Steg 1 (ny installation): Installera Tableau Server med Tableau Prep Conductor

I det här avsnittet beskrivs hur du kan installera Tableau Prep Conductor i din nya Tableau Server-installation.

Tableau Prep Conductor stöds bara i Tableau Server-version 2019.1 eller senare.

Tableau Prep Conductor licensieras genom Datahantering eller på driftsättningsbasis. En driftsättning inkluderar en licensierad Tableau Server-installation för produktionsmiljön och licensierade Tableau Server-installationer för användning utanför produktionsmiljön, som stödjer produktionsinstallationen. Mer information om driftsättning finns i Tableau-driftsättningsguiden(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Innan du installerar

Den rekommenderade topologin för en Tableau Server-produktionsinstallation är en dedikerad nod för att köra flöden. Om du för närvarande planerar att ha en Tableau Server-installation med en enda nod rekommenderar vi att du lägger till en andra nod och dedikerar den till att köra flöden.

Installera Tableau Server och aktivera Tableau Prep Conductor

Använd instruktionerna i följande avsnitt för att installera Tableau Server.

Windows: Installera Tableau Server(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Linux: Installera Tableau Server(Länken öppnas i ett nytt fönster)

När du kommer till steget Aktivera så aktivera Tableau Server med hjälp av Tableau Server-produktnycklarna.

Alla produktnycklar är tillgängliga från kundportalen(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Konfigurera inställningar för offentlig gateway

Om din Tableau Server har konfigurerats med något av följande:

 • Belastningsutjämnare som ska distribuera begäranden via gatewayer.

 • Omvänd proxy för att autentisera externa klientbegäranden (Internet) och avlastning av SSL-baserad kryptering.

Du måste konfigurera följande inställningar för offentlig gateway:

tsm configuration set -k gateway.public.host -v <name> (Detta bör vara den URL som dina användare använder för att få åtkomst till Tableau Server)

tsm configuration set -k gateway.public.port -v 443

Mer information om hur man konfigurerar gatewayinställningar finns i Konfigurera proxy för Tableau Server(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Aktivera Tableau Prep Conductor

Använd följande steg för att lägga till produktnyckeln för Datahantering till din Tableau Server:

Obs! Denna process kräver en omstart av Tableau Server.

Obs! När du använder kärnbaserad licensiering måste du använda både produktnyckeln för Datahantering och resurskärnans produktnyckel i din Tableau-driftsättning. Den första nyckeln gör att flöden kan köras i Tableau Server via Tableau Prep Conductor och den andra nyckeln lägger till de ytterligare kärnorna för Tableau Prep Conductor-noderna. Alla produktnycklar är tillgängliga från kundportalen(Länken öppnas i ett nytt fönster).

 1. Om den dator på vilken du kör Tableau Server har konfigurerats för att ansluta till internet via en proxy för vidarebefordran följer du stegen i avsnittet Konfigurera produktnyckelåtgärder med en proxy för vidarebefordran(Länken öppnas i ett nytt fönster) innan du fortsätter.

 2. Öppna TSM i en webbläsare:

  https://<tsm-computer-name>:8850

 3. Klicka på Licensiering i fliken Konfiguration och klicka på Aktivera licens.

 4. Ange eller klistra in produktnyckeln för Datahantering och klicka på Aktivera.

 5. På sidan Registrera fyller du i dina uppgifter i fälten och klickar på Registrera.

 6. Följ anvisningarna och starta om Tableau Server när registreringen är klar.

Verfiera att Tableau Prep Conductor är aktiverat och körs

När du aktiverar produktnyckeln för Datahantering aktiveras automatiskt en enda instans av Tableau Prep Conductor på alla noder som har bakgrundsprocessor aktiverad.

Använd följande steg för att verifiera att den är aktiverad och igång:

 1. Öppna en webbläsare och ange webbadressen för Tableau Server, och lägg till den dedikerade TSM-webb användargränssnittsporten. Här följer några exempel på hur webbadressen kan se ut:

  https://localhost:8850/ (om du arbetar direkt på serverdatorn)

  https://MarketingServer:8850/ (om du känner till serverns namn)

  https://10.0.0.2:8850/ (om du känner till serverns IP-adress)

  Ange administratörens användarnamn och lösenord på den inloggningssida som visas.

  Obs! Tableau Server skapar och konfigurerar ett självsignerat certifikat under installationsprocessen. Det här certifikatet används för att kryptera trafik till TSM-webb användargränssnittet. Eftersom det är ett självsignerat certifikat litar inte din webbläsare på det som standard. Därför kommer din webbläsare att visa en varning om certifikatets tillförlitlighet innan du tillåts ansluta.

 2. Visa statusen genom att klicka på flikenStatus i webbgränssnittet för Tableau Services Manager.

  • Om Tableau Prep Conductor har aktiverats och körs bör du kunna se Tableau Prep Conductor som Aktiv på minst en nod i listan med processer. Om Tableau Prep Conductor inte är aktiverat kommer du att se Tableau Prep Conductor i listan med processer, men utan någon statusinformation för någon av noderna.

   Tableau Prep Conductor är inte aktiverat:

   Tableau Prep Conductor är inte aktiverat

  • Tableau Prep Conductor är aktiverat och körs. På bilden nedan är Tableau Prep Conductor aktiverat på nod1 och nod3:

Dedikera en nod för Tableau Prep Conductor

 

På noden du planerar att dedikera för att köra flöden, aktivera bakgrundsprocessorn om den inte redan är aktiverad. Det rekommenderas att du inte kör andra processer som VizQL-server på denna nod.

Eftersom du dedikerar denna nod till att köra flöden måste du konfigurera bakgrundsprocessorn att endast köra flödesuppgifter. Som standard kör bakgrundsprocessorn uppgifter av alla typer, inklusive flöden, extraktuppdateringar och prenumerationer. Mer information finns i Nodroller i Tableau Server(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Kör följande tsm-kommandon på den dedikerade noden att enbart köra flödesuppgifter:

 1. Kör följande kommando för att tillåta bakgrundsprocessorer på denna nod att endast köra flödesuppgifter.

  tsm topology set-node-role -n node1 -r flows

 2. Ställ in nodrollen på den initiala noden till inga flöden. Bakgrundsprocessorn på denna nod kör alla jobb förutom flöden:

  tsm topology set-node-role -n node1 -r no-flows

 3. Tillämpa ändringarna och starta om Tableau Server:

  tsm pending-changes apply

Installationer på flera noder

Om du har fler än 2 noder i din Tableau Server-installation kan du välja att konfigurera andra noder för att köra alla andra uppgifter förutom flöden:

 1. Begränsa en nod till att inte tillåta flöden. Det här kommandot tar bort Tableau Prep Conductor från denna nod och bakgrundsprocessorer på denna nod kommer inte att köra flödesuppgifter.

  tsm topology set-node-role -n node1 -r no-flows

 2. Tillämpa ändringarna och starta om Tableau Server:

  tsm pending-changes apply

Nästa steg

Steg 2: Konfigurera flödesinställningar för din Tableau Server

Vem kan göra detta?

Serveradministratörer kan installera Tableau Server och aktivera Tableau Prep Conductor.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!