Förbereda data på webben

När du har anslutit dina data med Tableau Cloud eller Tableau Server kan du ställa in datakällor och förbereda dina data för analys på sidan Datakälla. Du måste formatera dina data på ett sätt som godkänts av Tableau för att kunna skapa vyer eller utföra analyser, och förmedla rätt information till rätt personer.

I den här artikeln beskrivs förberedning av data via webbläsare med Tableau Cloud eller Tableau Server. Tableau-programmen har i stort sett stöd för samma funktioner för att förbereda data inför analys i webbläsare, t.ex. Tableau Desktop, men du hittar information om skillnaderna mellan dessa två i Funktionsjämförelse mellan webbredigering och Tableau Desktop.

Tänk på att uppdatera dina data: Vid koppling till publicerade platta filer (Excel eller text) uppdateras dessa data även om de ändras. Data som finns på en lokal server och som publiceras på webben via Tableau Desktop återges som ett extrakt och uppdateras inte. Om du publiceras data via Tableau Desktop som måste hållas uppdaterade på webben kan du använda Tableau Bridge. Mer information om vad som krävs finns i Hålla data uppdaterade och Använda Bridge för att hålla data uppdaterade

Se vad som finns på sidan Datakälla

Sidan Datakälla är uppdelad i fyra delar: 

A: Vänster ruta

Här visas information om dataanslutningen. Här visas till exempel Excel-baserade data. I den vänstra rutan visas namnet på Excel-arbetsboken och dess kalkylark. För databaser visas server, databas eller schema och databastabellerna i den vänstra rutan.

B: Arbetsyta

Det går att dra en eller flera tabeller till arbetsytan för att slå samman inför analys vid anslutning med de flesta relations- och filbaserade data.

Du kan även slå samman tabeller från en eller flera datakällor på arbetsytan.

C: Datarutnät

Använd datarutnätet för att granska fälten eller ge dem nya namn, skapa beräkningar, förhandsgranska ändringar och mycket mer.

D: Metadatarutnät

Använd knappen Metadatarutnät för att visa fälten i datakällan som rader. Med den här vyn är det lättare att få en överblick över strukturen.

Konfigurera datakällor

När du har skapat datakopplingen går du till sidan Datakälla för att konfigurera datakällan och förbereda dina data för analys. Det finns många valfria konfigurationsinställningar som du kan göra innan du påbörjar analysen. Med konfigurationsinställningarna som du gör på sidan Datakälla skapas den datakälla som Tableau använder för att tolka och interagera med dina data.

Planera datakällan

Relatera data

Ansluta till en anpassad SQL-fråga(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Koppla dina data

Förena dina data

Konvertera ett fält till ett datumfält

Pivotera data från kolumner till rader

Rensa data i Excel, CSV, PDF och Google Kalkylark med Datatolken

Redigera och sortera fälten i datarutnätet

Det går att ändra fälten i datarutnätet. Du kan byta namn på fälten, gruppera dem, skapa alias och beräknade fält, ändra datatyp och konvertera till ett mätvärde.

Så här fungerar identifiering av fälttyper och namnoptimering

Komma igång med beräkningar i Tableau

Konvertera ett fält till ett datumfält

Datatyper

Fälttyper: Dimensioner och mätvärden, Blå och Grön

Hantera datakällor

Redigera datakällor

Uppdatera datakällor

Ersätta datakällor

Stänga datakällor

Spara datakällor

Köra inledande SQL

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!