Innan du installerar …

Obs! Du hittar mer information om de tekniska specifikationerna för Tableau Server på Tableaus webbplats, här(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Det här avsnittet innehåller krav och rekommendationer som ni bör beakta innan ni installerar Tableau Server i en produktionsmiljö.

 • Om du inte är bekant med Tableau Server sedan tidigare och vill driftsätta det i organisationen rekommenderar vi att du först driftsätter Tableau Server som en enda server i en testmiljö. Det enklaste sättet att utföra en installation av bara en server är att följa stegen i Snabbinstallation.
 • Om ni driftsätter Tableau Server i ett distribuerat kluster läser du Krav för distribuerade installationer utöver de krav och rekommendationer som beskrivs i det här avsnittet.

Validera driftsättningsplanen för servern

Innan du ger dig in på att installera en ny Tableau Server-driftsättning i organisationen bör du överväga alternativen noga. I de flesta organisationer är Tableau Cloud en mer tillförlitlig och kostnadseffektiv analyslösning jämfört med en lokal installation av Tableau Server. Om du vill veta mer om hur väl Tableau Cloud passar er organisation kan du läsa det här blogginlägget, Should I move my analytics to the cloud?(Länken öppnas i ett nytt fönster) (på engelska).

Kör du redan Tableau Server och vill migrera till Tableau Cloud? Se Guide till manuell migrering för Tableau Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Om du har kommit till slutsatsen att ni måste installera Tableau Server lokalt bör du använda följande föreskrivna Tableau-driftsättning i Driftsättningsguide för Tableau Server för företag(Länken öppnas i ett nytt fönster). Den innehåller en skalbar och säker referensarkitektur som bygger på ett datanätverk med flera nivåer och har testats utförligt och stöds. Framöver satsar vi fullt ut på denna referensarkitektur för att underlätta funktionslanseringar och förbättra uppgraderingsscenarierna.

Maskinvarurekommendationer för produktionsinstallationer

Följande lista innehåller minimikraven för maskinvara för en produktionsinstallation av Tableau Server med en enda nod:

Viktig: Dessa rekommendationer är minimikrav och återspeglar kanske inte kraven för din installation och organisation. Det finns till exempel flera faktorer som påverkar kraven på diskutrymme, bland annat om du kommer att publicera extrakt eller flöden och antalet arbetsböcker i Tableau Server. Mer information om vad som kan påverka kraven på ledigt diskutrymme finns i Nödvändigt diskutrymme.

Installationstyp

Processor

CPU

RAM

Ledigt diskutrymme

Enskild nod

 • 64-bitar (x86_64 chipset)
 • Måste stödja instruktionsuppsättningarna SSE4.2 och POPCNT
 • ARM-baserade processorer stöds inte

8 kärnor (16 vCPU:er), 2,0 GHz eller mer

Version 2022.3 och senare:

 • 128 GB

Version 2021.4.0 till version 2022.1.x:

 • 64 GB

Version 2021.3.x och tidigare:

 • 32 GB

50 GB

Om du lägger till Tableau Prep Conductor i installationen av Tableau Server rekommenderar vi att du lägger till en andra nod som bara kör Tableau Server Prep Conductor. Denna nod ska ha minst 4 kärnor (8 vCPU:er) och 16 GB RAM-minne.

Driftsättning för flera noder och företagsinstallationer

Kontakta Tableau för teknisk vägledning.

Noder måste uppfylla eller överskrida minimikraven för maskinvara, förutom:

 • Dedikerade noder för bakgrundsprocesser som kör upp till två instanser av bakgrundsprocessorn, där 4 kärnor kan accepteras.

 • Dedikerad nod för Tableau Prep Conductor: minst 4 kärnor (8 vCPU:er) och 16 GB RAM.

 • Dedikerad nod för oberoende gateway: minst 2 kärnor (4 vCPU:er), 8 GB RAM och 100 GB ledigt diskutrymme.

Viktigt: Kravet på diskutrymme kan inte kontrolleras förrän du initierar TSM.

 • Ledigt diskutrymme beräknas när installationsprogrammet för Tableau Server har tagits bort. Installationsprogrammet använder cirka 1 GB utrymme. Du kan behöva tilldela ytterligare diskutrymme beroende på olika faktorer, till exempel om du ska använda extrakt.

