Anslut till data

Tableau Prep hjälper dig att rensa och forma dina data för analys. Det första steget i den här processen är att identifiera de data du kommer att arbeta med.

Obs! Från och med version 2020.4.1 kan du även skapa och redigera flöden i Tableau Server och Tableau Cloud. Informationen i det här avsnittet gäller alla plattformar, såvida inte annat uttryckligen anges. Mer information om hur du redigerar flöden på webben finns i Tableau Prep på webben(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Server-hjälpen.

Du kan ansluta till dina data genom att göra något av följande:

Ansluta via inbyggda kopplingar för populära datatyper

Det vanligaste sättet att ansluta till data är att använda de inbyggda kopplingarna i Tableau Prep Builder. De är tillgängliga för de flesta populära datatyper och nya kopplingar läggs till ofta i samband med nya versioner av Tableau Prep Builder. För att se en lista över tillgängliga kopplingar öppnar du Tableau Prep Builder eller startar ett flöde på webben. Klicka sedan på knappen Lägg till koppling för att se tillgängliga kopplingar under Anslut i den vänstra rutan.

De flesta inbyggda kopplingar fungerar på samma sätt på alla våra plattformar och beskrivs i ämnet Kopplingar som stöds(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Desktop-hjälpen.

Överväganden när inbyggda kopplingar används

 • Om du öppnar ett flöde i en version där kopplingen inte stöds går det eventuellt ändå att öppna flödet, men det kan innehålla fel eller inte köras om inte dataanslutningarna tas bort.

 • När du använder en MySQL-baserad koppling är anslutningen vanligtvis säker när SSL är aktiverad. Tableau Prep Builder har dock inte stöd för anpassade certifikatbaserade SSL-anslutningar för MySQL-baserade anslutningar.
 • Vissa kopplingar (beskrivs närmare i avsnitten nedan) har olika krav när de används med Tableau Prep Builder.

Ansluta till molndatakällor via Tableau Server eller Tableau Cloud

Du kan ansluta till molndatakällor i Tableau Prep precis som i Tableau Desktop, men om du planerar att publicera flöden som ansluter till molndatakällor och köra dem på ett schema på din server måste du konfigurera dina inloggningsuppgifter i Tableau Server eller Tableau Cloud.

Du konfigurerar dina inloggningsuppgifter på fliken Inställningar på sidan Mina kontoinställningar och ansluter till din molnkopplingsingång med samma inloggningsuppgifter.

Tableau Prep Builder

När du publicerar flödet klickar du på Redigera i dialogrutan Publicera för att redigera anslutningen. I listrutan Autentisering väljer du sedan Bädda in <dina inloggningsuppgifter>.

Du kan också lägga till inloggningsuppgifter direkt från dialogrutan Publicera (Tableau Prep Builder version 2020.1.1 och senare) när du publicerar ditt flöde och sedan automatiskt bädda in dem i flödet när du publicerar. Mer information finns i Publicera ett flöde från Tableau Prep Builder.

Om du inte har sparade inloggningsuppgifter konfigurerade och väljer Fråga användare i listrutan Autentisering måste du redigera anslutningen och ange dina inloggningsuppgifter på fliken Anslutningar i Tableau Server eller Tableau Cloud efter att du publicerat flödet, annars kommer flödet att misslyckas när du kör det.

Tableau Prep på webben

I webbredigering kan du bädda in inloggningsuppgifter från den övre menyn under Arkiv > Inloggningsuppgifter för anslutning. Mer information finns i Publicera flöden(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Server-hjälpen.

I Tableau Prep Builder version 2019.4.1 har följande molnkopplingar lagts till och är också tillgängliga när du skapar eller redigerar flöden på webben:

 • Box
 • DropBox
 • Google Drive
 • OneDrive

Mer information om hur du ansluter till dina data med hjälp av dessa kopplingar finns i det kopplingsspecifika(Länken öppnas i ett nytt fönster) hjälpavsnittet i Tableau Desktop-hjälpen.

Ansluta till Salesforce-data

Stöds i Tableau Prep Builder version 2020.2.1 och senare och vid flödesförfattande på webben från och med version 2020.4 av Tableau Server och Tableau Cloud.

Tableau Prep Builder stöder anslutning till data med hjälp av Salesforce-kopplingen, precis som Tableau Desktop men med några skillnader.

 • Tableau Prep Builder stöder alla kopplingstyper du vill utföra.
 • Anpassad SQL kan skapas i Tableau Prep Builder 2022.1.1 eller senare. Flöden som använder anpassad SQL kan köras och befintliga steg kan redigeras i 2020.2.1 eller senare.
 • Det finns för närvarande inte stöd för att använda en standardanslutning för att skapa en egen anpassad anslutning.
 • Du kan inte ändra standardnamnet på datakällan till något unikt eller anpassat.
 • Om du planerar att publicera flöden på Tableau Server och vill använda sparade inloggningsuppgifter måste platsadministratören konfigurera Tableau Server med ett OAuth-klient-ID och en -hemlighet på kopplingen. Mer information finns i Ändra Salesforce.com OAuth till sparade inloggningsuppgifter(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Server-hjälpen.
 • För att köra inkrementell uppdatering på flödesingångar som använder Salesforce-kopplingen måste du använda Tableau Prep Builder version 2021.1.2 eller senare. Mer information om hur du använder inkrementell uppdatering finns i Uppdatera flödesdata med inkrementell uppdatering.

