Aktivera Tableau med inloggningsbaserad licenshantering

Inloggningsbaserad licenshantering är det föredragna alternativet för licenshantering och aktivering för Creator-roller inom Tableau Cloud och är aktiverat som standard på platsen. Inloggningsbaserad licenshantering gör att användare kan aktivera och låsa upp Tableau Desktop och/eller Tableau Prep Builder genom att logga in på Tableau Cloud. Inloggningsbaserad licenshantering eliminerar behovet av att distribuera och hantera produktnycklar för Tableau Desktop och Tableau Prep Builder.

Du behöver bara en Tableau Cloud-plats för att auktorisera en enskild Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder. Du kan tilldela Creator-roller till användare som använder Tableau Desktop och Tableau Prep Builder för licensaktivering och centraliserad licenshantering. Dessutom ger inloggningsbaserad licenshantering dig mer synlighet kring licensanvändningen.

Du kan använda administrativa vyer på Tableau Cloud för att se tilldelningen och användningen av Creator-platser från ett enda ställe. Administratörsvyer tillhandahåller information om vem som använder dina Creator-licenser och visar den senaste licensleasningen och versionen av både Tableau Desktop och Tableau Prep Builder, vilket hjälper dig att övervaka dina Tableau-driftsättningar.

Följande Tableau-produkter har stöd för inloggningsbaserad licenshantering:

 • Tableau Cloud

 • Tableau Server 2020.1+

 • Tableau Desktop 2020.1+

 • Tableau Prep Builder 2020.1.3+

Så fungerar inloggningsbaserad licenshantering

När inloggningsbaserad licenshantering används kontaktar Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder regelbundet Tableau Cloud för att bekräfta att användaren har rollen Creator och för att erhålla en auktorisering att köra. Tableau Cloud kontaktar den Tableau-drivna ATR-tjänsten (auktorisering att köra) för att bekräfta att Tableau Desktop-klienten beviljas aktivering. ATR-tjänsten bekräftar och hanterar licensen och längden på auktoriseringsfönstret. I nedanstående diagram visas kommunikationsprocessen mellan klienten, Tableau Cloud och licensieringstjänsten.

Tableau skickar Internetförfrågningar via port 80 och 443. I de flesta fall har den dator där Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder är installerat och där nätverket körs redan konfigurerats för att tillåta nödvändig åtkomst. Mer information om de portar som används av Tableau finns i Internetrelaterade krav(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Inloggningsbaserad licenshantering med Tableau Cloud

 1. Du installerar Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder och väljer Activate with your credentials (Aktivera med dina inloggningsuppgifter). Du loggar in på din Tableau Cloud-plats.

 2. Tableau Cloud bekräftar att du har rollen Creator. Om inte returneras ett fel. Om svaret är ja kommunicerar Tableau Cloud med ATR-tjänsten.

 3. ATR-tjänsten returnerar ett ATR-leasingavtal till Tableau Cloud.

 4. Tableau Cloud utfärdar ett ATR-leasingavtal till Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder så att aktiveringen kan slutföras.

Använda inloggningsbaserad licenshantering

För att kunna använda inloggningsbaserad licenshantering måste du installera Tableau Desktop och använda det med Tableau Cloud.

Steg 1: Aktivera inloggningsbaserad licenshantering

Från och med version 2020.1 är Inloggningsbaserad licenshantering aktiverat som standard för Tableau Cloud och Tableau Desktop. För att kunna använda inloggningsbaserad licenshantering måste du installera Tableau Desktop och använda det med Tableau Cloud. Om du använder Tableau Desktop version 2020.1 eller senare kan du gå vidare till Steg 3: Aktivera Tableau Desktop.

Versioner före 2021.1 har inte stöd för inloggningsbaserad licenshantering.

Ändra inloggningsbaserad licenshantering-inställningar på Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder vid installationen

Du kan ändra inloggningsbaserad licenshantering-inställningarna i kommandoraden genom att köra .exe-filen från datorns kommandorad som en administratör. Om du behöver extrahera .msi-filer följer du anvisningarna i Extrahera och köra installationsprogrammet för Windows (MSI)(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Om du vill använda en varaktighet som skiljer sig från standardlängden på 14 dagar/1 209 600 sekunder inkluderar du ATRREQUESTEDDURATIONSECONDS. Exempel:

tableauDesktop-64bit-2020-1-0.exe /quiet /norestart ACCEPTEULA=1 ATRREQUESTEDDURATIONSECONDS=43200

Du måste köra kommandot från mappen där .exe-filen finns eller ange den fullständiga sökvägen till .exe-filen på datorn. Kör inte installationsprogrammet från en delad katalog i nätverket. Ladda i stället ner .exe-filen till en mapp på den dator som du kör installationen på.

