag 16:00–22:00
Europa – västradub01, eu-west-1a, prod-uk-a

Första helgen i månaden

Tredje helgen i månaden

Lördag 02:00–08:00 CET

Lördag 01:00–07:00
Kanada – Quebecprod-ca-a

Första helgen i månaden

Tredje helgen i månaden

Söndag 11:00–17:00 ESTSöndag 16:00–22:00
Asien och Stillahavsområdet – Japanprod-apnortheast-a

Första helgen i månaden

Tredje helgen i månaden

Söndag 01:00–17:00 JST

Lördag 16.00–22.00
Asien och Stillahavsområdet - Australienprod-apsoutheast-a

Första helgen i månaden

Tredje helgen i månaden

Söndag 03:00–09:00 AEST

Lördag 16.00–22.00

Obs! För lokala underhållsperioder används standardtid. Den lokala tiden kan ändras med +/- 1 timme beroende på om sommartid används eller inte.

Kvartalsversioner för Tableau Cloud

Tableau innoverar hela tiden sina produkter så att användarna kan använda data och lösa problem på ett så effektivt sätt som möjligt. Vi släpper nya funktioner och verktyg fyra gånger om året, en gång per kvartal.

Meddelanden om nya versioner

Du informeras om nya kvartalsversioner genom aviseringar inuti produkten så att du vet när din plats kommer att uppgraderas. Du får ett nytt meddelande när uppgraderingen är klar. Platser är tillgängliga under uppgraderingen, och användarna har tillgång till alla funktioner och verktyg. Kvartalsuppgraderingarna medför ingen stilleståndstid.

Schema för kvartalsversioner

Stora versioner distribueras löpande i Tableau Clouds globala infrastruktur under flera veckor i sträck innan den lokala programvaran uppgraderas. Eftersom kvartalsversionerna distribueras löpande runtom i världen kan vi inte ge några exakta datum och tider i förväg. I stället får användarna och administratörerna aviseringar inuti själva produkten när nya versioner är på väg.

Dessa aviseringar dyker upp ungefär två veckor före den planerade uppgraderingen av din plats.

Läs mer om nya funktioner

Mer information om nya funktioner på din plats finns i Kommer snart(Länken öppnas i ett nytt fönster). På sidan Kommer snart hittar du information om kommande Tableau-versioner och versioner som är under utveckling. Som Tableau Cloud-kund kanske du redan har tillgång till funktionerna som beskrivs på den här sidan. Mer omfattande webbplatsuppdateringar äger rum när kunder av alla våra produkter kan uppgradera och dra nytta av de nya funktionerna.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!