Lägga till mer data i inmatningssteget

Obs! Från och med version 2020.4.1 kan du nu skapa och redigera flöden i Tableau Server och Tableau Cloud. Innehållet i det här avsnittet gäller alla plattformar, såvida inget annat uttryckligen anges. Mer information om hur du redigerar flöden på webben finns i Tableau Prep på webben i hjälpen för Tableau Server(Länken öppnas i ett nytt fönster) och Tableau Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster).

När du har anslutit till dina datakällor och börjat bygga ditt flöde kanske du vill uppdatera dina dataanslutningar när nya data kommer in. Du kan också koppla eller förena datauppsättningar i inmatningssteget för att göra det mer effektivt att arbeta med större datakällor.

Uppdatera data från inmatningssteg eller ändra din anslutning

Om data ändras i dina inmatningsfiler eller tabeller efter att du har börjat arbeta med flödet kan du uppdatera inmatningssteget för att få in dina nya data eller enkelt ändra och uppdatera individuella anslutningar till inmatningssteg utan att bryta flödet.

Uppdaterar datakällan

Gäller filtyper. Stöds inte på webben ännu.

Gör något av följande:

 • I rutan Flöde högerklickar du på inmatningssteget du vill uppdatera och väljer Uppdatera på menyn.

 • I rutan Flöde på den övre menyn klickar du på knappen Uppdatera för att uppdatera alla inmatningssteg. För att uppdatera ett enda inmatningssteg klickar du på pilen till listrutan bredvid uppdateringsknappen och väljer inmatningssteg i listan.

Byt ut datakällan

Gäller filtyper, datakällor och extrakt i Tableau Prep Builder och på webben.

Uppdatera datakällan genom att redigera individuella ingångsanslutningar eller ersätta enskilda flödesdatakällor med en annan datakälla.

Redigera anslutningen

Använd det här alternativet för att enkelt uppdatera inloggningsuppgifter eller ersätta datakällan med samma typ av datakälla.

Obs! För att bibehålla prestandan använder Tableau Prep urval av stora datauppsättningar. Om urval av dina data används kan det hända att du inte ser dina nya data i rutan Profil. Du kan ändra inställningarna för hur urval av dina data ska användas på fliken Dataurval i inmatningssteget, men det kan påverka prestandan. Mer information om hur du ställer in dataurvalsstorleken finns i Konfigurera storleken på dataurvalet(Länken öppnas i ett nytt fönster).

 1. Högerklicka eller Ctrl-klicka (MacOS) på datakällan i rutan Anslutningar och välj Redigera.

 2. Återupprätta anslutningen genom att logga in i databasen eller välja filen eller extraktet för Tableau igen.

Byt ut ingångsanslutningen

Byt enkelt ut en befintlig datakälla i flödet med en ny valfri datakälla utan att bryta flödesanslutningen. Beroende på versionen av Tableau Prep kan du dra och släppa en ny datakälla över den gamla datakällan eller manuellt koppla bort och återansluta den.

Dra och släpp för att ersätta ingångsanslutningen (version 20224. och senare)

 1. Öppna rutan Anslutningar och dra den nya tabellen till rutan Flöde ovanpå det inmatningssteg du vill ersätta och släpp den på alternativet Ersätt.

 2. Konfigurera om alla inställningar och åtgärda eventuella fel efter behov.

Koppla manuellt bort och återanslut en indatakälla (version 2022.3 och tidigare)
 1. I flödesfönstret högerklickar du på inmatningssteget du vill uppdatera och väljer Ta bort på menyn.

  Detta gör att flödet tillfälligt hamnar i ett feltillstånd.

 2. Anslut till den nya eller uppdaterade datakällan.
 3. Dra tabellen till rutan Flöde ovanpå det andra steget i flödet där du vill lägga till inmatningssteget. Släpp den på alternativet Lägg till för att återansluta den till flödet.

Förena filer och databastabeller i steget Indata

Inmatningsföreningar kan endast redigeras och skapas i Tableau Prep Builder, men kan schemaläggas att köras på webben.

När du arbetar med flera filer eller databastabeller från en enda datakälla kan du tillämpa filter för att söka efter filer eller använda en jokerteckensökning för att hitta tabeller och sedan förena data för att inkludera alla fil- eller tabelldata i inmatningssteget. För att förena filer måste filerna vara i samma katalog eller underordnade katalog.

