Konfigurera SAML med Azure Active Directory

Om du har konfigurerat Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) som SAML-identitetsprovider (IdP) använder du informationen i det här avsnittet tillsammans med Azure AD-dokumentationen för att lägga till Tableau Cloud till dina program med enkel inloggning.

Obs! 

  • De här stegen gäller ett program från en utomstående tillverkare och kan ändras utan vår vetskap. Om de steg som beskrivs här inte motsvarar vad du ser med ditt IdP-konto kan du använda de allmänna konfigurationsstegen för SAML och i kombination med IdP-dokumentationen.
  • Från och med februari 2022 krävs flerfaktorsautentisering (MFA) via er SAML-identitetsprovider (IdP) för enkel inloggning för Tableau Cloud.

Steg 1: Öppna SAML-inställningarna för Tableau Online

För att använda Azure AD med Tableau Cloud konfigurerar du ett anpassat program på Azure AD-hanteringsportalen. För den här uppgiftenbehöver duanvända information från SAML-inställningarna för Tableau Cloud.

  1. Logga in på Tableau Cloud-platsen som platsadministratör och välj Inställningar > Autentisering.

  2. På fliken Autentisering markerar du kryssrutan Aktivera ytterligare en autentiseringsmetod. Välj sedan SAML och klicka på listrutan Konfiguration (obligatoriskt).

    Skärmbild av sidan med autentiseringsinställningar för Tableau Cloud

Steg 2: Lägga till Tableau Cloud till dina Azure AD-program

Använd relevant information från sidan med SAML-inställningar för Tableau Cloud, granska och slutför stegen i följande Microsoft Azure-artiklar:

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!