Funktionsjämförelse mellan webbredigering och Tableau Desktop

Det här ämnet är för alla som känner till Tableau Desktop sedan tidigare, men är nya på webbredigeringsmiljön i Tableau Server och Tableau Cloud. Ämnet ger en sammanfattning av de webbfunktioner som du använder på liknande sätt som du gör i Tableau Desktop. Det listar också några grundläggande skillnader mellan de två miljöerna.

Obs! Det här ämnet sammanfattar grundläggande redigeringsfunktioner och täcker inte alla skillnader mellan Desktop- och webbmiljöerna.

Funktioner listade efter version

En lista över de senaste webbredigeringsfunktionerna som ska läggas till i varje version finns i webbredigeringsavsnitten i Versionsinformation för Tableau Desktop och webbredigering(Länken öppnas i ett nytt fönster) och Tableau Cloud-versionsinformation(Länken öppnas i ett nytt fönster). Du kan även kolla in visualiseringen Release Navigator(Länken öppnas i ett nytt fönster) där du kan filtrera och jämföra ändringarna efter version.

Allmänna skillnader i webbredigering

 • Du kan komma åt menyåtgärder vid högerklick på fält i vyn, men inte på varje objekt i arbetsytan.

 • Kortkommandona för webbredigering och Tableau Desktop är inte samma. En lista över kortkommandon för webbredigering finns i Genvägar för webbredigering.

Webbredigeringsmöjligheter

I webbmiljön kan du ansluta till data och skapa arbetsböcker från de datakällorna eller data som publicerats via Tableau Desktop. Du kan redigera vyer som skapats på webben eller publicerats från Tableau Desktop.

Administratörer kan på platsnivå ange vilka webbredigeringsfunktioner användare ska ha tillgång till. Explorer-användare kan redigera arbetsböcker, skapa nya arbetsböcker från publicerade datakällor, ansluta till publicerade datakällor samt skapa och redigera vyer, instrumentpaneler och berättelser. Creator-användare kan göra samma saker, men de kan också skapa nya arbetsböcker, ansluta till data på webben och använda Fråga data och (i Tableau Cloud) mallar för instrumentpaneler för att snabbt komma i gång med analyser.

Datahantering

 • Creator-användare: Anslut till datakällor, ladda upp filer (text, Excel och Tableau-arbetsböcker) eller använd färdiga mallar för instrumentpaneler för vissa datakällor. Mer information finns i Creators: Ansluta till data på webben(Länken öppnas i ett nytt fönster).

 • Creators: Förbereda data på webben på sidan Datakälla. Mer information finns i Creators: Förbereda data på webben.

  Obs! Det finns en begränsning av antalet rader som kan visas på sidan Datakälla när du skriver data på webben. Begränsningen bestäms av webbläsaren:

  • Internet Explorer: 10 000 rader
  • Andra webbläsare: 100 000 rader

  Oberoende av webbläsare är det totala antalet poster (rader per kolumn) som kan visas på sidan Datakälla på webben 3 miljoner.

  • Kör Inledande SQL när du ansluter till vissa datakällor

  • Relatera dina data för att kombinera data från flera tabeller

  • Koppla data från olika tabeller i samma datakälla eller från olika databaser med hjälp av en datakälla med flera anslutningar

  • Lägg till en kopplingsberäkning
  • Förena data

  • Pivotera data

  • Kopiera värden i ett rutnät (Ctrl+C eller Command-C på en Mac)

  • Redigera datakällor

  • Rensa data med hjälp av datatolken

  • Skapa en Anpassad SQL-fråga

 • Explorers: Anslut till publicerade datakällor.

  • Kombinera publicerade datakällor.

  • Spara en datakälla (inbäddad i en publicerad arbetsbok) som en separat, publicerad datakälla.

  • Ändra aggregering av mätvärden i vyn. Ändra standardaggregeringen av mätvärden i rutan Data.

  • Sök efter fält i schemat.

