Hantera kontoinställningar

På sidan Kontoinställningar i Tableau Server och Tableau Cloud kan du hantera dina inloggningsuppgifter, e-postinställningar och alternativ för användargränssnitt på samma plats.

Gå till sidan Kontoinställningar

Längst upp på sidan klickar du på din profilbild eller dina initialer och väljer sedan Mina kontoinställningar.

Om du vill ändra din profilbild klickar du på den aktuella bilden eller initialerna på sidan för kontoinställningar.

Hantera dina inloggningsuppgifter och lösenord

När du öppnar en arbetsbok eller datakälla som har en liveanslutning till data och kräver att du loggar in erbjuder Tableau att spara ditt lösenord åt dig. Om du accepterar sparas dina inloggningsuppgifter i en cookie eller en åtkomsttoken beroende på datatyp. Du kan ta bort inloggningsuppgifterna om du inte längre använder dina data eller om du har överskridit det maximala antalet sparade inloggningsuppgifter och vill göra plats för nya.

Gör något av följande under Sparade inloggningsuppgifter:

 • Välj länken Ta bort bredvid en enskild åtkomsttoken.

 • Välj Rensa alla sparade inloggningsuppgifter.

När du rensar alla inloggningsuppgifter tas följande objekt bort från ditt användarkonto:

 • Lösenord som du använt för att komma åt publicerade datakällor eller arbetsböcker som ansluter till dem.

 • Åtkomsttoken för OAuth-dataanslutningar, till exempel till Google- eller Salesforce.com-data.

  Varning: Att ta bort en åtkomsttoken är som att ”byta lås”. Om en token lagras med arbetsböcker eller datakällor som du publicerat så tar du också bort åtkomst till data från de här arbetsböckerna och datakällorna om du tar bort denna token. Om aktuell token är inbäddad i en extraktanslutning och extraktet uppdateras enligt ett schema kan uppdateringarna inte slutföras förrän du bäddar in de nya inloggningsuppgifterna eller en ny åtkomsttoken i anslutningen.

Hantera verifieringsmetoder för flerfaktorsautentisering

När Tableau med MFA(Länken öppnas i ett nytt fönster) har aktiverats och du har registrerat din verifieringsmetod använder du dina TableauID-uppgifter och din verifieringsmetod varje gång du loggar in på Tableau Cloud.

Om du vill lägga till eller ta bort verifieringsmetoder kan du klicka på länken Hantera mina verifieringsmetoder för att göra följande:

 • Lägga till ytterligare verifieringsmetoder för säkerhetskopiering
 • Ta bort befintliga verifieringsmetoder om du inte längre behöver dem

Mer information finns i Hantera verifieringsmetoder(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Cloud-hjälpen.

Skapa och hantera personliga åtkomsttoken

Skapa personliga åtkomsttoken (PAT) för att autentisera automatiserade uppgifter med Tableaus REST API. Vi rekommenderar att en token skapas för varje automatiseringsuppgift som kräver autentisering. Att skapa personliga åtkomsttokens för detta ändamål förenklar hanteringen av många automatiserade uppgifter om en specifik uppgift behöver tas bort. Du kan helt enkelt återkalla den personliga åtkomsttoken som är associerad med en uppgift för att ta bort den omedelbart.

Obs! Om flerfaktorsautentisering (MFA) är aktiverat med Tableau-autentisering krävs PAT:er. En personlig åtkomsttoken måste användas istället för användarnamn och lösenord för att göra en Tableau REST API-inloggningsbegäran till Tableau Cloud. Se Tableau med MFA(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Cloud-hjälpen för mer information.

Skapa en personlig åtkomsttoken

Den här proceduren kräver att du kopierar en hemlighet till en fil. Den här hemligheten är strängen som du ska inkludera i automatiseringsskript och kommer att användas för att autentisera till Tableau Cloud eller Tableau Server. Bevara den här hemligheten som om den är ett lösenord: skydda den och dela den inte med andra.

 1. Gå till Personliga åtkomsttokens och ange ett beskrivande namn för token i fältet Tokennamn och klicka sedan på Skapa token.

