Tableau Prep på webben

Internet Explorer 11 i Windows och kompatibilitetsläge för Internet Explorer stöds inte.

Från och med version 2020.4 stöder Tableau Prep webbredigering för flöden. Du kan nu skapa flöden för att rensa och förbereda dina data med hjälp av Tableau Prep Builder, Tableau Server eller Tableau Cloud. Du kan också manuellt köra flöden på webben, och Datahantering behövs inte.

Även om det mesta av samma Tableau Prep Builder-funktionalitet också stöds på webben finns det några skillnader när du skapar och arbetar med dina flöden.

Viktigt: För att skapa och redigera flöden på webben måste du ha en Creator-licens. Datahantering krävs endast om du vill köra dina flöden på ett schema med hjälp av Tableau Prep Conductor. Mer information om att schemalägga och köra Tableau Prep Conductor finns i Tableau Prep Conductor i hjälpen för Tableau Server(Länken öppnas i ett nytt fönster) eller Tableau Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Installation och driftsättning

För att göra det möjligt för användare att skapa och redigera flöden på webben måste du konfigurera flera inställningar på din server. Mer information om samtliga dessa inställningar finns i Skapa och interagera med flöden på webben(Länken öppnas i ett nytt fönster).

 • Webbredigering: Det här alternativet är aktiverat som standard och reglerar om användare kan skapa och redigera flöden på Tableau Server eller Tableau Cloud
 • Kör nu: Kontrollerar om användare eller endast administratörer kan köra flöden manuellt med alternativet Kör nu. Datahantering Krävs inte för att köra flöden manuellt på webben.
 • Tableau Prep Conductor: Om Datahantering är licensierat kan du aktivera det här alternativet och låta användare schemalägga och spåra flöden.
 • Tableau Prep Extensions (version 2021.2.0 och senare): Kontrollerar om användare kan ansluta till Einstein Discovery för att tillämpa och köra prediktiva modeller mot data i sitt flöde.
 • Autospara: Denna funktion är aktiverad som standard och sparar automatiskt en användares flödesarbete med några sekunders mellanrum.

På Tableau Server kan administratörer finjustera konfigurationen av processerna för Tableau Prep Flow Authoring. Du hittar mer information i Tableau Prep Flow Authoring.

Provdata och bearbetningsgränser

För att bibehålla prestandan när du arbetar med flöden på webben tillämpas gränser för hur mycket data du kan inkludera i ett flöde.

Följande gränsvärden gäller:

 • Vid anslutning till filer är den maximala filstorleken 1 GB.
 • Alternativet för dataurval för att inkludera alla data är inte tillgängligt. Standardgränsen för provdata är 1 miljon rader.
 • Det maximala antalet rader som en användare kan välja när stora datauppsättningar konfigureras av administratören. Som användare kan du välja antalet rader upp till denna gräns. Mer information finns i Alternativ för tsm configuration set(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Se Ställ in dataurvalets storlek(Länken öppnas i ett nytt fönster) för mer information om hur du ställer in dataurvalet.

Tillgängliga funktioner på webben

När du skapar och redigerar flöden på webben kan du märka några skillnader i navigering och tillgängligheten för vissa funktioner. Medan de flesta funktioner är tillgängliga på alla plattformar är vissa funktioner begränsade eller stöds ännu inte i Tableau Server eller Tableau Cloud. Följande tabell identifierar funktioner där skillnader kan gälla.