  • Duplicera, dölj eller byt namn på fält.

  • Ändra datatyp för fält.

  • Konvertera mätvärden till dimensioner och vice versa.

  • Konvertera ett diskret fält till kontinuerlig och vice versa. Det här alternativet är tillgängligt för mätvärden och datumdimensioner.

  • Tilldela en geografisk roll för ett fält.

  • Skapa alias för medlemmar av dimensioner.

  • Skapa och redigera grupper.

  • Skapa och redigera uppsättningar (uppsättningar med villkor är inte tillgängliga)

  • Skapa, redigera och ta bort parametrar. Formatering av nummer och datum samt att lägga till kommentarer för parametern stöds inte på webben.

Analys

 • Skapa, redigera, byta namn på, duplicera och rensa blad (vyer, instrumentpaneler och berättelser) i en arbetsbok.

 • Använd Fråga data(Länken öppnas i ett nytt fönster) för att skapa vyer automatiskt.

 • Använd Förklara data(Länken öppnas i ett nytt fönster) för att skapa vyer automatiskt.

 • Sök efter fält i rutan Data med schemasökning

 • Dra fält till vyn, Rader, Kolumner och olika markeringstyper på kortet Markeringar.

 • Använd Visa mig för att skapa vyer. I rutan Data kan du även markera och dra ett intressant fält till vyområdet för att skapa en ”Visa mig”-vy automatiskt.

 • Visa underliggande data (via verktygstips).

 • Visualisering i verktygstips fungerar i webbvyer, men måste konfigureras i Tableau Desktop. Visualisering i verktygstips-arbetsblad kan döljas(Länken öppnas i ett nytt fönster) på samma sätt som du döljer arbetsblad som används i berättelser eller instrumentpaneler.

 • Åtgärder(Länken öppnas i ett nytt fönster) fungerar i webbvyer, men måste konfigureras i Tableau Desktop.

 • Skapa och redigera beräknade fält.

 • Skapa klasser från kontinuerliga mätvärden och redigera klasser.

 • Skapa och redigera tabellberäkningar och använd snabba tabellberäkningar.

 • Skapa uppsättningar och visa styrenheter för uppsättningar. (Observera att du inte kan skapa uppsättningar från kubdatakällor vid webbredigering.)

 • Använd rutan Analys för att dra referenslinjer, trendlinjer och andra objekt till vyn. Redigera referenslinjer, trendlinjer och band. Skapa och konfigurera referensdistributioner på en kontinuerlig axel. Att lägga till ett kluster och lägga till och ändra en prognos stöds inte på webben.

 • Skapa grupper genom att välja markeringar i vyn och sedan klicka på Gruppmedlemmar (gem) i verktygstipset för ditt val. Du kan också redigera befintliga grupper i rutan Data.

 • Skapa hierarkier genom att dra en dimension över en annan i rutan Data. Obs! Du kan inte skapa hierarkier när fält redan är grupperade i en mapp.

 • Ändra alternativ för interaktion med kartor, inklusive aktivera eller inaktivera panorering och zoomning, eller visa kartsökning, visningsverktygsfältet eller kartskalan. Användare kan också mappa enheter.

 • Gå uppåt och nedåt i en kontinuerlig hierarki i vyn. I en vy med en kontinuerlig hierarki håller du musen nära rubrikerna på en kontinuerlig axel för att visa kontrollerna + och -. Klicka för att gå nedåt eller uppåt.

 • Visa etiketter, totalsummor och delsummor.

 • Visa, dölj och formatera markeringsetiketter

 • Visa och dölj titlar och bildtexter.

 • Visa och dölj kort för filter och framhävningar.

 • Visa, dölj och ändra storlek på rubriker i vyn.

 • Växla X- och Y-axlar. Ändra storlek på axlar i vyn.

 • Ändra vystorleken.

 • Visa och dölj visningsverktygsfältet för valfri vy eller instrumentpanel.

 • Duplicera ett blad som en korstabellsvy.