I följande exempel visas Windows Installer-kommandot som inaktiverar inloggningsbaserad licenshantering.

tableauDesktop-64bit-2020-1-0.exe /quiet /norestart ACCEPTEULA=1 LBLM=disabled

eller

tableauPrepBuilder-64bit-2020-1-0.exe /quiet /norestart ACCEPTEULA=1 LBLM=disabled

För att ange standard-URL:en för den Tableau Server du vill att användarna ska använda för aktivering när de använder inloggningsbaserad licenshantering lägger du till alternativet ACTIVATIONSERVER eller WorkGroupServer.

Så här uppdaterar du exe-filen:

tableauDesktop-64bit-2021-4-0.exe /quiet /norestart ACCEPTEULA=1 ACTIVATIONSERVER=http://<tableau_online_site_url>

Så här uppdaterar du registret:

reg.exe add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Tableau\Tableau 2021.4\Settings /f /v WorkGroupServer /d https://<tableau_server_url>

Obs! Alternativet ACTIVATIONSERVER är endast avsett för förstagångsaktivering. Om du har loggat in på den här versionen av Tableau tidigare kan du använda alternativet WorkGroupServer (Windows) eller WorkgroupServer (macOS). Om du till exempel använder Tableau Desktop version 2021.1 på Windows och du har loggat in tidigare använder du alternativet WorkGroupServer för att ange en aktiveringsserver. På Tableau Desktop på macOS använder du alternativet WorkgroupServer. På macOS är det här alternativet skiftlägeskänsligt och har ett gement ”g”.

Ändra inställningar för inloggningsbaserad licenshantering på Tableau Desktop genom att redigera registret

Om Tableau Desktop redan har installerats kan du ändra inloggningsbaserad licenshantering-inställningarna genom att redigera Windows-registret.

Så här stänger du av inloggningsbaserad licenshantering:

reg.exe add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Tableau\ATR /f /v LBLM /d disabled

Så här gör du inloggningsbaserad licenshantering till de enda inloggningsalternativet:

reg.exe add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Tableau\ATR /f /v LBLM /d required

Eller så kan du aktivera, inaktivera eller kräva inloggningsbaserad licenshantering genom att redigera registret direkt:

 1. Säkerhetskopiera registerfilen (som administratör) på den dator där Tableau Desktop körs innan du gör några ändringar i filen.

 2. Redigera registret och sök efter registreringsdatafilen ATR i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Tableau och ändra LBLM-värdet så att det återspeglar den önskade inställningen:

  1. Namn: LBLM.

  2. Data: aktiverat, inaktiverat eller krävs.

 3. Starta om Tableau så att ändringen börjar gälla.
Ändra inloggningsbaserad licenshantering-inställningar på Tableau Desktop på macOS

Om du vill ändra inloggningsbaserad licenshantering-inställningar på macOS kör du följande kommandon i terminalfönstret för att uppdatera inställningsfilen. Sedan installerar eller startar du om Tableau Desktop.

Så här stänger du av inloggningsbaserad licenshantering:

sudo defaults write /Library/Preferences/com.tableau.ATR LBLM "disabled"

Så här gör du inloggningsbaserad licenshantering till de enda inloggningsalternativet:

sudo defaults write /Library/Preferences/com.tableau.ATR LBLM "required"

Så här anger du standard-URL:en för den Tableau Server du vill att användarna ska använda för aktivering när de använder inloggningsbaserad licenshantering på macOS.

Första aktivering:

sudo defaults write /Library/Preferences/com.tableau.ATR LBLM "required"

Efterföljande aktiveringar:

sudo defaults write /Library/Preferences/com.tableau.Tableau-<version> Settings.WorkgroupServer "https://<tableau_server_url>"

Obs! På Tableau Desktop på macOS använder du alternativet WorkgroupServer. På macOS är det här alternativet skiftlägeskänsligt och har ett gement ”g”.

Inställningar för Inloggningsbaserad licenshantering

Du använder följande inställningar för att ändra inloggningsbaserad licenshantering, ställa in ATR-varaktigheten och ange URL:en till aktiveringsservern.

