Använda Admin Insights för att skapa anpassade vyer

Med Admin Insights kan du få mer insyn i din Tableau Cloud-driftsättning.

Admin Insights är ett Tableau Cloud-specifikt projekt som i förväg fyllts med noga utvalda datakällor och en färdig arbetsbok med platsens data. Med hjälp av de resurser som du har tillgång till via Admin Insights-projektet kan du skapa anpassade vyer för att besvara ett antal vanliga frågor om platsen.

Till exempel:

 • Hur mycket används Tableau Cloud i min organisation?

 • Vilka är de vanligaste trenderna kring platsens driftsättning?

 • Vilket innehåll är populärt?

 • Vad gör mina användare?

 • Hur ska licenser fördelas?

Ansluta till Admin Insights-data

Om du är platsadministratör eller någon som har beviljats åtkomst till Admin Insights-projektet kan du komma åt Admin Insights-datakällorna direkt från Tableau Cloud med hjälp av Webbredigering eller via Tableau Desktop.

Från Tableau Cloud

 1. Logga in på Tableau Cloud och navigera till Admin Insights-projektet.

 2. Välj Skapa > Arbetsbok och välj en av datakällorna för att komma igång.

Från Tableau Desktop

 1. Öppna Tableau Desktop och välj Tableau Server under Anslut.

  Obs! Om du inte redan är inloggad på Tableau Cloud klickar du på länken Tableau Cloud i dialogrutan Logga in på Tableau Server. Ange dina inloggningsuppgifter till Tableau Cloud och klicka sedan på Logga in.

 2. I sökrutan skriver du namnet på datakällan du letar efter.

 3. Välj en datakälla och klicka på Anslut för att komma igång med analysen.

Börja skapa anpassade vyer

Medan du funderar över hur du vill utföra analysen av din plats och användarstatistik kan du överväga några av följande frågor som organisationer ofta ställer:

 • Vilka är de mest populära vyerna eller datakällorna?

 • Vilka är de mest aktiva användarna (dvs. vilka är de drivande användarna)?

 • Vilka är de vanligaste uppgifterna som utförs på platsen?

 • Hur många licenser används?

 • Vem har inte loggat in på platsen på mer än 90 dagar?

Utforska den färdiga arbetsboken

Om du vill ha hjälp med att få svar på föregående frågor (och mer) kan du gå till den färdiga arbetsboken, Admin Insights Starter, för att se vilka insikter den kan erbjuda. Arbetsboken fungerar som en mall för att skapa mer detaljerade instrumentpaneler och arbetsböcker som tar upp unika frågor relaterade till din plats eller organisation.

Fokus: platsaktivitet
Datakälla: TS-användare

Använd den här instrumentpanelen för att utforska platsaktivitet på hög nivå efter användarroll.

Den här instrumentpanelen visar bara några av de sätt som du kan analysera platsens logg- och aktivitetsmätvärden på. Även om Admin Insights samlar in data under 90 dagar (365 dagar med en Advanced Management-licens) kan datumen ”Senaste publicering” och ”Senaste åtkomst” gå tillbaka så långt som till det datum då platsen skapades.

Gör mer med den här instrumentpanelen:

 • Ändra inaktivitetströskeln (gul som standard) med parameterkontrollen i övre högra hörnet.

 • Skapa URL-åtgärder som kan skicka e-post till användare baserat på deras aktivitetstyp. Skicka till exempel e-post till användare när de inte har loggat in på platsen, öppnat innehåll eller publicerat innehåll under de senaste 90 dagarna.

 • Skapa ytterligare vyer för den här instrumentpanelen som jämför de senaste 90 dagarna (standard) av aktivitet (inloggning, åtkomst eller publicering) med de senaste 30 dagarna, 60 dagarna och alla dagar.

Fokus: gruppmedlemskap och -licensiering
Datakälla: grupper, TS-evenemang och TS-användare

Instrumentpanelen visar antalet grupper och grupperade användare på platsen. Använd filtren eller klicka på en rad eller markering i arbetsbladet Gruppfördelning för att välja en grupp. När en enskild grupp har valts kan du se medlems- och licensinformation.