Filtrera och sortera

 • Använd dataframhävning.

 • Lägg till, redigera och ta bort filter och redigera filterkontrollayouter.

  Obs! Det finns en gräns för hur många resultat som kan filtreras när du skriver data på Tableau Cloud eller Tableau Server. Endast de första 100 resultaten returneras för att begränsa prestandapåverkan en användare har när en stor domän läses in på servern.

 • Filtrera över flera publicerade datakällor.

 • Tillämpa filter på flera blad

 • Skapa kontextfilter (alternativet Lägg till i sammanhang på hyllan Filter) och beroende filter (alternativet Endast relevanta värden i en filterkontroll som visas i en vy).

 • Tillämpa tabellberäkningsfilter på totalsummor i vyn.

 • Visa dolda fält och uteslut eller ta bort fält från vyn.

 • Sortera fält i vyn i stigande eller fallande ordning. Öppna dialogrutan Sortera genom att högerklicka på en dimension på hyllan Rader eller Kolumner. Kapslad sortering efter dimensionsvärden inom kontexten för varje ruta.

 • Dra och släpp rubriker för att skapa en anpassad sorteringsordning i en vy.

Formatering

 • Ändra bredden av radrubriker och höjden av kolumnrubriker.

 • Redigera arbetsboksformatering, inklusive formateringslinjer.

 • Redigera titlar för arbetsblad och instrumentpanelen.

 • Redigera axlar (dubbelklicka på en axel i vyn). Andra tillgängliga alternativ: Synkronisera dubbla axlar, rensa axelintervallet (Återställ) och markera inställningar. Aktivera eller inaktivera Dubbel axel i ett fälts kontextmeny (högerklicka på ett mätvärdesfält på hyllan Rader eller Kolumner). Logaritmiska skalor kan vara positiva eller symmetriska (inkludera 0 och negativa värden).

 • Redigera talformatering (decimaler, procentandel, tusentalsavgränsare, enheter och valuta).

 • Skapa, redigera, flytta och ändra storlek på punkt-, markerings- och områdeskommentarer.

 • Lägg till och redigera instrumentpanelsobjekt, inklusive: vågräta och lodräta layoutbehållare, text, bilder, navigeringsknappar, länkar till webbsidor och tillägg för instrumentpaneler.

 • Skapa transparenta arbetsbladsbakgrunder (ange bakgrundsfärg som Ingen). Kombinera transparenta arbetsblad med transparenta filter, framhävningar och parametrar.

 • Ändra färgpaletten. För kategoriska fält kan du tilldela specifika färger och anpassade färger (med hjälp av en hexkod) till dataobjekt. För kontinuerliga fält kan du ställa in anpassade färger för start- och slutfärger (med hjälp av en hexkod).

 • Skapa, ordna om och förhandsgranska enhetsspecifika instrumentpanelslayouter

 • Ställ in instrumentpanelobjektets exakta storlek, position och avstånd.

 • Lägg till utfyllnad, kantlinjer och bakgrundsfärger runt objekt i instrumentpaneler.

 • Välj en bakgrundskarta i kartvyer.

 • Förklaringar per mätvärde. Om du skapar separata färgförklaringar för mätvärdena i vyn tilldelas standardfärgpaletten till varje ny färgförklaring i Tableau. Om du vill ändra färgförklaringen för varje mätvärde klickar du på listrutepilen på färgförklaringen för att öppna dialogrutan Redigera färger. Välj sedan den palett du vill använda. Mer information finns i Förklaringar per mätvärde.

Relaterade ämnen

Vad kan jag göra med en Tableau-plats?(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Ange webbredigeringsåtkomst för en plats(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Komma igång med webbredigering(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Creator: Ansluta till data på webben(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Creator: Förbereda dina data på webben(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Bygga vyer på webben(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Bevilja behörigheter för att webbredigera, spara och ladda ner(Länken öppnas i ett nytt fönster)

 

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!