InställningVärdeBeskrivning
LBLMaktiverat, inaktiverat eller krävs

Värdet enabled (standardinställning) – två aktiveringsalternativ visas på licensieringsskärmen (produktnyckel och inloggningsuppgifter).

Ställ in på disabled så visas inte inloggningsbaserad licenshantering på licensskärmarna.

Värdet required, inloggningsbaserad licenshantering – det här är det enda sättet att aktivera Tableau Desktop (på licensieringsskärmen kan du bara välja inloggningsuppgifter som aktiveringsalternativ).

Obs! När LBLM har ställts in på aktiverat eller krävs aktiveras även rapportering.

ATRREQUESTEDDURATIONSECONDS1209600

Ställer in auktoriseringen på att köra under (ATR)-varaktigheten (i sekunder), vilket är så länge en instans av Tableau Desktop och Tableau Prep Builder är auktoriserad att köra. Standardinställningen är 1 209 600 sekunder (14 dagar). Använd inte kommatecken som avskiljare i värdet.

ACTIVATIONSERVER

http://<tableau_online_site_url>

Anger standard-URL:en för den Tableau Cloud-plats du vill att användarna ska använda för aktivering vid första aktivering.
WorkGroupServer (Windows) WorkgroupServer (macOS)

http://<tableau_server_url>

Anger standard-URL:en för den Tableau Server-instans du vill att användarna ska använda för aktivering för uppdateringar av Windows-registret eller macOS plist.

Obs! På Tableau Desktop på macOS använder du alternativet WorkgroupServer. På macOS är det här alternativet skiftlägeskänsligt och har ett gement ”g”.

REPORTINGFREQUENCYSECONDS3600Anger standarden (i sekunder) för hur ofta inloggningsbaserad licenshantering-rapporten skickas till Tableau Server eller Tableau Cloud. Den lägsta inställningen är 60 sekunder och standardinställningen är 3 600 sekunder (en timme). Ändra den här inställningen för att minska belastningen på Tableau Server eller för att minska nätverkstrafiken. Oavsett vad ATR-avtalet anger för varaktighet ställer REPORTINGFREQUENCYSECONDS in det tidsintervall som Tableau Desktop- eller Tableau Prep Builder-klienten rapporterar om inloggningsbaserad licenshantering-aktiveringar till Tableau Server eller Tableau Cloud.
Ytterligare konfiguration för virtuella driftsättningar

Tableau Desktop och Tableau Prep Builder kontaktar regelbundet Tableau Cloud eller Tableau Server för att bekräfta att Tableau har auktoriserats att köra, baserat på licensen. Tableau Cloud eller Tableau Server kontaktar sedan ATR-tjänsten för att bekräfta licensen och längden på auktoriseringsfönstret.

När du konfigurerar en virtuell (icke-beständig) driftsättning av Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder ska varaktigheten ställas in på något av de lägre värdena, som 4 eller 8 timmar, för att undvika ett felmeddelande om överanvändning. När den virtuella datorn återlämnas hanterar ATR-tjänsten aktiveringsövervakningen.

Följande flaggor bör användas på en källbild innan Tableau Desktop publiceras till slutanvändare. Varje slutanvändare aktiverar programvaran genom att logga in på Tableau Server eller Tableau Cloud med varje ny virtuell dator. Ingen produktnyckel behöver anges om slutanvändaren är en Tableau Creator på Tableau Server eller Tableau Cloud.

Om du använder inloggningsbaserad licenshantering för Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder på en virtuell dator kan det hända att du får ett felmeddelande om att licensinformationen har ändrats när du aktiverar en ny virtuell dator för Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder. Det här felet framtvingar en omstart, varefter du uppmanas att registrera Tableau Desktop igen. Det här felet uppstår på grund av att ATR-tjänsten skickar en ny token som inte matchar licenscachen.

Microsoft Windows

För att förhindra att felet uppstår på Microsoft Windows kan du använda alternativen SYNCHRONOUSLICENSECHECK och SILENTLYREGISTERUSER med Windows Installer. Exempel:

tableau-setup-std-tableau-2020 SYNCHRONOUSLICENSECHECK="true" SILENTLYREGISTERUSER="true" ATRREQUESTEDDURATIONSECONDS=14400

eller

tableauDesktop-64bit-2020-1-0.exe /quiet /norestart ACCEPTEULA=1 ATRREQUESTEDDURATIONSECONDS=14400 ACTIVATIONSERVER=http://<tableau_online_site_url> SYNCHRONOUSLICENSECHECK="true" SILENTYLYREGISTERUSER="true"

Om Tableau Prep Builder och Tableau Desktop levereras på en virtuell dator behöver bara ATRREQUESTEDDURATIONSECONDS ställas in under Tableau Desktop-installationen. Om du däremot planerar att installera Tableau Prep Builder fristående måste du ställa in ATRREQUESTEDDURATIONSECONDS under Tableau Prep Builder-installationen.