Instrumentpanelen visar följande sorters information:

 • Gruppmedlemskap: Antalet grupper och grupperade användare som finns på platsen

 • Licensanvändning: Procentandelen grupper som använder licenser vid inloggning

 • Platsroller och licenstyp: Vilka användare som är medlemmar i gruppen och vilken platsroll de är tilldelade

Gör mer med den här instrumentpanelen: Välj en användare från arbetsbladet med medlemskap för att skicka e-postmeddelanden till alla gruppmedlemmar.

Fokus: inloggningsaktivitet
Relaterat till: TS-händelser (primärt), TS-användare (sekundärt)

Använd den här instrumentpanelen för att utforska trender för inloggningsaktivitet.

Med hjälp av väljaren ”Välj händelser eller distinkta aktörer” till vänster kan du se platsens inloggningsrelaterade aktivitet per vecka, dag eller timme. Eftersom det finns två datakällor bakom den här instrumentpanelen kan du se inloggningar från alla användare, inte bara användare med färsk inloggningsaktivitet.

Gör mer med den här instrumentpanelen: Duplicera instrumentpanelen och behåll endast ”Detaljer om användarinloggning”. Ändra sedan filtret för ”Senaste inloggningsdatum” till null för att se en lista över användare som aldrig har loggat in på platsen. Du kan också skicka e-post till dem beroende på vilken typ av åtgärd du vill att användarna ska vidta.

Fokus: Åtkomst till och användning av innehåll
Relaterat till: TS-händelser

På instrumentpanelerna visas följande information:

 • Åtkomstaktivitet för vy: När en vy har öppnats och av vem.

 • Åtkomstaktivitet för datakälla: När 1) någon har anslutit till en publicerad datakälla via Webbredigering eller Tableau Desktop eller 2) en användare har visat eller publicerat en arbetsbok som använder den publicerade datakällan.

 • Publiceringsaktivitet för arbetsbok: När en arbetsbok har publicerats och av vem.

 • Publiceringsaktivitet för datakälla: När en publicerad datakälla har publicerats och av vem.

Gör mer med den här instrumentpanelen: Använd väljaren ”Projektnamn” i det övre högra hörnet för att välja ett projekt på din plats att filtrera på. Det här filtret påverkar alla blad i Admin Insights Starter.

Fokus: innehållsanvändning och diskutrymme
Ansluter till: platsinnehåll och TS-evenemang

Instrumentpanelen visar följande sorters information:

 • Diskutrymmesanvändning per aktivitet: Mängden utrymme som används av inaktuellt innehåll och innehåll som anses vara aktivt – innehåll används inom tidsramen under gränsvärdet för inaktuellt innehåll.

 • Utrymme som används av objekt: Mängden utrymme som används av innehållet på platsen. X-axeln visar antalet dagar sedan innehållet senast visades medan y-axeln visar storleken.

 • Utrymme som används av inaktuellt och oanvänt innehåll: Totalt utrymme som används av inaktuellt och oanvänt innehåll. Du kan använda den här informationen för att fastställa vilket innehåll som är mest inaktuellt eller tar upp mest utrymme.

Gör mer med den här instrumentpanelen:

 • Använd gränsvärdet för inaktivitet för att fastställa hur länge innehåll kan förbli oanvänt innan det anses vara inaktuellt. Att ändra det här värdet låter dig filtrera innehållsobjekt som inte når gränsvärdet.

 • Använd projektnamnväljaren för att filtrera innehåll per projekt. Det här filtret påverkar alla blad i Admin Insights Starter.

 • Ta bort innehåll som inte längre används för att upprätthålla en ren plats. Om du är osäker kan du välja ett objekt att skicka e-postmeddelande om till innehållsägaren, innan det tas bort.

Fokus: innehållsägande och diskutrymme
Ansluter till: platsinnehåll och TS-evenemang

Instrumentpanelen visar följande sorters information:

 • Platskapacitet: Mängden utrymme som används i förhållande till den totala platskapaciteten.

 • Utrymmesanvändning per projekt: Mängden utrymme som används av projekt på översta nivån. Om du väljer ett projekt filtreras de andra arbetsbladen till att visa innehållsobjekt, storlek och ägarinformation.