Tableau Prep importerar data genom att skapa ett extrakt. För närvarande stöds endast extrakt för Salesforce. Det kan ta lite tid att ladda det initiala extraktet beroende på mängden data som ingår. Du kommer att se en timer i inmatningssteget medan data laddas.

Allmän information om hur du använder Salesforce-kopplingen finns i Salesforce(Länken öppnas i ett nytt fönster) i hjälpen för Tableau Desktop and Webbredigering.

Ansluta till Salesforce Data Cloud

Tableau Prep Builder har stöd för att anslutas till data med Salesforce Data Cloud. Från och med 14 februari 2023 heter Customer Data Platform istället Salesforce Data Cloud.

 • Från och med Tableau version 2023.2 och Data Cloud Summer 23 lanserar Salesforce en ny koppling som heter Salesforce Data Cloud. Den nya Tableau-kopplingen ansluter sömlöst Data Cloud och Tableau Prep. För Tableau Prep måste kunder ha Prep-webbredigering, Conductor version 2023.2 eller Prep Builder 2023.2.

  Fördelar med Data Cloud-kopplingen

  • Den nya interna kopplingen eliminerar det extra steget att behöva skapa en ansluten app och installera en JDBC-drivrutin.

  • Kopplingen är datautrymmesmedveten med förbättrad användbarhet som visar objektetiketten i Tableaus anslutningsgränssnitt istället för objektets API-namn.

  • Kopplingen drivs av accelererade frågor.

 • Version 2021.4: Filen Salesforce_CDP.taco installeras automatiskt.
 • Versioner 2021.1–2021.3: filen Salesforce_CDP.taco krävs. Se Anslut Tableau till Salesforce Data Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Desktop-hjälpen för mer information.

Ansluta till Salesforce Data Cloud

Följande steg gäller för version 2023.2. 

 1. Välj Salesforce Data Cloud i listan över serverkopplingar som kan hittas i rutan Anslutningar.
 2. Klicka på Logga in i dialogrutan Salesforce Data Cloud.

 3. Logga in på Salesforce med användarnamnet och lösenordet.

 4. Välj Allow (Tillåt).

 5. Stäng webbläsarfönstret.

 6. Välj ett datautrymme från Tableau Prep Builder.

  Tabeller som är länkade med det valda datautrymmet visas.

Ansluta till Google BigQuery-data

Tableau Prep Builder stöder anslutning till data med Google BigQuery, precis som Tableau Desktop.

Du måste konfigurera inloggningsuppgifter för att Tableau Prep ska kunna kommunicera med Google BigQuery. Om du planerar att publicera flöden till Tableau Server eller Tableau Cloud måste OAuth-anslutningar konfigureras även för de programmen.

Obs! Tableau Prep har för närvarande inte stöd för att använda Google BigQuery-anpassningsattribut.

Konfigurera SSL för att ansluta till Google BigQuery (endast MacOS)

Om du använder Tableau Prep Builder på Mac och använder en proxy för att ansluta till BigQuery kan du behöva ändra SSL-konfigurationen för att ansluta till Google BigQuery

Obs! Inga extra steg krävs för Windows-användare.

Gör så här för att konfigurera SSL för OAuth-anslutningar till Google BigQuery:

 1. Exportera SSL-certifikatet för din proxy till en fil, exempelvis proxy.cer. Du hittar certifikatet i Applications > Utilities > Keychain Access >System > Certificates (under Category).
 2. Ta reda på vilken version av java du använder för att köra Tableau Prep Builder. Till exempel: /Applications/Tableau Prep Builder 2020.4.app/Plugins/jre/lib/security/cacerts

 3. Öppna kommandotolken i Terminal och kör följande kommando för din Tableau Prep Builder-version:

  Obs! Kommandot keytool måste köras från katalogen som innehåller den version av java som du använder för att köra Tableau Prep Builder. Du kan behöva ändra katalog innan du kör det här kommandot. Till exempel cd /Users/tableau_user/Desktop/SSL.cer -keystore Tableau Prep Builder 2020.1.1/Plugins/jre/bin. Kör sedan kommandot keytool.

  keytool –import –trustcacerts –file /Users/tableau_user/Desktop/SSL.cer -keystore Tableau Prep Builder <version>/Plugins/jre/lib/security/cacerts -storepass changeit

  Exempel: keytool –import –trustcacerts –file /Users/tableau_user/Desktop/SSL.cer -keystore Tableau Prep Builder 2020.4.1/Plugins/jre/lib/security/cacerts -storepass changeit

Om du får meddelandet FileNotFoundException (Åtkomst nekad) när du kör kommandot keytool ska du prova att köra kommandot med förhöjda behörigheter. Till exempel: sudo keytool –import –trustcacerts –file /Users/tableau_user/Desktop/SSL.cer -keystore Tableau Prep Builder 2020.4.1/Plugins/jre/lib/security/cacerts -storepass changeit.

