Licens för Datahantering

Datahantering inkluderar Tableau Catalog, Tableau Prep Conductor, virtuella anslutningar och datapolicyer. Kontakta din kontoansvarige (eller gå till sidan Prissättning(Länken öppnas i ett nytt fönster) för Tableau) för att köpa Datahantering.

Datahantering kan bara aktiveras för en licensierad driftsättning av Tableau Server. En driftsättning inkluderar en licensierad Tableau Server-installation för produktionsmiljön och licensierade Tableau Server-installationer för användning utanför produktionsmiljön, som stödjer produktionsinstallationen. Mer information om driftsättning finns i dokumentationen om slutanvändaravtal (EULA)(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Tableau Prep Conductor

När du har köpt och licensierat Datahantering måste du aktivera Prep Conductor i Tableau Server. För mer information, se Aktivera och konfigurera Tableau Prep Conductor på Tableau Server.

 • När Datahantering är aktiverat och aktivt kan du schemalägga flöden i Tableau Server eller Tableau Cloud och övervaka flöden.
 • Om Datahantering tas bort eller avaktiveras, eller om Datahantering-licensen går ut, avaktiveras möjligheten att schemalägga flöden.
 • Om din Tableau Server eller Tableau Cloud-licens fortfarande är aktiv och giltig kan du ladda ner flödena med Tableau Server REST API. Mer information finns i Flödesmetoder(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Tableau Catalog

När du har köpt och licensierat Datahantering måste du aktivera Catalog i Tableau Server. Du hittar mer information i Aktivera Tableau Catalog.

 • När Datahantering är aktivt kan du använda Tableau Catalog för att upptäcka data, ordna dataresurser, utföra effektutvärderingar och spåra ursprunget för data som används i Tableau-innehåll.
 • Om Datahantering tas bort eller avaktiveras, eller om licensen går ut, förblir informationen på servern. Den Tableau Catalog-specifika informationen är då endast tillgänglig med hjälp av API för Tableau-metadata - den visas inte längre i produkten. Mer information finns i API för metadata(Länken öppnas i ett nytt fönster).
 • Om Datahantering tas bort eller avaktiveras, eller om licensen löper ut, avaktiveras skriv-API:erna för all ny Tableau Catalog-information (till exempel tabellbeskrivningar, datakvalitetsvarningar och kolumnbeskrivningar). Du kan fortfarande läsa information med hjälp av metadata-API, men behörigheter för tabeller och databaser kan inte uttryckligen hanteras i produkten.

Virtuella anslutningar och datapolicyer

När du har köpt och licensierat Datahantering för Tableau, aktiveras virtuella anslutningar och datapolicyer automatiskt.

 • När Datahantering är aktiverat och aktivt kan du använda virtuella anslutningar för att skapa delbara resurser som skapar en central åtkomstpunkt till data. Du kan också skapa datapolicyer som gör att du kan filtrera data för användare med hjälp av centraliserad radnivåsäkerhet.
 • Om Datahantering tas bort eller avaktiveras, eller om licensen går ut, förblir informationen på servern men är inte tillgänglig.
 • När Datahantering återaktiveras återställs informationen på servern och blir tillgänglig.

Hur licensiering av Datahantering fungerar

En Tableau-serverdistribution kan vara användarbaserad eller kärnbaserad, beroende på vilken licens du köper.

Användarbaserad

Med en användarbaserad licensstatistik kan du distribuera Tableau Server på en enda dator eller på flera datorer i ett kluster. Varje användare som använder Tableau Server måste vara licensierad. Administratörer lägger till användare och licensierar dem. Den första Creator- eller Explorer-produktnyckel som du lägger till i Tableau Server aktiverar Tableau Server och kommer att användas av en serveradministratör.

Produktnyckeln för Datahantering aktiverar de funktioner som ingår i tillägget på distributionsnivå, och dessa funktioner är licensierade för alla användare som redan är licensierade för Tableau Server.