Eller så kan du redigera följande registernycklar på källbilden:

Reg key path: HKLM\SOFTWARE\Tableau\<Tableau version>\Settings\

Reg key (String value, need to set to true to make that feature enabled)

SynchronousLicenseCheck

SilentlyRegisterUser

macOS

För att förhindra att felet uppstår på macOS kan du köra följande kommando för att ställa in flaggan LicenseCache.Desktop till'false' .

sudo defaults write ~/Library/Preferences/com.tableau.Tableau-<version>.plist LicenseCache.Desktop false

(Valfritt) Steg 2: Ändra varaktigheten auktorisering att köra (ATR)

Standardinställningarna för inloggningsbaserad licenshantering för ATR-varaktigheten är lämplig för de flesta miljöer, men du kan ändra standardinställningarna vid behov. Inloggningsbaserad licenshantering använder den förinställda ATR-varaktigheten på 1 209 600 sekunder (14 dagar), vilket är så länge en instans av Tableau Desktop och Tableau Prep Builder är auktoriserad att köra. Det betyder att du efter den ursprungliga auktoriseringen kan använda Tableau utan nätverksanslutning i 14 dagar innan aktiveringen upphör att gälla.

Standardvaraktigheten för inloggningsbaserad licenshantering är inte lämplig för att tillhandahålla en icke-beständig virtuell dator för slutanvändare. ATR-varaktigheten bör sänkas till 4 eller 12 timmar, beroende på användningen av den virtuella datorn. När en ny virtuell dator tillhandahålls en slutanvändare skapas ett nytt token för auktorisering att köra. När den virtuella datorn återlämnas, återlämnas också detta token. Det kan sedan användas i en ny ATR-begäran för en virtuell dator.

Obs! Inloggningsbaserad licenshantering använder följande hierarki vid fastställandet av ATR-varaktighet.

 1. ATR-tjänst – Fastställer den kortaste (4 timmar/14 400 sekunder) och längsta (90 dagar/7 776 000 sekunder) ATR-varaktigheten för alla användare/installationer. Det anger den förinställda ATR-varaktigheten (14 dagar/1 209 600 sekunder) om inget anges av Tableau Server eller Tableau Desktop.
 2. Tableau Desktop – Kan ange ATR-varaktighet (ATRREQUESTEDDURATIONSECONDS) för den dator som det är installerat på. Om så krävs kan du ändra standardvaraktigheten för ATR (14 dagar/1 209 600 sekunder) till en inställning som ligger inom ATR-tjänstens kortaste (4 timmar/14 400 sekunder) och längsta (90 dagar/7 776 000 sekunder) varaktighet. Denna lokala ATR-varaktighet åsidosätter alla eventuella varaktigheter som har angetts av ATR-tjänsten eller Tableau Server. Denna standardvaraktighet kan dock inte vara längre än den längsta ATR-varaktighet som har angetts på Tableau Server.
Ändra ATR-varaktigheten på Tableau Desktop genom att redigera registret

Om du vill använda en varaktighet som skiljer sig från standardlängden på 14 dagar/1 209 600 sekunder uppdaterar du registerinställningen ATRRequestedDurationSeconds. Exempel:

 1. Säkerhetskopiera registerfilen (som administratör) på den dator där Tableau Desktop körs innan du gör några ändringar i filen.
 2. Redigera registret och uppdatera ATRRequestedDurationSeconds i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Tableau\ATR enligt följande (0 använder standardinställningen):
  1. Namn: Hitta strängvärde med namnet ATRRequestedDurationSeconds.

  2. Data: Uppdatera antalet sekunder för varaktigheten. Lägg till exempel till 43 200 för att ange en varaktighet på 12 timmar.

