Använda R- och Python-skript i ditt flöde

Från och med version 2019.3.1 kan du använda R- och Python-skript för att utföra mer komplexa rensningsåtgärder eller bygga in prediktiva modelldata i flödet. Data skickas från flödet som indata genom R- eller Python-skriptsteg och returneras sedan som utdata som du kan fortsätta att rensa med hjälp av funktionerna i Tableau Prep Builder.

Obs! Det finns ännu inte något stöd för att ansluta till skript som inmatningssteg för flödet. Skriptsteg stöds inte heller för flöden som skapats eller publicerats i Tableau Cloud.

Konfigurera Rsering- eller Tableau Python-servern (TabPy) och lägg till ett skriptsteg i flödet. Tableau Prep skickar data till Rserve för R eller en Tableau Python-server (TabPy) för Python och returnerar resultatdata till flödet i form av en tabell. Du kan fortsätta att tillämpa rensningsåtgärder på resultaten och generera utdata för analys.

När du skapar skriptet måste du inkludera en funktion som anger en dataram som ett argument för funktionen. Om du vill returnera andra fält än vad du anger i indata måste du inkludera en getOutputSchema-funktion i skriptet som definierar utdata och datatyper. I annat fall kommer utdata att använda fälten från indata.

Om du skapar eller redigerar flöden i Tableau Server (version 2020.4.1 och senare) som innehåller skriptsteg måste Tableau Server också ha en anslutning till en Rserve- eller TabPy-server för att köra skriptsteg. Information om hur du konfigurerar R eller Python för dina flöden och hur du skapar skript finns i Använd R-skript (Rserve) i ditt flöde(Länken öppnas i ett nytt fönster) eller Använda Python-skript i ditt flöde(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!