Teradata

Detta ämne beskriver hur du ansluter Tableau till en Teradata-databas eller en Teradata Unity-server och ställer in datakällan.

Innan du börjar

Innan du börjar ska du samla in följande anslutningsinformation:

 • För Teradata-databas: Ange namnet på den server som du vill ansluta till

 • För Teradata Unity-server: Ange namnet på den server som du vill ansluta till

 • Autentiseringsmetod: Teradata-databas, LDAP eller integrerad autentisering

 • Användarnamn och lösenord beroende på miljön

 • Behöver du en krypterad anslutning?

 • (Valfritt) Frågemärkning och inledande SQL-sats körs varje gång Tableau ansluter

Drivrutin krävs

Den här kopplingen kräver en drivrutin för att kommunicera med databasen. Du kanske redan har den nödvändiga drivrutinen installerad på datorn. Om drivrutinen inte är installerad på datorn visar Tableau ett meddelande i dialogrutan Anslutning med en länk till nedladdningssidan med drivrutinen(Länken öppnas i ett nytt fönster) där du kan hitta länkar till drivrutiner och installationsinstruktioner.

Skapa anslutningen och konfigurera datakällan

 1. Starta Tableau och under Anslut väljer du Teradata. För en fullständig lista över dataanslutningar väljer du Mer under Till en server. Gör sedan följande:

  1. Ange namnet på servern som fungerar som värd för den databas som du vill ansluta till.

   Obs! Du kan ansluta till en Teradata Unity-server genom att ange rätt URL i textrutan Server.

  2. Välj hur du vill logga in på servern. Ange om du vill använda den inbyggda autentiseringen av Teradata-databas, LDAP eller Integrerad autentisering.

   Om servern är lösenordsskyddad och du inte befinner dig i en Kerberos-miljö, måste du välja Teradata-databas eller LDAP och ange användarnamn och lösenord.

  3. Markera kryssrutan Kräv kryptering om du behöver en krypterad anslutning.

  4. (Valfritt) Välj Frågemärkning och inledande SQL.

  5. Välj Logga in.

   Om Tableau inte kan upprätta anslutningen, verifierar du att du har rätt inloggningsuppgifter. Om du fortfarande inte kan ansluta, har datorn problem med att hitta servern. Kontakta nätverksadministratören eller databasadministratören.

 2. På sidan Datakälla gör du följande:

  1. (Valfritt) Välj standardnamnet för datakällan längst upp på sidan och ange sedan ett unikt namn för datakällan, som ska användas i Tableau. Till exempel kan du använda en konvention för namngivning av datakälla som gör det lättare för andra användare av datakällan att räkna ut vilken datakälla de ska ansluta till.

  2. Från listrutan Databas trycker du på sökikonen eller anger schemanamnet i textrutan och trycker på sökikonen. Sedan väljer du schema.

  3. I textrutan Tabell trycker du på sökikonen eller anger tabellnamnet och trycker på sökikonen. Sedan väljer du tabell.

   Du kan även specificera en lagrad procedur i databasen. Mer information och en lista över begränsningar som är specifika för Teradata-databaser finns i Använda en lagrad procedur.

  4. Dra tabellen eller den lagrade proceduren till arbetsytan och välj sedan bladflik för att starta analysen.

   Använd anpassad SQL för att ansluta till en specifik fråga i stället för till hela datakällan. Mer information finns i Ansluta till en anpassad SQL-fråga.

Logga in på en Mac

Om du använder Tableau Desktop på en Mac och anger servernamnet för att ansluta ska du använda ett fullständigt domännamn, såsom mydb.test.ourdomain.lan, istället för ett relativt domännamn, såsom mydb eller mydb.test.

Alternativt kan du lägga till domänen i listan över sökdomäner för Mac-datorn vilket låter dig endast ange servernamnet när du ansluter. Gå till Systeminställningar > Nätverk > Avancerat och öppna sedan fliken DNS för att uppdatera listan över sökdomäner.

Använd frågemärkningar för att öka prestandan

När du ansluter till en Teradata-databas kan du välja att definiera frågemärkningssatser som körs under anslutningen. Dessa satser kan öka prestandan och de utnyttjar de inbyggda säkerhetsreglerna i databasen.