Obs! Det här alternativet kan inte användas för Tableau-extrakt.

Nya filer som läggs till i samma mapp som matchar filterkriteriet inkluderas automatiskt i föreningen nästa gång du öppnar flödet eller kör det från kommandoraden.

Paketerade flödesfiler (.tflx) plockar inte upp nya filer automatiskt eftersom filerna redan är paketerade med flödet. För att inkludera nya filer för paketerade flöden öppnar du flödesfilen (.tfl) i Tableau Prep Builder för att plocka upp de nya filerna och packar sedan om flödet för att inkludera dina nya fildata.

För att förena databastabeller måste tabellerna vara i samma databas och databasanslutningen måste ha stöd för att använda jokerteckensökning. Följande databaser stöder den här typen av förening:

 • Amazon Redshift

 • Microsoft SQL Server

 • MySQL

 • Oracle

 • PostgreSQL

Om du lägger till eller tar bort filer eller tabeller efter att du skapat föreningen kan du uppdatera inmatningssteget för att uppdatera flödet med nya eller ändrade data.

Om du behöver förena data från olika datakällor kan du göra det med hjälp av ett föreningssteg. Mer information om hur du skapar föreningssteg finns i Förena dina data (Länken öppnas i ett nytt fönster).

Förena filer

Som standard förenar Tableau Prep Builder alla .csv-filer i samma katalog som .csv-filen du är ansluten till eller alla blad i Excel-filen du är ansluten till.

Om du vill ändra standardföreningen kan du ange ytterligare filterkriterier för att hitta de filer eller blad som du vill inkludera i föreningen.

Kärnfilterkriterier

I Tableau Prep Builder version 2022.1.1 och tidigare kan du välja bland följande kriterier:

 • Sök i: Välj katalogen som ska användas för att söka efter filer. Markera kryssrutan Inkludera undermappar om du vill inkludera filer i underkatalogen till den överordnade mappen.

 • Filer: Välj om du vill inkludera eller utesluta filerna som matchar kriterierna för jokerteckensökningen.

 • Matchande mönster (xxx*): Ange ett mönster för jokerteckensökningen för att hitta filer som har tecknen i filnamnet. Om du till exempel anger order* returneras alla filer som innehåller ”order” i filnamnet. Lämna det här fältet tomt om du vill inkludera alla filer i den angivna katalogen.

Ytterligare filter

Stöds i Tableau Prep Builder version 2022.2.1 och senare och för flöden som publicerats till Tableau Cloud.

Obs! Om du använder ytterligare filter i ditt flöde är schemaläggning av flöden för närvarande endast tillgängligt med Tableau Cloud. Du kan köra flödet manuellt i Tableau Prep Builder eller via kommandoradsgränssnittet. Den här funktionen är inte kompatibel med Tableau Server version 2022.1 och tidigare.

Från och med Tableau Prep Builder version 2022.2.1 har filtreringsalternativen vid sökning efter filer att förena ändrats. Du anger fortfarande en katalog och underkatalog att söka i, men nu kan du ställa in flera filter för att utföra en mer detaljerad sökning.

De här filtreringsalternativen gäller filtyperna Text, Microsoft Excel och Statistik. Du kan välja flera filter. Varje filter tillämpas separat i den ordning du väljer dem, uppifrån och ned. Filter kan för närvarande inte flyttas runt när de väl har lagts till, men du kan ta bort och lägga till filter efter behov.

Välj bland följande filter:

FilterBeskrivning
FilnamnVälj Matcha eller Matcha inte för ett filnamnsmönster. Till exempel ”ordrar*”.
Filstorlek

Filtrera filer genom att välja ett Storleksintervall eller Sorterat efter storlek.

Storleksintervall:Välj bland följande alternativ:

 • Ange ett värdeintervall.
 • Välj operatorn Mindre än, Mindre än eller lika med, Större än eller lika med eller Större än och tillämpa den på ett enskilt värde.

Sorterat efter storlek: Inkludera eller exkludera de N största eller minsta filerna.