 • Utrymmesanvändning per objekt: Mängden utrymme som används av innehållsobjekt såsom arbetsböcker, datakällor, flöden och virtuella anslutningar.

 • Utrymmesanvändning per användare: Kontrollera hur mycket utrymme innehållsägare använder och identifiera om några grupper eller användare överskrider sitt tilldelade utrymme.

Gör mer med den här instrumentpanelen: 

 • Använd projektnamnväljaren för att filtrera innehåll per projekt. Det här filtret påverkar alla blad i Admin Insights Starter.

 • Välj ett objekt eller en användare för att skicka ett e-postmeddelande till och klargöra hur innehållet används.

Utforska datakällorna

Du kan också ansluta direkt till Admin Insights-data. Utforska data på egen hand genom att föra muspekaren över varje fält (både dimensioner och mätvärden) för att läsa en beskrivning av de data som samlas in.

TS-händelser fungerar som en primär revisionsdatakälla. Den innehåller data om de olika händelser som inträffar på din plats, inklusive inloggningar, publiceringar och visning av vyer.

Exempel: Vilka är de mest populära vyerna?

 1. Anslut till datakällan för TS-händelser på något av de sätt som beskrivs i Ansluta till Admin Insights-data.

 2. I rutan Data drar du Objektnamn till hyllan Rader och Antal händelser till hyllan Kolumner.

 3. I rutan Data drar du Artikeltyp till hyllan Filter och markerar kryssrutan Visa.

Gör mer med den här datakällan: Med Tableau Prep kan du koppla Admin Insights-datakällor för följande fält för att få en bättre överblick över platsen. Om du analyserar data från flera Tableau Cloud-platser måste du också koppla ”Plats-LUID = Plats-LUID”.

 • Koppla TS-händelser till TS-användare på ”Aktörens användar-ID = Användar-ID”

 • Koppla TS-händelser till Platsinnehåll på ”Objekt-ID = Objekt-ID” och ”Objekttyp = Objekttyp”

Du hittar mer information i Aggregera, koppla och förena data(Länken öppnas i ett nytt fönster) i hjälpen för Tableau Prep.

TS-användare innehåller data om dina användare såsom återstående licenser, platsroller och arbetsböcker som ägs av en användare. Den här datakällan innehåller även information som rör produktaktivering och användningsdata för Tableau Desktop, Tableau Prep, webbredigering och platsrollspecifika kapaciteter.

Från och med februari 2024 inkluderar TS-användare Tableau Pulse-information för platsen. Ett nytt fält för ”Pulse-mätvärden” har lagts till i mappen Användarinnehåll för att spåra antalet mätvärden som ägs av en användare.

Exempel: Hur många licenser används?

 1. Anslut till datakällan för TS-användare på något av de sätt som beskrivs i Ansluta till Admin Insights-data.

 2. I rutan Data drar du Mätvärdesnamn till hyllan Rader och Mätvärden till hyllan Kolumner.

 3. Högerklicka i fältet Mätvärdesnamn på hyllan Rader och välj Visa filter.

 4. Klicka på listrutemenyn Mätvärdesnamn och välj Anpassa > Visa knappen Tillämpa.

 5. Markera kryssrutorna Totalt antal tillåtna licenser och Totalt antal använda licenser i filtret och klicka sedan på Tillämpa.

Gör mer med den här datakällan: Med Tableau Prep kan du koppla Admin Insights-datakällor för följande fält för att få en bättre överblick över platsen. Om du analyserar data från flera Tableau Cloud-platser måste du också koppla ”Plats-LUID = Plats-LUID”.

 • Koppla TS-användare till Grupper på ”Användar-LUID = Användar-LUID”

 • Koppla TS-användare till TS-händelser på ”Användar-ID = Aktörens användar-ID”

 • Koppla TS-användare till Platsinnehåll på ”Användarens e-post = Ägarens e-post” eller ”Användarens e-post = Objekt överordnade projektägarens e-post”

Du hittar mer information i Aggregera, koppla och förena data(Länken öppnas i ett nytt fönster) i hjälpen för Tableau Prep.

Grupper identifierar användares gruppmedlemskap. Det finns en rad med data för varje unik kombination av grupp- och användarpar. Grupper utan medlemmar och användare som inte ingår i en grupp inkluderas som en rad med data med null-värden representerade som ”NULL”.

