Uppdatera datakällor

Om du är ansluten till en justerad datakälla går det att uppdatera Tableau Desktop med ändringarna direkt genom att välja en datakälla i menyn Data och sedan klicka på Uppdatera.

Anslutningarna kan bete sig på olika sätt. Det finns tre primära anslutningstyper: liveanslutning, extrakt och publicerad datakälla. Anslutningstypen visas i ikonen bredvid datakällan i rutan Data.

Liveanslutning

Databasfrågor skickas via en liveanslutning och vyn uppdateras i enlighet med resultaten. Vissa fält måste dock definieras när anslutningen skapas. Alla nya och ändrade fält uppdateras vid uppdatering av datakällan. Mer information finns i Ansluta till dina data(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Extrakt

En fråga skickas till datakällan där extraktet skapades vid extraktuppdatering och extraktet skapas på nytt. Processen kan ta en stund, beroende på extraktstorleken. Mer information finns i Extrahera data(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Publicerad datakälla

Om du är ansluten till en publicerad datakälla kan datakällan vara både en liveanslutning och ett extrakt. Gå till fliken Datakälla för att se om den publicerade datakällan är en liveanslutning eller ett extrakt. Om datakällan är ett extrakt går det bara att uppdatera via servern och alla extrakt som hanteras av Tableau Server uppdateras.

Mer information finns i Bästa praxis för att publicera datakällor(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Ändringar i underliggande data

Om du tar bort ett fält i ett Tableau-arbetsblad från datakällans underliggande data och sedan uppdaterar datakällan visas ett varningsmeddelande om att fältet tas bort från vyn och arbetsbladet kommer inte att visas på rätt sätt på grund av fältet som saknas.

Vid ändring av underliggande data, t.ex. tillägg av nya fält eller rader, ändrade datavärden eller fältnamn eller om data tas bort visas dessa ändringar i Tableau nästa gång som du ansluter till datakällan. Tableau Desktop ifrågasätter data men importerar dem inte, så du kan uppdatera Tableau direkt för att visa dataändringarna utan att koppla från, såvida ändringarna har sparats i underliggande data.

Anmärkning om webbredigering (Tableau Cloud och Tableau Server): Vid koppling till publicerade flata filer (Excel eller text) direkt i Tableau Cloud uppdateras dessa data även om de ändras. Data som finns på en lokal server och som publiceras på webben via Tableau Desktop återges som ett extrakt och uppdateras inte. Om du publiceras data via Tableau Desktop som måste hållas uppdaterade på webben kan du använda Tableau Bridge. Mer information om vad som krävs finns i Hålla data uppdaterade och Använda Bridge för att hålla data uppdaterade.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!