Förena dina data

Du kan förena dina data för att kombinera två eller flera tabeller genom att lägga till värden (rader) från en tabell till en annan. För att förena dina data i Tableau-datakällan måste tabellerna komma från samma anslutning.

Kopplingar som stöds

Om datakällan har stöd för förening visas alternativet Ny förening i den vänstra rutan på sidan Datakälla efter att du har anslutit till dina data. Kopplingar som stöds kan variera mellan Tableau Desktop, Tableau Server och Tableau Cloud.

För bästa resultat måste tabellerna som du kombinerar med en förening använda samma struktur. Detta innebär att varje tabell måste ha samma antal fält samt relaterade fält måste ha matchande fältnamn och datatyper.

Som exempel har du följande information om kundinköp lagrad i tre tabeller, separerade per månad. Tabellnamnen är ”maj 2016”, ”juni 2016” och ”juli 2016”.

Maj 2016

DagKundKöpTyp
4Fil5Kredit
10Chris6Kredit
28Juan1Kredit

Juni 2016

DagKundKöpTyp
1Lisa3Kredit
28Isaac4Kontanter
28Sam2Kredit

Juli 2016

DagKundKöpTyp
2Mario2Kredit
15Wei1Kontanter
21Jim7Kontanter

En förening av dessa tabeller skapar följande enstaka tabell som innehåller alla rader från alla tabeller.

Förena

DagKundKöpTyp
4Fil5Kredit
10Chris6Kredit
28Juan1Kredit
1Lisa3Kredit
28Isaac4Kontanter
28Sam2Kredit
2Mario2Kredit
15Wei1Kontanter
21Jim7Kontanter

Förena tabeller manuellt

Använd den här metoden för att manuellt förena enskilda tabeller. Den här metoden låter dig dra enskilda tabeller från den vänstra rutan på sidan Datakälla till dialogrutan Förening.

Så förenar du tabeller manuellt

 1. Dubbelklicka på Ny förening, På sidan Datakälla, för att konfigurera föreningen.

 2. Dra en tabell från den vänstra rutan till dialogrutan Förening.

 3. Välj en annan tabell från den vänstra rutan och dra den direkt under den första tabellen.

  Tips: För att samtidigt lägga till flera tabeller i en förening samtidigt kan du trycka på Skift eller Ctrl (Skift eller Kommando på en Mac) och sedan välja de tabeller du vill förena i den vänstra rutan. Dra dem sedan direkt under den första tabellen.

 4. Klicka på Tillämpa eller OK för att förena.

Förena tabeller med jokerteckensökning (Tableau Desktop)

Använd den här metoden för att ställa in sökkriterier för att automatiskt inkludera tabeller i föreningen. Använd jokertecknet – en asterisk (*) – för att matcha en sekvens eller ett mönster med tecken i namnen på arbetsböcker och arbetsblad i Excel, Google Kalkylark, textfiler, -JSON, .pdf och databastabeller.

När du arbetar med Excel, textfildata, JSON-filer och .pdf-fildata kan du även använda den här metoden för att förena filer över olika mappar och arbetsblad över olika arbetsböcker. Sökningen omfattar den valda anslutningen. Anslutningen och tabellerna som är tillgängliga i en anslutning visas i den vänstra rutan på sidan Datakälla.

Förena tabeller med en jokerteckensökning

 1. Dubbelklicka på Ny förening, På sidan Datakälla, för att konfigurera föreningen.

 2. Klicka på Jokertecken (automatiskt) i dialogrutan Förening.

 3. Ange sökkriterierna som du vill att Tableau ska använda för att hitta tabeller som ska ingå i förening.

  Du kan till exempel ange *2016 i textrutan Inkludera för att förena tabeller i Excel-arbetsblad som slutar med ”2016” i namnen. Sökkriterier som detta kommer att resultera i föreningen av maj2016-, juni2016- och juli2016-tabeller (Excel-arbetsblad), från den valda anslutningen. I det här fallet har anslutningen namnet Försäljning. Anslutningen som skapades för Excel-arbetsboken, och som innehåller de arbetsblad du ville ha, fanns i katalogen kvartal_3, i katalogen försäljning (t.ex. Z:\försäljning\kvartal_3).

 4. Klicka på Tillämpa eller OK för att förena.

Utöka sökningen för att hitta mer Excel-, text-, JSON- och .pdf-data

De tabeller som inledande var tillgängliga för förening omfattas nu i den anslutning du har valt. Om du vill förena fler tabeller som finns utanför den aktuella katalogen (för Excel-, text-, JSON- och .pdf-filer) eller i en annan arbetsbok (för Excel-arbetsblad), ska du markera en eller båda kryssrutorna i dialogrutan Förening, för att utöka din sökning.

Du kanske till exempel vill förena alla Excel-arbetsblad som slutar med ”2016” i namnet och befinner sig utanför den aktuella katalogen. Den inledande anslutningen görs till en Excel-arbetsbok som finns i samma katalog som i exemplet ovan, Z:\försäljning\kvartal_3.