Exempel: Vilka användare finns i en viss grupp?

 1. Anslut till datakällan för grupper på något av de sätt som beskrivs i Ansluta till Admin Insights-data.

 2. I rutan Data drar du Gruppnamn till hyllan Rader.

 3. (Valfritt) I vyn väljer du de grupper du vill utforska och väljer sedan Behåll endast.

 4. I rutan Data drar du Användarens e-post till hyllan Rader och placerar den till höger om fältet Gruppnamn.

Gör mer med den här datakällan: Med Tableau Prep kan du koppla Admin Insights-datakällor för följande fält för att få en bättre överblick över platsen. Om du analyserar data från flera Tableau Cloud-platser måste du också koppla ”Plats-LUID = Plats-LUID”.

 • Koppla Grupper till TS-användare på ”Användar-LUID = Användar-LUID”

Du hittar mer information i Aggregera, koppla och förena data(Länken öppnas i ett nytt fönster) i hjälpen för Tableau Prep.

Platsinnehåll ger viktig information för kontroll av projekt, datakällor, flöden, arbetsböcker och vyer på en plats. De data som tillhandahålls för ett innehållsobjekt kan vara unika för dess objekttyp. Objekttyper med unika fält finns i mappar med titlar som motsvarar deras objekttyp.

Från och med februari 2024 inkluderar datakällan för platsinnehåll Tableau Pulse-information för platsen. När du skapar vyer hittar du fälten som rör Tableau Pulse i mappen ”Mätvärde”.

Obs! Användare som ansluter till datakällan för platsinnehåll ser data om alla innehållsobjekt på platsen, oavsett vilka behörigheter som ställts in för respektive objekt. Tänk på detta om du planerar att distribuera till icke-administratörer.

Exempel: Hur många procent av platsens publicerade datakällor är certifierade?

 1. Anslut till datakällan för platsinnehållet på något av de sätt som beskrivs i Ansluta till Admin Insights-data.

 2. I rutan Data drar du Migrerade data (antal) till hyllan Kolumner.

 3. I rutan Data drar du Datakällans innehållstyp till hyllan Filter, avmarkerar kryssrutan Alla och markerar kryssrutan Publicerade.

 4. I rutan Data drar du Datakälla certifierad till Färg på kortet Markeringar.

 5. Högerklicka på fältet CNT (Migrerade data) på hyllan Kolumner och välj Snabb tabellberäkning > Procent av totalvärde.

Gör mer med den här datakällan: Med Tableau Prep kan du koppla Admin Insights-datakällor för följande fält för att få en bättre överblick över platsen. Om du analyserar data från flera Tableau Cloud-platser måste du också koppla ”Plats-LUID = Plats-LUID”.

 • Koppla Platsinnehåll till TS-händelser på ”Objekt-ID = Objekt-ID” och ”Objekttyp = Objekttyp”

 • Koppla platsinnehåll till TS-användare på ”Ägarens e-post = Användarens e-post” eller ”Ägarens e-post = Objekt överordnade projektägarens e-post”

Du hittar mer information i Aggregera, koppla och förena data(Länken öppnas i ett nytt fönster) i hjälpen för Tableau Prep.

Inläsningstider för visualisering innehåller information om laddningstid för vyer på din plats för att hjälpa innehållsutvecklare att få bättre förståelse för användarupplevelsen när användare laddar vyer.

Exempel: Vilka vyer tar längst tid att läsa in?

 1. Anslut till datakällan Inläsningstider för visualisering på något av de sätt som beskrivs i Ansluta till Admin Insights-data.

 2. I rutan Data drar du Objektnamn till hyllan Rader och Varaktighet till hyllan Kolumner.

 3. I rutan Data drar du Statuskodtyp till hyllan Filter och markerar kryssrutan Klart.

 4. På hyllan Kolumner högerklickar du på Dimensioner och väljer Mätvärde (antal) > Median.

Gör mer med den här datakällan: Med Tableau Prep kan du koppla Admin Insights-datakällor för följande fält för att få en bättre överblick över platsen. Om du analyserar data från flera Tableau Cloud-platser måste du också koppla ”Plats-LUID = Plats-LUID”.