Ställa in och hantera dina Google BigQuery-inloggningsuppgifter

De inloggningsuppgifter som du använder för att ansluta till Google BigQuery i inmatningssteget måste matcha de inloggningsuppgifter som är inställda på fliken Inställningar på sidan Mina kontoinställningar för Google BigQuery i Tableau Server eller Tableau Cloud.

Om du väljer olika inloggningsuppgifter eller inga inloggningsuppgifter i dina autentiseringsinställningar när du publicerar ditt flöde så misslyckas flödet med ett autentiseringsfel tills du redigerar anslutningen för flödet i Tableau Server eller Tableau Cloud.

Gör så här för att redigera dina inloggningsuppgifter:

 1. Klicka på Fler åtgärder på fliken Anslutningar på Google BigQuery-anslutningen i Tableau Server eller Tableau Cloud.
 2. Välj Redigera anslutning.
 3. Välj de sparade inloggningsuppgifterna som är inställda på fliken Inställningar på sidan Mina kontoinställningar.

Logga in med tjänstekonto (JSON)-fil

Stöds i Tableau Prep Builder version 2021.3.1 och senare. Åtkomst till tjänstekontot är inte tillgängligt när du redigerar flöden på webben.

 1. Lägg till ett tjänstekonto som en sparad inloggningsuppgift. Mer information finns i Ändra Google OAuth till sparade inloggningsuppgifter(Länken öppnas i ett nytt fönster).
 2. Logga in på Google BigQuery med din e-postadress eller ditt telefonnummer och välj sedan Nästa.
 3. Välj Logga in med tjänstekonto (JSON)-fil under Autentisering.
 4. Ange filsökvägen eller använd knappen Bläddra för att söka efter den.
 5. Klicka på Logga in.
 6. Ange ditt lösenord för att fortsätta.
 7. Välj Godkänn för att bevilja Tableau åtkomst till dina Google BigQuery-data. Du uppmanas att stänga webbläsaren.

Logga in med OAuth

Stöds i Tableau Prep Builder version 2020.2.1 och senare och vid flödesförfattande på webben från och med version 2020.4 av Tableau Server och Tableau Cloud.

 1. Logga in på Google BigQuery med din e-postadress eller ditt telefonnummer och välj sedan Nästa.
 2. Välj Logga in med OAuth under Autentisering.
 3. Klicka på Logga in.
 4. Ange ditt lösenord för att fortsätta.
 5. Välj Godkänn för att bevilja Tableau åtkomst till dina Google BigQuery-data. Du uppmanas att stänga webbläsaren.

Mer information om hur du ställer in och hanterar dina inloggningsuppgifter finns i följande ämnen:

Hantera dina kontoinställningar(Länken öppnas i ett nytt fönster) i hjälpen för Tableau Desktop och Webbredigering.

Publicera ett flöde från Tableau Prep Builder(Länken öppnas i ett nytt fönster) för information om hur du ställer in autentiseringsalternativ när ett flöde publiceras.

Visa och åtgärda fel(Länken öppnas i ett nytt fönster) för information om hur du löser anslutningsfel i Tableau Server eller Tableau Cloud.

Ansluta till SAP HANA-data

Stöds i Tableau Prep Builder version 2019.2.1 och senare och vid flödesförfattande på webben från och med version 2020.4 av Tableau Server och Tableau Cloud.

Tableau Prep Builder stöder anslutning till data med hjälp av SAP HANA, precis som Tableau Desktop men med några skillnader.

Anslut till databasen på samma sätt som du skulle göra i Tableau Desktop. Mer information finns i SAP HANA(Länken öppnas i ett nytt fönster). När du har anslutit och sökt efter din tabell drar du tabellen till arbetsytan för att börja bygga ditt flöde.

Uppmaning om variabler och parametrar när du öppnar ett flöde stöds inte i Tableau Prep. Klicka istället på fliken Variabler och parametrar i rutan Inmatning och välj de variabler och operander som du vill använda. Välj sedan från en lista med förinställda värden eller ange anpassade värden för att söka i databasen och returnera de värden du behöver.

Tableau Prep Builder och Tableau Prep Conductor har inte stöd för variabler och parametrar vid anslutning till en publicerad SAP HANA-datakälla.