 • Utrymmeskrav för nätverksanslutna enheter för extern fillagring: Om du planerar att konfigurera Tableau Server med extern fillagring måste du beräkna hur mycket lagringsutrymme som ska avsättas på den nätverksanslutna enheten.

  Beräkna lagringsutrymme: Du måste ta hänsyn till mängden lagringsutrymme som krävs för att publicera och uppdatera extrakt. Dessutom måste du ta hänsyn till storleken på lagringsplatsens säkerhetskopia, om du inte uttryckligen väljer att köra säkerhetskopieringen separat enligt beskrivningen i avsnittet Alternativ 2: Säkerhetskopiera lagringsplatsen separat.

  • Extrakt:
   • Tänk på antalet extrakt som kommer att publiceras till Tableau Server och storleken på varje extrakt. Testa behovet genom att publicera flera extrakt till Tableau Server och sedan kontrollera hur mycket diskutrymme som används. Du kan använda denna mängd diskutrymme för att enklare räkna ut hur många extrakt som kommer att publiceras till Tableau Server med tiden samt hur varje befintligt extrakt kommer att öka i storlek.
   • Tänk på utrymmet som krävs av temp-mappen när extrakten uppdateras. Temp-mappen, där ett extrakt lagras under uppdatering, kan kräva upp till tre gånger mer utrymme än extraktets slutliga storlek.

  • Lagringsplatsens säkerhetskopia:
   • För att få en uppskattning av datastorleken på lagringsplatsen kan du kontrollera storleken på katalogen <data directory>/pgsql/data/base.

   • Om du vill veta den exakta storleken på lagringsplatsens data öppnar du säkerhetskopian och använder storleken på filen workgroup.pg_dump.
 • Antalet kärnor baseras på ”fysiska” kärnor. Fysiska kärnor kan representera verklig servermaskinvara eller kärnor på en virtuell dator (VM). Hyper-threading ignoreras vid räkning av kärnor.

 • RAM-minnet som visas är det minsta som rekommenderas för en installation med en nod. Installationen kan fungera bättre med mer RAM-minne, beroende på till exempel aktivitet, antal användare och bakgrundsjobb.

En fullständig lista med rekommendationer och minimikrav finns i avsnittet Minsta maskinvarukrav och rekommendationer för Tableau Server. Information om de maskinvaruspecifikationer som Tableau använder internt för att testa skalbarhet finns i Maskinvarurekommendationer för produktionsinstallationer.

När det gäller driftsättning i offentliga moln på Amazon Web Services och Google Cloud Platform så är deras ”vCPU” i själva verket en CPU-hypertråd, inte en komplett CPU-kärna. Vid dimensionering av molninstanser behöver du dubbelt så många vCPU jämfört med vad som anges i CPU-kraven för Tableau Server (8 vCPU krävs för en minimal testinstallation, 16 vCPU rekommenderas för en installation med bara en nod).

Operativsystemkrav

Följande 64-bitars Microsoft Windows Server-operativsystem stöds

 2019.x2020.1.0 -
2021.2.x
2021.3.02023.3.1+
Windows Server 2008 R2   
Windows Server 2012  
Windows Server 2012 R2  
Windows Server 2016
Windows Server 2019
Windows Server 2022

Obs! Windows Server 2022 stöds inte i versioner före 2023.3.1. Från och med april 2023 blockerar installationsprogram för alla versioner av Tableau Server på Windows före version 2023.3.1 installation på Windows 2022.

Alla noder i ett multinodkluster måste ha samma typ av operativsystem och samma huvudversion av det operativsystemet. Till exempel alla Windows Server 2022-noder .

Du kan inte installera en instans av Tableau Server med flera noder på en kombination av Linux- och Windows-noder.

Installationskatalog

Som standard installeras Tableau Server på systemenheten. Enheten där Windows är installerat är systemenheten. I de flesta fall är systemenheten C:\ -enheten. I det här standardfallet installeras Tableau Server i följande kataloger:

 • C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\packages

 • C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server

Ange inte en symbolisk länk eller en plats för datakatalogen på en NFS-volym (Network File System).

