Publicera en datakälla

När du är redo att göra en datakälla tillgänglig för andra användare kan du publicera den på Tableau Server eller Tableau Cloud. Om datakällan finns i en arbetsbok som du publicerat på Tableau Server eller Tableau Cloud kan du göra den tillgänglig genom att spara den, förutsatt att det är en inbäddad Excel- eller textfil. Mer information finns i Publicera en datakälla på webben.

Obs! Se Bästa praxis för att publicera datakällor om du inte har läst om bästa praxis för att skapa datakällor och när du ska skapa ett extrakt ännu.

Allmänna steg för publicering

Följande steg ger en översikt över det arbetsflöde för publicering som du kommer att använda oavsett vilken typ av data eller server du publicerar till. Under dessa steg finns även kompletterande information om autentiseringstyper och användning av Tableau Bridge.

 1. Välj ServerPublicera datakälla.

  Om arbetsboken är ansluten till flera datakällor väljer du den du vill ha i undermenyn Publicera datakällor.

 2. Logga in på Tableau Server eller Tableau Cloud om du inte har gjort det redan.

  Hur du loggar in beror på hur administratören har konfigurerat din miljö. Mer information finns i Logga in på Tableau Server eller Tableau Cloud.

 3. I dialogrutan Publicera datakälla gör du följande:

  • För Projekt väljer du det projekt du vill publicera till och anger datakällans namn.

  • För Beskrivning och Taggar lägger du till en beskrivning och taggar som hjälper dig och andra användare att hitta den.

   Separera taggar med antingen ett kommatecken eller ett mellanslag. För att lägga till en tagg som innehåller ett mellanslag skriver du in den mellan citattecken (t.ex. ”Aktiva säljofferter”).

  • För Uppdatera schema har du – om du publicerar ett extrakt – möjlighet att välja ett uppdateringsschema för att säkerställa att dina extraktdata hålls uppdaterade. Om du väljer att inte välja ett schema här kan du välja ett schema från Tableau Server efter publicering.

   Obs! Det här alternativet är inte tillgängligt vid publicering från datakällan eller på Tableau Cloud.

  • För Behörigheter ska du godkänna standardprojektinställningarna.

   I allmänhet hanterar en platsadministratör behörigheter på servern. Om du tror att datakällan är ett undantag kan du samarbeta med administratören för att bestämma det bästa tillvägagångssättet. Se även Ange behörigheter när du publicerar en datakälla eller arbetsbok.

  • För Autentisering kan du ange hur autentiseringen ska hanteras när data publiceras på servern om du behöver tillhandahålla inloggningsuppgifter för att få åtkomst till dina data.

   Vilka alternativ som är tillgängliga för åtkomst till datakällan beror på vilken typ av data du publicerar och om de publiceras på Tableau Server eller Tableau Cloud.

   Information visas längst ned i dialogrutan så att du vet om du behöver vidta ytterligare åtgärder, till exempel lägga till Tableau Cloud i dataleverantörens auktoriserade lista.

   Information om autentiseringstyper finns i Ange autentiseringsuppgifter för åtkomst till publicerade data.

 4. Om du publicerar filbaserade data som finns på en Windows-mappad enhet eller använder bilder som inte kommer att vara tillgängliga från servern, väljer du Inkludera externa filer.

  När du inkluderar externa filer läggs kopior av filerna på servern som en del av datakällan. Kopior av filer läggs också på servern och ingår som en del av datakällan när du publicerar extrakt av datakällor med flera anslutningar som innehåller en anslutning till filbaserade data, som till exempel Excel. Mer information om följderna av att publicera extrakt från datakällor med flera anslutningar finns i Koppla dina data

  Om du inte vill publicera de externa filerna på servern ändrar du anslutningsinformationen så att datakällan refererar till en fullständig UNC-sökväg. I stället för att ansluta till D:\ datasource.xls ansluter du då till exempel till \\filesrv\datasource.xls.

 5. Som standard uppdaterar Tableau anslutningen för arbetsboken under publiceringsprocessen så att den nya publicerade datakällan används. Tableau stänger även den lokala datakällan.

  Om du vill fortsätta använda den lokala datakällan istället avmarkerar du kryssrutan Uppdatera arbetsboken så att den publicerade datakällan används.

  Obs! Om du väljer Ångra efter att datakällan har publicerats återgår Tableau till att använda den lokala datakällan, men datakällan förblir publicerad. Tableau ersätter inte heller en lokal datakälla när du publicerar en flerdimensionell datakälla (kub) på Tableau Server. (Tableau Cloud stöder inte publicering av flerdimensionella datakällor.)

 6. Klicka på Publicera.

  När publiceringen är klar öppnar din webbläsare Fråga data för datakällan. Där kan du kan ställa frågor för att skapa visualiseringar automatiskt. Mer information finns i Skapa vyer automatiskt med Fråga data.

 7. (Valfritt) KOnfigurera ett uppdateringsschema på servern. Mer information finns i följande avsnitt:

Publicera lokala data (endast Tableau Cloud)

För att hålla datakällor som ansluter till lokala data uppdaterade efter publicering på Tableau Cloud krävs Tableau Bridge. Tableau Cloud använder Bridge för att underlätta anslutningen mellan Tableau Cloud och data som endast är tillgängliga inom ett privat nätverk.

Tableau Cloud känner automatiskt av om Bridge behövs, som en del av publiceringsprocessen. Om Bridge behövs kan arbetsflödet för publicering skilja sig från den publiceringsprocess som beskrivs ovan.

Se något av följande ämnen beroende på vilken typ av datakälla du publicerar:

Publicera med en webbdatakoppling

Om du vill publicera en datakälla för en webbdatakoppling måste du importera webbdatakopplingen till servern innan du kan konfigurera ett uppdateringsschema. Du kan bara göra detta på Tableau Server.

Du kan uppdatera vissa datakällor för webbdatakopplingar på Tableau Cloud, med hjälp av Tableau Bridge.

Mer information finns i Webbdatakopplingar i Tableau Server(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Server-hjälpen eller Anslutning med Tableau Bridge(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Cloud-hjälpen.

Dolda fält i arbetsböcker

Arbetsböcker som är kopplade till en publicerad datakälla respekterar statusen för dolda fält i den publicerade datakällan.

 • Om du skapar en ny arbetsbok som använder en publicerad datakälla med dolda fält förblir dessa fält dolda i arbetsboken och kan inte användas i beräkningar, uppsättningar, grupper och annat objektskapande.

 • Om du arbetar med en befintlig arbetsbok som använder en publicerad datakälla med dolda fält visas de dolda fälten i rött i arbetsboken för att ange att fälten, och därmed vyerna och beräkningarna som använder dessa fält, är ogiltiga.

Det här problemet kan lösas på något av följande sätt:

 • Visa (sluta dölja) de relevanta fälten i datakällan och publicera sedan datakällan igen.

 • Uppdatera relevanta arbetsböcker för att utesluta de dolda fälten.

Mer information finns i Dölja eller visa fält.

Se även

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!