Obs! Från och med Tableau Prep Builder version 2019.2.2 och på webben från och med version 2020.4.1 kan du använda inledande SQL för att skicka frågor till din anslutning. Om du har flera värden för en variabel kan du välja det värde du behöver i en listruta.

Du kan också lägga till ytterligare variabler. Klicka på plusknappen i avsnittet Variabler och välj en variabel och operand och ange sedan ett anpassat värde.

Obs! Den här kopplingen kräver Tableau Server version 2019.2 eller senare för att kunna köra flödet på ett schema. Om du använder en tidigare serverversion kan du uppdatera dina flödesdata med kommandoradsgränssnittet. Mer information om hur du kör flöden från kommandoraden finns i Uppdatera flödesutdatafiler från kommandoraden(Länken öppnas i ett nytt fönster). Mer information om versionskompatibilitet finns i Versionskompatibilitet med Tableau Prep(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Ansluta till spatiala filer och databaser

Stöds i Tableau Prep Builder version 2020.4.1 och senare och vid flödesförfattande på webben från och med version 2020.4 av Tableau Server och Tableau Cloud.

Du kan ansluta till spatiala filer och spatiala datakällor i Tableau Prep Builder eller när du skapar eller redigerar flöden på webben.

Tableau Prep stöder följande anslutningstyper:

 • Spatiala filformat
  • Tableau Prep Builder: Esri-shapefilsdata, Esri File Geodatabases, KML, TopoJSON, GeoJSON, extrakt, MapInfo MID/MIF, TAB-filer och zippade shapefilsdata.
  • Tableau Server och Tableau Cloud: Zippade shapefilsdata, KML, TopoJSON, GeoJSON, Esri-filgeodatabaser och extrakt.
 • Spatiala databaser (Amazon Redshift, Microsoft SQL Server, Oracle och PostgreSQL).

Du kan också kombinera spatiala tabeller med icke-spatiala tabeller med hjälp av en standardkoppling och mata ut spatiala data till en extraktfil (.hyper-fil). Spatiala funktioner, spatiala kopplingar genom kopplingar och visualisering av spatiala data i Tableau Prep-kartvyer stöds för närvarande inte.

Rensningsåtgärder som stöds

När du arbetar med formfilsdata stöds inte vissa rensningsåtgärder. Endast följande rensningsåtgärder är tillgängliga i Tableau Prep när du arbetar med formfilsdata.

 • Filter: Endast för att ta bort null-värden eller okända värden
 • Byt namn på fält
 • Duplicera fält
 • Behåll endast fält
 • Ta bort fält
 • Skapa beräknat fält

Innan du ansluter

Innan du ansluter till spatiala filer behöver du se till att följande filer finns i samma katalog:

 • Esri-formfil: Mappen måste innehålla .shp-, .shx-, .dbf- och .prj-filer samt .zip-filer för Esri-shapefilsdata.
 • Esri-filgeodatabaser: Mappen måste innehålla filgeodatabasens .gdb eller .zip-filen för filgeodatabasens .gdb.
 • KML-filer: Mappen måste innehålla .kml-filen. (Inga andra filer krävs.)
 • GeoJSON-filer: Mappen måste innehålla .geojson-filen. (Inga andra filer krävs.)
 • TopoJSON-filer: Mappen måste innehålla .json- eller .topojson-filen. (Inga andra filer krävs.)

Ansluta till spatialfiler

 1. Gör något av följande:

  • Öppna Tableau Prep Builder och klicka på knappen Lägg till anslutning .
  • Öppna Tableau Server eller Tableau Cloud. Klicka på Nytt > Flöde på menyn Utforska.
 2. I listan över kopplingar väljer du Spatial fil.

  Spatiala fält tilldelas den spatiala datatypen och kan inte ändras. Om fälten kommer från en spatial fil tilldelas fältet standardfältnamnet ”Geometri”. Om fälten kommer från en spatial databas visas databasens fältnamn. Om Tableau inte kan avgöra datatypen visas fältet som ”Null”.

Ansluta med hjälp av ODBC

Stöds i Tableau Prep Builder version 2019.2.2 och senare. Den här kopplingstypen stöds ännu inte när du redigerar flöden på webben.

Om du behöver ansluta till datakällor som inte listas i rutan Anslutningar kan du ansluta till valfri datakälla med hjälp av kopplingen Andra databaser (ODBC) som stöder SQL-standarden och implementerar ODBC-API:et. Att ansluta till data med kopplingen till Andra databaser (ODBC) fungerar på ungefär samma sätt som i Tableau Desktop, men det finns några skillnader:

 • Du kan bara ansluta med alternativet DSN (datakällsnamn).

 • Om du vill publicera och köra ett flöde i Tableau Server måste servern konfigureras med hjälp av ett matchande DSN.

  Obs! Det finns för närvarande inget stöd för att köra flöden från kommandoraden som innehåller kopplingen Andra databaser (ODBC).