 3. Starta om Tableau så att ändringarna börjar gälla.
Ändra ATR-varaktigheten på Tableau Desktop på macOS

Om du vill använda en varaktighet som skiljer sig från standardlängden på 14 dagar/1 209 600 sekunder inkluderar du inställningen ATRRequestedDurationSeconds. Exempel:

sudo defaults write /Library/Preferences/com.tableau.ATR ATRRequestedDurationSeconds -string "43200"

Steg 3: Aktivera Tableau Desktop

Version 2020.1 och senare av både Tableau Desktop för Windows och för macOS har stöd för inloggningsbaserad licenshantering.

 1. Kör Tableau Desktop-konfiguration.

 2. På skärmen Aktivera Tableau visas alternativet Aktivera genom att logga in på en server.

 3. Klicka på Aktivera genom att logga in på en server och klicka sedan på länken Tableau Cloud.

  När du uppmanas om det anger du giltiga inloggningsuppgifter för att logga in på en Tableau Cloud-plats som en användare med en prenumeration på rollen Creator och klickar sedan på OK.

Visa inloggningsbaserad licensanvändning

Du kan visa inloggningsbaserad licensanvändning för Tableau Cloud eller Tableau Server. Rapporten visar användare, värdar, användarroll, produkt, version, aktiveringar, Creator-platser som används, Creator-platser som inte används och när en Creator-plats senast användes. Du kan visa data för de senaste 30 dagarna upp till som mest 183 dagar.

Så här visar du den administrativa vyn för Inloggningsbaserad licenshantering:

 1. I navigeringsrutan i Tableau Cloud eller Tableau Server klickar du på Platsstatus.

 2. På sidan Platsstatus klickar du på Inloggningsbaserad licensanvändning.

 3. Valfritt. I rapportfönstret kan du ändra tidsfönstret så att det visar när licenser användes senast, filtrera efter åtgärder, filtrera efter användarnamn och sortera efter kolumn.

Felsökning

Du kan påträffa något av följande felmeddelanden när du använder inloggningsbaserad licenshantering. Lös problemet med hjälp av problemen nedan.

Om inloggningsbaserad licenshantering är tillgängligt som ett aktiveringsalternativ på Tableau Desktop, men det inte har aktiverats på din Tableau Online-plats, kan följande felmeddelande visas:

Inloggningsbaserad licenshantering är inte aktiverat på servern du anslutit till. Välj en annan server att ansluta till, använd en produktnyckel när du ska aktivera din licens eller starta en utvärderingsversion om du vill börja arbeta omedelbart.

Kontakta din administratör och/eller Tableau-kontoansvarig för att säkerställa att din Tableau Cloud-plats är aktiverad för inloggningsbaserad licenshantering.

Inloggningsbaserad licenshantering har inte aktiverats på Tableau Desktop

Om inloggningsbaserad licenshantering inte är aktiverat på Tableau Desktop har du inte möjlighet att aktivera Tableau med dina inloggningsuppgifter. Före version 2020.1 är möjligheten att använda inloggningsbaserad licenshanteringTableau Desktop inte aktiverad som standard. Kontrollera vilken Tableau Desktop-version du använder för att se till att du använder rätt version.

Om alternativet inloggningsbaserad licenshantering har stängts av under installationen eller i samband med en uppdatering hittar du information om detta i Steg 1: Aktivera inloggningsbaserad licenshantering(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Utgångsdatumet för produktnyckeln ändras inte efter köp av en årsprenumeration

När du har köpt en förnyelse av Tableau Cloud kan det se ut som att Tableau Desktop-licensen kommer att löpa ut. Så är inte fallet. I Hantera produktnycklar uppdateras inte utgångsdatumet för nya Tableau Cloud-prenumerationer förrän två veckor före det tidigare utgångsdatumet för platsen.

Du har inte någon Creator-licens

När du försöker aktivera från Tableau Desktop kan följande felmeddelande visas:

Du har inte någon Creator-licens. Be din administratör att få en.

Det här felet visas om du inte har tilldelats rollen Creator. Om du tillhör flera platser på Tableau Cloud eller Tableau Server måste du logga in på den plats där du har rollen Creator när du använder inloggningsbaserad licenshantering. Annars får du det här felmeddelandet.

Du kan bekräfta att produktnyckeln som du har aktiverat på servern inkluderar Creator-licenser genom att öppna TSM-webbgränssnittet och klicka på Konfiguration och sedan på Licensiering.

