tabcmd

Obs! I de flesta fall måste du använda kommandoradsverktyget tabcmd 2.0 med Tableau Cloud. Tabcmd 2.0 finns på Tableau tabcmd(Länken öppnas i ett nytt fönster). Med den här nya versionen kan du köra tabcmd-kommandon på MacOS och Linux, autentisera med personliga åtkomsttoken (PAT:er) och uppfylla kraven för flerfaktorsautentisering (MFA). Version 2.0 bygger på offentliga slutpunkter i den Python-baserade Tableau Server-klienten.

I Tableau finns kommandoradsverktyget tabcmd, som kan användas för att automatisera platsrelaterade administrationsuppgifter på din Tableau Cloud webbplats. Till exempel skapa eller ta bort användare, projekt och grupper.

Viktigt: Tabcmd 1.0 har inte stöd för flerfaktorsautentisering. Om du vill använda tabcmd med Tableau Cloud använder du Tableau tabcmd 2.0(Länken öppnas i ett nytt fönster) (nytt fönster). Mer information om Tableau Cloud och flerfaktorsautentisering finns i Flerfaktorsautentisering och Tableau Cloud.

Installera tabcmd

Obs! Dessa anvisningar gäller för installation av kommandoradsverktyget tabcmd 1.0. Gå till Tableau tabcmd(Länken öppnas i ett nytt fönster) (nytt fönster) för att installera kommandoradsverktyget tabcmd 2.0.

När Tableau Server eller Tableau Cloud uppgraderas till en ny version kan du, om en uppdaterad version av tabcmd krävs, ladda ner den från sidan Tableau Server Releases på Tableaus webbplats.

För Tableau Server rekommenderar vi att du laddar ner versionen som matchar versionen av servern du använder. För Tableau Cloud rekommenderar vi att du alltid laddar ner den senaste versionen för att undvika problem som orsakas av inkompatibilitet mellan versionerna. I båda fallen kan användning av en inaktuell version av tabcmd orsaka fel och oförutsägbara resultat.

 1. Öppna en webbläsare och gå till sidan Tableau Server-versioner(Länken öppnas i ett nytt fönster). Gå till den här sidan även om du använder Tableau Online.

 2. Om du använder:

  I båda fallen väljer du – om den utökade informationen visar underhållsversioner – den senaste underhållsversionen eller den som matchar versionen av servern du använder.

  Välj den serverversion du använder (senaste versionen för Tableau Cloud)

  Då tas du till sidan med versionsinformation, som heter Åtgärdade problem. Där kan du läsa om säkerhetsförbättringar och problem som har åtgärdats.

 3. Skrolla till avsnittet Ladda ner filer under de åtgärdade problemen. Välj den nedladdningslänk för tabcmd som är kompatibel med datorn som du kommer att köra tabcmd-kommandona på. 

  Välj flikcmd-installationsprogrammet för datorn som du kommer att använda det på (32- eller 64-bitars)

  I de återstående stegen kallas den datorn ”tabcmd-datorn”.

 4. Spara installationsprogrammet på tabcmd-datorn, eller på en plats som är tillgänglig från den datorn .

 5. Slutför installationsstegen som är tillämpliga för tabcmd-datorns operativsystem:

  • Windows

   Som standard installeras tabcmd i C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\<version>\extras\Command Line Utility. Du kan ändra detta under installationen och vi rekommenderar att du installerar tabcmd i en mapp som heter tabcmd i roten av C:\ -enheten (C:\tabcmd). Detta kan göra det enklare att hitta och köra verktyget och kommer att ta bort vissa begränsningar i Windows-operativsystemet om du lägger till tabcmd-katalogen i Windows-sökvägen.

   Obs! Installationsprogrammet för tabcmd lägger inte till tabcmd-katalogen i Windows-sökvägsvariabeln. Du kan lägga till den manuellt, eller så kan du inkludera hela sökvägen i tabcmd varje gång det anropas.

   tabcmd kan installeras på två sätt i Windows:

   • Dubbelklicka på installationsprogrammet och följ stegen i användargränssnittet:

    1. Acceptera licensavtalet.

    2. Om du vill installera på en plats som inte är standard klickar du på Anpassa och skriver in eller bläddrar till den plats där du vill installera tabcmd.

    3. Klicka på Installera.

     Om du uppmanas av Windows Defender-brandväggen eller User Account Control klickar du på Tillåt åtkomst.