 • Det finns en enda anslutningsfunktion för både Windows och MacOS. Frågor om anslutningsattribut för ODBC-drivrutiner (Windows) stöds inte.

 • Endast 64-bitars drivrutiner stöds av Tableau Prep Builder.

Innan du ansluter

För att ansluta till dina data med hjälp av kopplingen Andra databaser (ODBC) måste du installera databasdrivrutinen och ställa in och konfigurera ditt DSN (datakällsnamn). För att kunna publicera och köra flödet på Tableau Server måste servern ha konfigurerats med ett matchande DSN.

Viktigt: Tableau Prep Builder har bara stöd för 64-bitars drivrutiner. Om du redan har en 32-bitars drivrutin installerad och konfigurerad kan du behöva avinstallera den och sedan installera 64-bitarsversionen om drivrutinen inte tillåter att båda versionerna är installerade samtidigt.

 1. Skapa ett DSN med hjälp av antingen Administratören för ODBC-datakälla (64-bitars) (Windows) eller med hjälp av ett ODBC-hanterarverktyg (MacOS).

  Om du inte har verktyget installerat på din Mac kan du ladda ner ett från till exempel www.odbcmanager.net(Länken öppnas i ett nytt fönster) eller redigera filen odbc.ini manuellt.

 2. I Administratören för ODBC-datakälla (64-bitars) (Windows) eller ODBC-hanterarverktyget (MacOS) lägger du till en ny datakälla och väljer sedan drivrutinen för datakällan. Klicka sedan på Slutför.

 3. I dialogrutan Ställ in ODBC-drivrutin anger du konfigurationsinformation som servernamn, port, användarnamn och lösenord. Klicka på Testa (om dialogrutan har det alternativet) för att verifiera att anslutningen är korrekt inställd och spara sedan konfigurationen.

  Obs! Tableau Prep Builder har inte stöd för att fråga om anslutningsattribut, så du måste ställa in den här informationen när du konfigurerar DNS.

  Det här exemplet visar konfigurationsdialogen för en MySQL-koppling.

Ansluta med hjälp av Andra databaser (ODBC)

 1. Öppna Tableau Prep Builder och klicka på knappen Lägg till anslutning .

 2. Välj Andra databaser (ODBC) i listan över kopplingar.

 3. I dialogrutan Andra databaser (ODBC) väljer du ett DSN från listrutan och anger användarnamn och lösenord. Klicka sedan på Logga in.

 4. I rutan Anslutningar väljer du din databas i listrutan.

Ansluta till Microsoft Excel-data och rensa med datatolken

Stöds endast för direkta Microsoft Excel-anslutningar. Datatolken är för närvarande inte tillgänglig för Excel-filer som lagras i molnenheter.

När du arbetar med Microsoft Excel-filer kan du använda datatolken för att upptäcka undertabeller i dina data samt ta bort okänd information för att förbereda dina data för analys. När du aktiverar datatolken upptäcker den de här undertabellerna och listar dem som nya tabeller i avsnittet Tabeller i rutan Anslutningar. Du kan sedan dra dem till rutan Flöde.

Om du stänger av datatolken tas de här tabellerna bort från rutan Anslutningar. Om de här tabellerna redan används i flödet resulterar detta i flödesfel från de data som saknas.

Obs! För närvarande upptäcker datatolken bara undertabeller i dina Excel-kalkylblad och har inte stöd för att specificera startraden för textfiler och kalkylblad. Dessutom ingår inte tabeller som datatolken har upptäckt i sökresultaten för föreningen med jokertecken.

Exemplet nedan visar resultatet av att använda datatolken på ett Excel-kalkylblad i rutan Anslutningar. Datatolken upptäckte två extra undertabeller.

Före datatolkenEfter datatolken

Gör så här för att använda datatolken:

 1. Välj Anslut till data och sedan Microsoft Excel.

 2. Välj din fil och klicka på Öppna.

 3. Markera kryssrutan Använd datatolken.

 4. Dra den nya tabellen till rutan Flöde för att inkludera den i flödet. Om du vill ta bort den gamla tabellen högerklickar du på inmatningssteget för den gamla tabellen och väljer Ta bort.

Ansluta med hjälp av anpassade kopplingar

Om Tableau Prep inte tillhandahåller en inbyggd koppling för dina ODBC- och JDBC-baserade data kan du använda en anpassad koppling. Du kan:

Anpassade kopplingar för ODBC- och JDBC-baserade data stöds i Tableau Prep Builder version 2020.4.1 och senare.

Vissa anpassade kopplingar kräver att en ytterligare drivrutin installeras. Följ anvisningarna för att ladda ner och installera den nödvändiga drivrutinen om du blir ombedd att göra det under anslutningsprocessen. Anpassad koppling kan för närvarande inte användas med Tableau Cloud.

