Aktivitetslogg

Om du använder Tableau Server med Advanced Management skrivs aktivitetsloggfiler till logg-katalogen för vizqlserver på den lokala hårddisken för vidare analys och granskning. Till exempel i katalogen %PROGRAMDATA%\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\logs\vizqlserver\. Leta efter en fil med namnet cepp-canonical-events_*.log.

Med aktivitetsloggen kan du:

 • Visa detaljerade händelsedata för Tableau Server.

 • Samla in efterlevnadsinformation och håll reda på vem som gör vad på dina Tableau-platser.

 • Granska behörighetsändringar, inklusive:

  • Lägga till eller ta bort användare från en grupp.

  • Flytta innehåll från ett projekt till ett annat.

  • Uttryckligen ändra behörigheterna för innehåll.

  Du kan spåra behörighetsändringar som är viktiga för att implementera ett robust system med kontroller i din Tableau-miljö. Dessa kontroller är användbara för användningsfall gällande efterlevnad.

  Komplettera informationen från Admin Insights och Admin Views för att spåra platsaktivitet och användningsstatistik.

  Alla evenemang inkluderar en tidsstämpel och ett ID för aktören som genomförde händelsen. Om det är relevant ingår ID för det berörda innehållet i händelsen.

  Du kan använda verktyg som Splunk och Amazon Cloudwatch för att granska aktivitetsloggen. Du kan använda dessa verktyg för att fråga loggfält och svara på frågor som:

  • Vilka var de tio åtgärder som senast vidtogs av en viss användare?

  • Vem utförde senast en händelse på ett innehåll?

  • Vilken var den senaste åtgärden som vidtogs på ett innehåll?

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!