   • Kör installationsprogrammet från en kommandotolk:

    1. Öppna en kommandotolk som administratör på tabcmd-datorn.

    2. Gå till katalogen som du kopierade tabcmd-installationsprogrammet i.

    3. Installera tabcmd:

     tableau-setup-tabcmd-tableau-<version_code>-x64.exe /quiet ACCEPTEULA=1

     Så här installerar du på en icke-standardplats:

     tableau-setup-tabcmd-tableau-<version_code>-x64.exe /quiet ACCEPTEULA=1 INSTALLDIR="<path\to\install\directory>"

     Till exempel:

     tableau-setup-tabcmd-tableau-<version_code>-x64.exe /quiet ACCEPTEULA=1 INSTALLDIR="C:\tabcmd"

     Om du kör installationsprogrammet med /? visas en komplett lista över kommandoradsalternativ som kan användas med tabcmd-installationsprogrammet. Mer information om kommandoradsalternativen för tabcmd-installationsprogrammet finns i Installera växlar och egenskaper för tabcmd (Windows).

   tabcmd-installationsprogrammet skapar loggar i C:\Users\<user>\AppData\Local\Temp som du kan använda om du har problem med att installera tabcmd. Loggarna använder namngivningskonventionen Tableau_Server_Command_Line_Utility_(<version_code>)_##############.log.

  • Linux

   Obs! För att köra tabcmd på en Linux-dator måste Java 11 vara installerat. På RHEL-liknande system kommer detta att installeras som ett beroende när tabcmd installeras. På Ubuntu-system måste du installera Java 11 separat om det inte redan är installerat.

   Från och med juli 2022 stöds inte längre Debian-distributioner. Mer information finns i det här Tableau Community-inlägget(Länken öppnas i ett nytt fönster).

   1. Logga in som användare med sudo-åtkomst på tabcmd-datorn.

   2. Gå till katalogen som du kopierade .rpm eller .deb-paketet som du laddade ner till.

    • På RHEL-liknande distributioner, bland annat CentOS, kör du följande kommando:

     sudo yum install tableau-tabcmd-<version>.noarch.rpm

    • Ubuntu kör du följande kommando:

     sudo apt-get install ./tableau-tabcmd-<version>_all.deb

  Se dokumentationen för Linuxvarianten du kör om du vill avinstallera tabcmd från en Linux-dator.

 6. (Valfritt) Lägg till den fullständiga sökvägen där tabcmd har installerats till systemsökvägen så att du kan köra tabcmd-kommandon utan att behöva ändra den platsen, eller ange sökvägen med varje kommando. Stegen för att göra detta beror på ditt operativsystems typ och version. Mer information finns i PATH_(variabel).

Så här används tabcmd

De grundläggande stegen för att använda tabcmd är följande:

 1. Öppna kommandotolken som administratör.

  Obs! Använd inte PowerShell för att köra tabcmd-kommandon i Windows. Om du använder PowerShell kan det orsaka oväntat beteende.

 2. På en Windows-dator ändrar du – om du har installerat tabcmd på en annan dator än den ursprungliga noden – till katalogen där du installerade tabcmd.

  På en Linux-dator behöver du inte ändra till installationskatalogen.

 3. Kör tabcmd-kommandot.

När du använder tabcmd måste du skapa en autentiserad server-session. Sessionen identifierar servern eller Tableau Cloud-webbplatsen och användaren som kör sessionen. Du kan starta en session först och sedan ange ditt kommando härnäst, eller så kan du starta en session och köra ett kommando på samma gång.

Viktigt: Om du använder tabcmd för att utföra mer än en uppgift måste du köra uppgifterna en i taget (seriellt) och inte samtidigt (parallellt).

Kommandon (som login) och alternativen (som -s, -u, etc.) är inte skiftlägeskänsliga, men de värden du anger (som User@Example.com) är skiftlägeskänsliga.

Exempel

Följande kommando visar att en session startar:

tabcmd login -s https://prod-useast-b.online.tableau.com -t mysite -u authority@email.com -p password

Så här startar du en session och tar bort en arbetsbok med ett kommando – observera att du inte behöver login här:

tabcmd delete "Sales_Workbook" -s https://prod-useast-b.online.tableau.com -t campaign -u admin@email.com -p password

Alternativen -s, -t -u och -p finns bland de globala variablerna för tabcmd, som kan användas med vilket kommando som helst.

Mer information finns i tabcmd-kommandon.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!