 • Inkludera: Om du anger *2016 i textrutan Inkludera, och lämnar återstående sökkriterier i dialogrutan vid dess standardvärden, letar Tableau i den aktuella katalogen efter alla Excel-arbetsblad som slutar med ”2016” i namnet.

  I diagrammet nedan representerar det gulmarkerade objektet den aktuella platsen. Det vill säga Excel-arbetsboken som du skapade en anslutning till i ”kvartal_3”. Den gröna rutan representerar de tabeller som hör till arbetsböcker och blad som är förenade som ett resultat av dessa sökkriterier.

   

 • Inkludera + utöka sökningar till underkataloger: Om du anger *2016 i textrutan Inkludera och markerar kryssrutan Utöka sökning till underkataloger, gör Tableau följande:

  • Letar, i den aktuella katalogen, efter alla Excel-arbetsblad som slutar med ”2016” i namnet.

  • Letar efter ytterligare Excel-arbetsblad som slutar med ”2016” i namnet och som finns i Excel-arbetsböcker i underkataloger till katalogen ”kvartal_3”.

  I diagrammet nedan representerar det gulmarkerade objektet den aktuella platsen. Det vill säga Excel-arbetsboken som du skapade en anslutning till i katalogen ”kvartal_3”. Den gröna rutan representerar de tabeller som hör till arbetsböcker och arbetsblad som är förenade som ett resultat av dessa sökkriterier.

   

 • Inkludera + utöka sökningar till överordnade kataloger: Om du anger *2016 i textrutan Inkludera och markerar kryssrutan Utöka sökning till överordnade kataloger, gör Tableau följande:

  • Letar, i den aktuella katalogen vid namn ”kvartal_3”, efter alla Excel-arbetsblad som slutar med ”2016” i namnet.

  • Letar efter ytterligare Excel-arbetsblad som slutar med ”2016” i namnet och som finns i parallella kataloger till katalogen ”kvartal_3”. I det här exemplet är ”kvartal_4” den parallella katalogen.

  I diagrammet nedan representerar det gulmarkerade objektet den aktuella platsen. Det vill säga Excel-arbetsboken som du skapade en anslutning till i katalogen ”kvartal_3”. De gröna rutorna representerar de tabeller som hör till arbetsboken och arbetsbladen som är förenade som ett resultat av dessa sökkriterier.

 

 • Inkludera + utöka sökning till underkataloger + utöka sökning till överordnad katalog: Om du anger *2016 i textrutan Inkludera och markerar både kryssrutorna Utöka sökning till underkataloger och Utöka sökning till överordnad katalog, gör Tableau följande:
  • Letar, i den aktuella katalogen vid namn ”kvartal_3”, efter alla Excel-arbetsblad som slutar med ”2016” i namnet.

  • Letar efter ytterligare Excel-arbetsböcker som finns i underkatalogerna till den aktuella katalogen ”kvartal_3”.

  • Letar efter ytterligare Excel-arbetsböcker som finns i parallella kataloger och underkataloger i katalogen ”kvartal_3”. I det här exemplet är ”kvartal_4” den parallella katalogen.

  I diagrammet nedan representerar det gulmarkerade objektet den aktuella platsen. Det vill säga Excel-arbetsboken som du skapade en anslutning till. Den gröna rutan representerar de tabeller som hör till arbetsboken och arbetsbladen som är förenade som ett resultat av dessa sökkriterier.

Obs! När du arbetar med Excel-data inkluderar jokerteckensökning namngivna intervall men exkluderar tabeller som hittats av Datatolken.

Byt namn på, ändra eller ta bort föreningar

Utför grundläggande föreningar direkt på arbetsytan på sidan Datakälla.

Så byter du namn på ett förening
 1. Dubbelklicka på den logiska tabellen som innehåller förenade fysiska tabeller.

 2. Dubbelklicka på föreningstabellen på det fysiska lagrets arbetsyta.

 3. Ange ett nytt namn på föreningen.

Så lägger du till eller tar bort tabeller i föreningen
 1. Dubbelklicka på den logiska tabellen som innehåller förenade fysiska tabeller.

 2. Klicka på föreningens listrutemeny och välj sedan Redigera förening.

 3. Du kan dra ytterligare tabeller som du vill förena från den vänstra rutan. Alternativt kan du hovra över en tabell till ikonen ta bort visas och sedan klicka på den för att ta bort tabellen.

 4. Klicka på Verkställ eller OK för att slutföra uppgiften.

Så tar du bort en förening
 • Dubbelklicka på den logiska tabellen som innehåller förenade fysiska tabeller och klicka sedan på föreningens listrutemeny och välj Ta bort.

Matchande fältnamn eller fältordning

Tabeller i en förening kombineras med matchande fältnamn. När du arbetar med Excel, Google Kalkylark, textfiler, JSON-filer eller .pdf-fildata och det inte finns några matchande fältnamn (eller om dina tabeller inte innehåller kolumnrubriker), kan Tableau kombinera tabeller baserat på ordningen på fälten i den underliggande datan genom att skapa föreningen och sedan välja alternativet Generera fältnamn automatiskt i föreningens listrutemeny.