 • Koppla Inläsningstider för visualisering till TS-händelser och Platsinnehåll på ”Objekt lagringsplats-URL = Objekt lagringsplats-URL”

 • Koppla Inläsningstider för visualisering till TS-händelser och Platsinnehåll på ”Objekttyp = Objekttyp”

Du hittar mer information i Aggregera, koppla och förena data(Länken öppnas i ett nytt fönster) i hjälpen för Tableau Prep.

Jobbprestation innehåller händelse- och körtidsinformation för bakgrundsjobb på platsen såsom extraktuppdateringar och flödeskörningar. Jobbprestation inkluderar, från och med maj 2023, Tableau Bridge-uppdateringsdata inklusive Bridge-klientens namn, buffringsdata och antalet gånger uppdateringen påbörjades och slutfördes.

Exempel: Hur många extraktuppdateringar och flödeskörningar sker på platsen?

 1. Anslut till datakällan Jobbprestation på något av de sätt som beskrivs i Ansluta till Admin Insights-data.

 2. I rutan Data drar du Artikelnamn, Artikeltyp, Ägarens e-post och Jobbtyp till hyllan Rader.

 3. På hyllan Rader högerklickar du på Artikelnamn och väljer Sortera.

 4. I dialogrutan Sortera väljer du Sortera efter > Fält och Fältnamn > Jobb-ID. Stäng dialogrutan.

 5. I rutan Data drar du Startade (lokal) till hyllan Kolumner.

 6. På hyllan Kolumner högerklickar du på Startade (lokal) och väljer Exakt datum. Detta konverterar dimensionen till ett mätvärde.

 7. I rutan Data drar du Jobbresultat till Färg och Jobbkörningslängd (dagar) till Storlek på kortet Markeringar.

Exempel: Hur lång är den genomsnittliga jobbkötiden?

 1. Anslut till datakällan Jobbprestation på något av de sätt som beskrivs i Ansluta till Admin Insights-data.

 2. I rutan Data drar du Startade till hyllan Kolumner och Startade (lokal) till hyllan Rader.

 3. På hyllan Kolumner högerklickar du på Startade och väljer Dag från den andra uppsättningen av värden (t.ex. 11 maj 2022). Detta konverterar fältet till ett mätvärde.

 4. På hyllan Rader högerklickar du på Startade (lokal) och väljer Mer > Timme från den första uppsättningen av värden (t.ex. 9).

 5. På kortet Markeringar väljer du Kvadrat på listrutemenyn Form.
 6. I rutan Data drar du Jobbkötid till Färg på kortet Markeringar. Högerklicka på fältet och välj Mätvärde > Genomsnitt.

 7. I rutan Data drar du Jobb-ID till Storlek på kortet Markeringar. Högerklicka på fältet och välj Mätvärde > Antal (distinkt).

Gör mer med den här datakällan: Med Tableau Prep kan du koppla Admin Insights-datakällor för följande fält för att få en bättre överblick över platsen. Om du analyserar data från flera Tableau Cloud-platser måste du också koppla ”Plats-LUID = Plats-LUID”.

 • Koppla Jobbprestation till Platsinnehåll på ”Artikel-ID = Artikel-ID”

Du hittar mer information i Aggregera, koppla och förena data(Länken öppnas i ett nytt fönster) i hjälpen för Tableau Prep.

Behörigheter innehåller de gällande behörigheterna för alla användare och allt innehåll på platsen. Administratörer kan använda datakällan för att identifiera luckor i behörighetssäkerheten samt garantera att endast lämpliga användare kan komma åt innehållsobjekt.

Obs! Platsroller definierar de maximala kapaciteter som en användare kan ha. En Viewer-användare kan till exempel inte redigera på webben, även om de har den behörigheten i en användar- eller gruppregel. Baserat på ordningen som behörigheter hanteras kan användare ha andra kapaciteter än de som anges i datakällan. Mer information finns i Gällande behörigheter.

Exempel: Vilka användare och grupper har tillgång till innehåll?