FunktionsområdeUndantagTableau Prep BuilderTableau ServerTableau Cloud
Anslut till data(Länken öppnas i ett nytt fönster)Vissa kopplingar kanske inte stöds på webben. Öppna rutan Anslut på servern för att se kopplingar som stöds.
Skapa och organisera ditt flöde(Länken öppnas i ett nytt fönster) 
Konfigurera storleken på dataurvalet(Länken öppnas i ett nytt fönster)I Tableau Server och Tableau Cloud är storleken på dataurval föremål för begränsningar som fastställts av din administratör
Förena filer och databastabeller i steget Indata(Länken öppnas i ett nytt fönster)Inmatningsföreningar kan inte redigeras eller skapas i Tableau Server eller Tableau Cloud. Endast i Tableau Prep Builder.
Rensa och forma data(Länken öppnas i ett nytt fönster) 
Kopiera datarutnätsvärden(Länken öppnas i ett nytt fönster)Tillgängligt i Tableau Prep Builder och Tableau Server från och med version 2022.3 och i Tableau Cloud från och med 2022.2 (augusti)
Aggregera, koppla eller förena data(Länken öppnas i ett nytt fönster) 
Använda R- och Python-skript i ditt flöde(Länken öppnas i ett nytt fönster)Skriptsteg kan inte läggas till när du skapar eller redigerar ett flöde i Tableau Cloud. Detta stöds för närvarande endast i Tableau Prep Builder och Tableau Server.
Skapa återanvändbara flödessteg(Länken öppnas i ett nytt fönster) 
Spara dina flöden på webben automatiskt(Länken öppnas i ett nytt fönster) Ej tillämpligt
Automatisk filåterställning(Länken öppnas i ett nytt fönster) Ej tillämpligtEj tillämpligt
Visa flödesutdata i Tableau Desktop(Länken öppnas i ett nytt fönster) 
Skapa ett extrakt till en fil(Länken öppnas i ett nytt fönster) 
Skapa ett extrakt till ett Microsoft Excel-arbetsblad(Länken öppnas i ett nytt fönster) 
Ansluta till en anpassad SQL-fråga(Länken öppnas i ett nytt fönster) 
Skapa en publicerad datakälla(Länken öppnas i ett nytt fönster) 
Spara flödesutdata till externa databaser(Länken öppnas i ett nytt fönster) 
Lägga till Einstein Discovery-prognoser i flödet(Länken öppnas i ett nytt fönster) 

Spara automatiskt och arbeta med utkast

När du skapar eller redigerar flöden på servern sparas ditt arbete automatiskt som ett utkast med några sekunders mellanrum, detta så att du inte förlorar ditt arbete i händelse av en krasch eller när du stänger en flik av misstag.

Utkast sparas på servern och projektet du är inloggad på. Du kan inte spara eller publicera ett utkast på en annan server, men du kan spara flödet till ett annat projekt på den servern med menyalternativet Arkiv > Publicera som.

Utkastinnehåll kan bara ses av dig tills du publicerar det. Om du publicerar ändringar och behöver återställa dem kan du använda dialogrutan Revisionshistorik för att visa och återgå till en tidigare publicerad version. Mer information om hur du sparar flöden på webben finns i Spara automatiskt flöden på webben(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Publiceringsflöden på webben

Oavsett om du skapar ett flöde från grunden på webben eller redigerar ett befintligt flöde måste du publicera flödet innan du kan publicera det.

 • Du kan bara publicera utkastflöden till samma server som du är inloggad på.
 • Du kan publicera ett utkast till ett annat projekt med menyn Arkiv och välja Publicera som.
 • Du kan bädda in inloggningsuppgifter för flödets databasanslutningar för att göra det möjligt för flödet att köras utan att manuellt behöva ange inloggningsuppgifterna när flödet körs. Om du öppnar flödet för att redigera det måste du ange dina inloggningsuppgifter igen.

Bädda in inloggningsuppgifter

Inbäddning av inloggningsuppgifter gäller endast för flöden som körs på din server. För närvarande måste du manuellt ange dina inloggningsuppgifter när du redigerar ett flöde som är anslutet till en databas. Inbäddningsuppgifter kan endast ställas in på flödesnivå och inte på server- eller webbplatsnivå.

Gör något av följande:

 • Från toppmenyn väljer du Arkiv > Anslutningsuppgifter > Bädda in i Publicerat flöde.

 • När du publicerar ett flöde markerar du kryssrutan Bädda in inloggningsuppgifter. Det här alternativet visas när du väljer Publicera som för att publicera flödet till ett nytt projekt för första gången eller när du redigerar ett flöde som senast publicerades av någon annan.

Publicera ett flöde

När du publicerar ditt flöde blir det den aktuella versionen av flödet, och kan köras och ses av andra som har tillgång till ditt projekt. Flöden som aldrig publiceras eller flödesändringar som du gör i ett utkast kan bara ses av dig tills du publicerar flödet. Mer information om flödesstatus finns i Spara flöden automatiskt på webben(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Gör något av följande för att publicera ditt flöde:

 • Från den översta menyn väljer du Arkiv > Publicera eller Arkiv > Publicera som

 • I det övre fältet klickar du på knappen Publicera eller på drop-pilen för att välja Publicera som.

Vem kan göra detta?

 • Serveradministratör, Platsadministratör – Creator och Creator tillåter fullständig anslutnings- och publiceringsåtkomst.
 • Creator kan genomföra webbredigeringsuppgifter.
Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!