Använda kopplingar som utvecklats av våra partner

Kopplingar som utvecklats av våra partner eller andra typer av anpassade kopplingar finns i rutan Anslut. De här kopplingarna finns under Ytterligare anslutningar, och du hittar dem också på sidan med kopplingar i Tableau Exchange.

 1. Klicka på Anslutningar i den vänstra rutan.
 2. Klicka på den koppling som ska användas i sektionen Ytterligare anslutningar på rutan Anslut.
 3. Klicka på Installera och starta om Tableau.

  När kopplingen är installerad visas den i sektionen Till en server i rutan Anslut.

Obs! Om det visas en varning om att kopplingarna inte kan läsas in ska den .taco-fil som behövs installeras från sidan Kopplingar i Tableau Exchange. Besök Tableau Exchange om du uppmanas att installera drivrutinerna. Där finns anvisningar för nedladdning av drivrutiner och platser.

Ansluta till publicerade datakällor

Publicerade datakällor är sådana som du kan dela med andra. När du vill göra en datakälla tillgänglig för andra användare kan du publicera den från Tableau Prep Builder (version 2019.3.1 och senare) till Tableau Server eller Tableau Cloud, eller som utdata från ditt flöde.

Du kan använda en publicerad datakälla som indatakälla för ditt flöde, oavsett om du arbetar i Tableau Prep Builder eller på webben.

Obs! När du publicerar ett flöde som innehåller en publicerad datakälla som indata tilldelas utgivaren som standardflödesägare. När flödet körs använder det flödesägaren för Kör som-kontot. Mer information om Kör som-kontot finns i Kör som-tjänstekonto(Länken öppnas i ett nytt fönster). Endast webbplats- eller serveradministratören kan ändra flödesägaren i Tableau Server eller Tableau Cloud och endast till sig själv.

Tableau Prep Builder har stöd för:

 • Publicerade datakällor med användarfilter eller funktioner från och med Tableau Prep Builder version 2021.1.3.
 • Anslutningar till en enda server och plats. Du kan inte logga in på en annan server med samma plats eller på samma server med en annan plats. Du måste använda samma server- eller platsanslutning för att göra följande:
  • Ansluta till den publicerade datakällan.
  • Publicera flödesutdata till Tableau Server eller Tableau Cloud.
  • Schemalägga att flödet körs på Tableau Server eller Tableau Cloud.

  Om flödet använder publicerade datakällor och du loggar ut från servern bryter detta flödesanslutningen. Flödet kommer att vara i ett felläge och du kommer inte att kunna se data från den publicerade datakällan i rutan Profil eller datarutnätet.

Obs! Tableau Prep Builder har inte stöd för publicerade datakällor med flerdimensionella (kub-) data, flera serveranslutningar eller publicerade datakällor med relaterade tabeller.

Tableau Server och Tableau Cloud har stöd för:

 • Publicerade datakällor med användarfilter eller funktioner från och med Tableau Server och Tableau Cloud version 2021.2.
 • Skapa eller redigera ett flöde på webben med hjälp av en publicerad datakälla (Tableau Server eller Tableau Cloud version 2020.4 och senare)
 • Ansluta till publicerade datakällor (Tableau Server och Tableau Cloud version 2019.3 och senare)

  Obs! Tidigare versioner av Tableau Server kanske inte har stöd för alla funktioner i den publicerade datakällan.

Om inloggningsuppgifter och behörigheter:

 • Du måste tilldelas en roll som Explorer eller högre på den serverplats där du är inloggad för att kunna ansluta till publicerade datakällor. Endast Creators kan skapa eller redigera flöden på webben. Mer information om platsroller finns i Ställa in användares platsroller(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Server-hjälpen.
 • I Tableau Prep Builder godkänns åtkomst till datakällor baserat på identiteten för användaren som är inloggad på servern. Du ser bara de data som du har åtkomst till.
 • Även i Prep-webbredigering (Tableau Server och Tableau Cloud) godkänns åtkomst till datakällor baserat på identiteten för användaren som är inloggad på servern. Du ser bara de data som du har åtkomst till.

  När du däremot kör flödet manuellt eller med hjälp av ett schema godkänns åtkomst till datakällor baserat på flödesägarens identitet. Den senaste användaren som publicerar ett flöde blir den nya flödesägaren.

 • Webbplats- och serveradministratörer kan ändra flödesägaren, men bara till sig själva.
 • Inloggningsuppgifter måste vara inbäddade för att kunna ansluta till den publicerade datakällan.

  Tips: Om inloggningsuppgifter inte är inbäddade för datakällan kan du uppdatera datakällan så att den inkluderar de inbäddade inloggningsuppgifterna.

Använda publicerade datakällor i ditt flöde

Följ instruktionerna för din Tableau Prep-version för att ansluta till en publicerad datakälla och använda den i ditt flöde:

Tableau Prep Builder version 2020.2.2 och senare och på webben

Du kan ansluta till publicerade datakällor och mer som lagras på Tableau Server eller Tableau Cloud direkt från rutan Anslut. Om du har Datahantering(Länken öppnas i ett nytt fönster) med Tableau Catalog aktiverat kan du också söka efter och ansluta till databaser och tabeller och visa eller filtrera efter metadata om datakällorna, såsom beskrivningar, datakvalitetsvarningar och certifieringar.

