Datatyper

Alla fält i en datakälla har en datatyp. Datatypen anger vilken typ av information som lagras i fältet, t.ex. heltal (410), datum (2025-01-23) eller strängar (”Belgien”). Datatypen för ett fält visas i rutan Data med någon av ikonerna nedan.

Ikoner för datatyp i Tableau

IkonDatatyp
Textvärden (sträng)
Datumvärden
Datum- och tidsvärden
Numeriska värden
Booleska värden (endast relationella)
Geografiska värden (används med kartor)
Bildroll (används med webbadresser för bilder)
Klustergrupp (används med Hitta kluster i data(Länken öppnas i ett nytt fönster))

Du kan ändra dataypen för ett fält antingen på sidan Datakälla eller i rutan Data.

Ändra datatypen för ett fält på sidan Datakälla

Ibland händer det att Tableau tolkar datatypen fel för ett fält. Till exempel kanske ett fält som innehåller datum tolkas som datatypen för heltal, i stället för datatypen för datum.

Du kan ändra datatypen för ett fält som fanns i den ursprungliga datakällan (till skillnad från ett beräknat fält som skapats i Tableau) på sidan Datakälla.

  1. Klicka på ikonen för datatyp för fältet (se tabellen nedan).

  2. Välj en ny datatyp i listrutan.

Tips: Det är viktigt att du ändrar datatypen innan du skapar ett extrakt. Annars kan det hända att dina data inte stämmer. Om ett fält med flyttal i den ursprungliga datakällan exempelvis tolkas som ett heltal av Tableau och du skapar extraktet innan du ändrar fältets datatyp, så blir precisionen i det resulterande flyttalsfältet i Tableau lägre.

Information om hur du ändrar datatyp på sidan Datakälla finns i Sidan Datakälla.

Ändra datatypen för ett fält i rutan Data

Om du vill ändra datatypen för ett fält i rutan Data klickar du på ikonen till vänster om fältnamnet och väljer en ny datatyp i listrutan.

Ändra datatypen för ett fält i vyn

Om du vill ändra datatypen för ett fält i en vy högerklickar du på (Ctrl-klicka på Mac) fältet i rutan Data, väljer Ändra datatyp och väljer rätt datatyp i listrutan.

Obs! Ibland har data i databasen högre precision än vad Tableau kan återge. När du lägger till sådana värden i vyn visas en varning om precisionen i det högra hörnet i statusfältet. Läs mer i avsnittet Information på statusfältet.

Blandade datatyper i data från filer

De flesta kolumner i en Microsoft Excel-, Microsoft Access- eller CSV-fil (kommaavgränsade värden) innehåller värden som hör till samma datatyp (booleska, datum, nummer eller text). När du ansluter till filen skapas automatiskt ett fält i relevant område i rutan Data för varje kolumn. Datum- och textvärden är dimensioner och nummer är mätvärden.

Filer som du ansluter till kan dock innehålla kolumner med olika datatyper, t.ex. nummer och text eller nummer och datum. När du ansluter till filen mappas kolumnen med blandade värden till ett fält med en enda datatyp i Tableau. Det betyder att en kolumn som innehåller nummer och datum kan mappas till datatypen för nummer (och därför behandlas som ett mätvärde), eller till datatypen för datum (och följaktligen behandlas som en dimension i Tableau.)

Tableau bestämmer hur kolumner med blandade värden ska mappas till datatyper baserat på datatyperna på de första 10 000 raderna i en Excel-datakälla, och de första 1 024 raderna i en CSV-datakälla. Om merparten av de första 10 000 raderna exempelvis är textvärden så mappas hela kolumnen med datatypen för text.

Obs! Tomma celler genererar också kolumner med blandade värden eftersom de varken har text-, datum- eller nummerformat.

När Tableau försöker avgöra datatypen för fälten och värdena i ett fält inte matchar datatypen så hanteras fältet på något av flera sätt, beroende på vilken datatyp det rör sig om. Till exempel kan fälten ibland fyllas med null-värden, som du ser i följande tabell:

Mappad datatypSå här behandlas andra datatyper i fältet:
TextDatum och nummer behandlas som text. Null-värden skapas inte.
DatumText behandlas som null-värden. Ett nummer behandlas som dagen i numerisk ordning från 1900-01-01.
NummerText behandlas som null-värden. Ett datum behandlas som antalet dagar sedan 1900-01-01.
BoolesktText, datum och nummer behandlas som null-värden.

Om du får problem med fält som baseras på kolumner med blandade värden när du analyserar data, kan du göra något av följande:

  • Formatera tomma celler i den underliggande datakällan så att de matchar datatypen för kolumnen.

  • Skapa en ny kolumn som inte innehåller de blandade värdena.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!