Andra installationsplatser än standardplatserna

I stället för att installera på systemenheten väljer en del organisationer att installera program på separata enheter. Under konfigurationen (eller med automatisk installation) kan du ange en annan installationsplats. Om du väljer en annan installationsenhet eller -mapp under installationen installeras datakatalogen för Tableau Server på samma plats. Det innebär att om du installerar på en annan plats än standardplatsen skapas inte standardplatsen C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server.

När du installerar på en annan plats än standardplatsen måste du beakta följande:

 • Du kan behöva konfigurera behörigheterna för Kör som tjänst-kontot manuellt. Om du inte använder det fördefinierade lokala kontot, NetworkServices, som Kör som tjänst-konto måste du ange behörigheter för det kontot som du ska använda. Du måste ange de här behörigheterna efter att du har installerat Tableau Server. Läs mer i Verifiera mappbehörigheter.

 • Loggfiler lagras i <installation path or drive>\data\tabsvc\logs. Sökvägen C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\logs i en standardinstallation konverteras till <installation path or drive>\data\tabsvc\logs.

 • Du kan behöva ange samma plats när du uppgraderar till nyare versioner av Tableau Server. Mer information om uppgradering finns i Översikt över uppgradering av Tableau Server.

  Obs! Om du kör Tableau Server på virtuella datorer, antingen lokalt eller i molnet, bör du vara medveten om risken för komplikationer när det gäller licensieringen. Det här gäller oavsett om du kör Tableau Server fristående eller i ett kluster. Om du bara uppgraderar Tableau Server på den virtuella datorn behöver du inte vidta några extra åtgärder angående licensieringen. Om du planerar att klona den virtuella datorn för att skapa en ny produktions- eller testmiljö att uppgradera, så måste du inaktivera alla Tableau Server-licenser innan du klonar. Om du inte gör detta kan den nya virtuella datormiljön få en obetrodd licens och alla försök att uppgradera kommer att misslyckas.

  Om du vill klona en virtuell dator kontrollerar du att Tableau Server är olicensierat (alla licenser är inaktiverade). När du har klonat den virtuella datorn aktiverar du Tableau-licensen på den klonade virtuella datorn och fortsätter med uppgraderingen.

 • När du installerar en Tableau Server-instans med flera noder måste installationsplatsen (sökvägen) vara samma för alla noder.

Tableau Prep Conductor

Tableau Prep Conductor är en av processerna på Tableau Server. Den kör ett flöde, kontrollerar anslutningens inloggningsuppgifter och skickar en varning om ett flöde misslyckas. Tableau Prep Conductor utnyttjar schemaläggnings- och spårningsfunktionerna i Tableau Server så att du kan automatisera körningsflöden för att uppdatera flödesutdata i stället för att logga in på Tableau Prep Builder för att köra enskilda flöden manuellt efterhand som data förändras.

Tableau Prep Conductor har en separat licens och är tillgängligt via Datahantering-licensen. Mer information om licensiering för Tableau Prep Conductor finns i Licens för Datahantering.

Du bör aktivera Tableau Prep Conductor på en dedikerad nod. Du hittar mer information här:

Ytterligare krav

Se till att miljön även uppfyller följande ytterligare krav:

Värdnamn

 • Tableau Server måste kunna matcha värdnamnet till en IP-adress antingen med hjälp av domännamnservern (DNS) eller en lokal värdfil på den dator som kör Tableau Server. Som standard lagras värdfilerna i \Windows\System32\Drivers\etc\hosts.
 • Serverns värdnamn får inte ändras efter att du startat Tableau Services Manager under konfigurationen. Detta kan till exempel hända om du använder paketet ”cloud-init” för att initiera en virtuell dator och sedan installerar Tableau Server på den virtuella datorn.
 • Värdnamn som innehåller understreck (_) stöds inte av Tableau Server.

Statisk IP-adress

Den dator där du installerar Tableau Server måste ha en statisk IPv4- eller IPv6-adress.

Ett oväntat beteende uppstå om både IPv4 och IPv6 är aktiverade eller flera nätverkskort (NIC) används. Mer information finns i följande avsnitt::

Databasdrivrutiner

För att kunna ansluta till specifika datakällor måste rätt databasdrivrutiner vara installerade på den dator där du installerar Tableau Server. Mer information finns i Databasdrivrutiner.

