Uppdatera flödesdata med inkrementell uppdatering

Obs! Från och med version 2020.4.1 kan du nu skapa och redigera flöden i Tableau Server och Tableau Cloud. Innehållet i det här avsnittet gäller alla plattformar, såvida inget annat uttryckligen anges. Mer information om hur du redigerar flöden på webben finns i Tableau Prep på webben(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Server-hjälpen.

Från och med Tableau Prep Builder version 2020.2.1 och på webben kan du konfigurera dina flödesingångar och -utgångar till inkrementell uppdatering så att endast nya rader hämtas och bearbetas när flödet körs. Detta sparar tid och resurser.

Om ditt flöde till exempel innehåller transaktionsdata som uppdateras varje dag kan du ställa in inkrementell uppdatering till att bara hämta och bearbeta de nya transaktionerna varje dag och sedan köra en fullständig uppdatering varje vecka eller månad för att uppdatera alla flödesdata.

Obs! För att köra inkrementell uppdatering på flödesingångar som använder Salesforce-kopplingen måste du använda Tableau Prep Builder version 2021.1.2 eller senare. Inkrementell uppdatering stöds för närvarande inte vid skrivning av flödesutdata till Microsoft Excel eller CRM Analytics.

Om du vill köra ditt flöde med inkrementell uppdatering behöver Tableau Prep följande information:

 • Fältet som identifierar nya rader i inmatningstabellen.
 • Fältet som ska användas för att jämföra de senast bearbetade värdena i flödesutmatningen med värdena i inmatningen för att avgöra vilka rader som är nya. Mer information finns i Inkrementell uppdatering med tillägg.
 • Hur du vill skriva de nya uppgifterna till dina tabeller. Du kan antingen lägga till nya data i dina befintliga tabeller, skriva över dina tabelldata med nya data, eller från och med Tableau Prep Builder version 2020.3.1 och på webben ersätta data i en befintlig tabell.

Alternativ för uppdatering av flöde

Med Tableau Prep kan du välja hur dina data uppdateras och hur dina tabeller uppdateras med flödesutmatningen. Följande tabell beskriver de olika alternativen och deras fördelar.

Uppdatera kombinationBearbetade dataTabelluppdateringFördelar
Fullständig uppdatering + Skapa tabellAlltSkapa eller skriv över den befintliga tabellen med den fullständiga datauppsättningen.

Uppdatera alla data för varje flödeskörning.

Fullständig uppdatering + Lägg till i tabellAlltLägg till nya rader på den befintliga tabellen.Kontrollera både nya och befintliga data vid varje flödeskörning. Lägg till i tabell är inte tillgängligt för .csv-utdatatyper.
Fullständig uppdatering + Ersätt dataAlltErsätt rader i den befintliga tabellen.Bibehåll din befintliga struktur av tabellschema men ersätt alla data med varje flödeskörning.
Inkrementell uppdatering + Skapa tabellEndast nya raderSkapa eller skriv över den befintliga tabellen bara med nya rader.Skapa en ny tabell med bara de nya raderna som den fullständiga datauppsättningen.

Om utdatakällan inte finns eller det inte går att ansluta till den när flödet ska köras så kan flödet inte köras. En fullständig uppdatering krävs för att skapa utdata innan de kan användas inkrementellt.

Inkrementell uppdatering + Lägg till i tabellEndast nya raderLägg till de nya raderna på den befintliga tabellen.

Lägg bara till nya rader på den befintliga tabellen. Lägg till i tabell är inte tillgängligt för .csv-utdatatyper. Läs mer i Inkrementell uppdatering med tillägg.

Inkrementell uppdatering + Ersätt dataEndast nya raderErsätt alla rader i den befintliga tabellen med bara nya rader.Behåll den befintliga strukturen av tabellschema, men ersätt alla data med bara de nya raderna, vilket gör detta till din kompletta datauppsättning.

Konfigurera inkrementell uppdatering

För att konfigurera flödet till att använda inkrementell uppdatering måste du ange inställningar på både steget Inmatning och steget Utmatning där du vill använda detta alternativ. I steget Inmatning anger du hur Tableau Prep ska hitta dina nya rader. I steget Utmatning anger du hur de nya raderna ska skrivas till tabellen. När du kör flödet kan du välja antingen en fullständig eller inkrementell uppdateringstyp.

Tips: När du har konfigurerat inmatnings- och utmatningsstegen för inkrementell uppdatering kan du bevara dina konfigurationer och återanvända dem. Kopiera och klistra in stegen för att kunna använda dem någon annanstans i ditt nuvarande flöde eller i Tableau Prep Builder, använd Spara steg som flöde för att spara valda steg till en lokal fil eller till din server för att kunna återanvända stegen i andra flöden. Mer information om hur du kopierar, klistrar in eller använder steg igen finns i Kopiera steg, åtgärder och fält.

 1. I rutan Flöde, välj det inmatningssteg du vill konfigurera för inkrementell uppdatering.
 2. I rutan Inmatning på fliken Inställningar under avsnittet Inkrementell uppdatering avsnittet (Ställ in inkrementell uppdatering i tidigare versioner) ställer du in följande alternativ:
  • Välj Aktivera inkrementell uppdatering (Aktivera i tidigare versioner).