Datum skapat

Filtrera filer genom att välja ett Datumintervall, ett Relativt datum eller Sorterat efter datum.

Datumintervall:Välj bland följande alternativ:

 • Ange ett datum- och tidsintervall.
 • Välj operatorn Före, Före eller samma som, Efter eller samma som eller Efter och tillämpa den på ett enskilt värde.

Relativt datum: Inkludera eller exkludera ett exakt intervall av år, kvartal, månader, veckor eller dagar. Du kan också konfigurera ett ankare som är relativt till ett specifikt datum.

Obs! ”Sista” datumperioder inkluderar hela den aktuella tidsenheten. Detta gäller även om vissa datum inte har inträffat ännu. Om du till exempel väljer den senaste månaden och det aktuella datumet är 7 januari visar Tableau datumen för 1 till 31 januari.

Sorterat efter datum: Inkludera eller exkludera de N nyaste eller äldsta filerna.

Datum ändrat

Filtrera filer genom att välja ett Datumintervall, ett Relativt datum eller Sorterat efter datum.

Datumintervall:Välj bland följande alternativ:

 • Ange ett datum- och tidsintervall.
 • Välj operatorn Före, Före eller samma som, Efter eller samma som eller Efter och tillämpa den på ett enskilt värde.

Relativt datum: Inkludera eller exkludera ett exakt intervall av år, kvartal, månader, veckor eller dagar. Du kan också konfigurera ett ankare som är relativt till ett specifikt datum.

Obs! ”Sista” datumperioder inkluderar hela den aktuella tidsenheten. Detta gäller även om vissa datum inte har inträffat ännu. Om du till exempel väljer den senaste månaden och det aktuella datumet är 7 januari visar Tableau datumen för 1 till 31 januari.

Sorterat efter datum: Inkludera eller exkludera de N nyaste eller äldsta filerna.

Obs! Instruktionerna nedan varierar beroende på din version av Tableau Prep Builder.

Skapa en inmatningsförening

Gäller Tableau Prep Builder version 2022.2.1 och senare

 1. Klicka på knappen Lägg till anslutning . Under Anslut klickar du sedan på Textfil för .csv-filer, Microsoft Excel för Excel-filer eller Statistikfil för statistikfiler och väljer en fil som du vill öppna.

 2. Välj fliken Tabeller i rutan Inmatning och välj sedan Förena flera tabeller.

 3. Välj en mapp att söka i. Du kan också inkludera alla undermappar som listas i en viss katalog för att utöka din sökning.
 4. Klicka på Lägg till filfilter och välj bland följande alternativ:

  • Filnamn: Ange ett namnmönster att söka på.
  • Filstorlek: Sök efter storleksintervall eller sorterat efter storlek.
  • Datum skapat: Sök efter datumintervall, relativt datum eller sorterat efter datum.
  • Datum ändrat: Sök efter datumintervall, relativt datum eller sorterat efter datum.
 5. Klicka på Lägg till filfilter igen för att lägga till fler filter.

  Filterresultat visas i avsnittet Inkluderade tabeller.

 6. Klicka på Tillämpa för att förena filerna.

När du lägger till ett nytt steg i flödet kan du se alla filer som lagts till i datauppsättningen i fältet Filsökvägar i rutan Profil. Det här fältet läggs till automatiskt.

Skapa en inmatningsförening (version 2022.1.1 och tidigare)
 1. Klicka på knappen Lägg till anslutning . Under Anslut klickar du sedan på Textfil för .csv-filer eller Microsoft Excel för Excel-filer och väljer en fil som du vill öppna.

 2. Välj fliken Flera filer i rutan Inmatning och välj sedan Förening med jokertecken.

  Exemplet nedan visar en inmatningsförening som använder ett matchande mönster. Plustecknet på filikonen i inmatningssteget Orders_Central i rutan Flöde indikerar att det här steget innehåller en inmatningsförening. Filerna i föreningen listas under Inkluderade filer.

 3. Använd alternativen Sök, Fil och Matchande mönster för att hitta filerna som du vill förena.

 4. Klicka på Tillämpa för att förena filerna.

När du lägger till ett nytt steg i flödet kan du se alla filer som lagts till i datauppsättningen i fältet Filsökvägar i rutan Profil. Det här fältet läggs till automatiskt.