Mer information om Tableau Catalog finns i ”Om Tableau Catalog” i hjälpen för Tableau Server(Länken öppnas i ett nytt fönster) eller Tableau Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster).

 1. Öppna Tableau Prep Builder och klicka på knappen Lägg till anslutning .

  Klicka på Skapa > Flöde på sidan Start vid webbredigering, eller klicka på Nytt > Flöde på sidan Utforska. Klicka sedan på Anslut till data.

 2. Välj Tableau Server under Sök efter data i rutan Anslut.

 3. Logga in om du vill ansluta till servern eller webbplatsen.

  Vid webbredigering öppnas dialogrutan Sök efter data för den server du är inloggad på.

 4. I dialogrutan Sök efter data söker du från en lista över tillgängliga publicerade datakällor. Använd filteralternativet för att filtrera efter anslutningstyp och certifierade datakällor.

 5. Välj den datakälla du vill använda och klicka sedan på Anslut.

  Om du inte har behörighet att ansluta till en datakälla är raden och knappen Anslut gråmarkerade.

  Obs! Listrutan Innehållstyp visas inte om du inte har Datahantering med Tableau Catalog aktiverat. Endast publicerade datakällor visas i listan.

 6. Datakällan läggs till i rutan Flöde. I rutan Anslutningar kan du välja ytterligare datakällor eller använda sökalternativet för att hitta datakällan och dra den till rutan Flöde för att bygga ditt flöde. Fliken Tableau Server i rutan Indata visar information om den publicerade datakällan.

 7. (Valfritt) Om du har Datahantering med Tableau Catalog aktiverat använder du listrutan Innehållstyp för att söka efter databaser och tabeller.

  Du kan använda filteralternativet i det övre högra hörnet för att filtrera dina resultat efter anslutningstyp, datakvalitetsvarningar och certifieringar.

Tableau Prep Builder version 2020.2.1 och tidigare
 1. Öppna Tableau Prep Builder och klicka på knappen Lägg till anslutning .

 2. I listan över kopplingar väljer du Tableau Server.

 3. Logga in om du vill ansluta till servern eller webbplatsen.

 4. Välj din datakälla eller använd sökalternativet för att hitta datakällan och dra den till rutan Flöde för att starta ditt flöde. Fliken Tableau Server i rutan Indata visar information om den publicerade datakällan.

Ansluta till virtuella anslutningar

Stöds i Tableau Prep Builder version 2021.4.1 och senare och från och med version 2021.4 av Tableau Server och Tableau Cloud. Datahantering krävs för att använda den här funktionen.

Du kan ansluta till data med hjälp av virtuella anslutningar för dina flöden. Virtuella anslutningar är en delbar resurs som ger en central åtkomstpunkt till data. Logga bara in på din server och välj en anslutning i listan över virtuella anslutningar i dialogrutan Sök efter data.

Överväganden när du ansluter till virtuella anslutningar:

 • Inloggningsuppgifter för databasen är inbäddade i den virtuella anslutningen. Du behöver bara logga in på din server för att komma åt tabellerna i den virtuella anslutningen.
 • Datapolicyer som tillämpar säkerhet på radnivå kan ingå i den virtuella anslutningen. Endast tabeller, fält och värden som du har åtkomst till visas när du arbetar med och kör dina flöden.
 • Säkerhet på radnivå i virtuella anslutningar gäller inte flödesutdata. Alla användare med åtkomst till flödesutdata ser samma data.
 • Anpassad SQL och inledande SQL stöds inte.
 • Parametrar stöds inte. Mer information om hur du hanterar parametrar i ditt flöde finns i Skapa och använd parametrar i flöden.

Mer information om virtuella anslutningar och datapolicyer finns i Tableau Server(Länken öppnas i ett nytt fönster)- eller Tableau Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster)-hjälpen.

 1. Öppna Tableau Prep Builder och klicka på knappen Lägg till anslutning .

  Klicka på Skapa > Flöde på sidan Start vid webbredigering, eller klicka på Nytt > Flöde på sidan Utforska. Klicka sedan på Anslut till data.

 2. Välj Tableau Server under Sök efter data i rutan Anslut.

 3. Logga in om du vill ansluta till servern eller webbplatsen.

  Vid webbredigering öppnas dialogrutan Sök efter data för den server du är inloggad på.

 4. I dialogrutan Sök efter data väljer du Virtuella anslutningar i listrutan Innehållstyp.

 5. Välj den datakälla du vill använda och klicka sedan på Anslut.

 6. Datakällan läggs till i rutan Flöde. I rutan Anslutningar kan du välja från listan över tabeller som ingår i den virtuella anslutningen och dra dem till rutan Flöde för att påbörja ditt flöde.