 2. Öppna dialogrutan Personlig åtkomsttoken och klicka på knappen Kopiera hemlighet.

 3. Klistra in hemligheten i en fil och spara den på en säker plats.

 4. Klicka på knappen Stäng när du är klar.

Obs! Om du använder Tableau Server kan du ha upp till 10 personliga åtkomsttoken.

Kontrollera när en personlig åtkomsttoken löper ut

När personliga åtkomsttoken i Tableau Cloud löper ut beror på deras platsinställningar. Standardtidsperioden för personliga åtkomsttokens som skapas i Tableau Server är ett år.

 1. Ange namnet på olika personliga åtkomsttokens under Personliga åtkomsttokens.

 2. Granska utgångsdatumet bredvid namnet på en personlig åtkomsttoken.

Obs! När personliga åtkomsttokens löper ut tas de bort från sidan Mina kontoinställningar.

Återkalla en personlig åtkomsttoken

 1. Under Personliga åtkomsttoken letar du upp det tokennamn som du vill återkalla.

 2. Klicka på knappen Återkalla token (i Tableau Cloud) eller Återkalla (i Tableau Server) bredvid namnet på token.

 3. Öppna dialogrutan Ta bort och klicka på knappen Ta bort för att återkalla en personlig åtkomsttoken.

Ta bort anslutna klienter

Första gången du loggar in på Tableau Server eller Tableau Cloud från en Tableau-ansluten klient, såsom Tableau Desktop eller Tableau Mobile, lagras en säker uppdateringstoken på kontot. Denna uppdateringstoken låter dig få åtkomst till sidan från den anslutna klienten, utan att behöva logga in varje gång.

Du kan ta bort en ansluten klient (uppdateringstoken) om den inte längre används eller för att lägga till en ny klient men ett felmeddelande visas som indikerar att du redan har nått maximalt antal anslutna klienter. När du har tagit bort en ansluten klient från ditt konto måste du ange dina inloggningsuppgifter nästa gång du öppnar Tableau Server eller Tableau Cloud från den klienten.

 • Öppna avsnittet Anslutna klienter och klicka på Ta bort bredvid klienten som ska tas bort.

Ändra meddelandeinställningar

Meddelanden låter dig veta när något händer med innehåll som du äger, som delas med dig eller som du är @omnämnd på.

I avsnittet Meddelanden kan du välja vilka typer av meddelanden du vill ta emot. Du kan få aviseringar i form av e-postmeddelanden på Tableau-platsen eller på din Slack-arbetsyta om administratören har anslutit din plats till Slack. Vilka typer av meddelanden du får, till exempel datavarningar, omnämnanden i kommentarer och delning, beror på dina plats- och serverinställningar.

När du aktiverar På Tableau kan du se meddelanden genom att klicka på klockikonen i det övre högra hörnet i din webbläsare och du kan uppdatera dina inställningar genom att klicka på kugghjulsikonen.

Mitt konto-meddelanden

Obs! Återskapa dina aviseringsinställningar vid uppgradering från 2020.4 eller tidigare till 2021.1 eller senare. Äldre meddelandeinställningar flyttas inte automatiskt till meddelandeinställningarna.

Ändra prenumerationsinställningar

 1. Under Tidszon för prenumeration väljer du tidszonen för de scheman du skapar.
 2. Om du vill ändra prenumerationer klickar du på Prenumerationer högst upp på sidan och väljer sedan en arbetsbok eller vy.

 3. På listrutemenyn Åtgärder väljer du Ändra schema, Ändra ämne, Ändra tomt visningsläge eller Säg upp prenumerationen.

  (Med alternativet tom vy skickas e-post för prenumerationer endast när det finns data i en vy. Det är ett bra val för högprioriterade aviseringar.)

Aktivera eller inaktivera dataaviseringar

Välj att aktivera eller inaktivera e-postmeddelanden för varningar som uppstår på din plats, på grund av upprepade fel.

