Tillåta direktanslutningar till data som lagras på en molnplattform

Om du underhåller SQL-baserade data på en molnplattform kan du använda direkta anslutningar till dessa data när du publicerar arbetsböcker och datakällor till Tableau Cloud. När du använder en direktanslutning behöver du inte publicera ett statiskt dataextrakt. Beroende på den underliggande datatypen kan du bestämma hur du ska hålla data aktuella via en liveanslutning eller genom uppdatera ett extrakt enligt ett schema. Du kan också kräva att användare tillhandahåller inloggningsuppgifter för att komma åt data när de öppnar vyer som ansluter till innehåll.

Obs! Tableau Cloud stöder endast anslutningar till data som lagras på en offentlig molnplattform.

Aktivera krypterade anslutningar

Att kryptera anslutningar med SSL är ett alternativ för underliggande datakällor. Du kan aktivera SSL-kryptering för anslutningar till dina SQL-data som lagras hos en värd när du skapar anslutningen i Tableau Desktop. Slutför stegen nedan för att aktivera krypterade anslutningar.

Tips: Se till att Tableau Cloud finns på din dataleverantörs auktoriserade lista (godkännandelista).

 1. Anslut till dina data i Tableau Desktop.

 2. Markera kryssrutan Kräv SSL i dialogrutan Serveranslutning.

 3. För PostgreSQL, SQL Server-kompatibla anslutningar och andra anslutningar som inte alternativet att bädda in certifikat i datakällan klickar du på OK för att slutföra.

  För vissa kompatibla anslutningar visas länkad text under kryssrutan Kräv SSL. Det indikerar att du kan ange en alternativ certifikatfil som du vill använda, till exempel ett självsignerat certifikat.

 4. (Valfritt) Använd ett självsignerat eller annat anpassat certifikat för att ansluta till dessa data via SSL.

  1. Välj länktexten som visas.

  2. I dialogrutan Konfigurera och använd SSL-certifikat anger du certifikatets .pem-fil.

   För till exempel MySQL-anslutningar till data med Amazon RDS som värd kan du peka på Amazons självsignerade certifikatfil på den här adressen.

Obetrodda certifikat

Om du använder certifikat som inte är betrodda av Tableau Cloud, till exempel självsignerade certifikat eller certifikat signerade av företagets interna CA kan du få problem med att ansluta från Tableau Cloud. Prova en av följande lösningar.

 • Om din koppling tillåter inbäddning av anpassade certifikat använder du det. Det här är den lösning som beskrivs ovan.
 • Skaffa nya certifikat för din databas som är signerade av en betrodd offentlig CA.
 • Använd Tableau Bridge, som är Tableaus anslutningsproxy. Du kan konfigurera att dina certifikat betros på datorn som kör Bridge, antingen genom att använda TDC-filer, egenskapsfiler eller genom att installera dina certifikat i Windows System Trust Store.

Kopplingar som stöds

Se fliken ”Tableau Cloud” under ämnet Skapare: Ansluta till data på webben för listan över anslutningar som stöds.

Mer information om funktioner som stöds av kopplingen finns i det specifika kopplingsämnet i avsnittet Kopplingar som stöds i Tableau-användarhjälpen.

Obs! Alla kopplingar i den här listan stöds inte av Tableau Prep Conductor. Öppna Tableau Prep Builder och expandera rutan Anslut för att se listan över kopplingar som stöds.

Se även

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!