Obs! Om du ser åtgärder för att Byta namn i rutan Ändringar när du ansluter till en virtuell anslutning ska du inte ta bort dem. De här åtgärderna skapas automatiskt i Tableau Prep för att mappa till och visa fältets användarvänliga namn.

Ansluta till Tableau-dataextrakt

Du kan ansluta till ett dataextrakt som indata till ditt dataflöde. Extrakt är sparade delmängder av data som du kan skapa genom att använda filter och konfigurera andra begränsningar. Extrakt sparas som .hyper-filer.

Mer information om hur du använder extrakt med Tableau Prep Builder finns i Spara och dela ditt arbete.

Ansluta till data via Tableau Catalog

Om du har Datahantering(Länken öppnas i ett nytt fönster) med Tableau Catalog aktiverat kan du även söka efter och ansluta till databaser, filer och tabeller som lagras på Tableau Server eller Tableau Cloud.

Mer information om Tableau Catalog finns i ”Om Tableau Catalog” i Tableau Server(Länken öppnas i ett nytt fönster)- eller Tableau Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster)-hjälpen.

Andra anslutningsalternativ

När du ansluter kan du eventuellt även se följande alternativ beroende på vilken anslutning du väljer.

Använda anpassad SQL för att ansluta till data

Om du vet exakt vilken information du behöver från en databas och förstår hur man skriver SQL-frågor kan du använda anpassade SQL-frågor för att ansluta till data precis som du kan i Tableau Desktop. Du kan använda anpassad SQL för att förena dina data över tabeller, omarbeta fält för att utföra korsdatabaskopplingar, omstrukturera eller minska storleken på dina data för analys och så vidare.

 1. Anslut till din datakälla och välj en databas i rutan Anslutningar i fältet Databas.

 2. Klicka på länken Anpassad SQL för att öppna fliken Anpassad SQL.

 3. Skriv eller klistra in frågan i textrutan och klicka sedan på Kör för att köra frågan.

 4. Lägg till ett rensningssteg i rutan Flöde för att se till att endast relevanta fält från den anpassade SQL-frågan läggs till i flödet.

Använda inledande SQL för att skicka frågor till dina anslutningar

Stöds i Tableau Prep Builder version 2019.2.2 och senare och när du redigerar flöden på webben från och med version 2020.4.1

Du kan ange ett inledande SQL-kommando som körs när en anslutning görs till en databas som har stöd för det. Om du exempelvis ansluter till Amazon Redshift kan du ange en SQL-sats om du vill tillämpa ett filter när du ansluter till databasen, precis som när du lägger till filter i steget Indata. SQL-kommandot tillämpas innan dataurval samlas och läses in i Tableau Prep.

Från och med Tableau Prep Builder (version 2020.1.3) och på webben kan du också inkludera parametrar för att skicka data om programnamn, version och flödesnamn för att inkludera spårningsdata när du skickar frågor till din datakälla.

Köra inledande SQL

Gör något av följande för att uppdatera dina data och köra inledande SQL-kommandot:

 • Ändra inledande SQL-kommandot och uppdatera inmatningssteget genom att återupprätta anslutningen.
 • Kör flödet. Inledande SQL-kommandot körs innan alla data bearbetas.
 • Kör flödet på Tableau Server eller Tableau Cloud. Inledande SQL körs varje gång flödet körs som en del av datainläsningen

Obs! Datahantering(Länken öppnas i ett nytt fönster) krävs för att köra flödet enligt ett schema på Tableau Server eller Tableau Cloud. Mer information om Datahantering finns i Om Datahantering(Länken öppnas i ett nytt fönster).

 1. I rutan Anslutningar väljer du en koppling i listan som stöder inledande SQL.
 2. Klicka på länken Visa inledande SQL för att expandera dialogrutan och ange dina SQL-satser.

Inkludera parametrar i din inledande SQL-sats

Stöds i Tableau Prep Builder version 2020.1.3 och senare och när du redigerar flöden på webben från och med version 2020.4.1.

Du kan skicka följande parametrar till din datakälla för att lägga till ytterligare information om ditt Tableau Prep-program, din version och ditt flödesnamn. Parametrarna TableauServerUser och TableauServerUserFull stöds för närvarande inte.

ParameterBeskrivningReturnerat värde
TableauAppProgrammet som används för att komma åt din datakälla.

Prep Builder

Prep Conductor

TableauVersionProgrammets versionsnummer.

Tableau Prep Builder: Returnerar den exakta versionen. Till exempel 2020.4.1

Tableau Prep Conductor: Returnerar huvudserverversionen där Tableau Prep Conductor är aktiverat. Till exempel 2020.4

FlowNameNamnet på .tfl-filen i Tableau Prep BuilderExempel: Entertainment Data_Cleaned
Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!