Ersätta datakällor

Obs! Att ersätta en datakälla stöds inte av Tableau Cloud eller Tableau Server.

Användare kan uppdatera en arbetsbok eller ett blad med en annan datakälla. Att ersätta en datakälla slår inte samman och redigerar inte datakällorna. Det omdirigerar fält som används i arbetsbladet så att de mappas till motsvarande fält i den nya datakällan. Alla fält som användaren skapar i den ursprungliga datakällan kopieras till den nya datakällan. Fält som inte ingår i den ursprungliga datakällan måste kopieras manuellt och klistras in i den nya datakällan innan den gamla ersätts. När du ersätter en datakälla kopieras inte mappstrukturerna över.

De två datakällorna måste inte vara identiska, men skillnader mellan datakällorna påverkar bladen i arbetsboken och fälten i vyn. Alla fält, grupper, uppsättningar och beräknade fält som inte finns i den nya datakällan (eller har ett annat namn) tas bort från rutan Data. Mer information om hur du ersätter fältreferenser för att fixa ogiltiga fält finns i Redigera datakällor.

Ersätta en datakälla

Slutför följande steg för att ersätta en datakälla.

 1. Öppna en arbetsbok som ansluter till den ursprungliga datakällan.

 2. Välj Data > Ny datakälla och anslut sedan till den nya datakällan.

 3. På sidan Datakälla drar du en tabell till arbetsytan för att konfigurera datakällan (om detta inte görs automatiskt åt dig).

 4. Gå till bladfliken och välj Data > Ersätt datakälla.

  Obs! Du måste ha minst ett fält i vyn för att göra alternativet Ersätt datakälla tillgängligt.

 5. I dialogrutan Ersätt datakälla väljer du datakällan Aktuell och datakällan Ersättare.

 6. (Valfritt) Under fältet Aktuell markerar du kryssrutan för att ersätta enbart det aktuella arbetsbladet.

 7. När du är klar klickar du på OK.

Alla arbetsblad, instrumentpaneler och berättelser som använde den ursprungliga datakällan uppdateras så att de använder den nya datakällan. Du kan klicka på Ångra i verktygsfältet för att återställa ändringen och återgå till den ursprungliga datakällan.

Obs! Du kan endast ersätta en datakälla med en annan datakälla när båda datakällorna är relationella datakällor eller när båda datakällorna är flerdimensionella datakällor. I Tableau stöds flerdimensionella datakällor enbart för Windows.

Ersätt datakällan för ett enda blad

Alla blad som använder datakällan uppdateras när en datakälla ersätts. Om du vill ersätta datakällan för ett enskilt blad måste du använda följande lösning.

 1. Kopiera bladet till en ny arbetsbok.
 2. Ta bort bladet från den gamla arbetsboken.
 3. I den nya arbetsboken ersätter du datakällan.
 4. Kopiera bladet till den ursprungliga arbetsboken. Datakällan och alla relevanta objekt för bladet, såsom parametrar och uppsättningar, kopieras också. Mer information finns i Kopiera och klistra in blad mellan arbetsböcker.

Publicerade datakällor

När användare publicerar en datakälla från en arbetsbok ansluter den aktuella arbetsboken i Tableau Desktop automatiskt till den publicerade datakällan och stänger den lokala datakällan. Mer information om publicering av datakällor finns i Publicera en datakälla.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!