Konfigurera anslutningar med analystillägg

Analystillägg låter dig utöka Tableaus dynamiska beräkningar i en arbetsbok med språk som R och Python, med Einstein Discovery samt med andra externa verktyg och plattformar. Med de här inställningarna för slutpunkter kan du konfigurera analystillägg på din plats i Tableau Cloud. Mer information finns i API för Analytics-tillägg(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Mer information om användarscenarier och konfigurering av analysanslutningar i Tableau Desktop eller för webbredigering finns i Pass-uttryck med Analytics-tillägg(Länken öppnas i ett nytt fönster)i Hjälp för Tableau Desktop och webbredigering.

Obs! Från och med juni 2021 kan du skapa flera analystilläggsanslutningar för en webbplats, inklusive flera anslutningar för samma typ av tillägg (du är för närvarande begränsad till ett enda Einstein Discovery-analystillägg för respektive webbplats). Mer information finns i Tableau Cloud-versionsinformation.

I detta ämne beskrivs hur du konfigurerar platser på Tableau Cloud med analystillägg.

Säkerhetskrav och konfiguration

För ökad säkerhet kräver Tableau Cloud en krypterad kanal och autentiserad åtkomst till de externa tjänster som används för analystillägg.

Certifikat

Servern som kör den externa tjänsten för analystillägg måste konfigureras med ett giltigt TLS/SSL-certifikat från en betrodd tredje parts certifikatutfärdare (CA). Tableau Cloud kommer inte att upprätta en anslutning med externa servrar som är konfigurerade med ett självsignerat certifikat, ett certifikat från en privat PKI eller ett certifikat som inte är betrott av en etablerad tredje parts CA.

Konfiguration av brandvägg i godkännandelista

Många organisationer använder en brandvägg som kräver undantag från säkerhetslistan för kända värdar utanför nätverket. I detta scenario måste du ange två Tableau Cloud-IP-adresser som undantag. De Tableau Cloud-IP-adresser som används för anslutningar till analystilläggsservrar är 44.224.205.196 och 44.230.200.109.

Konfigurera inställningar för analystillägg

 1. Logga in på Tableau Cloud som platsadministratör.
 2. Klicka på Inställningar.
 3. Klicka på fliken Tillägg på sidan Inställningar och bläddra till Analystillägg.
 4. Välj Aktivera analystillägg för webbplats.
 5. Klicka på Skapa ny anslutning.
 6. I dialogrutan Ny anslutning klickar du på den anslutningstyp du vill lägga till och anger sedan konfigurationsinställningar för analystjänsten:

 7. Vilka alternativ du måste konfigurera beror på vilken typ av anslutning du väljer:

  • För en Einstein Discovery-anslutning klickar du på Aktivera.
  • För anslutningar till TabPy, RServer och API:et för analystillägg anger du följande information:
   • Anslutningsnamn: Ange vilken servertyp du ansluter till. RSERVE har stöd för anslutningar till R med RServe-paketet. TABPY har stöd för anslutningar till Python med TabPy eller till andra analystillägg.
   • Kräv SSL: Välj det här alternativet för att kryptera anslutningen till analystjänsten. Om du anger en HTTPS-URL i fältet Värdnamn måste du välja det här alternativet.
   • Värdnamn: Ange namnet på den dator eller den URL där analystjänsten körs. Det här fältet är skiftlägeskänsligt.
   • Port: Ange en port för tjänsten.
   • Logga in med användarnamn och lösenord: Välj det här alternativet för att ange det användarnamn och lösenord som används för att autentisera till analystjänsten.
 8. Klicka på Spara.

Redigera eller ta bort en anslutning till ett analystillägg

Om du vill redigera eller ta bort en konfiguration går du till Analystillägg på fliken Tillägg för din plats.

Klicka på ikonen Redigera eller Ta bort och följ anvisningarna för att ändra konfigurationen.

Skriptfel

Tableau kan inte verifiera att arbetsböcker som använder ett analystillägg återges korrekt på Tableau Cloud. Det kan finnas scenarier där ett obligatoriskt statistiskt bibliotek är tillgängligt på en användares dator men inte på analysutökningsinstansen som Tableau Cloud använder.

En varning visas om du publicerar en arbetsbok med vyer som använder ett analystillägg.

Det här arbetsbladet innehåller externa skript som inte kan visas på målplattformen förrän administratören konfigurerar en anslutning till den externa tjänsten.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!