Med hjälp av frågemärkningar kan du överföra parametrar till Teradata-miljön. Du kan använda dessa för att skapa en arbetsbok för att filtrera data baserat på säkerhetsregler som finns i databasen. Du kan till exempel skicka in den aktuella användarens användarnamn för Tableau Server så att endast de data som är specifika för den användaren visas vid inläsning av vyn. Frågemärkning kan även användas för att förbättra prestandan. När du ansluter till Teradata kan du definiera en karta mellan namnet på de attribut som skickas till frågemärkningen och motsvarande värden från Tableau.

Obs! Den här funktionen stöds för närvarande inte för webbredigering.

Så här ställer du in frågemärkning:

 1. På sidan Datakälla väljer du Data > Frågemärkning och Inledande SQL.

 2. I den efterföljande dialogrutan anger du namn/värdepar i den översta textrutan etiketterad frågemärkning. Du kan använda listrutan Infoga för att lägga till Tableau-värden. Tableau-värdena beskrivs i tabellen nedan.
  VärdeBeskrivningExempel
  <TableauMode>Läget Tableau används vid generering av frågor. Detta värde kommer antingen att vara ”Ansluts” vid hämtning av metadata eller ”Analytisk” vid hämtning av faktiska data.Ansluta eller analytisk
  <LoginUser>Användarnamnet på den person som är inloggad i databasen.jjohansson
  <ServerUser>

  Den inloggade serveranvändaren. Inkluderar inte domännamn.

  Obs! ProxyUser visar samma värde som ServerUser. ProxyUser konfigurerar dock impersonering och lagrar Tableau Server-användaren i frågemärkningsparametern. Om du använder frågemärkning av säkerhetsskäl, bör du använda ProxyUser i stället. Detta säkerställer att frågeresultaten inte delas mellan olika användare. ServerUser bör endast användas i granskningssyfte.

  jjohansson
  <ServerUserFull>

  Den inloggade serveranvändaren inklusive domännamnet (om servern använder Active Directory).

  Obs! ProxyUserFull visar samma värde som ServerUserFull. ProxyUserFull konfigurerar dock impersonering och lagrar Tableau Server-användaren i frågemärkningsparametern. Om du använder frågemärkning av säkerhetsskäl, bör du använda ProxyUserFull i stället. Detta säkerställer att frågeresultaten inte delas mellan olika användare. ServerUserFull bör endast användas i granskningssyfte.

  domän.johan\jjohansson
  <ProxyUser>

  Används vid konfiguration av impersonering på servern. Anger användarnamnet för den aktuella serveranvändaren.

  jjohansson
  <ProxyUserFull>

  Används vid konfiguration av impersonering på servern. Anger användarnamnet och domännamnet för den aktuella serveranvändaren.

  domän.johan\jjohansson
  <TableauApp>Namnet på Tableau-programmet.Tableau Desktop Professional eller Tableau Server
  <TableauVersion>Versionen av Tableau-programmet6100.11.0428,0300
  <WorkbookName>Namnet på arbetsboken. Observera att detta endast fungerar för datakällor som är inbäddade i arbetsboken.Ekonomisk-analys

Nedan visas ett exempel på en frågemärkningssats. Det här exemplet skickar användarnamnet för den aktuella serveranvändaren.

ApplicationName=<TableauApp>Version=<TableauVersion>ProxyUser=<ProxyUser>TableauMode=<TableauMode>

Tableau kontrollerar satsen för fel när du skriver. När den är giltig visas en grön bockmarkering längst ner i textrutan.

Använd initiala SQL-kommandon

När du ansluter till en Teradata-databas kan du eventuellt ange ett SQL-kommando som körs en gång vid anslutning. Mer information om hur du lägger till dessa kommandon i anslutningen finns i Köra inledande SQL.

Obs! Om Tableau upptäcker att den initiala SQL-nyttolasten inte kan levereras i en fråga försöker den dela upp frågan i separata satser, där varje sats måste avslutas med ett semikolon följt av ett tecken för ny rad utan några ytterligare tecken (t.ex. ett extra mellanslag) däremellan. Detta krav är viktigt eftersom om det finns ett semikolon inne i en sats, till exempel i en strängliteral, kan det inte vara säkert att dela på satsen vid det laget. Om den initiala SQL-koden du anger i Tableau returnerar ett fel och samma initiala SQL anses giltig av Teradata-databaserna, kan det hända att Tableau har delat upp frågan på ett felaktigt sätt. Om detta sker kan du testa att manuellt omformatera SQL-koden i Tableau.

 

Se även

 

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!