 1. Anslut till datakällan Behörighet på något av de sätt som beskrivs i Ansluta till Admin Insights-data.

 2. I rutan Data drar du Artikeltyp, Artikelnamn, Objekts överordnade projektnamn och Kontrollera behörighetens projektnamn till hyllan Rader. Detta skapar en hierarkisk vy av platsinnehållet och visar hur behörigheter fastställs, till exempel om behörigheter konfigureras på projektnivå eller för enskilda delar av innehåll.

 3. I rutan Data drar du Behörighetstagarens namn och Typ av behörighetstagare till hyllan Rader. Genom att lägga till de här dimensionerna ser du vilka användare och grupper som har tillgång till innehållet.

 4. I rutan Data drar du Typ av kapacitet till hyllan Rader. Kapaciteterna för användare och grupper visas.

Gör mer med den här datakällan: Med Tableau Prep kan du koppla Admin Insights-datakällor för följande fält för att få en bättre överblick över platsen. Om du analyserar data från flera Tableau Cloud-platser måste du också koppla ”Plats-LUID = Plats-LUID”.

När du kopplar datakällan Behörighet till andra Admin Insights-datakällor kan det ge upphov till stora datauppsättningar om platsen har fler än 1 000 användare eller om behörigheter tilldelas till flera stora grupper på enskilda innehållsresurser. En stor grupp består av hundratals medlemmar.

 • Koppla platsinnehåll till behörigheter för ”Item LUID = Item LUID” (vänster koppling)

 • Koppla behörigheter till TS-användare på ”User LUID = User LUID”

 • Koppla behörigheter till grupper på ”Grantee LUID = Group LUID” (höger koppling)

Tips: Effektivisera analysen genom att ta bort gruppregeln Alla användare eller redigera regeln för att ta bort behörigheter.

Du hittar mer information i Aggregera, koppla och förena data(Länken öppnas i ett nytt fönster) i hjälpen för Tableau Prep.

Prenumerationernas datakälla erbjuder omfattande information om prenumerationer på platsen inklusive namnet på utvecklaren och mottagaren, innehållsobjekt, jobbstatus och scheman. Administratörer kan använda denna data för att förbättra visningsupplevelsen för användare som kommer åt innehåll via prenumerationer.

Från och med februari 2024 inkluderar datakällan för prenumerationer Tableau Pulse-information för platsen. Fälten ”Namn på prenumerantgrupp” och ”LUID för prenumerantgrupp” ingår i mappen Användare. Dessa fält visar gruppens namn och LUID när en användare följer ett mätvärde som en del av en grupp.

Exempel: Vilka är de mest populära mätvärdena?

Använd följande steg för att skapa en vy som visar de mest populära mätvärdena för Tableau Pulse.

 1. Anslut till datakällan Prenumerationer på något av de sätt som beskrivs i Ansluta till Admin Insights-data.

 2. I rutan Data drar du Artikeltyp till hyllan Filter och markerar sedan kryssrutan Mätvärde i dialogrutan.

 3. Dra artikelns LUID och artikelns namn till hyllan Rader.

 4. Dra CNT(LUID för prenumererande användare) till hyllan Kolumner.

 5. I verktygsfältet väljer du Sortera fallande för att sortera X-axeln.

  Obs! Visualiseringen visar de användare som prenumererar individuellt. Om du vill visa användare som prenumererar efter grupp använder du fälten ”Namn på prenumerantgrupp” och ”LUID för prenumerantgrupp”.

 6. Klicka på Analys > Skapa beräknat fält på menyn.

  1. Namn:

   Is Group Follow
  2. Beräkning:

   NOT ISNULL(Subscriber Group LUID)
 7. I rutan Data drar du Ingår i grupp som följer till Färg på kortet Markeringar.

 8. Dra Namn på prenumerantgrupp till Detalj på kortet Markeringar.

  Tips: Om du vet vilka användare som valt att följa ett mätvärde själv, i stället för att läggas till av andra, blir det lättare att identifiera de mätvärden som är naturligt populära.

 9. Klicka på Analys > Skapa beräknat fält på menyn.

  1. Namn:

   User Self-Followed
  2. Beräkning:

   NOT [Is Group Follow] AND [Created By User Email] <> [Subscriber Email]
 10. I rutan Data drar du Användaren följer själv till Färg på kortet Markeringar.