  • Inmatningsfält (Identifiera nya rader med fält i tidigare versioner): Markera det fält du vill uppdatera i indata. Detta fält måste tilldelas en datatyp med (hel) tal, datumeller datum och tid. För närvarande kan du bara välja ett enda fält.

   Obs! Du kan ta bort eller byta namn på detta fält senare i flödet om fältet du anger i Utmatningsfältet (Fältnamn i utmatning i tidigare versioner) kan användas för att jämföra detta fält med senaste utdata för att hitta nya rader.

  • Utmatning: Välj den utmatning som är relaterad till din inmatning och som inkluderar fältet som kommer att användas för att jämföra rader.

  • Utmatningsfält (Fältnamn i utmatning i tidigare versioner): Välj det fält som ska användas för att jämföra de senast bearbetade värdena i flödesutmatningen med värdena i inmatningen för att hitta nya rader. Detta fält måste ha samma datatyp som det fält du angav i Inmatningsfältet (Identifiera nya rader med fält i tidigare versioner).

  Inkrementell uppdatering med tillägg

  Inkrementell uppdatering söker först efter det befintliga maxvärdet för det inkrementella fältet i utdata. Funktionen filtrerar sedan raderna från indata och lägger bara till rader med ett större värde i det inkrementella fältet. Exempel:

  Befintlig tabell:

  Kol1Kol2
  ID 5Rad 5

  Lägg till nya rader i tabellen baserat på Kol1:

  Kol1Kol2
  ID 1NyRad1
  ID 6NyRad6
  • NyRad1 läggs inte till.
  • NyRad6 läggs till.

Anpassa skrivalternativ

För att slutföra konfigurationen av inkrementell uppdatering ställer du in utmatningen till Skrivalternativ för att ange hur de nya raderna skrivs till dina tabeller. Alla utmatningar relaterade till det konfigurerade inmatningssteget har ett standardalternativ för att skriva valt, men du kan ändra detta till ett alternativ som stöds.

Du kan mata ut dina rader till en fil (endast Tableau Prep Builder), en publicerad datakälla eller en databas. Som standard är utmatningar till lokala eller publicerade .hyper-extrakt inställda på Lägg till i tabell. Utmatningar till .csv-filtyper är inställda på Skapa tabell.

 1. I rutan Flöde, välj det utmatningssteg du vill konfigurera för inkrementell uppdatering.

 2. I rutan Utdata, i avsnittet Skrivalternativ, visa det förvalda skrivalternativet och gör eventuella ändringar efter behov.

  • Skapa tabell: Det här alternativet skapar en ny tabell eller ersätter den befintliga tabellen med nya utdata.
  • Lägg till i tabell: Det här alternativet lägger till nya data i din befintliga tabell. Om tabellen inte finns redan så skapas en ny tabell när flödet körs första gången och efterföljande körningar lägger till nya rader i den här tabellen. Ej tillgängligt för .csv-utmatningstyper. Mer information om stödda uppdateringskombinationer finns i Alternativ för uppdatering av flöde.
  • Ersätt data (Tableau Prep Builder version 2020.3.1 och senare och på webben): Detta alternativ är tillgängligt när du vill skriva tillbaka din utmatning till en befintlig tabell i en databas. Den ersätter data i databastabellen med flödesdata, men upprätthåller strukturen för tabellschema.

Kör ditt flöde

Du kan köra enskilda flöden med inkrementell uppdatering i Tableau Prep Builder, på webben eller från kommandoraden. Mer information om hur du kör ditt flöde från kommandoraden finns i Kör flödet med inkrementell uppdatering aktiverad.

Om du har Datahantering med Tableau Prep Conductor aktiverat kan du köra flödet med inkrementell uppdatering med hjälp av ett schema i Tableau Server eller Tableau Cloud. Mer information om hur du kör ditt flöde i ett schema finns i Schemalägga flödesuppgifter(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Server-hjälpen.

Obs! I tidigare version är skrivalternativ inställda i Tableau Prep Builder och kan inte ändras när du kör ditt flöde i Tableau Server eller Tableau Cloud. Från och med Tableau Server och Tableau Cloud version 2020.4 kan du redigera flödet direkt på webben. Mer information om att använda Tableau Prep på webben finns i Tableau Prep på webben(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Server-hjälpen.

Tableau Prep kör en fullständig uppdatering för alla utdata oavsett vilket körningsalternativ du väljer om inga befintliga utdata hittas. Efterföljande flödeskörningar använder den inkrementella uppdateringsprocessen och hämtar och bearbetar endast nya rader såvida inte inkrementella uppdateringskonfigurationsdata saknas eller om befintliga utdata har tagits bort.

 • För att köra flödet i Tableau Prep med inkrementell uppdatering väljer du Inkrementell uppdatering från en av följande platser:
  • Klicka på listrutealternativet på knappen Kör på den översta menyn.

  • I rutan Utmatning klickar du på listrutealternativet på knappen Kör flöde.

  • I rutan Flöde klickar du på listrutealternativet på knappen Kör bredvid utmatningssteget.

  • Om en inmatning med inkrementell uppdatering aktiverad kopplas till flera utmatningar måste dessa utmatningar köras tillsammans och använda samma uppdateringstyp. När du kör din uppdatering i Tableau Prep visas en dialogruta som meddelar att du måste köra båda utmatningarna tillsammans.

 • Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!