Aktivera eller inaktivera Meddelande om Datahanteringsfunktioner

(Endast Tableau Cloud) Välj att dölja eller visa meddelandet om Datahantering-funktioner. Om Datahantering-licensen inte har köpts visas information om de tillgängliga funktionerna när du är inloggad på Tableau Cloud.

Meddelande om Datahantering

Ändra din startsida

Om du vill ändra startsidan som visas när du loggar in navigerar du till önskad sida, klickar på ditt namn uppe till höger på sidan och klickar sedan på Gör detta till min startsida. Uppdateringar av din startsida träder i kraft nästa gång sidan läses in helt eller efter att du loggat ut och sedan loggar in igen.

Användarkontomeny

Om du vill återställa standardstartsidan klickar du på ditt användarnamn och klickar sedan på Mina kontoinställningar. Klicka på Återställ till standard i avsnittet startsida. (URL:en till din nuvarande startsida visas också här. Klicka på länken för att gå till sidan.)

Ändra språk och språkzon

Språkinställningen avgör vilket språk du ser för användargränssnittalternativ. Språkzon påverkar vyer, till exempel hur siffror formateras eller vilken valuta som används.

Ändra Språk och Språkzon och klicka sedan på Spara ändringar. Språket och språkzonen uppdateras direkt.

Om du använder Tableau Server och vill välja ett språk som för närvarande inte stöds ska du kontakta din administratör.

Ändra ditt visningsnamn, lösenord eller din e-postadress för Tableau Server

Ändra ditt visningsnamn

Om servern är konfigurerad att använda det interna användarhanteringssystemet (lokal autentisering) istället för Active Directory kan du ändra ditt visningsnamn. Markera visningsnamnstexten och ange det nya visningsnamnet och klicka sedan på Spara ändringar.

Ändra ditt lösenord

Om servern är konfigurerad att använda det interna användarhanteringssystemet (lokal autentisering) istället för Active Directory kan du ändra ditt lösenord genom att klicka på Ändra lösenord. Spara ändringarna genom att klicka på Spara lösenord.

Ändra din e-postadress

Om du prenumererar på vyer eller får datadrivna aviseringar visas det relaterade e-postkontot på sidan Kontoinställningar. Ange den nya e-postadressen i textrutan E-post och klicka sedan på Spara ändringar.

Obs! Om platsen använder webbplatsspecifik SAML kan endast administratörer ändra en användares e-postadress. Om alternativet att ändra din e-postadress inte är tillgängligt för dig kan du kontakta administratören för att begära förändringen.

Ändra ditt visningsnamn eller lösenord för Tableau Cloud

Om din plats inte är konfigurerad för enkel inloggning baseras ditt Tableau Cloud-visningsnamn och lösenord på ditt TableauID-konto. Ditt TableauID ger åtkomst till Tableau Cloud, Tableau-webbplatsen, kundportalen och andra resurser.

Om du har glömt ditt lösenord

För att återställa ditt lösenord går du till https://online.tableau.com, klickar på Glömt lösenord och anger e-postadressen du använder för att logga in på Tableau Cloud. Följ sedan instruktionerna i e-postmeddelandet du får.

Om du är inloggad på Tableau Cloud

 1. Öppna sidan Kontoinställningar och klicka på Ändra lösenord.

  Du omdirigeras då till Tableaus webbplats.

 2. Om du blir ombedd att göra det loggar du in med dina inloggningsuppgifter till Tableau Cloud och väljer sedan länken Ändra lösenord längst upp.

  • I fälten som visas skriver du in ditt nuvarande och ditt nya lösenord, bekräftar det nya lösenordet och klickar på Ändra lösenord.

  • Om du vill ändra ditt visningsnamn klickar du på Hantera konto.

   På sidan Användarprofil ändrar du ditt för- eller efternamn, uppdaterar annan information som kan vara inaktuell och klickar på Uppdatera.

Obs! När du ändrar ditt visningsnamn eller lösenord omdirigeras du bort från Tableau Cloud till din TableauID-kontoprofil. Du kan också komma åt din TableauID-profil genom att navigera till Tableaus(Länken öppnas i ett nytt fönster) webbplats och klicka på Logga in.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!