Kärnbaserad

Ett kärnbaserat licensmätvärde innebär inga begränsningar för antalet användarkonton i Tableau Server. Istället anger licensen det högsta antal datorkärnor som du kan köra Tableau Server på.

Obs! När du använder kärnbaserad licensiering måste du använda både produktnyckeln för Datahantering och resurskärnans produktnyckel i din Tableau-driftsättning. Den första nyckeln gör att flöden kan köras i Tableau Server via Tableau Prep Conductor och den andra nyckeln lägger till de ytterligare kärnorna för Tableau Prep Conductor-noderna. Alla produktnycklar är tillgängliga från kundportalen(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Vanligtvis bör det totala antalet kärnor i alla datorer inte överstiga det totala antal som Tableau Server-licensen tillåter. När du lägger till produktnyckeln för Datahantering på din Tableau Server innehåller den ett visst antal Tableau Prep Conductor-kärnor. I detta scenario bör det totala antalet kärnor på alla datorer inte överstiga det totala antal som Tableau Server-licensen och Datahantering-licensen tillsammans tillåter.

I detta ämne kommer vi att hänvisa till de kärnor som licensierats genom Tableau Server-licensen som ”Tableau Server-kärnor”, och till de kärnor som licensierats genom Datahantering som ”Tableau Prep Conductor-kärnor”.

Här följer några begrepp som gäller för hur licensiering tillämpas i ett kärnbaserat mätvärde:

 • En nod kan endast licensieras av en enda typ: Tableau Server-kärnor eller Tableau Prep Conductor-kärnor.
 • Tableau Prep Conductor-kärnorna tillämpas på alla noder som är särskilt avsedda att köra Tableau Prep Conductor, och när bakgrundsprocessorn på den noden är inställd på att endast köra bakgrundsjobb för flöden. I detta fall får det totala antalet kärnor på denna nod inte överstiga det antal kärnor som licensen för Datahantering tillåter. Om denna nod har någon annan licensierad process än Tableau Prep Conductor, bakgrundsprocessor och datamotor aktiverad, kommer denna nod att kräva och använda en Tableau Server-kärnlicens.
 • Som nämnts ovan påverkar nodrollen för bakgrundsprocessor också vilken licens som används av en nod. Om nodrollen för bakgrundsprocessor exempelvis är inställd på att köra jobb av alla typer (detta är standard) kommer denna nod att licensieras genom Tableau Server-kärnorna. Mer information om nodroller finns i Nodroller i Tableau Server(Länken öppnas i ett nytt fönster).

  Se följande tabell och beslutsflöde för att förstå hur en nod licensieras:

  Om en nod har...kärnan på noden räknas mot...noden är licensierad med...

  någon av följande processer aktiverad:

  • Programserver
  • Bakgrundsprocessor (nodrollen är inställd på att köra alla jobb)
  • Fillagring
  • Dataserver
  • VizQL Server
  Totalt antal Tableau Server-kärnor.Tableau Server-kärnor.

  endast följande processer aktiverade:

  • Tableau Prep Conductor
  • Bakgrundsprocessor (nodroll är inställd på att endast köra flöden)
  • Datamotor

  Totalt antal Tableau Prep-kärnor som köpts via Datahantering.

  Obs! Om det inte finns några Tableau Prep Conductor-kärnor men däremot finns tillgängliga Tableau Server-kärnor, så används Tableau Server-kärnor.

  Tableau Prep-kärnor ingår i Datahantering.

  Obs! Om det inte finns några Tableau Prep Conductor-kärnor men däremot finns tillgängliga Tableau Server-kärnor, så används Tableau Server-kärnor.

 

beslutsflöde för licensierings

Mer information om licensierade processer finns i Tableau Server-processer(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Läs mer om Tableau Server-licensiering i Översikt över Tableau Server-licensiering(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!