Exempel: Hur ofta får användare prenumerationer?

Använd följande steg för att skapa en vy som visar hur ofta användare får prenumerationer.

 1. Anslut till datakällorna Prenumerationer och TS-händelser på något av de sätt som beskrivs i Ansluta till Admin Insights-data.

 2. Välj Data > Redigera kombinationsrelationer.

 3. I dialogrutan Kombinationsrelationer ställer du in den primära datakällan på Prenumerationer och väljer alternativknappen Anpassad.

 4. Klicka på Lägg till.

 5. I dialogrutan Lägg till/redigera fältmappning mappar du Prenumerantens e-postadress till Utförarens användarnamn och klickar på OK.

 6. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Kombinationsrelationer.

 7. I rutan Data drar du Prenumerantens e-postadress, Ämne och Senast skickat (lokal) till hyllan Rader.

 8. I rutan Data drar du Antal händelser till hyllan Kolumner.

 9. Kontrollera att Artikel-LUID, Artikeltyp och Utförarens användarnamn är länkfälten i rutan Data. Om det finns brutna länkar klickar du på ikonen bredvid fältnamnet för att länka de två datakällorna.

 10. I rutan Data drar du Prenumerationsstatus till Färg på kortet Markeringar.

Gör mer med den här datakällan: Med Tableau Prep kan du koppla Admin Insights-datakällor för följande fält för att få en bättre överblick över platsen. Om du analyserar data från flera Tableau Cloud-platser måste du också koppla ”Plats-LUID = Plats-LUID”.

 • Koppla Prenumerationer till TS-händelser för ”Prenumerantens e-postadress = Utförarens användarnamn”

Du hittar mer information i Aggregera, koppla och förena data(Länken öppnas i ett nytt fönster) i hjälpen för Tableau Prep.

Token innehåller information om aktiva, ej utgångna användartoken på platsen, inklusive personliga åtkomsttoken (PAT), uppdateringstoken och OAuth-token. Platsadministratörer kan övervaka tokens användning och giltighetstid via datakällan och på så sätt rotera viktiga token efter behov.

Följande token ingår i datakällan:

 • OAuth-databas – Hantera de åtkomsttoken som används för OAuth-anslutningar. Token är giltiga tills de tas bort av en Tableau Cloud-användare eller återkallas av dataleverantören. Mer information finns i OAuth-anslutningar.

 • OAuth-klient – Hantera uppdateringstoken som används av anslutna klienter, som Tableau Desktop och Tableau Prep. Mer information finns i Öppna platser från anslutna klienter.

 • Personliga åtkomsttoken (PAT) – Hantera långlivade autentiseringstoken som används för att logga in i Tableau Cloud, till exempel automatiserade skript och uppgifter som skapas med Tableau REST API. Du hittar mer information i Personliga åtkomsttoken.

Platsadministratörer kan när som helst återkalla en token genom att ta bort licensen för användaren med den oönskade token. Nya token måste skapas om användaren ska få en ny licens. Följ länkarna i föregående avsnitt för anvisningar hur du tar bort eller återkallar specifika typer av token.

Exempel: När uppdaterades dina OAuth-databastoken senast?

I följande exempel mäts tokenrotationen inom en organisation.

 1. Anslut till datakällan Token på något av de sätt som beskrivs i Ansluta till Admin Insights-data.

 2. I rutan Data drar du Typ av token till hyllan Filter. Markera kryssrutan OAuth-databas och klicka på OK.

 3. Dra Typ av databas, Databasens användarnamn och Senast uppdaterad till hyllan Rader.

 4. På hyllan Rader högerklickar du på Senast uppdaterad och väljer Exakt datum i snabbmenyn. Ändra fältet från kontinuerligt till diskret.

 5. Klicka på Analys > Skapa beräknat fält på menyn.

  1. Namn: Dagar sedan den senaste uppdateringen

  2. Beräkning:

   ROUND(TODAY()-[Last Updated])
 6. Klicka på OK.

 7. Från rutan Data drar du Dagar sedan den senaste uppdateringen till hyllan Rader. Ändra fältet från kontinuerligt till diskret.

Exempel: När förfaller inbäddade OAuth-databastoken?