Tillgängliga portar

TSM och Tableau Server kräver båda en tillgänglig TCP-port för att du ska kunna komma åt dem. TSM använder som standard port 8850, och gateway-tjänsten för Tableau Server använder som standard port 80. Du bör försäkra dig om att varken port 8850 eller port 80 används på det aktuella systemet innan du installerar Tableau Server. Om de portarna inte är tillgängliga kan TSM- och gateway-portarna mappas om dynamiskt till andra portnummer, och det finns för tillfället inget gränssnitt för att visa vilka portar de har mappats om till.

Om du installerar Tableau Server på en dator som också kör IIS (ingen rekommenderad driftsättning) bör du ändra gatewayportnumret i Tableau för att undvika konflikter med IIS. Du kan ange ett annat gatewayportnummer under konfigurationen.

Läs mer i Tableau Services Manager-portar.

Konfiguration av lokal brandvägg

Om du kör en brandvägg på datorn där du ska installera Tableau Server, måste du öppna följande standardportar för Tableau Server-trafik. Alla portnummer utom 443 kan ändras.

PortTCP/UDPAnvänds av ...TYPE OF INSTALLATION
Allt

Driftsatt/Hög tillgänglighet

80TCPGatewayX 
443TCPSSL. När Tableau Server är konfigurerad för SSL dirigerar applikationsservern om förfrågningar till denna port. Ändra inte denna port.X 
8850TCPTableau Services Manager.X 
8060TCPPostgreSQL-databasX 
8061TCPPostgreSQL verifieringsport för säkerhetskopieringX 
8000-9000TCPPortintervall reserverade som standard för dynamisk mappning av Tableau-processer X
27000-27009TCPPortintervall som används av Tableau Server för licenstjänst. Detta intervall måste vara öppet på noden som kör licenstjänsten och tillgängligt från andra noder. Som standard är det den initiala noden som kör licenstjänsten.X 

Läs mer i Tableau Services Manager-portar.

Information om hur du konfigurerar den lokala Windows-brandväggen finns i Microsofts produktdokumentation.

Lokal administratör

Det konto du använder för att köra installationsprogrammet måste vara medlem i den lokala gruppen Administratörer på den Windows-dator där Tableau Server installeras.

Som standard måste du också använda ett konto med behörighet som lokal administratör för att köra webbgränssnittet och CLI-verktygen för Tableau Services Manager (TSM). Du kan dock ange en Windows-grupp för TSM-administration efter att Tableau Server har installerats. Läs mer i Konfigurera en anpassad TSM-administrationsgrupp.

Använd TSM för att konfigurera de Tableau Server-komponenter som är beroende av åtkomst på operativsystemnivå, som processer, autentisering, loggfiler, licensiering och aviseringar. Läs mer i TSM-autentisering.

Tableau-specifik administration, som att importera användare, skapa platser, redigera på webben med mera, utförs av Tableau Server-administratörer. Du kan konfigurera de här administrationskontona genom att tilldela användarna roller efter installationen. Det inledande Tableau Server-administratörskontot skapas som en del av installationen. Läs mer i Lägg till ett administratörskonto.

Kör som tjänst-konto

Ett Kör som tjänst-konto för Tableau Server-tjänsten är praktiskt om du använder NT-verifiering med datakällor eller om du planerar att köra SQL Server-impersonering. Mer information finns i Kör som tjänst-konto och SQL Server-impersonering.

I vissa organisationer används en grupprincip eller andra systemhanteringslösningar för att standardisera behörigheter och konton på programservrar. Om din organisation använder en sådan lösning ska du konfigurera systemet så att det tillåter mappbehörigheterna som krävs av Kör som tjänst-kontot. Läs mer i Verifiera mappbehörigheter.

Antivirusprogram

Antivirusprogram som skannar kataloger som används av Tableau Server kan skapa konflikter med installationen och den pågående användningen av Tableau Server. I vissa fall kan detta resultera i installationsfel, problem med att starta Tableau Server eller påverka prestanda. Följ rekommendationerna i kunskapsbasen(Länken öppnas i ett nytt fönster) om du planerar att köra antivirusprogram på datorn som kör Tableau Server.

Fortsätt till nästa steg: Installera och konfigurera Tableau Server.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!