Förena databastabeller

Stöds i Tableau Prep Builder version 2018.3.1 och senare

Obs! Inmatningsföreningens gränssnitt för databastabeller har uppdaterats i Tableau Prep Builder version 2022.2.1. Dina alternativ kan se något olika ut beroende på version.

 1. Klicka på knappen Lägg till anslutning. Under Anslut ansluter du till en databas som har stöd för inmatningsföreningar.

 2. Dra en tabell till rutan flöde.

 3. Välj fliken Tabeller i rutan Inmatning och välj sedan Förena flera tabeller.

  I tidigare versioner väljer du fliken Flera tabeller och sedan Förening med jokertecken.

 4. I fältet Tabeller väljer du Inkludera eller Exkludera från alternativen i listrutan. Ange sedan ett matchande mönster för att hitta de tabeller som du vill förena.

  I tidigare versioner använder du alternativen Sök, Tabeller och Matchande mönster.

  Endast tabeller som visas i rutan Anslutningar i avsnittet Tabeller kan inkluderas i föreningen. Sökningen med inmatningsförening söker inte över scheman eller över databasanslutningen för att hitta tabeller.

 5. Klicka på Tillämpa för att förena tabelldata.

  När du lägger till ett nytt steg i flödet kan du se alla tabeller som lagts till i datauppsättningen i fältet Tabellnamn i rutan Profil. Det här fältet läggs till automatiskt.

Slå samman fält efter en förening

När du har skapat en förening i inmatningssteget kanske du vill slå samman fält. Du kan göra detta i alla efterföljande steg utom stegen Inmatning och Utmatning. Mer information finns i Fler alternativ för att slå samman fält(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Förena data i inmatningssteget

När du ansluter till databaser som innehåller tabeller med relationsdata i Tableau Prep Builder (version 2019.3.1 och senare) och på webben kan Tableau Prep upptäcka och visa vilka fält i en tabell som identifieras som den unika identifieraren och vilka fält som identifieras som ett relaterat fält samt visa de relaterade tabellnamnen för fälten.

En ny kolumn med namnet Länkade nycklar visas i rutan Inmatning och visar följande relationer om de finns:

 • Unik identifierare. Det här fältet identifierar varje rad i tabellen unikt. Det kan finnas flera unika identifierare i en tabell. Värdena i fälten måste vara unika och får inte vara tomma eller null.

 • Relaterat fält. Det här fältet relaterar tabellen till en annan tabell i databasen. Det kan finnas flera relaterade fält i en tabell.

 • Både unik identifierare och relaterat fält. Fältet är en unik identifierare i den här tabellen och relaterar också tabellen till en annan tabell i databasen.

Du kan utnyttja de här relationerna för att snabbt hitta och lägga till de relaterade tabellerna i flödet eller skapa kopplingar från inmatningssteget. Den här funktionen är tillgänglig för alla databaskopplingar som stöds där tabellrelationer definieras.

 1. Anslut till en databas (till exempel Microsoft SQL Server) som innehåller relationsdata för fält, till exempel unika identifierare eller relaterade fält (sekundärnyckel).
 2. I rutan Inmatning klickar du på ett fält som är markerat som ett relaterat fält eller som både en unik identifierare och ett relaterat fält.

  En dialogruta öppnas som visar en lista över relaterade tabeller.

 3. Hovra över tabellen som du vill lägga till eller koppla och klicka på plusknappen för att lägga till tabellen i flödet, eller klicka på knappen koppla för att skapa en koppling till den valda tabellen.

  Om du skapar en koppling använder Tableau Prep den definierade fältrelationen för att koppla tabellerna och visar dig en förhandsgranskning av kopplingssatserna som programmet kommer att använda för att skapa kopplingen.

 4. Alternativt kan du koppla relaterade tabeller från menyn i rutan Flöde. Klicka på plusikonen och välj sedan Lägg till koppling för att se en lista över relaterade tabeller. Tableau Prep skapar kopplingen baserat på de fält som utgör förhållandet mellan de två tabellerna.

  Obs! Om din tabell inte har tabellrelationer definierade kan det här alternativet inte användas.

Mer information om att arbeta med kopplingar finns i Koppla dina data(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!