För att förhindra problem med vyer som inte laddas och misslyckade extraktuppdateringar är det viktigt att övervaka när inbäddade OAuth-databastoken förfaller. Följande exempel visar hur du identifierar token som snart förfaller, så att användarna kan uppdatera sina inloggningsuppgifter i god tid.

Obs! Tableau lagrar inte förfallotider för OAuth-databastoken. Om du vill få den informationen kontaktar du databasadministratören för att kontrollera förfallotiderna för varje databastyp.

 1. Anslut till datakällan Token på något av de sätt som beskrivs i Ansluta till Admin Insights-data.

 2. I rutan Data drar du Typ av token till hyllan Filter. Markera kryssrutan OAuth-databas och klicka på OK.

 3. Dra Database Type (Databastyp) och Owner Email (Ägarens e-postadress) till hyllan Rader.

 4. Klicka på Analys > Skapa beräknat fält på menyn. I det här exemplet använder vi en Snowflake-databas med en 90-dagars förfallotid.

  1. Namn: Expires At (all tokens)

  2. Beräkning:

   IF [Token Type] = 'OAuth Database'
   THEN
   IF [Database Type] = 'snowflake'
   THEN DATEADD('day', 90, [Last Updated])
   // add conditions for other database types here //
   ELSE NULL
   END
   ELSE [Expires At]
   END
 5. Klicka på Analys > Skapa beräknat fält på menyn.

  1. Namn: Days Until Expiration

  2. Beräkning:

   DATEDIFF('day', TODAY(), [Expires At (all tokens)])
 6. Dra Days Until Expiration (Dagar till förfallotid) till hyllan Rader. Ändra fältet från kontinuerligt till diskret.

 7. Dra Days Until Expiration (Dagar till förfallotid) till hyllan Filter. Välj All Values (Alla värden) och ange maxvärdet till 14. Detta filtrerar token som förfaller under de närmaste 14 dagarna eller sådana som redan har förfallit. Justera efter behov.

 8. Använd de resulterande värdena för att kontakta användare vars token är på väg att förfalla snart.

Exempel: Vilka användare äger personliga åtkomsttoken på platsen?

I följande exempel visas namn och platsroller för användare som äger personliga åtkomsttoken på platsen. Du kan justera filtret för andra tokentyper.

 1. Anslut till datakällorna Token och TS-användare på något av de sätt som beskrivs i Ansluta till Admin Insights-data.

 2. Välj Data > Redigera kombinationsrelationer.

 3. I dialogrutan Kombinationsrelationer ställer du in den primära datakällan på Token och väljer alternativknappen Anpassad.

 4. Klicka på Lägg till.

 5. I dialogrutan Lägg till/redigera fältmappning mappar du Ägarens e-postadress till Användarens e-postadress och klickar på OK > OK.

 6. I rutan Data drar du Typ av token till hyllan Filter. Markera kryssrutan PAT och klicka på OK.

 7. Från rutan Data drar du Användarnamn, Användarens platsroll, Löper ut och Användes senast till hyllan Rader.

 8. Bekräfta att Användarens e-postadress är länkningsfältet i rutan Data. Om det finns en bruten länk klickar du på ikonen bredvid fältnamnet för att länka de två datakällorna.
 9. På hyllan Rader högerklickar du på Löper ut och väljer Exakt datum i snabbmenyn. Ändra fältet från kontinuerligt till diskret.

 10. Upprepa steg 7 för Användes senast.

Gör mer med den här datakällan: Med Tableau Prep kan du koppla Admin Insights-datakällor för följande fält för att få en bättre överblick över platsen. Om du analyserar data från flera Tableau Cloud-platser måste du också koppla ”Plats-LUID = Plats-LUID”.

 • Om du vill visa tokenägarens platsroll kopplar du Token till TS-användare genom ”Ägarens e-postadress” = ”Användarens e-postadress”

 • Om du vill visa tokenägarens gruppmedlemskap kopplar du Token till Grupper genom ”Ägarens e-postadress” = ”Användarens e-postadress”

Du hittar mer information i Aggregera, koppla och förena data(Länken öppnas i ett nytt fönster) i hjälpen för Tableau Prep.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!