Metadata om föreningar

När du har skapat en förening genereras ytterligare fält om den och läggs till i rutnätet. De nya fälten erbjuder information om var de ursprungliga värdena i föreningen kommer från, inklusive blad- och tabellnamn. Dessa fält är användbara när unik information som är avgörande för analysen är inbäddad i ark- eller tabellnamnet.

Tabellerna som används i exemplet ovan har till exempel unik månads- och årsinformation lagrad i tabellnamnet, istället för i själva datan. I det här fallet kan du använda fältet Tabellnamn som genereras av föreningen för att komma åt den här information och använda den i analysen.

Om ett namngivet intervall används i en förening visas null-värden under fältet Blad.

Obs! Du kan använda fälten som genereras av en förening, såsom Blad eller Tabellnamn, som kopplingsnycklar. Du kan använda en förenad tabell i en koppling med en annan tabell eller förenad tabell.

Slå samman fält som inte matchar i föreningen

När fältnamnen i föreningen inte matchar innehåller fält i föreningen null-värden. Du kan slå samman fälten som inte matchar till ett enda fält med hjälp av alternativet Slå samman, vilket tar bort null-värdena. När du använder alternativet Slå samman ersätts de ursprungliga fälten av ett nytt fält som visar det första icke null-värdet för varje rad i fälten som inte matchar.

Du kan även skapa din egen beräkning eller, om möjligt, modifiera de underliggande data för att kombinera fälten som inte matchar.

Anta till exempel att en fjärde tabell, ”Augusti2016”, läggs till i underliggande data. Istället för det standardiserade fältnamnet ”Kund” innehåller den en förkortad version som heter ”Ku”.

Augusti 2016
DagAnp.KöpTyp
7Maria2Kredit
9Kathy1Kredit
18Vijay7Kontanter

En förening av dessa tabeller skapar en enda tabell som innehåller alla rader från tabellerna med flera null-värden. Du kan använda alternativet Slå samman för att kombinera de relaterade kundfälten till ett enda fält.

Förening (med null-värden)

DagKundKöpTypAnp.
4Fil5Kreditnull
10Chris6Kreditnull
28Juan1Kreditnull
1Lisa3Kreditnull
28Isaac4Kontanternull
28Sam2Kreditnull
2Mario2Kreditnull
15Wei1Kontanternull
21Jim7Kontanternull
7null2KreditMaria
9null1KreditKathy
18null7KontanterVijay

 

 

 

 

 

 

 

Förening (med kolumner som har slagits samman)

DagKöpTypKund, Ku.
45KreditFil
106KreditChris
281KreditJuan
13KreditLisa
284KontanterIsaac
282KreditSam
22KreditMario
151KontanterWei
217KontanterJim
72KreditMaria
91KreditKathy
187KontanterVijay

Efter att du har slagit samman fält kan du använda fältet som genereras i en pivot eller delning. Alternativt kan du använda fältet som en kopplingsnyckel. Du kan också ändra datatypen för fältet som genereras från en sammanslagning.

Så slår du samman fält som inte matchar

 1. Välj två eller flera kolumner i rutnätet.

 2. Klicka på kolumnens listrutepil och välj sedan Slå samman fält som inte matchar.

Så tar du bort en sammanslagning
 • Klicka på kolumnens listrutepil i det sammanslagna fältet och välj Ta bort sammanslagning.

Kortfattat: arbeta med föreningar

Tableau Desktop och webbredigering (Tableau Cloud och Tableau Server)

 • Ett förenad tabell kan användas i en koppling.

 • Ett förenad tabell kan användas i en koppling med en annan förenad tabell.

 • Fälten som genereras av en förening, Blad och Tabellnamn, kan användas som kopplingsnyckel.

 • Om ett namngivet intervall används i en förening visas null-värden under fältet Blad.

 • Fältet som genereras från en sammanslagning kan användas i en pivot.

 • Fältet som genereras från en sammanslagning kan användas som en kopplingsnyckel.

 • Datatypen för fältet som genereras från en sammanslagning kan ändras.

 • föreningstabeller från samma anslutning. Man kan alltså inte förena tabeller från olika databaser.

Endast Tableau Desktop

 • När du arbetar med Excel-data inkluderar jokerteckensökning namngivna intervall men exkluderar tabeller som hittats av Datatolken.

 • Fältet som genereras från en sammanslagning kan användas i en pivot eller delning.

 • För att förena en JSON-fil måste den ha tillägget .json, .txt. eller .log. Se JSON-fil för mer information om att arbeta med JSON-data.

 • När du använder jokerteckensökningar till föreningstabeller i en .pdf-fil begränsas resultatet av föreningen till sidorna som skannades i den ursprungliga .pdf-filen som du har anslutit till. Se PDF-fil för mer information om att arbeta med data i .pdf-filer.

 • Lagrade procedurer kan inte förenas.

 • När du arbetar med databasdata kan du konvertera föreningen till en anpassad SQL.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!