Du har aktiverat det maximala antalet datorer

När du försöker aktivera från Tableau Desktop kan följande felmeddelande visas:

Du har aktiverat Tableau det maximala antal gånger som tillåts för ditt konto. Du måste vänta på att licensaktiveringen på en annan dator ska upphöra innan du kan aktivera Tableau igen.

Det här felet visades när du aktiverade Tableau från flera datorer med samma Creator-autentiseringsuppgifter och överskred det maximala antalet aktiveringar. Du måste vänta tills ATR-token (auktorisering att köra) upphör att gälla på någon av de befintliga datorerna innan du kan aktivera en ny dator. Om du använder icke-beständiga virtuella datorer kan du förkorta ATR-varaktigheten och förhindra att det här felet uppstår igen.

Förkorta varaktigheten för ATR-token för maximal aktivering

Om du stöter på detta fel med maximalt antal aktiveringar när du använder en icke-beständig virtuell driftsättning, kan du förkorta ATR-varaktigheten till 4 timmar (14 400 sekunder) för att undvika felet i framtiden.

Genom följande steg förkortar du leasingavtalet för en dator som tidigare har aktiverats med inloggningsbaserad licenshantering och om inte längre kommer att användas, för att frigöra en palts som kan aktiveras på en ny dator.

 1. Öppna en kommandotolk som administratör på en Tableau Desktop-dator som inte längre kommer att användas.

 2. Gå till katalogen med Tableau-binärfiler (\bin) med hjälp av följande kommando.

  Windows: cd Program Files\Tableau\Tableau <version>\bin

  Mac: cd /Applications/Tableau\ Desktop\ <version>.app/Contents/MacOS

 3. Kör följande kommando för att ange varaktigheten till 4 timmar, angivet i sekunder (14400).

  Windows: atrdiag.exe -setDuration 14400

  Mac: sudo ./atrdiag -setDuration 14400

 4. Ta bort tidigare ATR-token med följande kommando:

  Windows: atrdiag.exe -deleteAllATRs

  Mac: ./atrdiag -deleteAllATRs

 5. Skriv sedan över befintlig ATR-token. Öppna Tableau Desktop. Tableau visar meddelandet ”Licensen har ändrats”. Klicka på Avsluta för att automatiskt stänga och öppna Tableau Desktop på nytt.

 6. I registreringsdialogen klickar du på Aktivera och återaktiverar sedan Tableau Desktop genom Tableau Server med inloggningsbaserad licenshantering, vilket skriver över befintligt token.

 7. Stäng Tableau Desktop och vänta tills ATR-varaktigheten har gått ut (t.ex. 4 timmar) och ATR-token upphör att gälla och frigör en användarplats. Öppna inte Tableau Desktop innan ATR-varaktigheten har löpt ut. Kontrollera att ATR-varaktigheten har löpt ut. ATR-token TTL End ska visa ett datum och en tidpunkt i framtiden (t.ex. 4 timmar från nu).

  Windows: atrdiag.exe

  Mac: ./atrdiag

 8. När ett ATR-token har löpt ut kan du logga in på Tableau Server på en ny dator.

Så här återställer du datorn till ett olicensierat tillstånd

 1. Öppna en kommandotolk som administratör.

 2. Gå till katalogen med Tableau-binärfiler (\bin) med hjälp av följande kommando:

  cd Program Files\Tableau\Tableau <version>\bin

 3. Kör följande kommando:

  Windows: atrdiag.exe –deleteAllATRs

  Mac: ./atrdiag.exe –deleteAllATRs

Obs! Detta tar enbart bort ATR-token från datorn. Det frigör inte några användarplatser. Användarplatsen frigörs först när den borttagna ATR-token har upphört att gälla.

Dina Tableau-inloggningsuppgifter är ogiltiga

När du försöker aktivera från Tableau Desktop kan följande felmeddelande visas:

Dina Tableau-inloggningsuppgifter är ogiltiga. Kontakta administratören och be att få kontot återställt.

Detta fel visas när din Tableau-licens inte känns igen. Kontakta administratören.

Datorns klocka är inte synkroniserad med aktuell tid

När du försöker aktivera från Tableau Desktop kan följande felmeddelande visas:

Datorns klocka är inte synkroniserad med aktuell tid. Synkronisera datorns klocka med aktuell tid och försök sedan aktivera Tableau.

Det här felet visas när datorns klocka är inte synkroniserad med aktuell tid. Synkronisera datorns klocka med en tidsserver på Internet eller aktivera automatisk tidssynkronisering.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!